edmunds ferguson

De Maffiosi van modelvorming die papers voortbrengen
John Edmunds kan de hele wereld aan.

Hij is een van de Maffiosi van modelvorming, die papers produceert.

De professor uit Londen, Groot-Brittannië, is een belangrijke regeringsadviseur door zijn lidmaatschap van machtige comités en organisaties. Edmunds was ook medeauteur van een van de primaire modelleringsdocumenten die zijn gebruikt om de mensen ervan te overtuigen dat waakzaamheid tegen Variant of Concern (VOC ofwel Variant van Ongerustheid) B.1.1.7 hun topprioriteit moet zijn.

Edmunds was coauteur van een invloedrijk rapport van 21 januari 2021, dat concludeerde: "Er is een realistische mogelijkheid dat VOC B.1.1.7 geassocieerd is met een verhoogd risico op overlijden in vergelijking met niet-VOC virussen."

Daarnaast spreekt Edmunds vaak met journalisten over de dodelijkheid van de nieuwe variant. Hij vertelt hen dat er een "ramp" zal plaatsvinden als de lockdown-maatregelen snel worden versoepeld, want wat eerst moet gebeuren is "veel, veel, veel breder vaccineren dan alleen maar de ouderen."

Volg de Geldstromen

Toevallig is meneer Edmunds getrouwd met iemand die, in ieder geval tot april 2020, een werknemer van GlaxoSmithKline (GSK) was en aandelen in dat bedrijf bezat. (Hoewel Edmunds dit niet verteld heeft in een van zijn media-interviews die ik heb gelezen en bekeken).

Volgens een artikel van april 2020 in de Daily Telegraph, heet zijn vrouw Jeanne Pimenta en werkt zij voor GSK. Maar in het stukje in de Daily Telegraph zegt Edmunds dat zijn partner onlangs ontslag had genomen bij GSK. Het is dus onduidelijk of zij daar momenteel nou wel of niet werkzaam is. Het enige LinkedIn-profiel van Jeanne Pimenta dat ik vond, geeft aan dat zij op dit moment directeur epidemiologie bij GSK is. Maar volgens Jeanne Pimenta's ResearchGate-profiel is zij werkzaam als epidemioloog bij BioMarin Pharmaceutical, een bedrijf dat zeer dure medicijnen maakt voor zeldzame genetische ziekten. (Ik zal later in dit artikel nog wat meer uit de doeken doen over Edmunds die getrouwd is met een huidige of voormalige werknemer van Glaxo).

In ieder geval boekt Glaxo gigantische financiële successen. Op 3 februari kondigde het bedrijf een samenwerking aan met mRNA-vaccinbedrijf CureVac om 150 miljoen euro - ongeveer 180 miljoen dollar - te besteden aan het maken van vaccins tegen de nieuwe varianten. Dat geeft hen in feite het voordeel van de "eerste bieder" voor vaccins tegen de nieuwe varianten (en voor "booster"-injecties na de eerste vaccinatierondes).

Glaxo werkt ook samen met CureVac om later dit jaar 100 miljoen doses van CureVacs 'eerste generatie' COVID-19 vaccin, genaamd 'CvnCoV op gezwind op de markt te brengen.

En vervolgens zal Glaxo binnenkort nog, samen met het internationale farmaceutische bedrijf Sanofi, massale hoeveelheden produceren van een vaccin voor het non-variant coronavirus: 100 miljoen doses alleen al voor de VS. De op 3 februari gedane ingetogen aankondiging door het bedrijf van haar financiële resultaten voor het laatste kwartaal van 2020, zal zij "een betekenisvolle verbetering van de inkomsten en marges" blijven verwachten omdat zij momenteel werkt aan de "opbouw van een hoogwaardige biofarma-pijplijn".

Glaxo en andere farmabedrijven worden gevrijwaard van betalingen aan mensen die gewond raken of overlijden door hun COVID-19 vaccins. De overheden - d.w.z. wij, de belastingbetalers - zullen in plaats daarvan betalen.

En dit is slechts een onderdeel van het web van geld en invloed rond Edmunds en andere belangrijke spelers in het grote modelvormingsspel, waaronder een 'hoogstaande' meneer die Neil Ferguson heet (meer over Ferguson hieronder).

