Lage stand Rijn Lobith
© ANP
Het waterpeil van de Rijn bij Lobith is gezakt naar de vrijwel laagste waterstand in deze periode ooit. Alleen in 1949 en 1921 stond het water in de Rijn in deze periode lager, aldus Rijkswaterstaat.

Vanuit Zwitserland en Duitsland is de afgelopen dagen een minimale hoeveelheid water afgevoerd. Hoewel het daar en ook in Nederland wel af en toe regent, is dat onvoldoende om de grote rivieren in Nederland flink bij te vullen.

Als het zo droog blijft en het opnieuw warm wordt, is er volgens Rijkswaterstaat een grote kans dat het water bij Lobith volgende week naar een historisch lage waterstand zal zakken.

De lage waterstand in Rijn, Waal, IJssel en Maas heeft grote gevolgen. De verzilting van het water en de bodem in West-Nederland neemt toe.

De scheepvaart ondervindt veel hinder van schutbeperkingen en gesloten sluizen, terwijl er ook minder lading kan worden vervoerd. Verschillende jachthavens zijn vanwege de lage waterstand gesloten, woonboten liggen op het droge en voet- en fietsveren kunnen niet varen.