unlosk economy
Mensen zijn ongelukkig. Ja, maar niet genoeg om deze tirannie te stoppen! - Nou, ik kan me maar beter goed gedragen anders word ik gestraft. - ANGST! - Angst leidt tot het 'zo mak als een lammetje'-syndroom) - die diepgewortelde sociale ziekte die ons vandaag de dag overweldigt. Ze blijven bij de les - MOET het mondkapje op - MOET de veilige 2 meter afstand houden - door de politie afgedwongen.

Vandaag en gedurende de afgelopen dagen zijn nieuwe "maatregelen" - door regeringen opgelegde beperkingen van de vrijheid wegens redenen omwille van de "veiligheid van de volksgezondheid", d.w.z. het voorkomen van de verspreiding van covid-infecties - in heel Europa aangescherpt. Letterlijk genomen zeggen deze verraderlijke regeringen: "we moeten de duimschroeven aandraaien". Serieus. WTF - wie denken ze wel niet dat ze zijn? Dienaren van de mensen die hen hebben gekozen en die hen betalen. Dit is hoogverraad. Maar de mensen pikken het zonder al teveel te morren, sommige dienen klachten in, maar het is veel te weinig... we zitten middenin het 'zo mak als een lammetje'-syndroom.

Zij - deze zogenaamd mensvriendelijke regeringen - noemen ze "maatregelen", een verbloeming van de lockdown - dat klinkt beter in de oren van een publiek dat moe is van voortdurende en meer en meer repressie. Deze tweede, en in sommige landen zelfs derde lockdown, omvat verdere bedrijfssluitingen, nog strengere controle op thuiswerk, door politie gehandhaafd afstand houden, het dragen van maskers, geen groepsactiviteiten binnenshuis, slechts 5 mensen mogen elkaar ontmoeten in een flat... en, en, en.

Er zijn bijvoorbeeld rond de 75 studies naar de nutteloosheid en zelfs de gevaren van het dragen van een mondkapje. Deze richten zich vooral op het gevaar voor kinderen en jongvolwassenen...d.w.z. studenten, maar niemand, niemand van de ingehuurde en in opspraak gekomen, gedwongen en omgekochte westerse overheden besteedt hier enige aandacht aan, en natuurlijk de geprestitueerde mainstream media ook niet.

Ook verplicht thuiswerken wordt opgelegd, terwijl ze verdomd goed weten dat elke zichzelf serieus nemende psycholoog of socioloog u kan vertellen hoe verwoestend dit is voor iemand - eenzaamheid, gebrek aan lichamelijk contact, ontmoetingen en interactie met collega's - alsook voor de maatschappij als geheel. Zonder lichamelijk contact valt het uit elkaar. Dit is natuurlijk allemaal opzettelijk - dus, worden alle restaurants en alle evenementen waar mensen samenkomen en contact hebben, verboden.

Mensen zijn ongelukkig. Ja, maar niet genoeg om deze tirannie te stoppen! - Nou, ik kan me beter gedragen anders word ik gestraft. -ANGST! - Angst leidt tot het 'zo mak als een lammetje'-syndroom - die diepgelegen sociale ziekte die ons vandaag de dag overweldigt - en dat al een tijdje doet. Het berokkent veel schade en niet alleen voor u, maar ook voor de maatschappelijke samenhang. Mensen, we moeten hier zien uit te komen.

Het lijkt er echter op, dat de mensen nog niet moe genoeg zijn om eensgezind op te staan, om "het is genoeg geweest" te schreeuwen en we doen niet meer mee, dit is overheidstirannie, we luisteren niet meer.

En ja, om de tirannie meer gewicht te geven, meer geloofwaardigheid, wordt het versterkt door het zogenaamde Outbreak Management Team (OMT), een groep uitgekozen "wetenschappers", dat speciaal is opgericht door de gevestigde orde, om hen te informeren wat ze moeten doen. Het is een oude methode van een besluitvormingsdualiteit, wanneer regeringen beslissingen moeten of willen nemen die niet populair zijn, vragen ze een speciaal aangewezen Team om advies. Dit Team is echter van tevoren verteld wat ze precies moet adviseren. Dat is dus een leugen met voorbedachte rade en in het beste geval manipulatie van de publieke opinie.

