food
© Anna Ivanova/Alamy
In de afgelopen 70 jaar hebben volksgezondheidsinstanties in Engelstalige landen een aantal dieetvoorschriften uitgevaardigd waarin in het algemeen wordt gesteld, dat de natuurlijke ingrediënten die bevolkingen over de hele wereld al duizenden jaren eten - vlees, zuivel, eieren en meer - en bepaalde bestanddelen van deze voedingsmiddelen, met name verzadigd vet, gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid.

De gevolgen van deze dieetvoorschriften zijn overal om ons heen waarneembaar: 60% van de Britten heeft nu overgewicht of obesitas, terwijl de metabole gezondheid van het land nog nooit zo slecht is geweest.

Het door de overheid gestuurde gebrek aan vertrouwen in de gezondheidswaarde van volwaardig voedsel in de natuurlijke vorm heeft ons ertoe aangezet voedingsmiddelen te kopen die fysiek en chemisch zijn gemodificeerd, zoals kaas met minder zout en magere melk, zogenaamd om ze gezonder voor ons te maken.

Geen wonder dat meer dan 50% van het voedsel dat we in het Verenigd Koninkrijk eten nu ultra-bewerkt is.

De ernstige gevolgen van deze relatief recente afkeer van aloude eetgewoonten komt niet als een verrassing voor diegenen onder ons die het advies van de overheid om "gezond te eten" nooit hebben geslikt, voornamelijk op evolutionaire gronden.

Is moeder natuur een psychopaat? Waarom zou ze voedsel ontwerpen om de levensduur van het menselijk ras te verkorten?

En de tijd bevestigt het tegendeel. Dit achterhaalde naoorlogse voedingsdenkpatroon wordt keer op keer onderuitgehaald door actueel, kwalitatief hoogstaand onderzoek, dat opnieuw bevestigt hoe gezond traditionele ingrediënten en eetgewoonten zijn.

Zuivel


Geef de kaas maar door ... zuivelvetten kunnen uw risico op hart-en vaatziekten verlagen

De NHS (National Health Service) Eatwell Guide, bij critici beter bekend als de gids voor Eet slecht, vertelt ons nog steeds te kiezen voor producten met een lager vetgehalte, zoals melk met 1% vet, kaas met verlaagd vetgehalte of magere yoghurt. Dit is gebaseerd op de onvoldoende bewezen naoorlogse overtuiging dat verzadigd vet slecht is voor het hart.

Dan is het tamelijk gênant voor de dieetgoeroes van de overheid dat een groot onderzoek onder 4.150 Zweden, die gedurende 16 jaar werden gevolgd, vorige week heeft aangetoond, dat een dieet dat rijk is aan zuivelvet het risico op hart- en vaatziekten kan verlagen in plaats van verhogen.

Deze Zweedse studie is een herhaling van de bevindingen van een meta-analyse uit 2018 van 29 eerdere studies waaruit ook bleek, dat de consumptie van zuivelproducten beschermt tegen hartaandoeningen en beroertes.

Een verzameling van onderzoeken suggereert ook dat de consumptie van zuivelvet beschermend is tegen diabetes type 2.

Vijf
per dag

Een slogan bedacht om meer groenten en fruit op de markt te brengen, maar niet één om te volgen


Deze pakkende slogan, die nu een centrale plaats inneemt in het voedingsadvies van de overheid, werd bedacht in 1991 tijdens een bijeenkomst van groenten- en fruitbedrijven in Californië. De vijf per dag logo's verschijnen nu op veel ultra-bewerkte voedingsmiddelen, van witte bonen in blik tot kant-en-klaar maaltijden, waardoor ze doordrongen worden van een twijfelachtige aura van gezondheid.

Maar anders dan als marketinginstrument is deze slogan nauwelijks gerechtvaardigd.

Een grootschalig onderzoek uit 2010, waarbij gedurende acht jaar 500 000 mensen uit 23 Europese landen waren betrokken, slaagde er niet in een duidelijk verband, laat staan een oorzakelijk verband, voor deze aanbeveling aan te tonen.

Groenten en fruit leveren weliswaar waardevolle micronutriënten, maar zijn qua nutriëntendichtheid in het algemeen slecht te vergelijken met voedingsmiddelen als zuivel, vlees, vis en eieren.

Zeer weinig mensen in het Verenigd Koninkrijk slagen erin de doelstelling van vijf per dag te halen, en zij die dat wel doen eten meestal meer fruit dan groenten. Fruit bevat veel suiker. Een kleine banaan bevat het equivalent van 28,5 gram suiker, terwijl een ei geen suiker bevat.

Heeft de vijf per dag mantra ons overgehaald om meer gezonde groenten te eten? Twee van de meest populaire groenten van het moment zijn zoete aardappelen en pompoen, die beide evenveel suiker bevatten als zoet fruit.

