cultural revolution
De gefinancialiseerde Amerikaanse economie en staat zijn thans voor hun voortbestaan volledig afhankelijk van een gestage stroom leugens en propaganda. Als de waarheid onthuld zou worden, zou de status quo als een verrotte hoop in elkaar storten.

Toe maar en wees slecht, want alle anderen zijn ook slecht, want slecht zijn dient ieders belang veel beter dan je integriteit te bewaren, want integriteit zal je meer kosten dan je je kunt veroorloven.

Met andere woorden, liegen, oplichterij, verduistering, verkeerde voorstelling van risico's, inhoudelijk onjuiste voorstelling van feiten, halve waarheden, het vervangen van feitelijke verklaringen door propaganda en verdraaiing: dit is niet het werk van een handjevol sociopaten: het vertegenwoordigt de essentie en het hart van de economische status quo van Amerika.

Hannah Arendt bedacht de uitdrukking de banaliteit van het kwaad om de essentie van het nazi-regime in Duitsland weer te geven: kwaad doen was niet abnormaal, het was normaal. Kwaad doen was geen uitschieter onder de sociopaten, het was de dagelijkse "baan" van miljoenen mensen, en niet alleen leden van de nazipartij.

Het niet benoemen van kwaad is de sleutel tot het normaliseren van kwaad. Het kwaad moet eerst en vooral gederealiseerd worden (een kernbegrip in het Survival+ commentaar), losgekoppeld van ons besef en bewustzijn door het iets onschuldigs te noemen.

Hier volgt een veelzeggend fragment uit het boek Triumph of the Market:
Normalisering van het ondenkbare ontstaat gemakkelijk wanneer geld, status, macht en banen op het spel staan.... Intellectuelen zullen worden opgevist om hun (daden) te rechtvaardigen. De rationaliseringen zijn oud en belegen: de overheid weet het het beste, onze inzet was uitsluitend van defensieve aard, of, als ik het niet deed zou een ander het wel doen. Er is ook een terugtrekking naar onwetendheid, echte, gecultiveerde of geveinsde onwetendheid.
Kan iemand van de tienduizenden mensen die werken op Wall Street of in de krochten van de Federal Reserve, Financiën, Pentagon, enz. naar waarheid beweren dat zij "niet wisten dat het verkeerd was" om de burgerij, de soldaten, de investeerders en de kopers van hun oplichterij te misleiden? Integendeel, ieder van die tienduizenden werkbijen en managers weet heel goed dat de instelling waar ze voor zwoegen, kwaad doet, eenvoudigweg door de waarheid van haar activiteiten te verbergen.

De gehele status quo van het Amerikaanse Imperium is gebouwd op leugens. Thans is de afhankelijkheid van leugens, oplichterij en bedrog compleet; Wall Street en het Imperium zelf zouden ten val komen als de waarheid eindelijk aan het licht zou komen en adequaat als kwaad zou worden bestempeld.

Liegen is gederealiseerd; het is nu de verwachte norm. De waarheid vertellen - op je cv, op de aanvraag voor een lening, op het belastingformulier, en over de eigen daden - is nu bezoedeld en verdacht; de waarheidsspreker wordt verguisd als iemand die "allures aanneemt" van morele superioriteit en hij zal worden gemeden en afgekapt door de leugenaars om hem heen.

Spieken bij examens wordt niet langer beschouwd als ethische corruptie; "iedereen" spiekt opdat men wordt toegelaten tot de universiteit van keuze, de universiteit die "de kortste weg" biedt naar een "goede baan" met een uitstekend salaris: ja, een baan waarin men elke dag kwaad doet. Maar we geven niet langer om het doen van kwaad; we vermijden het als een moreel slachthuis dat we liever niet zien. Laat het afslachten van het morele hart van de natie verborgen blijven voor onze tere ogen en bibberende schuldige gewetens.

De idee dat we misschien niet in staat zouden zijn om de McMansion/auto/tattoo/speelgoed te kopen die we "verdienen" maakte het mogelijk om de waarheid te doden. Ontbering is een groter kwaad dan het verlies van persoonlijke integriteit en dus participeerden honderdduizenden, zo niet miljoenen Amerikanen in de leugen en offerden hun integriteit op om de leugen te ondersteunen, te voeden, leven in te blazen en vervolgens door te geven aan de volgende leugenaar.

Dus de hypotheekaanvrager loog en de hypotheekmakelaar loog door een document te accepteren waarvan hij/zij wist dat het vals was. En zo werd de leugen zwaarder naarmate hij van hand tot hand ging en de waarheid werd lichter dan lucht en zweefde weg lang voordat de vervalste hypotheek bedacht, verpakt, getrancheerd en verkocht werd als een AAA "veilige" investering.

We zeggen en staan nu in voor alles wat nodig is om te "winnen", wat "winnen" ook mag inhouden in een universum zonder moreel kompas. Wanneer het hele systeem afhankelijk is van de gestage stroom van leugens - van de Federal Reserve, het Ministerie van Financiën, het Pentagon, de banken en Wall Street, de kredietbeoordelaars, de boekhoudkundige afdelingen, elk hoekje en gaatje van de Amerikaanse economie en imperium - dan is niemand bereid zijn eigen broodwinning op te offeren, omdat men weet dat het niets zou verijdelen.

