Geert Vanden Bossche 1
Op 6 maart werden een open brief van Geert Vanden Bossche, PhD, DVM, alsmede een interview via video met hem door Phillip McMillan, MD, van een bedrijf genaamd Vejon Health, online geplaatst.

Op het eerste gezicht lijkt het er wellicht op, dat Vanden Bossche ingaat op geloofwaardige bedenkingen rond Covid.

Hij zegt dat de huidige lichting Covid vaccins het nieuwe coronavirus zal doen muteren in een " super besmettelijk virus ". En daarom roept hij op tot onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de momenteel in gebruik zijnde vaccins.

Indien de mens "vastbesloten is om onze soort in stand te houden, hebben we geen andere keuze dan deze zeer besmettelijke virale varianten uit te roeien" door middel van "grootschalige vaccinatiecampagnes", aldus Vanden Bossche aan het slot van zijn open brief. Maar, zo beweert hij vervolgens, in tegenstelling tot de thans in omloop zijnde Covid-vaccins, moeten deze nieuwe vaccins gericht zijn op stimulatie van de massaproductie van dat onderdeel van het immuunsysteem dat bekend staat als de natural killer cellen.

Vanden Bossche baseert zijn opvattingen echter op onbewezen hypotheses. Dit is vergelijkbaar met, en bouwt voort op, auteurs van hoogdravende modellen papers, die theoretische kaders gebruiken om angst met betrekking tot de vermeende gevaarlijkheid van de nieuwe varianten aan te wakkeren.

Desondanks werden de standpunten van Vanden Bossche zeer snel en positief ontvangen door spraakmakende vaccin-sceptici zoals Del Bigtree in zijn show van 11 maart (beginnend bij 57:25) en Vernon Coleman in zijn video en artikel van 13 maart.

Bigtree en Coleman accepteren en versterken op praktisch kritiekloze wijze de standpunten van Vanden Bossche. Zij insinueren nadrukkelijk ten overstaan van hun overweldigend goedgelovige abonnees, dat er vrijwel geen fact-checking vereist is noch dat er tenminste een moment moet worden genomen om hierbij eens even bij stil te staan en er nogmaals goed over na te denken.

Maar als ervaren voormalig medisch schrijver en journalist (1988-2016) - in het bijzonder een periode van vier maanden bij de mediareus FleishmanHillard in 1994 (ja, ik heb voor de duistere kant gewerkt) - meen ik, dat dit alle kenmerken van een astroturfing-campagne van een farmabedrijf bezit. Het vormt de volgende stap in de reeds decennialang lopende agenda tot het uitwissen van het feit, dat onze verfijnde en zeer effectieve immuunsystemen goed werken en geen hulp behoeven van de biomedische/farmaceutische industrie.

Er is meer dan voldoende bewijs, dat Vanden Bossche een niet-zo-verborgen agenda heeft. Bijvoorbeeld, net voor de drie minuten markering in het video-interview van McMillan met Vanden Bossche geeft deze aan, dat hij al heel lang vaccins ontwikkelt. Hij voegt eraan toe, dat hij zich nu richt op vaccins, welke "het immuunsysteem op een manier opleiden die in bepaalde gevallen meer efficiënt is dan we nu doen met klassieke vaccins". Het moge duidelijk zijn, dat hij aanzienlijke belangenconflicten heeft. Daarom is hij niet geloofwaardig als het gaat om het adviseren van het publiek of wie dan ook omtrent hoe negatieve effecten van massa vaccinatie voorkomen kunnen worden.

Noch Bigtree noch Coleman noch anderen wijzen op het afgaan van enige alarmbel. Ondanks het feit dat ze de beweringen van Vanden Bossche uiterst serieus nemen, doen deze high-profile figuren uit de alternatieve media niet eens een elementair grondig onderzoek, zoals bijvoorbeeld naar de persoon van McMillan, de man die Vanden Bossche heeft geïnterviewd, of het bedrijf waar McMillan kennelijk aan verbonden is, Vejon Health. Bigtree bijvoorbeeld, leunt zwaar op het McMillan interview voor de inhoud van zijn uitzending van 11 maart.

