One Vaccine to Rule All
© Twitter
"Dit is eigenlijk een technologie die ontworpen is om mensen te vergiftigen, daar kan geen twijfel over bestaan." Dr. Michael Palmer over mRNA vaccins
Vraag: Veroorzaakt het Coronavaccin hartaanvallen?

Antwoord- Ja, en onderzoekers begrijpen het mechanisme dat deze gebeurtenissen teweegbrengt steeds beter.

Vraag: Hoe kan ik er zeker van zijn dat u de waarheid vertelt?

Antwoord- Nou, om te beginnen is er een recente onderzoekspaper, gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Circulation, dat tot dezelfde conclusie komt. Hier volgt een passage uit die paper
"Wij concluderen dat de mRNA-vaccins ontsteking van het endotheel (de cellaag die de bloedvaten bekleedt) en infiltratie van T-cellen in de hartspier drastisch doen toenemen en een verklaring kunnen bieden voor de waarnemingen van verhoogde trombose (stolling), cardiomyopathie (een groep ziekten die de hartspier aantasten) en andere vasculaire gebeurtenissen na vaccinatie. "("Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning",Circulation)
Het komt eigenlijk zelden voor dat onderzoekers zo ongeveinsd zijn in hun analyse, maar hier staat het zwart op wit. Zoals u kunt zien wonden ze er geen doekjes omheen. Alex Berenson vatte het op zijn blogsite bij Substack als volgt samen:
"Een nieuwe studie van 566 patiënten die ofwel de Pfizer ofwel de Moderna vaccins toegediend kregen, toont aan dat tekenen van cardiovasculaire schade sterk toenamen na de injecties. Het risico op hartaanvallen of andere ernstige coronaire problemen is meer dan verdubbeld maanden nadat de vaccins waren toegediend, gebaseerd op veranderingen in markers van ontsteking en andere celbeschadiging. Patiënten hadden een risico van 1 op 4 voor ernstige problemen na de vaccins, vergeleken met 1 op 9 daarvoor. ("If you like heart problems, you'll love the Pfizer and Moderna Covid vaccines", Alex Berenson, Substack)
"Verdubbeld"? "Het risico op hartaanvallen... meer dan verdubbeld" na vaccinatie?

Kennelijk. Geen wonder dat cardioloog Dr. Aseem Malhotra zo verbijsterd is. In een recent interview verklaarde hij:
"Buitengewoon, onrustbarend en ontstellend. We hebben nu bewijs voor een plausibel biologisch mechanisme van hoe het mRNA-vaccin kan bijdragen aan een toename van cardiale voorvallen. De samenvatting is gepubliceerd in het tijdschrift voor cardiologie dat de grootste invloed heeft, dus we moeten deze bevindingen zeer serieus nemen."
Dat moeten we inderdaad, maar onze volksgezondheidsdeskundigen blijven doen alsof er niets veranderd is, ook al blijven steeds meer professionals hun stem verheffen. Malhotra:
"Ik heb veel contact met cardiologen in het Verenigd Koninkrijk, en collega's hebben mij verteld dat ze steeds jongere mensen met hartaanvallen zien binnenkomen. Sinds juli zijn er minstens 10.000 niet aan hart- en vaatziekten gerelateerde sterfgevallen geweest, en de meeste daarvan zijn veroorzaakt door aandoeningen van de bloedsomloop, met andere woorden, hartaanvallen en beroertes. En er is een toename van 30% in sterfgevallen thuis, vaak als gevolg van een hartstilstand. .... (Dus) Dit is een vrij krachtig signaal... Dit moet onderzocht worden... En ik denk dat het de hoogste tijd is dat beleidsmakers over de hele wereld een einde maken aan de mandaten, want -als dit signaal juist is- dan zal de geschiedenis niet aan hun kant staan en het publiek zal hen dit niet vergeven." (Dr. Aseem Malhotra onthult toename van risico op hartaanval na ontvangst van het mRNA COVID-vaccin , Bitchute, Minuut-1:35)

Schrikbarend, toch? En wat nog schokkender is, is dat de reactie van de media erop gericht is te verhullen dat deze giftige injecties een duidelijke bedreiging vormen voor het leven van miljoenen. Vormt dat een overdrijving van de zaak?

Nee, absoluut niet.

Welke conclusies kunnen we derhalve trekken uit dit nieuwe onderzoek? Wat vertelt de wetenschap ons?

