vaccine band aid plaster
De Britse overheid / MHRA brachten de 24e update uit over bijwerkingen van de Covid-19-vaccins die zijn gemeld aan het Yellow Card-meldingsschema. Deze week doken we dieper in het rapport dan ooit tevoren en ontdekten een uiterst verontrustende reeks reacties die over het hoofd zijn gezien, namelijk geboorteafwijkingen.

De MHRA (Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency) gaf op 8 december 2021 een noodgoedkeuring af voor de Pfizer / BioNTech mRNA injectie. Sinds deze datum werd het MHRA Yellow Card-meldingsschema opengesteld voor het publiek, artsen en verpleegkundigen; zij kunnen hier bijwerkingen melden die zich mogelijk hebben voorgedaan ten gevolge van een van de Covid-19-vaccins.

Het eerste rapport dat begin februari door de Britse overheid / MHRA werd vrijgegeven had betrekking op bijwerkingen die tot 24 januari 2021 waren gemeld. Dit rapport omvatte bijwerkingen als blindheid, beroerte, miskraam, plotselinge dood en vele andere sterfgevallen.

In de daaropvolgende weken en maanden zijn de soorten alsmede de aantallen bijwerkingen met de week helaas zorgwekkender en ernstiger geworden.

Het vierentwintigste rapport, dat op 16 juli 2021 door de Britse overheid / MHRA werd vrijgegeven, betreft bijwerkingen die tot 7 juli 2021 zijn gemeld met betrekking tot de vaccins van Pfizer, AstraZeneca en Moderna. Het omvat tevens meldingen waarbij het merk van het Covid-19-vaccin niet is gespecificeerd.

De volgende tabellen laten een classificatie per bijwerking zien alsook de gemelde aantallen die als bijwerkingen zijn gemeld voor elk afzonderlijk Covid-19-vaccin, evenals de algemene totalen. Het is overgenomen uit de analyseprint gepubliceerd door de MHRA voor ieder vaccin. U kunt ze hier bekijken.
vaccine side effects table 1
vaccine side effects table
vaccine side effects table
Zoals uit bovenstaande tabellen blijkt, heeft het vectorvaccin van AstraZeneca honderdduizenden meer bijwerkingen veroorzaakt dan de andere vaccins. Maar dit betekent niet dat de andere veilig zijn.

De 245.394 bijwerkingen en 456 sterfgevallen ten gevolge van het Pfizer mRNA-vaccin zijn tien keer zo hoog als het aantal dat voldoende zou zijn om de uitrol van ieder ander vaccin stop te zetten. Het Moderna-vaccin lijkt een soortgelijke kant op te gaan.

De eerste doses van het Moderna mRNA-vaccin werden op 7 april 2020 aan mensen in het Verenigd Koninkrijk toegediend en sindsdien zijn er volgens de MHRA tot 7 juli 2021 1,1 miljoen doses toegediend. Per diezelfde datum zijn er 25.627 bijwerkingen van het Moderna-vaccin gemeld aan de MHRA Yellow Card-meldingsschema, hetgeen betekent dat voor elke 42 toegediende doses een bijwerking is opgetreden.

De bijwerkingen van de Moderna-injectie betreffen niet alleen pijnlijke armen of vermoeidheid. Het gaat om klachten als trombocytopenie; een aandoening waarbij er niet genoeg bloedplaatjes in het bloed zijn. Als men een ernstige vorm hiervan heeft, kunnen er spontaan bloedingen optreden in de ogen, het tandvlees of de blaas, of men kan te veel bloeden als men gewond is geraakt. Tot nu toe zijn er 6 meldingen van trombocytopenie en 2 van immuun trombocytopenie met betrekking tot de Moderna-injectie.

modern side effects table
Ook klachten als hartstilstand, waarvan 2 meldingen zijn binnengekomen, myocarditis en pericarditis, waarvan 9 meldingen zijn binnengekomen met betrekking tot de Moderna-vaccinatie, zijn opgenomen. Deze laatste twee aandoeningen zijn door de MHRA in stilte toegevoegd aan het waarschuwingsetiket van zowel de Moderna- als de Pfizer-vaccins.

Myocarditis is een ontsteking van de hartspier en komt regelmatig voor bij jonge mannen nadat zij hun tweede dosis van de Pfizer- of Moderna-vaccins toegediend hebben gekregen.
moderna side effects table
Er is echter nog een statistiek die aantoont dat het met de Moderna-injectie zorgwekkend gesteld staat. De MHRA stelt in haar 24e update dat er op 7 juli 2021 ongeveer 79,4 miljoen doses van de Covid-19 vaccins waren toegediend. De Moderna-injectie betrof slechts 1,3% hiervan, met 1,1 miljoen toegediende doses, maar veroorzaakte 25.627 van de 1.059.307 bijwerkingen die voor alle vaccins zijn gemeld.

Dit komt neer op 2,4% van alle gemelde bijwerkingen. Zou dit niet dichter bij 1,3% moeten liggen als we moeten geloven dat de MHRA geen reden tot bezorgdheid ziet omtrent de injecties wanneer we de statistieken vergelijken met wat zou worden verwacht bij de algemene ongevaccineerde bevolking?