[Ik wijs er hier op, dat een onderzoeksrapport van 8 februari 2021 in het Duitse nieuwsblad Welt Am Sonntag (vertaald als Wereld op Zondag), een andere beweegreden onthult voor de compleet onnauwkeurige modelvorming die door overheden gebruikt worden om hun bevolkingen onder controle en in een staat van angst te houden. Het Duitse artikel beschrijft hoe overheidsambtenaren in maart 2020 een beroep deden op "vooraanstaande wetenschappers van verschillende onderzoeksinstellingen en universiteiten. Samen moesten zij een wiskundig modelleringsdocument produceren dat zou dienen als legitimatie voor verdere draconische politieke maatregelen." Deze wetenschappers schreven braaf een modelleringswerkstuk voor het regeringskabinet. Het destijds geheime document stelde dat als de lockdown-maatregelen onmiddellijk zouden worden opgeheven, tot wel een miljoen Duitsers zouden sterven aan COVID-19, sommigen "thuis een tergende lijdensweg ondergaand, snakkend naar adem," nadat ze waren weggestuurd uit overvolle ziekenhuizen].

Edmunds Heeft Diepgaande Belangen in de Wereld van de Vaccins

Een van de tot dusverre meest invloedrijke modelvormingsdocumenten over B.1.1.7 werd geschreven door Edmunds en andere leden van het Centrum voor Mathematische Modellering van Infectieziekten aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), met inbreng van de COVID-19 Werkgroep van het Centrum. Het werd op 23 december 2020 gepubliceerd in het e-journal Medrχiv. Dit online tijdschrift wordt uitgegeven door Mark Zuckerberg en zijn vrouw. Ik heb over deze connectie met Zuckerberg geschreven in mijn artikel van 3 februari over de ongegrondheid van de modelvormingsdocumenten, die beweren dat de nieuwe varianten zeer gevaarlijk zijn.

Edmunds is decaan aan de Faculteit Epidemiologie en Volksgezondheid van de school. Ik heb contact opgenomen met de afdeling mediarelaties van de LSHTM voor een interview met hem of met een van de auteurs van het modelleringsdocument. Ik kreeg geen antwoord.

In een video-interview van februari 2017 vertelde Edmunds enthousiast dat de LSHTM gespecialiseerd is in elk aspect van vaccins, van de basiskennis tot aan het begeleiden van kandidaat-vaccins door alle stappen van ontwikkeling, inclusief grootschalige klinische proeven. In de video prijst hij ook het gebruik van wiskundige modellering aan als een goede manier om aan te tonen dat vaccins individuen en de samenleving beschermen. (En hij beschrijft onder andere de inspanningen van zijn groep om kinderen griepvaccins te geven en - in samenwerking met Public Health England - vaccins tegen het humaan papillomavirus [HPV] voor meisjes en jongens te stimuleren).

Edmunds is een belangrijk lid van het Joint Committee on Vaccination and Immunisation van het VK.

Hij is ook lid van het UK Vaccine Network (dat tot voor kort bekend stond als het UK Vaccins Network - de URL van de organisatie heeft 'UK Vaccines Network').

En hij is lid van (SAGE), dat advies geeft aan de Britse Premier Boris Johnson en zijn kabinet omtrent de te nemen Covid-maatregelen en vaccins.

Daarbovenop is Edmunds lid van de New and Emerging Respiratory Virus Threats (NERVTAG). Deze is even invloedrijk als of zelfs nog invloedrijker dan SAGE. En NERVTAG stimuleert ook sterk vaccinatie.

In een artikel uit 2015 waarvan Edmunds medeauteur was, staat onder Edmunds' 'Competing interests' [rivaliserende belangen] vermeld dat "Mijn partner werkt voor GSK [GlaxoSmithKline]." Evenzo staat op de pagina's betreffende de openbaring van belangenverstrengelingen van de NERVTAG website - die om de een of andere reden sinds oktober 2017 niet meer zijn bijgewerkt - dat de echtgenoot van Edmunds werkt voor GlaxoSmithKline.

Even een interessante bijkomstigheid: het gedeelte van het PDF van de modelleringsanalyse van 23 december van B.1.1.7, dat heet "Bijdragen en Erkenningen van de Auteur" (pagina's 15 en 16) laat zien dat bijna alle auteurs van het document alsmede de leden van de COVID-19 Werkgroep van het modelleringscentrum financiering ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) en/of Wellcome Trust. (Een zoekopdracht naar Wellcome Trust voert overigens naar de website van Wellcome).

Terug naar Edmunds. Hij maakt ook deel uit van de Wetenschappelijke Advies Raad van de Coalition for Epidemic Innovations (CEPI). CEPI was vooral een initiatief van de BMGF, het World Economic Forum en het grote farmaceutische bedrijf Wellcome. Op de website van CEPI staat vermeld, dat het "in Davos [op de bijeenkomst van het Economisch Wereldforum in januari] 2017 is gelanceerd om vaccins te ontwikkelen teneinde toekomstige epidemieën te stoppen. Onze missie is om de ontwikkeling van vaccins tegen opkomende infectieziekten te versnellen en een gelijkwaardige toegang tot deze vaccins mogelijk te maken voor mensen tijdens uitbraken."