Het vertelt ons dat het vaccin de bloedstroom naar het hart kan verminderen, het hartweefsel kan beschadigen en het risico op een hartaanval sterk kan verhogen. De auteurs vertellen de lezers ronduit dat het vaccin hen kan doden of ernstig verwonden. Ziet u dat?

Vraag- Dat kan ik niet zeggen. Ik heb het rapport niet gelezen.

Antwoord- Nee, dat heeft u niet, en u zult het waarschijnlijk ook niet lezen aangezien de grote nieuwsorganisaties en de social media-reuzen ervoor zullen zorgen dat het nooit het daglicht zal zien. Maar lees die ene paragraaf nog eens en probeer te begrijpen wat de auteurs zeggen. Ze zeggen dat veel mensen die ervoor kiezen zich te laten vaccineren ofwel zullen sterven ofwel jaren van hun leven zullen verliezen. En onthoud, dit is geen opiniestuk. Het is wetenschap. Het is eveneens een regelrechte verwerping van een massale vaccinatiecampagne die aantoonbaar mensen doodt.

Vraag- U overdrijft altijd. Dit is maar één rapport van één groep onderzoekers. Ik kan gemakkelijk onderzoek verstrekken dat uw theorie weerlegt.

Antwoord- Natuurlijk kunt u dat, in feite is er een klein leger van propagandisten in dienst van de industrie (ook wel bekend als "fact checkers") die al hun uren doorbrengen met het in elkaar flansen van nepnieuwsverhalen die precies dat doen; de wetenschap in diskrediet brengen die ook maar enigszins afwijkt van de officiële verhaallijn. De waarheid is dat de pro-vaxx desinformatiecampagne veel effectiever is geweest dan het vaccin zelf. Ik denk niet dat zelfs u het daar mee oneens bent.

Vraag- Ik ben het daar niet mee eens en ik neem aanstoot aan uw karakterisering van de wijdverbreide steun voor deze essentiële procedures als "pro-vaxx desinformatie". Dat is een zeer bevooroordeelde en onwetende uitspraak.

Antwoord- Is dat zo? In de afgelopen weken hebben we harde bewijzen geleverd dat een groot aantal mensen die stierven na vaccinatie, stierven ten gevolge van de vaccinatie. Wij toonden bijvoorbeeld aan dat twee Duitse professoren pathologie, Arne Burkhardt en Walter Lang, vaststelden dat bij vijf van de tien autopsies "de twee artsen het verband tussen de dood en de vaccinatie zeer waarschijnlijk achten, in twee gevallen als waarschijnlijk". Diezelfde artsen ontdekten dat "lymfocytaire myocarditis, de meest voorkomende diagnose....(samen met) auto-immuunverschijnselen, vermindering van de immuuncapaciteit, versnelling van kankergroei, vasculaire schade "endotheelitis", vasculitis, perivasculitis en "klontering" van erytrocyten... Met andere woorden, het hele 'arsenaal' aan kwalen die in verband zijn gebracht met de "gifdood-injectie". (Zie het volledige verslag hier; "Lymphocyte riot': Pathologists investigate deaths after Corona vaccination", Free West Media)

Deze zelfde pathologen vonden bewijs van een "oproer van lymfocyten", mogelijk in alle weefsels en organen. (Opmerking - Lymfocyten zijn witte bloedcellen in het immuunsysteem die in actie komen om indringers of cellen die geïnfecteerd zijn met ziekteverwekkers te bestrijden. Een "lymfocytenoproer" wijst erop dat het immuunsysteem gek geworden is in een poging de effecten tegen te gaan van miljarden spike-eiwitten die zich in cellen in de bloedbaan bevinden. Naarmate de lymfocyten uitgeput raken, wordt het lichaam vatbaarder voor andere infecties, wat kan verklaren waarom een groot aantal mensen nu in de nazomer luchtwegvirussen oploopt).

De autopsies leveren hard bewijs dat de vaccins in feite aanzienlijke weefselschade veroorzaken. Dus, mijn vraag aan u is deze: Hoe veegt u het keiharde bewijs van tafel dat vaccins aanzienlijke schade toebrengen aan mensen die geïnjecteerd worden? Moet u de verguisde lijken zelf onderzoeken voordat u van gedachten verandert en toegeeft dat u het bij het verkeerde eind hebt?