Misschien moeten we de mogelijkheid onder ogen zien dat het vijf-per-dag dogma ons er in feite toe heeft aangezet meer suiker te eten.

Zout


Zout moet niet volledig vermeden worden - een matige hoeveelheid is beter voor u

Ons wordt verteld dat we zo min mogelijk zout (natrium) moeten innemen, zelfs zo weinig dat we geen zout moeten strooien in het water waarin we pasta koken.

Onlangs gepubliceerd onderzoek concludeert echter dat de extreem lage natriuminname die momenteel wordt geadviseerd in verband wordt gebracht met een verhoogd risico op hartziekten, terwijl gematigde hoeveelheden voor de meeste mensen ideaal zijn.

De onderzoekers zeggen dat in de meeste landen ter wereld, met uitzondering van China en enkele andere landen, de gemiddelde natriuminname al binnen het laagste risicobereik ligt. "Er is weinig bewijs dat een verlaging van de natriuminname [onder dit gemiddelde niveau] het aantal cardiovasculaire voorvallen of sterfgevallen zal verminderen", aldus de onderzoekers.

Vlees


Laat bewerkte producten zoals hotdogs staan, maar van een biefstuk gaat u niet dood

Hoewel vlees al miljoenen jaren een centraal bestanddeel uitmaakt van voorouderlijke diëten, propageren sommige voedingsautoriteiten, die vaak nauwe banden hebben met dierenrechtenactivisten of andere vormen van ideologisch vegetarisme, het standpunt dat vlees een ongezond voedingsmiddel is.

Het gezondheidsargument tegen vlees is gebaseerd op een selectieve verzameling bewijs van lage kwaliteit, voortvloeiend uit onbetrouwbare, observationele studies die er niet in slagen een onderscheid te maken tussen vlees in zijn onbewerkte vorm en vleesproducten die bestaan uit meerdere ingrediënten en chemisch veranderd en ultra-bewerkt zijn, zoals hotdogs.

Samenhang betekent nog geen oorzakelijk verband. Er zijn verstorende factoren; iemand die dagelijks een broodje spek eet kan ook te veel suiker eten, veel brood met additieven consumeren, onder stress staan of roken - de lijst gaat maar door.

De bewering van het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek uit 2015 dat rood vlees "waarschijnlijk kankerverwekkend" is, is nooit onderbouwd. In een latere risicobeoordeling werd zelfs geconcludeerd dat dit niet het geval is.

Epidemiologische gegevens hebben geen consistent oorzakelijk verband kunnen aantonen tussen de inname van rood vlees en ziekte.

Zetmeelrijke voedingsmiddelen

Het officiële advies om uw dieet te baseren op koolhydraten wordt tegengesproken door de wetenschap

"Baseer uw maaltijden op zetmeelrijke koolhydraten" - een ander brokje advies van de overheid omtrent "gezond eten", dat wordt tegengesproken door robuuste wetenschap en dat dringend aan heroverweging toe is.

In februari werd de Pure studie gepubliceerd, waarbij 148.858 deelnemers in 21 landen gedurende negen jaar gevolgd werden. De conclusie van het onderzoek: "Een hoge inname van geraffineerde granen werd in verband gebracht met een hoger risico op sterfte en ernstige cardiovasculaire aandoeningen."

De onderzoekers ontdekten dat degenen die de hoogste categorie van inname van geraffineerde granen hadden (ten minste 350 g per dag) een 27% hoger risico op overlijden en een 33% hoger risico op ernstige cardiovasculaire incidenten hadden in vergelijking met degenen wier consumptie in de laagste categorie lag.

"Over het algemeen moet een lagere consumptie van geraffineerde granen worden overwogen," concludeerde het rapport. Toch beveelt onze regering hardnekkig het tegenovergestelde aan.

Eieren

Jaren van tegenstrijdige adviezen hebben eieren tekort gedaan - eet er zoveel als u wilt

Weet u nog dat het volksgezondheidsadvies was om niet meer dan twee eieren per week te eten? Die parel van wijsheid was gebaseerd op de onjuiste idee dat cholesterolhoudende voedingsmiddelen slecht voor de mens zijn.

Toen duidelijk werd dat het eten van cholesterol geen effect had op het cholesterolprofiel in het bloed, werd het advies van de overheid te elfder ure gewijzigd. Nu staat er: "Er is geen aanbevolen limiet voor het aantal eieren dat mensen moeten eten." Helaas is decennialange van bovenaf gedirigeerde misinformatie over de volksgezondheid moeilijk te keren.

Veel mensen weten nog steeds niet zeker of eieren gezond zijn of niet, ondanks het feit dat eieren een van de meest nutriëntenrijke voedingsmiddelen zijn die men kan eten.

Zie: https://www.theguardian.com/food/2021/sep/26/food-myths-busted-dairy-salt-steak-swedish-study-science-health-advice