varoufakis
In een brief van de Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis aan de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds over de hervormingsplannen, wordt onder meer gesproken van een systeem waarin de Griekse burger recht heeft op een gegarandeerd basisinkomen.

Die maatregel zou niet alleen het sociale stelsel van het land drastisch kunnen veranderen, maar zou ook de basis kunnen leggen voor een geheel nieuwe definitie van de moderne welvaartsstaat, aldus Tomas Hirst van Business Insider.

"In dat systeem zou iedere Griekse burger kunnen beschikken over een gegarandeerd maandelijks inkomen, ongeacht zijn situatie op de arbeidsmarkt," zegt Hirst. "Op die manier kan het land zijn burgers op een directe manier - zonder bureaucratische omwegen - een minimale levensstandaard aanbieden."

Sam Bowman van het Adam Smith Institute, een Britse economische denktank, gaf vorig jaar al aan dat het ideale welvaartssysteem bestaat uit een basisinkomen ter vervanging van bestaande overheidsprogramma's die zijn gericht op armoedebestrijding. "Het basisinkomen zou voor de burger een veiligheidsnet bieden," verduidelijkte hij.

Hirst merkte op dat Griekenland niet het eerste land is dat een gegarandeerd basisinkomen overweegt. Afgelopen jaar werd in Cyprus een wet aangenomen over een basisinkomen voor lage inkomensgroepen. En in Zwitserland wordt een referendum voorbereid over een basisinkomen van 2500 Zwitserse frank.

Er wordt in Griekenland in eerste instantie gedacht aan een basisinkomen voor werknemers tussen 50 en 65 jaar, die op die manier ontmoedigd moeten worden om vroegtijdig met pensioen te gaan.