In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk werden al dagenlang nieuwe lockdown-maatregelen opgelegd, Oostenrijk en Zwitserland hebben deze een paar dagen geleden aangekondigd - de EU als entiteit - zegt niets, coördineert niet, wil niet zien dat deze lockdowns niet alleen de economie van de afzonderlijke landen verwoesten, maar de hele EU tot economische zelfmoord aanzet. De EU wordt door Washington en de NAVO opgeknoopt.

De nieuwe lockdowns - en mogelijk nog meer lockdowns - zijn gepland naarmate er meer covid-golven in de maak zijn - totdat iedereen is gevaccineerd - en zijn/haar elektromagnetische gel in zijn/haar lichaam geïnjecteerd heeft gekregen met een DNA-veranderende stof. Dus nu zijn ze voor de komende tijd volledig te controleren. En alles moet in 2030 totaal gedigitaliseerd zijn. Kunstmatige Intelligentie (KI) en controle van mensen door robots - ze tot transmensen omvormen, is het doel van de VN-agenda 21-30. En het instrument om dit te bereiken is de door Bill Gates gecreëerde Agenda ID2020 (zie dit).

Traditionele, zeer effectieve medicijnen tegen corona - al meer dan 60 jaar bewezen voor andere infecties en die met succes werden gebruikt in China om de uitbraak de baas te blijven, en nu in Argentinië, Bolivia, Zuid-Peru - en elders in de wereld, zijn nu verboden en artsen die deze medicijnen toch voorschrijven aan en hun patiënten behandelen met deze medicijnen worden beboet. - Kunt u zich dat voorstellen! - Dus, geen genezing, tenzij je gevaccineerd bent. Het is duidelijk dat dit miljarden dollars aan winst oplevert voor de farmaceutische bedrijven die de vaccins maken, en de oproep om je te laten vaccineren wordt voortdurend verspreid, tot het punt dat ze wordt opgedrongen aan de mensen, en dan vooral de westerse merken die niet zijn getest, maar waarvan wetenschappelijk bekend is dat ze het menselijk DNA verstoren.

Meer lockdowns betekenen het einde van meer kleine bedrijven, winkels en restaurants. Ze veroorzaken meer ontberingen voor kleine ondernemers, meer faillissementen, meer ellende voor de mensen die hun banen verliezen en hun gezinnen.

Stel u zich eens voor - thuisonderwijs in een gezin van 4, beide ouders werken, de kinderen moeten ieder een redelijk krachtige computer / laptop hebben om in te kunnen loggen op het netwerk van de school - de kinderen moeten ook nog redelijke computervaardigheden hebben om thuis te kunnen leren, en de ouders, zelfs als ze al tijd over hebben, beschikken zij dan allemaal over de benodigde computervaardigheden om hun kinderen te helpen? - Beschikt elk gezin in de toch al zo door covid-maatregelen getroffen samenleving wel over de nodige middelen voor de aanschaf van de benodigde elektronische apparatuur voor de kinderen?

Het is een ramp. Nogmaals, een opzettelijke ramp. Omdat het zal resulteren in minder- en onopgeleide kinderen in het westen - onopgeleide kinderen zullen gemakkelijker manipuleerbare volwassenen worden - goed, men verwacht dat ze, net als hun ouders, netjes meelopen als lammeren naar de slachtbank. - Maar zullen zij dat ook doen? - De dynamiek hierachter loopt wellicht niet synchroon aan het lineaire denken en de verwachtingen van de elite.