Vraag- Er kan niets worden afgeleid uit slechts 10 autopsies. Meer dan een miljard mensen zijn tot nu toe gevaccineerd en het aantal sterfgevallen ligt nog binnen een aanvaardbare marge gezien de ernst van de ziekte.

Antwoord- "De ernst van de ziekte"? Bedoelt u een virus dat door meer dan 99,98% van de mensen die het oplopen wordt overleefd? U bedoelt een infectie die -volgens de laatste cijfers van Johns Hopkins- in 2020 351.000 mensen in de VS doodde, wat ruwweg de helft is van het aantal mensen dat jaarlijks aan een hartziekte sterft? En als u zegt: "Niets kan worden afgeleid uit slechts 10 autopsies", vergist u zich. Er valt een patroon te ontdekken van door vaccinatie veroorzaakte ziekte die wordt veroorzaakt door de injectie van een giftige stof (spike-eiwit) die bloedingen, stolling en auto-immuniteit veroorzaakt, zelfs bij de mensen die overleven. "Overleven" betekent niet onbeschadigd. Oh, nee. En iedereen die de vele video's heeft gezien van gezonde atleten die maanden na een injectie dood neervallen op het speelveld, zou moeten begrijpen dat het net zo goed uzelf zou kunnen overkomen. Waar het op neerkomt: Als men zich laat injecteren, weet men nooit of men zonder waarschuwing wordt getroffen door een soortgelijke cardio-achtige gebeurtenis. (Zie: "At least 69 athletes collapse in one month, many dead", freewestmedia.com)

Denkt u dat als deze atleten hadden geweten dat ze aan het vaccin konden sterven, ze de keuze zouden hebben gemaakt die ze hebben gemaakt?

Vraag: U overdrijft. Natuurlijk zal niet iedereen hetzelfde reageren op een medicijn dat is goedgekeurd onder een noodverordening, maar per saldo hebben de vaccins de gevolgen van een dodelijke pandemie zoals we die in meer dan een eeuw niet meer hebben gezien, afgezwakt.

Antwoord: Dat gelooft u echt, nietwaar? Net zoals u echt gelooft dat Covid-19 een totaal uniek en "nieuw" virus is. Als u het gewoon enigszins onderzocht had, zou u weten dat die theorie grondig is ontkracht. Het Coronavirus is niet nieuw; het is een iteratie van talrijke andere infecties die zich al minstens 2 decennia onder de bevolking verspreiden. Kijk eens naar deze passages uit een onderzoekspaper van Doctors for Covid Ethics en u zult zien wat ik bedoel:
"Verschillende studies hebben aangetoond dat circulerende SARS-CoV-2-specifieke IgG- en IgA-antilichamen detecteerbaar werden binnen 1-2 weken na toediening van mRNA-vaccins... Een snelle productie van IgG en IgA wijst altijd op een secundaire, geheugen-achtige respons die wordt opgewekt door herstimulatie van reeds bestaande immuuncellen.... Belangrijk is echter dat IgG sneller toenam dan IgM, wat bevestigt dat de vroege IgG-respons inderdaad van het geheugen-type was. Deze geheugenrespons wijst op reeds bestaande, kruisreactieve immuniteit ten gevolge van een eerdere infectie met gewone respiratoire menselijke coronavirusstammen....

Geheugen-type reacties zijn ook gedocumenteerd met betrekking tot T-cel-gemedieerde immuniteit. In het algemeen wijzen deze bevindingen erop dat ons immuunsysteem SARS-CoV-2 efficiënt herkent als "bekend", zelfs bij het eerste contact. Ernstige gevallen van de ziekte kunnen dus niet worden toegeschreven aan een gebrek aan immuniteit. Integendeel, ernstige gevallen kunnen heel goed worden veroorzaakt of verergerd worden door reeds bestaande immuniteit door middel van antilichaam-afhankelijke versterking.

Deze studie bevestigt de bovenstaande bewering dat de immuunreactie op een eerste contact met SARS-CoV-2 van het geheugen-type is. Bovendien toont de studie aan dat deze reactie bij bijna alle personen optreedt, en vooral ook bij personen die geen manifeste klinische symptomen vertonen.