De machine zou zonder hen gewoon voortgaan met het verwerken van leugens, fraude en propaganda. Maar zij zouden zich buiten het lucratieve hart van de duisternis bevinden en niet langer in staat zijn om hun felbegeerde McMansion/auto/tattoo/speelgoed te kopen dat bepaalde wie zij zijn.

Integriteit is net zo licht geworden als de waarheid zelf, en beiden zijn weggedreven, onopgemerkt en onbewogen. Hannah Arendt schreef over het Grote Kwaad, nazi-Duitsland en "De Endlösung" van vernietigingskampen. Maar de nazi-machine spuwde overvloedige mogelijkheden uit om de banaliteit van het kwaad in praktijk te brengen en de vernietigingskampen vormden slechts een onderdeel van de dagelijkse sleur van het drukken van de handpalmen op het kwaad en het doorgeven ervan aan de volgende "goede Duitser".

Hieronder staat een afbeelding van een gedenkteken in Frankrijk buiten het dorp waar mijn broer woont. Het is een typisch dorp, vrij klein, misschien een paar honderd inwoners. Het monument herdenkt drie jonge Franse burgers die door nazi-soldaten naar buiten werden gebracht en doodgeschoten, hetzij wegens vermeende "misdaden" ofwel als "les" voor de burgerbevolking.

memorial commemorates three young French civilians who were taken out and shot by Nazi soldiers
Het routinematig vermoorden van burgers ging dag na dag door; het vormde de "dagtaak" van de bezettingstroepen.

Amerikanen die zwoegen in hun verschillende afdelingen van het kwaad verontschuldigen hun medeplichtigheid door tegen zichzelf te zeggen "niemand stierf omdat ik loog" (behalve op al die plaatsen in de wereld waar in Amerika's naam niemand weet wat er werkelijk gebeurt). Er staat geen straf of het tonen van berouw op het verbergen van de waarheid, omdat het nu de standaard werkprocedure is.

Het morele slachthuis is gevuld met lijken. We weten niet echt wat ons Imperiale Project aan het doen is in de wereld. We weten ook niet wat de Federal Reserve/Wall Street samenwerking aan het doen zijn. De mensen daarbinnen weten het natuurlijk wel, maar slechts weinigen vertellen het, aangezien het systeem afhankelijk is van leugens en verdraaiing om zijn overheersing voort te zetten.

Wie de waarheid vertelt, verliest zijn prestigieuze positie, zijn riante salaris en de acceptatie van zijn gelijken. Denk aan het lot van Edward Snowden. In ruil voor dit offer ontvangt de waarheidsverteller slechts de gloeiende, vluchtige scherven van zijn integriteit: in de Amerikaanse cultuur en economie heeft integriteit geen waarde. De machine maalt door zonder hen, ongevoelig voor de kleine prikjes van de waarheid; de machinerie van propaganda, kunstgrepen, misleiding en verkeerde voorstelling van zaken is goed geolied en meesterlijk voor wat betreft omvang en reikwijdte van haar werking.

Er is geen meedogenlozer wraak dan die van een Staat die afhankelijk is van het banale kwaad van halve waarheden bij de vervolging van hen die de daden van de Staat onthullen.

Mocht u denken dat dit overdreven is, kijkt u dan naar The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers. Daniel Ellsberg was slechts één van de duizenden "goede Amerikanen" die hun werk deden in een oorlogsmachine die volledig op leugens en propaganda is gebouwd. Slechts één burger uit die duizenden, of tienduizenden, was bereid zijn carrière in te ruilen voor zijn integriteit en geweten.

Zo werkt de banaliteit van het kwaad. Misschien zal op een dag iemand losbreken uit de cultuur van leugens en propaganda in de Federal Reserve, het ministerie van Financiën, Wall Street en de "too big to fail banken" en de waarheid vertellen. Ze zullen worden opgejaagd, in diskrediet gebracht worden, geminacht en beschimpt worden omdat ze de waarheid vertellen en de waarheid zal snel worden verdoezeld of versnipperd.

Zo werkt de banaliteit van het kwaad. De waarheid is te gevaarlijk geworden voor de status quo, dus moet zij elke dag worden gewurgd, door tienduizenden mensen, en moet haar slappe lijk worden weggemoffeld.

Zij die zwoegen in het Imperium der Leugens veronderstellen dat karma hun geloof vereist: Ik geloof niet in karma, dus bestaat het niet. Maar karma vereist geen geloof; het werkt volledig onafhankelijk van het geloof of ongeloof van de mensheid.

De gevolgen hebben zich opgestapeld en de dam staat op het punt door te breken. Geloven in de triomf van het financiële kwaad zal ons niet redden en onze blik afwenden zal de vloed niet stoppen.

Zie: https://www.oftwominds.com/blogsept21/banal-evil9-21.html
Indien u deze inhoud waardevol vond, zoek dan samen met mij naar oplossingen door voor $1/maand beschermheer van mijn werk te worden via patreon.com.

Mijn nieuwe boek is beschikbaar! A Hacker's Teleology: Sharing the Wealth of Our Shrinking Planet 20% en 15% korting (Kindle $7, print $17, audiobook nu beschikbaar $17.46)