Black Lives Matter pandemie racisme

Terwijl bijna de hele wereld lijdt onder de gevolgen van de lockdown, gaat het bij BLM slechts om 'racisme'
In de discussie aangezwengeld door Black Lives Matter zijn ratio en objectieve feiten uit het raam gegooid en greep de waanzin om zich heen. Dat stelt George van Bergen, die met verbijstering deze recente ontwikkeling heeft aanschouwd. Over de nieuwe bizarre werkelijkheid wil hij niet zwijgen. Nuchter stelt hij daar andere, oudere werkelijkheden tegenover en persoonlijke ervaringen.

Roots

Toen in 1977 de serie Roots werd uitgezonden was ik ongeveer tien jaar oud. Elke week zetten onze ouders ons met het hele gezin voor de televisie om het leerzame drama te zien van de jonge Afrikaan die, ten tijde van de Trans-Atlantische slavenhandel, gevangen werd genomen en als slaaf op een plantage in de Verenigde Staten belandde. Ondanks de folteringen kon de geest van de dappere jongeling niet worden gebroken.

"Me no Toby, me Kunta Kinte", zei hij, toen hij trots weigerde de westerse naam die hem werd opgelegd door zijn slavenhouder te accepteren. Na een paar afleveringen merkten mijn ouders dat ik na afloop behoorlijk lastig deed. Al snel werd ze duidelijk dat ik me zo identificeerde met Kunta dat mijn gedrag een uitlaatklep vormde voor de frustratie over het brute onrecht dat hem werd aangedaan.

Kennelijk worden niet alle blanken als racist geboren.

Waanzin

Decennia later, na me internationaal onder meer te hebben ingezet voor mensenrechten en tegen antisemitisme, aanschouw ik met verbijstering de recente ontwikkelingen in Nederland, in de pas met vooral de Angelsaksische wereld. Er zijn al veel wijze woorden gezegd en geschreven in reactie op de waanzin die om zich heen heeft gegrepen in het voetspoor van de Black Lives Matter-beweging (BLM).

Ik heb vertwijfeld moeten toezien hoe de ratio en objectieve feiten uit het raam verdwenen, zozeer dat zelfs onze minister-president Rutte het nodig vond van systemisch racisme in Nederland gewag te doen. Als Alice in Wonderland down the rabbit hole heb ik me afgevraagd of mijn ideeën nog iets konden veranderen aan deze bizarre nieuwe werkelijkheid. En eerlijk gezegd aarzelde ik ook omdat ik, als ik me kritisch uitspreek en niet eveneens slaafs in de pas loop, straks ook bedreigingen en telefoontjes naar klanten kan verwachten.

Maar uiteindelijk heeft de beroemde uitspraak van Edmund Burke de doorslag gegeven: "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing". Dus hierbij mijn bijdrage, die hopelijk een paar good men met invloed aan het denken zet en vooral zal aanzetten tot het ondernemen van actie.

Racisme en fascisme

Eerst een paar woorden over racisme, discriminatie en slavernij.

Racisme is slecht en dom. Alle fatsoenlijke mensen zullen dat met me eens zijn. Dat is in Nederland gelukkig de overgrote meerderheid. Toch zijn er BLM-activisten die beweren dat alle blanken racist zijn, dat ze een zogenaamd 'wit' privilege genieten waardoor ze zich dat niet realiseren, en dat er een anti-racistische koers in de samenleving moet worden ingezet. Dat betekent dat van iedereen wordt geëist dat men continu in alles het 'verholen' racisme aan de kaak stelt en dat wie zich niet conformeert als racist buiten de maatschappelijke orde wordt gesteld.

Ik kan hier kort over zijn. Dít is juist racisme en fascisme! Nederland moet hier niet in meegaan. Individuen worden gereduceerd tot lid van de groep waar ze blijkens hun huidskleur toe behoren. Schuld en slachtofferschap zijn niet langer het gevolg van individuele daden of lijden, maar van de classificatie volgens de Identity Politics die BLM hanteert.


Amerikaanse situatie

Voor het goede begrip, als ik het heb over de BLM-beweging bedoel ik NIET goed bedoelende mensen die protesteren tegen rassendiscriminatie naar aanleiding van de dood van George Floyd. De situatie in de VS is overigens onvergelijkbaar met die hier. De slavernij, de daaruit voortvloeiende officiële segregatie en politieke achterstelling van zwarte Amerikanen, en het tot ver in de twintigste eeuw salonfähige racisme daar, geven aan het Amerikaanse debat een heel andere achtergrond dan hier in Nederland. Ook de sociaaleconomische situatie van het zwarte bevolkingsdeel is daarbij relevant.