Conclusie- De hierboven besproken gezamenlijke bevindingen tonen duidelijk aan dat de voordelen van vaccinatie zeer twijfelachtig zijn. De schade die vaccins aanrichten is daarentegen zeer goed onderbouwd, met meer dan 15.000 sterfgevallen als gevolg van vaccinaties die nu zijn gedocumenteerd in de EU-databank van ongewenste voorvallen bij geneesmiddelen (EudraVigilance), en nog eens meer dan 7.000 sterfgevallen in het VK en de VS". ("Letter to Physicians: Four New Scientific Discoveries Regarding COVID-19 Immunity and Vaccines - Implications for Safety and Efficacy", Doctors for Covid Ethics)
Herhaling: Als de overgrote meerderheid van de mensen al een robuuste, reeds bestaande immuniteit heeft, "dan zijn de voordelen van vaccinatie zeer twijfelachtig."

Is dat een redelijke "op bewijs gebaseerde" conclusie? En als dat zo is, had er dan geen debat over deze zaak moeten zijn voordat meer dan een miljard mensen werden ingeënt met een experimentele stof die bloedingen, stolling, auto-immuniteit, beroertes en hartaanvallen veroorzaakt? En hoe zou het niet waar kunnen zijn, als er per slot van rekening geen vooraf bestaande immuniteit was in een Amerikaanse bevolking van 330 miljoen mensen, dan zou het aantal sterfgevallen exponentieel hoger zijn. In plaats daarvan, na een volle twee jaar van blootstelling, is het percentage doden in de VS nog steeds minder dan een derde van een procent, een heuse druppel op een gloeiende plaat. Zou dat mogelijk zijn met een echt superbesmettelijk "nieuw" virus?

Nee, dat zou niet mogelijk zijn, hetgeen betekent dat Fauci en consorten gelogen hebben. En de reden dat ze logen was om mensen ervan te overtuigen dat ze kwetsbaarder zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Het is slechts een van de vele angstzaaiende oplichterspraktijken die ze gebruikten om het vaccin te promoten: "Laat je vaccineren of sterf", dat was de boodschap.

Stoort u dat niet? Stoort het u niet dat de regering en de volksgezondheidsautoriteiten de waarheid verdraaiden om u te misleiden tot een invasieve en mogelijk dodelijke medische ingreep?

Vraag: Ik denk dat onze ambtenaren van de gezondheidszorg het beste hebben gedaan wat ze konden gezien de omstandigheden.

Antwoord- Ik denk dat u zich daarin vergist. Ik denk dat ze herhaaldelijk hebben gelogen om een overwegend politieke agenda te bevorderen. Maar, laten we even aannemen dat u gelijk heeft. Waarom blijven ze dan baanbrekend onderzoek negeren dat in strijd is met hun politieke doelstellingen? Heeft u daar al eens over nagedacht? Ik noemde hierboven al het schokkende rapport dat aangeeft, dat het vaccin de bloedtoevoer naar het hart vermindert en het risico op een hartaanval verhoogt. Heeft u ook maar een kik gehoord van Fauci of Walensky over dat rapport?

Nee, helemaal niets.

Waarom denkt u dat dat zo is? Men zou toch denken dat als Fauci het beste met ons voor had, hij zijn invloed op de media zou gebruiken om het woord wijd en zijd te verspreiden. Maar, nee. Hij heeft geen moeite gedaan om te bevestigen wat het onderzoek aangeeft; dat er een duidelijk verband is tussen de productie van het spike-eiwit en cardiovasculaire schade. Hij heeft geen vinger uitgestoken in dat opzicht, en dat is te zien. De sterke stijging van het aantal sterfgevallen in het grote aantal landen dat eerder dit jaar massale inentingscampagnes is gestart, betreft voornamelijk sterfgevallen op het gebied van de bloedsomloop, dat wil zeggen hartaanvallen, beroertes en dergelijke. Het meest recente voorbeeld van dit fenomeen is Nederland, waar het aantal sterfgevallen ten opzichte van het voorgaande jaar met 20% is gestegen. Zie hier:
"Vorige week was het aantal sterfgevallen meer dan 20% hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde 3.750 sterfgevallen, bijna 850 meer dan verwacht. Volgens het statistiekbureau is de hogere sterfte te zien in alle leeftijdsgroepen.

In Nederland is 85 procent van de mensen boven de 18 jaar volledig gevaccineerd, en velen hebben hun prik pas onlangs toegediend gekregen. ... Nederlandse ambtenaren zijn donderdag begonnen met het injecteren van boosters bij 80 plussers, weken eerder dan gepland...