Onderzoeksjournaliste Vanessa Beeley schreef vorig jaar een tweedelige analyse met betrekking tot de banden tussen Big Pharma en de belangrijkste personen, instellingen en financieringen betreffende de respons van de Britten op Covid-19. Ik raad u ten zeerste aan dit te lezen. In Deel Twee beschrijft zij, naast vele andere zaken, het werk van CEPI - zij merkt bijvoorbeeld op dat GSK samenwerkt met CEPI om COVID-19 vaccins te ontwikkelen. Deze robuuste alliantie bestaat vandaag de dag nog steeds.

Opmerkelijk is dat de Faculteit Epidemiologie en Volksgezondheid van de LSHTM, waarvan Edmunds dus decaan is, voornamelijk wordt gefinancierd door de BMGF en de Gavi-alliantie. (Gavi bevordert massale vaccinatie van mensen over de hele wereld - onder meer door het COVAX-programma te steunen. De BMGF is een van de grootste financiers van Gavi. Artsen Zonder Grenzen bekritiseerde GAVI omdat het "meer bezig zou zijn met het ondersteunen van de wensen van de farmaceutische industrie ter bevordering van nieuwe producten dan met het vinden van de meest efficiënte en duurzame middelen om de ziekten van armoede te bestrijden".)

De financiële bijdrage van de BMGF voor de Faculteit Epidemiologie en Volksgezondheid groeide van 4,9 miljoen dollar in 2014 (zie pagina 15 van het jaarverslag van 2014 van de LSHTM) tot 13,2 miljoen dollar in 2016 (zie pagina 15 van het jaarverslag van 2016 van de LSHTM, het meest recente jaarverslag van LSHTM dat ik online kon vinden). De totale financiële bijdrage van de BMGF aan de LSHTM over 2018-2019, het meest recente jaar waarvoor ik informatie over de financiering van LSHTM kan vinden, bedroeg 15 miljoen pond (zie pagina 56 van de jaarrekening 2018-2019 van de school). In US dollars is dit ongeveer 20,6 miljoen.

Overigens heeft de LSHTM ook een Vaccines Manufacturing Innovation Centre. Dit ontwikkelt, test en verhandelt vaccins. (Ik kon geen informatie vinden omtrent de herkomst van de financiering van het Centrum).

Tevens voert het centrum verwante activiteiten uit zoals het bestrijden van 'vaccinatietwijfel'. Onder dit laatste valt het Vertrouwen in Vaccins- Project. Het doel van dit project luidt: "het vertrouwen van het publiek in immunisatie-programma's te observeren door een surveillancesysteem van informatie op te zetten voor vroegtijdige opsporing van publieke bezorgdheid rond vaccins; door een diagnostisch instrument toe te passen op verzamelde gegevens om het risiconiveau van publieke bezorgdheid te bepalen voor wat betreft hun potentieel tot verstoring van vaccinatieprogramma's; en, tenslotte, analyse en begeleiding te bieden voor een vroegtijdig weerwoord en betrokkenheid bij het publiek om blijvend vertrouwen in vaccins en immunisatie te verzekeren."

De directeur van het Vaccine Confidence Project is LSHTM-professor Heidi Larson. Zij doet al meer dan tien jaar onderzoek naar het tegengaan van vaccinatietwijfel. LSHTM ondersteunt het project, dat ook partij is bij het Vaccine Safety Net van de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Enkele Kernpunten omtrent Een Paar Andere Topmodelvormers, Susan Hopkins and Neil Ferguson