Voorzover ik weet behoren McMillan en Vanden Bosch niet tot de duizenden MD's, PhD's en andere mensen met diploma's of gelijkwaardige kwalificaties, die de officiële Covid-verhaallijn in de afgelopen 12 maanden grondig hebben ontkracht. Integendeel, dit tweetal dook plotseling op uit het niets.

Bovendien is McMillan in de verste verte geen expert op het gebied van vaccins. Op zijn website beschrijft hij zichzelf als een "autoriteit op het gebied van dementie." Het meest recent gepubliceerde artikel van hem dat ik kan vinden is een artikel over Alzheimer, gepubliceerd in het tijdschrift Medical Hypotheses en stamt uit 2016. (In dat artikel stellen hij en zijn co-auteur voedingssupplementen voor om de belasting van het lichaam met aluminium te verlagen, waarvan een hoog gehalte in verband wordt gebracht met Alzheimer). Bovendien, wanneer men klikt op http://www.vejonhealth.com krijgt men een bericht dat aangeeft dat de website niet in gebruik is. Vejon lijkt inderdaad een slapend bedrijf te zijn.

En dus negeerde ik McMillan's interview en Vanden Bossche's open brief toen ik daar vorige week voor het eerst over hoorde. Maar op 12 maart werd ik benaderd door de producer van een of andere Gary Null Show op het Progressive Radio Network. De producer, Richard Gale, vroeg me als gast op te treden. Ik stemde toe om op 15 maart dit interview te doen.

Zo'n anderhalf uur voordat het interview zou beginnen, nam ik contact op met Gale en vroeg waar het interview over zou gaan. Gale vertelde me dat Null het wilde hebben over Bigtree's fragment over de brief van Vanden Bossche en Gale zette de desbetreffende link door. Dus las ik snel de open brief en bekeek het volledige interview en Bigtree's fragment hieromtrent. Een scala aan alarmbellen ging af in mijn hoofd.

Toen het interview op 15 maart om 12.30 uur een aanvang nam, las Null live, gedurende zo'n 12 minuten, enkele kernpunten uit de open brief voor. Hij vertelde het publiek dat ze deze punten serieus moest nemen. Vervolgens werd ik door Null live in de uitzending gezet. Maar hij liet me niet over de brief spreken. In plaats daarvan onderbrak hij herhaaldelijk mijn pogingen om dat wel te doen en stond erop dat ik alleen de nieuwe varianten besprak. Dus hing ik op. En ze hebben me uit de gearchiveerde uitzending van Nulls show gemonteerd.

Vandaag (16 maart) wordt ik om 16.30 uur eastern Standard Time live geïnterviewd door Ryan Cristián van The Last American Vagabond. We zullen het gaan hebben over de Vanden Bossche brief en het McMillan interview. Blijkbaar zit Ryan op hetzelfde spoor als ik.

Ondertussen kregen mijn tweets over de open brief en het interview met Null veel reacties. En, toevalligerwijs, raden mensen mij sinds zondag per email aan om de brief van Vanden Bossche te lezen en zijn interview te bekijken. Velen zijn overtuigd door zijn oproep om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de huidige generatie Covid-vaccins en door het feit dat mensen als Bigtree zijn boodschappen uitdragen.

Daarom besloot ik dit artikel te schrijven teneinde enkele van de tientallen aanwijzingen aan het licht te brengen, welke aantonen dat deze curieuze casus gewoon een voortzetting is van het algemene Covid bedrog.

Hieronder volgen enkele van deze aanwijzingen:

1. In het fragment van zijn show van 11 maart, toont Bigtree een dia met de achtergrond van Vanden Bossche. Daaruit is op te maken, dat hij banden heeft met de Bill & Melinda Gates Foundation, de Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), GlaxoSmithKline, Novartis en andere vaccinvoorstanders. Dell noemt Vanden Bossche een "wereldberoemd ontwikkelaar van vaccins". Coleman noemt hem "een zeer vooraanstaand specialist op het gebied van vaccins".