Hier wordt het uiterst verontrustend met betrekking tot het AstraZeneca vaccin. Op 7 juli waren ongeveer 31,3 miljoen doses van de Pfizer-vaccins toegediend. Dit is 39,4% van de 79,4 miljoen Covid-19 injecties die op dit moment zijn toegediend. De 245.395 bijwerkingen van de Pfizer-injectie maken echter slechts 23,16% uit van de 1.059.307 bijwerkingen die zijn gemeld voor alle Covid-19-injecties.

Dit is niet omdat het Pfizer-vaccin veilig blijkt te zijn, aangezien het soort bijwerkingen dat wordt gemeld laat zien dat het verre van veilig is. Het is meer omdat het AstraZeneca-vaccin op de korte termijn duidelijk veel gevaarlijker is.

Per 7 juli waren ongeveer 47 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin toegediend. Dit vormt 59% van de 79,4 miljoen Covid-19 injecties die per deze datum zijn toegediend. De 785.519 bijwerkingen van de AstraZeneca-vaccinatie vormen echter een schokkende 74,15% van de 1,05 miljoen bijwerkingen die voor alle Covid-19-vaccins zijn gemeld.

Net als bij de Moderna-injectie gaat het niet alleen om reacties als een pijnlijke arm of hoofdpijn. De Pfizer-injectie veroorzaakte 80 hartstilstanden met 30 sterfgevallen tot gevolg, terwijl de AstraZeneca-injectie 152 hartstilstanden veroorzaakte met 33 sterfgevallen tot gevolg.

Er zijn 148 meldingen van doofheid gedaan met betrekking tot de Pfizer-injectie, terwijl er 327 meldingen van doofheid werden ingediend met betrekking tot de AstraZeneca injectie.

Er zijn 72 mensen blind geworden ten gevolge van de Pfizer-injectie, terwijl 260 mensen blind werden als gevolg van de AstraZeneca-injectie - maar dit zijn slechts de aantallen meldingen die zijn gedaan, het aantal zou aanzienlijk hoger kunnen zijn.

Er zijn 368 meldingen gedaan van toevallen, 76 van verlammingen en 282 van 'cerebrovasculaire aandoeningen' ten gevolge van de Pfizer-injectie met 12 sterfgevallen tot gevolg.

Maar er zijn 1.194 meldingen gedaan van toevallen, 280 meldingen van verlammingen en 1.053 meldingen van 'cerebrovasculaire aandoeningen' ten gevolge van de AstraZeneca-injectie, met 39 sterfgevallen tot gevolg. Een cerebrovasculaire aandoening is een soort beroerte.

Wellicht de meest verontrustende aandoening die optrad ten gevolge van de Covid-19-vaccins, is er een die ons de afgelopen 23 weken sinds de publicatie van het eerste rapport is ontgaan - Aangeboren aandoeningen.

Een aangeboren aandoening is een medische aandoening die aanwezig is bij of voor de geboorte. Deze aandoeningen, ook wel geboorteafwijkingen genoemd, kunnen ontstaan tijdens de foetale ontwikkelingsfase of door de genetische samenstelling van de ouders.

Er zijn 41 geboorteafwijkingen gemeld als bijwerking van het Pfizer-vaccin, 75 geboorteafwijkingen als bijwerking van het AstraZeneca-vaccin en 2 geboorteafwijkingen als bijwerking van het Moderna-vaccin.

Tot de gemelde aangeboren afwijkingen behoren hartaandoeningen, hersenverlamming, misvorming van de foetus en aangeboren cystische longafwijkingen.
pfizer side effects table

Evenals extreme pijnstoornis, reductiedefecten van ledematen, taaislijmziekte en het syndroom van Young's.

astrazeneca side effects table
astrazeneca side effect table
U zou misschien kunnen denken dat 118 geboorteafwijkingen een nietszeggend aantal is, gezien het feit dat op 7 juli 2021 ongeveer 45 miljoen vrouwen ten minste één dosis van een Covid-19-vaccin toegedienhadden gekregen. Maar dit waren geen 45 miljoen zwangere vrouwen. Tot een paar maanden geleden werden de Covid-19-vaccins niet eens aanbevolen voor gebruik bij zwangere vrouwen - ondanks het feit dat er geen proeven zijn uitgevoerd om de veiligheid ervan aan te tonen.

Dus hoeveel zwangere vrouwen waren er in de afgelopen twee maanden gevaccineerd en bevallen? Wie weet dat? De MHRA weigert het ons te vertellen, maar wij kunnen ons voorstellen dat 118 meldingen van geboorteafwijkingen een significant hoog aantal is in verhouding tot de aantallen die de MHRA en de NHS zeker in hun bezit hebben, maar niet willen publiceren; vooral als we bedenken dat de MHRA verklaart dat slechts 1% - 10% van de bijwerkingen wordt gemeld.

Het ziet er helaas niet naar uit dat de MHRA deze gevaarlijke en giftige "vaccins" op korte termijn uit de handel zal nemen. In plaats daarvan wordt iedereen nu in de voorwas gezet voor boostervaccins in de herfst, moeten verzorgenden eraan geloven als ze hun baan willen behouden en binnenkort zullen uw kinderen aan de beurt zijn. Daarom is het zo belangrijk dat deze informatie overal wordt gedeeld.

U weet wat u te doen staat...

Zie: https://dailyexpose.co.uk/2021/07/16/birth-defects-paralysis-stroke-blindness-uk-gov-release-24th-report-on-adverse-reactions-to-the-covid-19-vaccines/