Op basis van wekelijkse gegevens van het Office of National Statistics (ONS) in het Verenigd Koninkrijk hebben gevaccineerde mensen onder de 60 twee keer zoveel kans om te sterven als niet-gevaccineerde mensen. En het totale aantal sterfgevallen in Groot-Brittannië ligt ver boven het normale.

Net als in Duitsland blijken ook in Zweden de sterftecijfers 20 procent of meer boven normaal te liggen gedurende de weken nadat de tweede Covid-prik werd uitgedeeld, zo blijkt uit gegevens van een Zweeds onderzoek." ("Dutch deaths more than 20% higher than previous year", Free West Media)
En dit gebeurt niet alleen in Nederland en Duitsland. Het gebeurt overal waar eerder dit jaar massale vaccinatiecampagnes opgezet werden. Nu zien we in al die landen een sterke stijging van het aantal hartstilstanden, beroertes, vasculaire schade en bloedstolsels. Waarom? Wat deden we in 2021 anders dan in de jaren daarvoor?

Vraag: Wat wil je daarmee zeggen? Ik heb het gevoel dat u ergens op aanstuurt?

Antwoord. Dat klopt. Ik wil dat u toegeeft dat de gegevens nu pleiten voor een onmiddellijke stopzetting van de vaccinatiecampagne. Dat is mijn hoofddoel, mensen ervan overtuigen dat we op het verkeerde spoor zitten en deze waanzin moeten stoppen voordat er nog meer mensen sterven.

Wist u dat de vaccins ook het immuunsysteem beschadigen?

Het is waar, de injecties onderdrukken het immuunsysteem, hetgeen betekent dat het lichaam minder goed in staat is om infecties, virussen en ziekten te bestrijden. Denk daar eens een minuutje over na. Het vaccin werd verondersteld de ontvangers te beschermen tegen ziekte en dood, maar in plaats daarvan doet het precies het tegenovergestelde. Het voorkomt dat cellen de antilichamen produceren die nodig zijn om infecties af te weren. Kijk eens naar deze korte samenvatting van Dr. David Bauer van het Francis Crick Instituut, die uitlegt wat er aan de hand is:
"De belangrijkste boodschap van onze bevindingen is dat ontvangers van het Pfizer-vaccin - degenen die twee doses hebben gekregen - vijf tot zes keer minder neutraliserende antilichamen hebben. Dit zijn de "gouden standaard" privé-beveiligingsantilichamen van het immuunsysteem, die voorkomen dat het virus in de eerste plaats in de cellen terechtkomt. Dus, we ontdekten dat dat minder is bij mensen met twee doses. We ontdekten ook dat mensen die slechts één dosis van de Pfizer-prik hebben ontvangen, minder kans hebben op hoge niveaus van deze antilichamen in hun bloed. En misschien wel het belangrijkste is dat we zien dat hoe ouder je bent, hoe lager je niveaus waarschijnlijk zullen zijn, en hoe langer het duurt sinds je je tweede vaccinatie hebt gehad, hoe lager je niveaus waarschijnlijk zullen zijn. Dus dat zegt ons dat we waarschijnlijk prioriteit moeten geven aan boosters voor oudere en kwetsbaardere mensen, die binnenkort komen, vooral als deze nieuwe variant zich verspreidt." ("Dr David LV Bauer Francis Crick institute destroys the immune system", Bitchute, 1 minuut)

6 keer minder neutraliserende antilichamen?

Ja. Zoals we al zeiden onderdrukt het vaccin het immuunsysteem, hetgeen een weg vrijmaakt voor infectie. Alex Berenson vatte het als volgt samen in een artikel dat hij onlangs op Substack plaatste:
"Wat de Britten zeggen is dat ze nu ontdekken dat het vaccin het aangeboren vermogen van het lichaam verstoort om na infectie antilichamen te produceren tegen niet alleen het spike-eiwit maar ook tegen andere delen van het virus....

Dit betekent dat gevaccineerde mensen veel kwetsbaarder zijn voor mutaties in het spike-eiwit ZELFS NADAT ZIJ WERDEN GEÏNFECTEERD EN WEER HERSTELDEN...

... het is waarschijnlijk nog meer bewijs dat de vaccins de ontwikkeling van robuuste immuniteit op lange termijn na infectie kunnen verstoren." ("URGENT: Covid vaccines will keep you from acquiring full immunity EVEN IF YOU ARE INFECTED AND RECOVER", Alex Berenson, Substack)
Maar hoe kan dat? Hoe kunnen de regering, de instellingen voor de volksgezondheid en de farmaceutische bedrijven een vaccin promoten dat mensen in feite kwetsbaarder maakt voor ziektes? Dat heeft toch geen zin; tenzij het natuurlijk de bedoeling is om mensen zieker te maken waardoor het waarschijnlijker is dat ze zullen sterven? Is dat wat er aan de hand is?