Maar, in combinatie met de inhoud van zijn open brief, is het onmogelijk te geloven dat hij in feite een insider is die zich nu tegen zijn zeer machtige kompanen heeft gekeerd. (Meer hierover hieronder.) Het is waarschijnlijker dat hij hun handlanger is.

Een andere indicatie dat de brief bedoeld is voor redenen van propaganda in plaats van objectief bewijs voor zichzelf te laten spreken, ligt in de formulering waarvan Vanden Bossche zich bedient. Hij schrijft bijvoorbeeld dat hij "tegen de klok streed" om "deze kwellende brief" te schrijven waarin hij "zijn hele reputatie en geloofwaardigheid op het spel zet" om te helpen "het tij te keren" tegen dit "onbedwingbare monster" dat het virus snel zou kunnen worden als we niet naar Vanden Bossche luisteren.

Geert Vanden Bossche 2
2. In zijn open brief schrijft Vanden Bossche ook: "Ik kan u verzekeren dat elk van de huidige vaccins is ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd door briljante en bekwame wetenschappers." Hij rept echter met geen woord over het enorme aantal bijwerkingen en de zeer geringe werkzaamheid van de vaccins welke door deze "briljante wetenschappers" werden ontwikkeld.

3. Vanden Bossche beweert eveneens, dat er een "steeds toenemende dreiging is van snel om zich heen grijpende, zeer besmettelijke varianten." Maar zoals ik in mijn artikel van 3 februari en de begeleidende video omtrent deze nieuwe varianten heb uiteengezet, is er geen bewijs dat deze zeer besmettelijk zijn of dat op korte termijn zullen worden.

4. De mogelijkheid van virale resistentie bestaat, zoals ik bijvoorbeeld opmerk in mijn artikel en begeleidende video van 9 maart 2021. Maar dit vormt niet de grote bedreiging waar Vanden Bossche ons bang voor probeert te maken door te stellen, dat het virus waarschijnlijk zo vaak en zo snel zal muteren ten gevolge van de huidige massale vaccinatiecampagnes dat het binnenkort zou kunnen ontsnappen aan alle huidige pogingen om de verspreiding ervan te stoppen. Bedenk bijvoorbeeld dat de jaarlijkse massale griepvaccinaties er niet toe hebben geleid dat de griep zo uit de hand gelopen is dat het de wereldbevolking heeft gedecimeerd.


Commentaar: Hij zit er misschien niet al te ver naast, hoewel, zoals opgemerkt door Dr.Gaby, het de hercombinatie van verschillende virale sequenties is welke dergelijke supermicroben zou kunnen produceren in plaats van varianten van dezelfde virale sequenties.
Al in februari 2020, lang voordat de lockdowns in de westerse wereld hun intrede deden, legde iemand het verband tussen hoe componenten van het SARS-CoV-2 spike-eiwit (glycoproteine S) homoloog zijn (gelijke afstamming) aan sommige van onze menselijke retrovirussen - de virussen die in ons DNA zitten. Pfizers mRNA-vaccin is ontworpen om het SARS-CoV-2 spike-eiwit te produceren in het menselijk lichaam.

Verscheidene onderzoekers hebben onze aandacht gericht op het concept van virale recombinatie; als twee virussen elkaar ontmoeten, wisselen ze op zeer effectieve wijze genetisch materiaal uit en kan een nieuw gerecombineerd virus ontstaan uit deze uitwisseling. Vanwege de eigenschappen van ons eigen DNA, zouden we hier niet alleen te maken kunnen hebben met de komst van een nieuw gerecombineerd griepachtig virus (het coronavirus van het vaccin + een griepvirus in onze cellen), maar - in het ergste geval - met een recombinatie van een virus dat veel dodelijker is.

5. Vanden Bossche schrijft tevens, dat sommige antilichamen worden aangemaakt door het aangeboren immuunsysteem, maar dat deze "natuurlijke" antilichamen non-specifiek zijn. Hij stelt ook, dat ze een "suboptimale" "rijpheid" hebben, en "eerder beperkt en slechts van korte duur" zijn. Hij beweert dat zij een zeer zwakke schakel zijn in onze immuunreacties op ziekteverwekkers zoals het nieuwe coronavirus: "de combinatie van virale infectie op een achtergrond van suboptimale Ab [antilichaam] rijpheid en concentratie stelt het [nieuwe coronavirus] in staat mutaties te selecteren[, waardoor] het aan de immuundruk kan ontsnappen."