Maar dan nog zijn er terecht vraagtekens te plaatsen bij de stelling dat een land, dat onlangs acht jaar een zwarte president had, gekozen met steun van in meerderheid blanke kiezers, institutioneel racistisch is. Ook getuigenissen van zwarte Amerikanen in de sociale (want niet welkom in de main stream) media wijzen erop dat het zwarte bevolkingsdeel niet en masse de BLM-beweging steunt. Maar evident is dat de rassenverhoudingen in de VS een stuk gevoeliger liggen dan in Nederland.

Nederland

Wie echter nu in Nederland beweert vanwege zijn of haar huidskleur te lijden onder de erfenis van de slavernij, heeft geen overheidsbeleid of een cultuuromslag nodig, maar een psycholoog. Het is volstrekte onzin in Nederland slavernij te betrekken bij een discussie over racisme. De argumenten zijn al duizend keer geleverd, maar nog steeds mag dat verband in de media worden gelegd zonder van de journalist van dienst stevig weerwoord te krijgen. Is slavernij slecht? Uiteraard.

Daarom heeft het Westen het afgeschaft (andere delen van de wereld niet zo, maar daar praten we vreemd genoeg niet over). Waarom hebben we het er dan over? Gaan we alle misstanden uit de gewelddadige geschiedenis van de mensheid evalueren om te bepalen wie heden ten dage de nazaten zijn van de historische daders en slachtoffers? Met welk doel, als het niet om geld te doen is?


Commentaar: Geld zal ongetwijfeld een rol spelen voor diegenen die hier een slaatje uit willen slaan, maar dit is een uitgelezen mogelijkheid voor de gevestigde orde om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te hitsen, zodat er uiteindelijk grote weerstand zal ontstaan bij Nederlanders, vooral diegenen die al moeilijk kunnen rondkomen en het moeilijk hebben tengevolge van de lockdown.

Lees ook: Arabisch-islamitische slavenhandel wordt ontkend, maar "historie laat dat niet toe"

Overigens zijn niet alleen de Arabieren schuldig aan slavenhandel, ook de Joden hebben een prominente rol gespeeld. Dit wordt duidelijk in het boek From Yahweh to Zion van Laurent Guyénot.Slachtoffer-Dader

De afschaffing van de slavernij vieren lijkt me prima. Het is zeker een hoogtepunt in de stappen die Nederland door de eeuwen heen heeft gezet op weg naar onze huidige beschaving. Invoering van het algemeen, dus inclusief vrouwen, kiesrecht lijkt me ook een geschikt moment om jaarlijks bij stil te staan. Maar niet om alle vrouwen in Nederland als zielige slachtoffers te zien, omdat ze de eerste 1919 jaar van onze jaartelling politiek niet mochten meedoen. Evenmin moet (de afschaffing van) de trans-Atlantische slavernij tot een modern slachtoffer-dader evenement worden verheven.

Racisme-arme samenleving

Komt racisme voor in Nederland? Ongetwijfeld. Wie eventjes op de sociale media zoekt komt helaas al snel ranzig racisme en antisemitisme tegen. Van en tegen allerlei groepen. Mensen die er negatieve vooroordelen over anderen op nahouden en zich zelfs niet generen dat op een scherm uit te drukken. Is Nederland daarin uniek? Nee, natuurlijk niet. En ik waag te stellen dat we zelfs een vrij racisme-arme samenleving hebben, zeker vergeleken met grote delen van de rest van de wereld.


Commentaar: In de jaren tachtig heeft de Nederlandse overheid miljoenen guldens uitgegeven om het volk ervan te doordringen dat het zou zijn "geïnfecteerd met een racismebacil": Decreet: "Nederlanders zijn racistisch" en dus kwam er in 1984 een mediapolitie

Het 'nieuwe racisme' deed zijn intrede:
Dat is niet langer gebaseerd op ras, zoals de (racistische) opvatting dat bijvoorbeeld negers lui zouden zijn of Chinezen in het algemeen onbetrouwbaar. Nee, het nieuwe racisme zoals beleden door de aanhangers van Barker is gebaseerd op religie en/of cultuur. Iedereen die zich ergert aan boerka's of hoofddoekjes in het openbare leven, die tegen ritueel slachten is, vrouwenbesnijdenis niet tolereert of zich verzet tegen homohatende moslims, ziet zijn/haar eigen opvattingen (cultuur/religie) kennelijk als beter/superieur, en is daarmee per definitie een racist.

Wat je ook van die theorie vindt: het aantal 'racisten' in Nederland wordt er behoorlijk door opgekrikt.De mens is als stamwezen nu eenmaal evolutionair geprogrammeerd om naar gelijken toe te trekken. Daarom hebben we opvoeding: om onze oerdriften te beteugelen en met ethische inzichten tot beter handelen te komen dan toen we als Neanderthalers leden van andere stammen de kop in sloegen. We moeten dan ook niet overtrokken reageren op alle opmerkingen, al dan niet geslaagde grapjes of andere uitingen die op uiterlijkheden slaan.