Welnu, dit gebeurt op het Noordelijk Halfrond van de wereld. Stelt u zich voor hoe het is op het Zuidelijk Halfrond, waar toenemende armoede, ellende en hongersnood hele samenlevingen teistert. Vaak is meer dan twee derde van de bevolking van een land arm en velen van hen bevinden zich op of onder de armoedegrens. Hoe zullen deze kinderen op afstand moeten leren? - Dat gebeurt gewoon niet. We hebben dus een situatie waarin het Zuidelijk Halfrond onopgeleide kinderen voortbrengt, omdat ze gewoonweg niet naar school gaan. De meesten van hen zullen arm blijven en zullen zo de perfecte arbeiders opleveren voor de elite - of als kanonnenvlees dienen in de oorlogen die de rijke landen moeten (of willen) voeren om hun hebzucht te bevredigen. Vergeet nooit dat oorlogen winstgevend zijn. Maar vooral vanwege de sociopathische honger van de globalisten naar meer en meer macht en geld.

Luisteren naar en praten met mensen op straat en met kleine ondernemers levert het volgende op - ze zijn allemaal overstuur en velen van hen zeggen dat ze misschien niet zullen overleven, misschien nooit meer opengaan, ondanks de subsidie die ze van de overheid krijgen. In Zwitserland, zei het hoofd van "Gastronomie Suisse" dat in geval van nog een lockdown, tot 50% van de restaurants niet zou kunnen overleven. Vergelijkbare cijfers zijn genoemd in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk - en de situatie is zeker ook elders verwoestend.

We hebben het hier vooral over het westen. De situatie in het Oosten, Rusland en China en hun bondgenoten in de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SSO) is anders, in zoverre dat zij een veel meer mensvriendelijke benadering hanteren ten aanzien van het uitroeien van covid.

In het westen worden in sommige gevallen de gehele spaartegoeden van mensen, hun levenswerk, hun familiebedrijven, vernietigd omwille van een nutteloze en zuiver onderdrukkende heerschappij. Het doel hiervan is niet om een ziekte uit te roeien, maar covid is een middel om angst aan te wakkeren en ons onderdanig te krijgen, voor slechtere tijden die eraan komen. Want, laat ik u zeggen, als u denkt dat de dingen in de zomer van 2021, of volgend jaar, 2022, weer normaal zullen worden - dat zullen ze niet. Nooit. Als we hen toestaan door te gaan met wat ze nu doen.

Deze kleine globalistische Cabal, via zijn ultrarijke begeleiders - de miljardairs met twee en drie cijfers achter hun naam uit Silicon Valley - heeft niet alleen de macht om wie dan ook die het waagt tegen de Matrix in te gaan te censureren, maar ze censureren ook allemaal samen de President van de Verenigde Staten. Wat zegt dat over een land, of over een samenleving waarin we leven, een samenleving die zichzelf "democratisch" noemt?

In hoeverre uw President u al dan niet bekoort, komt het niet bij u op dat dit de belichaming is van de vrijheid van meningsuiting die u wordt ontnomen? - Maar nogmaals, wij doen niets. We staan erbij en kijken ernaar, we klagen, maar we doen niets. We laten het gebeuren. Zou dit niet een gouden kans zijn om alle sociale mediaplatforms te blokkeren en te boycotten? Punt uit. - Zonder die dingen leven, in vredesnaam, zo'n 20, 30 jaar geleden wisten we niet eens dat ze bestonden, en zelfs nog in mindere mate hoezeer we er aan verslaafd zouden raken.

Als we nog steeds onafhankelijk kunnen nadenken, is het nu tijd om ons los te weken van Facebook, Twitter, Instagram en hoe ze ook allemaal heten - gebruik ze niet. Ga terug naar de reguliere mens-tot-mens communicatie, dialogen, elkaar ontmoeten, bellen via de telefoon, vaste lijn indien mogelijk. Ja, ik meen het serieus.

