COVID
© northjersey.com
Volksgezondheidsorganisaties, inclusief de Wereldgezondheidsorganisatie, doen serieuze pogingen om terughoudendheid aangaande het zich laten inenten met het COVID-vaccin weg te nemen, nu bij veel medici en minderheidsgroeperingen twijfel blijft bestaan omtrent de veiligheid en doeltreffendheid ervan.

Details betreffende de nieuwste mededingers van het COVID-vaccin overspoelen dagelijks de nieuwsmedia en zorgwekkende rapporten aangaande veiligheid en doeltreffendheid van de vaccins zijn wijdverbreid onder vele groepen, inclusief de medische gemeenschap.

Naarmate deze terughoudendheid toeneemt, voeren organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hun pogingen op om vertrouwen in vaccins op te bouwen door middel van public relations - en advertentiecampagnes.

Enquêtes duiden op vaccinatie-aarzeling

Onderzoekers van de Karin Fielding School of Public Health, Universiteit van Californië in Los Angeles hebben onderzoek gedaan naar personeel werkzaam in de gezondheidszorg in het grootstedelijk gebied van Los Angeles. Zoals de Washington Post berichtte, vond men dat twee derde (66,5%) van het gezondheidszorgpersoneel "voornemens is om de vaccinatie uit te stellen", hetgeen betekent dat zij niet van plan zijn om zich met het COVID-vaccin te laten inenten wanneer dit beschikbaar komt. In plaats daarvan willen zij de gegevens weer bekijken zodra het vaccin op grote schaal wordt toegediend en veilig is gebleken.

Zesenzeventig procent van de groep gezondheidszorgmedewerkers die aarzelt noemt als voornaamste reden voor hun terughoudendheid de "versnelde ontwikkeling van het vaccin". Normaal gesproken kost het tussen de 8 tot 10 jaar om vaccins te ontwikkelen, aldus Dr. Emily Erbelding, expert op het gebied van infectieziekten verbonden aan het Nationaal Instituut van Allergie en Infectieziekten, die aan CNN mededeelde in een artikel met de kop: "Het tijdschema voor een coronavirus-vaccin is 18 maanden. Experts vinden dat riskant".

De koplopers van het Coronavirusvaccin — Pfizer, Moderna en AstraZeneca — maken naar verwachting begin januari hun debuut. De grote farmaceutische bedrijven hebben de gemiddelde tijdschema's voor veiligheid en herbeschouwing met betrekking tot de ontwikkeling en productie van een vaccin exponentieel versneld teneinde de vaccins binnen een jaar op de markt te brengen. Erbelding gaf toe dat het versnelde tempo betekent, dat "niet naar alle data wordt gekeken."

Susan Bailey, voorzitter van de American Medical Association, meldde in een video, dat het aantal artsen dat terughoudend is "ongekend" was en dat zulks "een reëel risico vormt" ten opzichte van het vertrouwen van de bevolking in vaccins.

Uit een recente Gallup poll bleek, dat slechts 58% van de Amerikanen voornemens is om zich met het COVID-vaccin in te laten enten wanneer het beschikbaar is. Uit een opiniepeiling in oktober, uitgevoerd door Zogby, bleek dat bijna 50% van de Amerikanen zich zorgen maakt over de veiligheid van de COVID-vaccins.

Een nieuw gezamenlijk onderzoeksproject van de National Association for the Advancement of Colored People en Langer Research toonde aan, dat zwarte en Latino's zich in grote mate zorgen maken over de op handen zijnde COVID-vaccins.

Het onderzoek, zoals gerapporteerd in de Washington Post, beweert "een van de grootste en meest rigoureuze te zijn dat tot op heden is uitgevoerd met betrekking tot dit onderwerp". Zo bleek dat slechts 14% van de zwarte Amerikanen op een veilig vaccin vertrouwt tegenover 34% van de Latino's.

Het onderzoek toonde eveneens aan, dat, in de context van COVID, slechts 19% procent van de zwarte Amerikanen farmaceutische bedrijven vertrouwt, terwijl minder dan een derde erop vertrouwt dat de U.S. Food and Drug Administration "hun belangen behartigt."

Volgens de Adviescommissie voor Immunisatiepraktijken, een groep bestaande uit medische experts die het Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) adviseren, is angst omtrent de pijnlijke en schadelijke bijwerkingen van het COVID vaccin geworteld in de realiteit.

Tijdens een virtuele vergadering van de Adviescommissie voor Immunisatiepraktijken van 23 november, deelde Dr. Sandra Fryhofer aan haar collega CDC-ambtenaren mede, dat patiënten ervan op de hoogte moeten zijn dat de bijwerkingen van de COVID-vaccins "niet al te zachtzinnig zullen zijn", aldus CNBC. Fryhofer erkende, dat gerapporteerde bijwerkingen van de vaccins de symptomen van een mild geval van COVID kunnen nabootsen, waaronder spierpijn, koorts, rillingen en hoofdpijn.

Fryhofer denkt dat er een kans is, dat haar patiënten niet terug zullen komen voor een vereiste tweede dosis van zowel het Pfizer- als het Moderna-vaccin indien zij potentieel onplezierige bijwerkingen ondervinden na de eerste injectie.

Zoals een deelnemer aan de proeven van Moderna met het vaccin opmerkte: " zo ziek ben ik nog nooit geweest".

Gezondheidsautoriteiten proberen vaccinatie-aarzeling tegen te gaan

Desondanks, officials in de voorste gelederen van het COVID-reactieplan om zorgen rond de veiligheid van het vaccin en aarzeling tegen te gaan, zetten - wat sommigen dubieuze psychologische technieken noemen - in.

Zo heeft de WGO, die "vaccinatie-aarzeling" als grootste bedreiging voor de volksgezondheid in de wereld noemde, het PR bureau Hill + Knowlton ingehuurd om micro-influencers, macro-influencers en "verborgen helden" op social media te identificeren, die het imago van de organisatie als COVID-autoriteit heimelijk zouden kunnen promoten om er zo "voor te zorgen dat het advies en de richtlijnen van de WGO worden opgevolgd."

Cass Sunstein, voorzitter van de WGO's Technische Advies Groep voor Gedragsinzichten, heeft onlangs een artikel geschreven, gepubliceerd in Bloomberg, waarin hij het gebruik promoot van populaire beroemdheden, atleten en acteurs als instrument om mensen die "geen vertrouwen in vaccins hebben" te overtuigen om zich toch te laten inenten.

"Vertrouwde politici, atleten of acteurs — beschouwd als 'een van ons' in plaats van 'een van hen' — zouden expliciet inenting kunnen onderschrijven en bekendmaken dat ze zelf ingeënt zijn met het vaccin," aldus Sunstein.

En dan is er nog de "Gids voor COVID-19 Vaccinatie-Mededelingen," ontwikkeld door de Universiteit van Florida en de Verenigde Naties, welke tot doel heeft regeringen te helpen inenting met het COVID-vaccin te bevorderen. De makers van de gids promoten de tactiek om op heimelijke wijze vertrouwde leiders in de gemeenschap in te zetten om zo pro-vaccinatie informatie te verspreiden.

Onder de noemer van vaccinatie-aarzeling in de Afro-Amerikaanse gemeenschap, stelt de gids voor om kapperszaken in voornamelijk zwarte buurten in te zetten teneinde goedgekeurde vaccinatie-informatie te helpen verspreiden.

U kunt het oorspronkelijke artikel hier vinden: https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-hesitancy-widespread-medical-professionals/