trein NS
De NS stopt met de melding dat er een "aanrijding met een persoon" is geweest. Per 15 december, wanneer de nieuwe dienstregeling ingaat, wordt in de omroepberichten slechts over een "aanrijding" gesproken.

Daarbij specificeert de NS in het vervolg niet meer om wat voor soort aanrijding het gaat. Het spoorwegbedrijf past de melding aan in de app, op de website en op de stations.

Met het aanpassen van de omroeptekst geeft de NS naar eigen zeggen gehoor aan de wensen van zorgverleners, professionals op het gebied van suïcidepreventie en betrokken mensen.

Ook het Trimbos Instituut adviseerde om de omroeptekst aan te passen, aldus de NS. Uit het onderzoek blijkt dat de melding "aanrijding met een persoon" associaties van suïcide op het spoor oproept en dat dat emoties losmaakt.