Dat is inderdaad het geval. Hier een klokkenluider van Pfizer aan het woord:
"Een voormalig medewerker van Pfizer, nu werkzaam als farmaceutisch marketing expert en biotech analist, leverde tijdens een openbare bijeenkomst in september bewijs dat Pfizer zich ervan bewust is dat deze injecties ervoor kunnen zorgen dat de gevaccineerden een grotere kans hebben op het oplopen van COVID-19 en infecties.

Volgens klokkenluider Karen Kingston: "Dus, wanneer ze niet werden geïnjecteerd, was hun infectiepercentage 1,3% en wanneer ze wel werden geïnjecteerd, was het 4,34%. Het steeg met meer dan 300%. Ze hadden minder infecties toen ze geen bescherming hadden. Dus, dat is een probleem." ("VIDEO: Former Pfizer Employee Says COVID-19 Vaccine Causes Recipients to Become More Susceptible to the Virus", Gateway Pundit)
Waarom is dit geen voorpaginanieuws? Waarom wordt de wetenschap onderdrukt? Waarom worden de beweringen van geloofwaardige professionals onder het tapijt geveegd, gecensureerd op social media en terzijde geschoven door onze ambtenaren van Volksgezondheid?

De enige redelijke verklaring is dat de opstellers van de massale vaccinatiecampagne de gevaren van het vaccin willen verhullen voor het publiek, omdat ze werkelijk willen, koste wat het kost, dat alle 7 miljard mensen op planeet Aarde gevaccineerd worden. Zoals u kunt zien, heeft de wetenschap hen hiervan in het geheel niet weerhouden. Ze zijn nog net zo vastbesloten om hun plan uit te voeren als op dag 1, misschien zelfs nog vastbeslotener.

Hier een fragment van een spectaculaire paper, die aantoont hoe het spike-eiwit de kern van onze cellen binnendringt en onberekenbare schade toebrengt aan het immuunsysteem. Dit baanbrekende onderzoek maakte furore in de wetenschappelijke gemeenschap.
"Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) heeft geleid tot de coronavirusziekte 2019 (COVID-19) pandemie, met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid en de wereldeconomie. Adaptieve immuniteit speelt een cruciale rol in de bestrijding van SARS-CoV-2-infectie en beïnvloedt rechtstreeks de klinische resultaten van patiënten. Klinische studies hebben aangetoond dat patiënten met ernstige COVID-19 vertraagde en zwakke adaptieve immuunresponsen vertonen; het mechanisme waardoor SARS-CoV-2 de adaptieve immuniteit belemmert blijft echter onduidelijk. Hier, door gebruik te maken van een in vitro cellijn, rapporteren we dat het SARS-CoV-2 spike-eiwit herstel van DNA-schade aanzienlijk remt, wat nodig is voor effectieve V(D)J recombinatie in adaptieve immuniteit.

Mechanistisch gezien hebben we ontdekt dat het spike-eiwit in de celkern lokaliseert en het herstel van DNA-schade afremt door de rekrutering van het belangrijkste DNA-reparatie-eiwit BRCA1 en 53BP1 op de plaats van de beschadiging te verhinderen. Onze bevindingen onthullen een potentieel moleculair mechanisme waardoor het spike-eiwit de adaptieve immuniteit zou kunnen belemmeren en onderstrepen de potentiële neveneffecten van full-length spike-gebaseerde vaccins." ("SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro",SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro", mdpi.com)
Wat betekent dit?