Hier volgen nog een aantal punten die tot nadenken nopen:
  • Public Health England (PHE) bracht eind december 2020 haar eerste gedetailleerde verslag over de nieuwe variant uit en blijft updates geven. Hun rapporten worden niet collegiaal getoetst. Een van de meest prominente coauteurs van de PHE-rapporten is Susan Hopkins, directeur van PHE en hoogleraar infectieziekten aan het Imperial College London. Dit College ontvangt tientallen miljoenen dollars per jaar van de BMGF. Zie bijvoorbeeld deze subsidie van de stichting aan het Imperial College, en deze, deze en deze. (Ik heb de afdeling mediarelaties van Public Health England gemaild om een interview aan te vragen over de PHE-rapporten over de nieuwe varianten. De woordvoerder van PHE Zahra Vindhani schreef, "Dr Hopkins zal hier de komende weken niet toe in staat zijn, en we kunnen ook niet iemand anders hiervoor bevestigen).
  • PHE laat zich bij haar benadering van vaccinatie leiden door PHE's "Strategische Prioriteit 1" voor de bestrijding van infectieziekten in 2020-2025: "De vaccinvoorziening optimaliseren en ziekten die in Engeland door vaccinatie kunnen worden voorkomen terugdringen" (zie blz. 9 van PHE's Infectious Disease Strategy 2020-2025).
  • Neil Ferguson is medeauteur van de PHE-rapporten alsmede van een baanbrekend modelleringsdocument van 31 december aangaande de gevaarlijkheid van B.1.1.7. Hij is waarnemend directeur van het aan Imperial College verbonden Vaccine Impact Modelling Consortium.
  • De modellen van Ferguson bleken in de afgelopen jaren keer op keer desastreus. Dit is onder meer gedocumenteerd door onderzoeksjournaliste Vanessa Beeley.
  • Zoals Vanessa Beeley bijvoorbeeld beschreef in Deel 1 van haar tweedelige onderzoeksverslag, overschatten de modelvormingen van Ferguson het aantal doden ten gevolge van de vogelgriep, ook bekend als H5N1, met een factor van ongeveer drie miljoen terwijl in dit proces tegemoet werd gekomen aan een push om honderden miljoenen mensen hiertegen in te enten, hetgeen meer kwaad dan goed opleverde.
  • Ferguson overschatte ook schromelijk de gevolgen van de Mexicaanse griep, of H1N1. Als gevolg daarvan kregen miljoenen mensen onnodig Glaxo's Pandemrix toegediend. Dit vaccin veroorzaakte bij honderden, zo niet duizenden, voornamelijk kinderen, hersenbeschadiging, waaronder narcolepsie en kataplexie. De farmagigant kreeg geen schuld opgelegd bij eventuele schadeclaims. En daarom betaalde de Britse overheid meer dan 60 miljoen pond (ca. 80 miljoen dollar tegen de omrekeningskoers van 2017) aan de slachtoffers. (Zoals eerder in dit artikel opgemerkt, zijn Glaxo en andere farmabedrijven op dezelfde manier beschermd tegen het betalen van schadevergoedingen aan mensen die gewond raken of overlijden door hun COVID-19 vaccins. In plaats daarvan betalen wij).
  • Ook Ferguson is, samen met Edmunds en anderen, lid van SAGE. Dit is het comité dat het rapport van 21 januari uitgaf en waarin staat dat B.1.1.7 dodelijk is (zoals vermeld aan het begin van dit artikel).
  • Hij is eveneens lid van de zeer invloedrijke NERVTAG. Hij mag lid blijven, ook al trad hij afgelopen voorjaar zogenaamd af nadat hij was betrapt op een bezoek aan zijn getrouwde minnares, terwijl de rest van de bevolking in Engeland alleen contact mocht hebben met leden van hun eigen huishouden (grotendeels gebaseerd op Fergusons modelvorming en zijn aanmaning aan de regering om het land op slot te doen).
  • Ferguson is ook lid van het UK Vaccines Network, samen met Edmunds en anderen, zoals de topadviseur van de Britse regering voor Covid-19 Chris Whitty, die voorzitter van het netwerk is. Het netwerk richt zich volgens de website op "het ondersteunen van de [Britse] regering bij het identificeren en opstellen van een shortlist van gerichte investeringsmogelijkheden voor de meest veelbelovende vaccins en vaccintechnologieën die infectieziekten met epidemisch potentieel zullen helpen bestrijden, en het aanpakken van structurele knelpunten in verband met de bredere vaccin-infrastructuur van het VK".
Al deze banden zorgen ervoor dat Edmunds, Ferguson, Hopkins - en de rest van de maffiosi van de modelvorming die wereldwijd verspreid zitten - naar de pijpen dansen van overheden, Big Pharma, Bill Gates en andere machtige spelers. Zij dienen Big Power, niet het algemeen belang.

Zie: https://www.rosemaryfrei.ca/the-modelling-paper-mafiosi/

Over de auteur:

Na het behalen van een MSc in moleculaire biologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Calgary, werd Rosemary Frei freelance schrijfster. Dat leidde tot 22 jaar als schrijfster en journaliste met een focus op geneeskunde. Begin 2016 maakte ze opnieuw een ommezwaai naar fulltime, onafhankelijk activisme en onderzoeksjournalistiek. Haar website is RosemaryFrei.ca