sott.net
Beste lezers,

Wij hebben besloten onze activiteiten op Facebook en Twitter in te perken. Door echte journalistiek van hun pagina's te verbannen en ruimte te scheppen voor de verspreiding van "nepnieuws", worden deze sociale netwerken onherbergzaam terrein voor degenen die kwaliteitsinhoud willen aanbieden.

Er wordt hier een gevaarlijk precedent geschapen waarbij de grote techbedrijven zichzelf hebben aangesteld als de poortwachters van politieke gedachten en meningen. Dit zijn de controleurs die dissidente stemmen het zwijgen opleggen.

Sociale netwerken zoals MeWe en Telegram respecteren tot zover de vrijheid van meningsuiting, de individuele vrijheid en de vrije stroom van informatie online wel. Om deze reden, zijn we nu actief op MeWe en Telegram. Volg ons om op de hoogte te blijven van de nieuwste artikelen die wij plaatsen op Sott.net Nederlands!

Wat de informatieoorlog betreft, verwoordde Caitlin Johnstone al in 2018 goed hoe het vrije woord wordt aangevallen:
Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nogmaals: In een corporatistisch systeem, waarin er geen duidelijke grens is tussen bedrijfsmacht en overheidsmacht, is bedrijfscensuur overheidscensuur. Je kunt geen systeem hebben waarin bedrijfslobby's en campagnefinanciering neerkomen op gelegaliseerde omkoping van gekozen ambtenaren, waarin enorme Silicon Valley-bedrijven uitgebreide banden aangaan met geheimzinnige overheidsinstanties om hun concurrentie te overtreffen, en dan beweren dat dit een kwestie is van particuliere bedrijven die hun eigen regels opleggen op hun eigen privé-eigendom. Dit is precies hoe totalitaire overheidscensuur eruit ziet in een corporatistische oligarchie.

Wilt u dat een paar plutocraten uit Silicon Valley voor u bepalen wat voor politieke meningsuiting als "niet-authentieke activiteit" wordt beschouwd? Wilt u een wereld waarin de massa's worden bijeengedreven in massale, door de overheid gesteunde sociale-mediastallen, die vervolgens regelmatig voor de Amerikaanse Senaat worden gebracht om te pleiten voor een nog strengere censuur van problematische politieke uitingen? Wilt u een wereld waarin social media bedrijven gedwongen worden allianties te sluiten met bestaande machtsstructuren om te mogen groeien? Wilt u een wereld waarin de plaatsen waar politieke discussies worden gevoerd, steeds meer worden gesteriliseerd ten gunste van de agenda's van de heersende klasse? Zo niet, dan is het nu tijd om te handelen.

Ongeacht waar u staat in het politieke spectrum, als u tegen de status quo bent, dan is verzetten tegen internetcensuur van politieke meningsuiting nu een kwestie van eenvoudige zelfverdediging. Als dit nog niet duidelijk was toen Alex Jones de mond genoerd werd, dan zou het nu toch wel verdomd duidelijk moeten zijn. Als u het bestaande systeem wilt veranderen op een manier die de macht wegneemt van degenen die nu aan de macht zijn, is uw stem de volgende op het hakblok. Ze sluiten alle deuren zo snel als ze kunnen om ons gevangen te houden in deze Orwelliaanse oligarchie totdat ze ons allemaal dood krijgen door oorlog of ecocide. Als ze de mogelijkheid van het publiek afsluiten om dissidente informatie te delen, hebben ze de laatste deur op slot gedaan. Laat ze dat niet doen.