Denk aan de consequenties van het volgen van deze trend van gebrek aan vrije meningsuiting, een gestage toename van Kunstmatige Intelligentie door algoritmes die juist de gegevens die u op het sociale platform ingeeft gebruiken om u verder te onderwerpen; door steeds meer robotisering en digitalisering - tot het punt waarop we ons niet eens realiseren dat onze hersenen bekabeld en "gehackt" zijn door de door DARPA-ontwikkelde supercomputers. We zullen bevelen opvolgen - en ze aannemen - die direct geïmplanteerd worden door dergelijke supercomputers en die worden beheerd, raad eens door wie - door de Cabal van globalisten - op welk punt we onomkeerbaar de personificatie van het 'zo mak als een lammetje'- syndroom zijn geworden. DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) is een geavanceerde onderzoeks- en technologiebranche van het Pentagon.

Wil iemand dat?

Ik betwijfel het.

We moeten nu een manier vinden om te handelen. Ik heb de oplossing niet. Maar misschien als we ons spiritueel gezien collectief verbinden met elkaar, misschien middels meditatie - zullen we een oplossing vinden - of zullen we een oplossing tevoorschijn laten komen.

Dat zou de nobele manier zijn - het veranderen van een uiterst ongenadige omgeving met ons bewustzijn en met spiritueel denken; het uitzenden van hoog-trillende vibraties die onze collectieve lotsbestemming beïnvloeden. Maar we moeten er in geloven en in onszelf als een solide en solidaire gemeenschap.

Als we er als mensen niet in slagen om onze mensen- en burgerrechten op te eisen en te behouden, zal Moeder Aarde uiteindelijk ingrijpen. Ze zal het onmenselijke moeras schoonvegen. Misschien heeft ze een of twee enorme en langdurige catastrofes nodig; een enorme aardbeving met een rampzalige tsunami, een gigantische uitbarsting van een of meerdere vulkanen die wekenlang de hemel zal verduisteren, of een monsterorkaan of ijsstorm die delen van de beschaving vernietigt en verlamt, of een enorme zonne-explosie, die het elektrische en elektronische netwerk van de wereld uitschakelt - en ter plekke een einde maakt aan de digitalisering. - Dit alles kan veel erger zijn dan wat covid, of zijn uitvinders, ooit hebben aangericht.


Geweldige inzichten die de auteur hier geeft. En veel van wat hij zegt, hebben wij hier eveneens verkondigd.

Zie ook het boek: Earth Changes and the Human Cosmic Connection


Na zo'n cataclysme moet een groot deel van de mensheid misschien van de grond af aan beginnen - van bijna nul, en zeker zonder digitalisering - maar met de nu verloren gegane vrijheid, om opnieuw te beginnen en zich naar onze behoeften vrij en soeverein te ontwikkelen.

Gedurende de afgelopen decennia heeft de globalistische Cabal ons overladen met zelfverheerlijkende leugens, met beloftes van behaaglijkheid, van welzijn, maar met de notie dat concurrentie in plaats van samenwerking de redding zal zijn. Deze weloverwogen leugens hebben geleid tot een maatschappij van egocentrische psychopaten - niet alleen, maar genoeg om de trend van de maatschappij, van ons dystopische leven te beïnvloeden. We hebben ons er geleidelijk bij neergelegd en lopen nu in de pas richting maatschappelijke vernietiging, zelfs van onze beschaving, vanwaar geen terugkeer mogelijk is.

Laten we de schouders eronder zetten en ons ontdoen van het 'zo mak als een lammetje'-syndroom - NU.

Het oorspronkelijke artikel vindt u hier: https://www.globalresearch.ca/sheep-syndrome/5734571
Over De Auteur

Peter Koenig is een geopolitieke analist en een voormalig Senior Economist bij de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), alwaar hij zich gedurende meer dan 30 jaar met water en milieu bezighield. Hij geeft lezingen aan universiteiten in de VS, Europa en Zuid-Amerika. Hij schrijft regelmatig voor online kranten en is auteur van Implosion - An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; en coauteur van Cynthia McKinney's boek "When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis" (Clarity Press - 1 november 2020).