ouderen tablet techniek
De vergrijzing in Nederland is een veel minder groot probleem dan wordt gedacht. Zelfs op de top van de vergrijzing is het aantal mensen dat geen geld meer verdient en afhankelijk is van anderen nog minder groot dan vroeger.

Dat stelt hoogleraar Theo Engelen, voormalig rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen, die momenteel historisch onderzoek doet naar de ontwikkeling van de bevolking.

,,Die vergrijzing is absoluut niet zo erg als wordt voorgedaan. Het probleem van de vergrijzing is dat er mensen onderhouden moeten worden. Maar je moet niet vergeten: er is ook een groep jongeren, kinderen die onderhouden moet worden. Dus je moet kijken naar 65-plus én 18- of 20-min. Als je dan kijkt naar het percentage mensen dat je kunt rekenen tot de afhankelijke bevolking, dan was dat in 1965 veel hoger dan nu. Omdat er toen veel meer kinderen waren."

'Ouderen zijn niet duurder'

De vraag is: zijn ouderen niet veel duurder dan kinderen? Engelen: ,,Kinderen hebben als ze ter wereld komen helemaal niks. Maar de gemiddelde oudere die nu met pensioen gaat heeft gespaard via een pensioensysteem of door zijn of haar huis af te betalen. Ik denk dat de grote kosten voor ouderen vooral kosten zijn die gemaakt moeten worden in het laatste levensjaar. Daarvoor valt het ontzettend mee."

En al helemaal als de pensioengerechtigde leeftijd wat wordt opgeschoven.

Vergrijzing als tijdelijk verschijnsel

Volgens Engelen is de vergrijzing ook maar een tijdelijk verschijnsel. ,,Op dit moment zie je in de demografische grafieken zo'n bult."

Die wordt veroorzaakt door de 'babyboomgeneratie': vlak na de Tweede Wereldoorlog was er een geboortegolf. Maar die generatie sterft zoetjesaan uit. ,,Dus ergens tussen 2030 en 2040 heb je weer een normale bevolkingsopbouw en wordt de last voor de jongeren dus ook veel minder. Maar om de een of andere reden wordt de vergrijzing ons voorgehouden als een enorme bedreiging. Ik denk echter dat die angst dus onterecht is. Zelfs op de piek van de vergrijzing in 2030 zit je nog onder het niveau van 1965."