Dit betekent dat het spike-eiwit de kern van onze cellen binnendringt en ons DNA beschadigt. Dat had niet mogen gebeuren. Het was niet de bedoeling dat het vaccin zou doordringen tot het binnenste heiligdom waar ons genetisch materiaal is opgeslagen. Zodra het in de celkern terechtkomt, verhindert het spike-eiwit de reparatie van gebroken DNA, wat vervolgens de proliferatie van B-cellen en T-cellen beïnvloedt, die essentieel zijn in de strijd tegen infecties. (Opmerking- Het spike beïnvloedt ook specifieke genen die zeer "voorbestemd zijn voor de ontwikkeling van kanker... dus, dit is duidelijk nieuws van grote betekenis dat niet lichtvaardig moet worden opgevat." (Zie- "Spike protein inside nucleus enhancing DNA damage? - COVID-19 mRNA vaccines update 1″, you tube, 12 minuten)


Dr. Mobeen Syed legt de effecten van het spike-eiwit op het immuunsysteem als volgt uit: (Ik heb dit zelf getranscribeerd en verontschuldig me voor eventuele fouten).
"Het spike-eiwit komt de celkern binnen, en niet alleen het spike maar ook de niet-structurele eiwitten komen in de celkern terecht. Zij verontreinigen niet alleen het DNA, maar verstoren ook de machinerie en reparatie van het DNA... Wanneer onze cellen zich delen, zijn er strikte mechanismen om ervoor te zorgen dat het DNA op correcte wijze wordt hersteld, en op de juiste wijze wordt gekopieerd, anders ontwikkelt de cel zich tot een kankercel. We hebben een uitgebreid mechanisme om DNA te repareren.... Er zijn meerdere mechanismen voor DNA reparatie, omdat er meerdere soorten reparatie zijn... Deze twee mechanismen zijn belangrijk, omdat deze twee reparatiemechanismen worden belemmerd door de aanwezigheid van de spike-eiwitten.... Wanneer een infectie optreedt, prolifereren de B-cellen en T-cellen zich. Toenemen in aantal, betekent kopieën maken van het DNA... De proliferatie zelf is een belangrijke immuunreactie. De aanmaak van de antilichamen vereist functionerend DNA...

Wat ik hier uitleg is dat herstel van breuken in het DNA ook opzettelijk kan plaatsvinden in immuuncellen voor de normale functie van het immuunsysteem. Elke B- en T-cel heeft een variabel bindingspunt nodig om zich aan het antigeen te hechten, en om die variatie te creëren moeten we het DNA willekeurig herstructureren waarvoor herstel van breuken in het DNA nodig is ... Stel je voor dat er reparatie-enzymen in ons lichaam zijn die naar het gebroken DNA gaan en het repareren. Stel je nu eens voor dat deze reparatie-enzymen niet meer naar de plaats van het gebroken DNA gaan of zelfs maar worden aangemaakt? Onderzoekers ontdekten dat wanneer de niet-structurele eiwitten naar de kern worden getrokken, er een verminderde proliferatie van de (B en T) cellen optreedt... en ons vermogen om te reageren op infecties niet goed zal zijn." ("Spike Protein Goes to Nucleus and Impairs DNA Repair"Spike Protein Goes to Nucleus and Impairs DNA Repair", youtube)

Stelt u zich eens voor dat iemand of een groep machtige elites de wereldbevolking met vele miljarden mensen wil verminderen. En om dat doel te bereiken meenden zij dat de beste manier zou zijn om mensen in te spuiten met een mysterieuze ziekteverwekker, die al meer dan tien jaar in het geheim in buitenlandse laboratoria wordt ontwikkeld. Stel je voor dat dat dodelijke antigeen niet alleen hartaanvallen, beroertes en catastrofale vasculaire verwondingen zou veroorzaken, maar ook het kritieke afweersysteem (immuunsysteem) van het lichaam zou uitschakelen, waardoor iemands vatbaarheid voor infecties, virussen en ziekten met vele ordes van grootte zou toenemen. Stelt u zich eens voor dat we tekenen zouden zien dat dit plan zich voor onze ogen aan het ontvouwen was, van de berg lijken die doorspekt waren met dodelijke lymfocyten, tot de scherpe stijging van het aantal overmatige sterfgevallen en sterfgevallen wegens alle oorzaken, tot de onverklaarbare stijging van het aantal hartstilstanden, beroertes, auto-immuniteit, bloedingen, stollingen, hoofdpijnen, blauwe plekken, ontstekingen, hartklepproblemen, hersenbloedingen, vasculaire, neurologische en ademhalingsziekten, die allemaal verdacht veel te maken hadden met de lancering van een massale vaccinatiecampagne.

Zou zoiets kunnen gebeuren in deze tijd? Kan iemand het lef hebben om een oorlog tegen de mensheid te beginnen? Is iemand tot zoiets kwaadaardigs in staat?

Ja, dat zijn ze.

Zie: https://www.unz.com/mwhitney/research-game-changer-spike-protein-increases-heart-attacks-and-destroys/