Dit staat echter op zeer wankele grond. Vanwege, onder andere: 1) Noch in het oorspronkelijke stuk van 6 maart, noch in zijn vervolgstuk van 13 maart levert Vanden Bossche enig direct, niet-theoretisch bewijs dat dit gebeurt; 2) De "natuurlijke antilichamen" welke worden aangemaakt na het aantreffen van een ziekteverwekker vormen slechts een klein onderdeel van een snelle, effectieve en brede eerstelijns afweer van het immuunsysteem - bekend als "aangeboren" of "passieve" immuniteit - welke in feite grotendeels uit andere componenten bestaat; en 3) Vanden Bossche bagatelliseert de doeltreffendheid van de antilichamen die ons lichaam van nature produceert als onderdeel van het tweedelijns ("adaptieve") deel van het immuunsysteem, dat ons eveneens gedurende millennia uitstekend heeft gediend.

Een commentaar van 11 maart van Michael Yeadon en Marc Girardot bevat soortgelijke informatie als mijn punten 3, 4 en 5. Het tweetal presenteert het echter op een zeer pro-mRNA-vaccin wijze en pro-veel van de officiële Covid-verhaallijn - en ik onderschrijf geen van beide.

6. Vanden Bossche heeft ook geen referenties opgenomen in dat originele document. Hij heeft er wel enkele opgenomen in zijn vervolgdocument van 13 maart, dat op zijn website is geplaatst. Maar dat document van 13 maart is, net als dat van 6 maart, niet op de website van een tijdschrift geplaatst, laat staan op die van een "collegiaal - getoetst" tijdschrift en ook niet op een serieuzere manier geëvalueerd. En in een ongebruikelijke aanpak verbindt hij niet elke referentie aan een bepaalde bewering in zijn document; in plaats daarvan somt hij de referenties op aan het eind van het artikel onder categorieën zoals 'Natuurlijke antilichamen'.

7. Vanden Bossche hamert op de noodzaak van "grote inentingscampagnes". Deze, schrijft hij, zouden moeten zijn voor op "NK [natural-killer] -cellen-gebaseerde vaccins", welke "in de eerste plaats onze natuurlijke immuniteit in staat zullen stellen om beter voorbereid te zijn ... en om groepsimmuniteit te induceren."

Maar het is niet erg logisch om te geloven dat de enige oplossing voor de theoretische mogelijkheid van ontsnapping aan het immuunsysteem, zoals ondersteund door iemand die zich al lange tijd intensief bezighoudt met vaccinatie in tegenstelling tot andere manieren om de gezondheid te verbeteren, nog meer massale vaccinatie is.

Om nog maar te zwijgen van het feit dat het concept van groepsimmuniteit een bedenksel is. Immers, als jouw immuunsysteem je beschermt tegen een ziekteverwekker, maakt het niet uit of dat van iemand anders dat ook doet of niet.

Ik ben het er wel mee eens dat we moeten stoppen met het gebruik van de huidige vaccins. Maar we moeten ook stoppen met de productie en het gebruik van antivirale middelen en antilichamen en alle andere onderdelen van het Covid-industrieel complex.

Covid heeft een extreem hoog overlevingspercentage. Dus waarom nog een dure, invasieve en experimentele oplossing ontwikkelen voor een probleem dat nauwelijks bestaat, als het al bestaat?


Het is allemaal zeer curieus.

Zie: https://www.rosemaryfrei.ca/the-curious-case-of-geert-vanden-bossche/
Rosemary Frei maakte na het behalen van een MSc in moleculaire biologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Calgary, een ommezwaai en werd freelance schrijfster. Dat leidde tot 22 jaar als schrijfster en journaliste met een focus op geneeskunde. Begin 2016 maakte ze opnieuw een ommezwaai naar fulltime, onafhankelijk activisme en onderzoeksjournalistiek. Haar website is RosemaryFrei.ca