Dit is het gezicht van Technocratie, alias Wetenschappelijke Dictatuur. Beginselen van sociale maakbaarheid en kuddebeheer worden verheven tot een status van 'eerste richtlijn' en dan in stilte achter de coulissen uitgevoerd. Die coulissen worden nu kapot gescheurd, waarmee een totale minachting voor menselijk leven en welzijn aan het licht komt. - Redacteur Technocracy News
fauci book Kennedy
We zien ons geconfronteerd met de grootste veldslag van ons leven, misschien wel van alle tijden, volgens Robert F. Kennedy Jr. in dit meeslepende interview met James Corbett.1 Ik dring er bij u op aan een uur uit te trekken om het in zijn geheel te bekijken, omdat het een beknopt overzicht geeft van de coalitie van sinistere krachten - inlichtingendiensten, farmaceutische bedrijven, titanen van sociale media, medische bureaucratieën, reguliere media en het leger - die een gezondheidscrisis gebruiken om wereldwijd totalitaire controle op te leggen.

U vindt alle details in Kennedy's bestseller, The Real Anthony Fauci, die meer dan 2.200 voetnoten bevat ter onderbouwing van zijn gegevens. De waarheid is dat Fauci, de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) - onderdeel van de U.S. National Institutes of Health (NIH) - niet alleen handelt.

Maar hij is wel het prominente gezicht geworden van het medische kartel en de medische technocratie die wereldwijd de grondwettelijke rechten wegvagen. En als gezaghebbend medisch figuur en vertrouwenspersoon van zes presidenten, worden Fauci's woorden als evangelie beschouwd, ondanks de gruweldaden die hij heeft begaan.


Regelgevende Instanties Werden Farmaceutische Bedrijven

Door financiële verstrengelingen tussen farmaceutische bedrijven en de instanties die hen reguleren, zijn volksgezondheidsinstanties in de V.S. verworden tot heuse farmaceutische bedrijven. De U.S. Food and Drug Administration bijvoorbeeld, ontvangt 45% van zijn jaarlijkse budget van Big Pharma, aldus Kennedy.2

De NIH bezit ondertussen duizenden farmaceutische patenten, en de U.S. Centers for Disease Control and Prevention spenderen 4,9 miljard dollar per jaar op een totaal budget van 12 miljard dollar aan het kopen en distribueren van vaccins. "Het is het grootste vaccinbedrijf ter wereld," zegt Kennedy. De NIH bezit in feite de helft van het patent voor Moderna's COVID-19 injectie, wat betekent dat als de injectie wordt goedgekeurd en/of verplicht wordt gesteld, het bedrijf ten gevolge daarvan miljarden dollars zal verdienen.

"Tony Fauci was in staat om vier van zijn hooggeplaatste medewerkers te kiezen, aan te wijzen, die elk individuele patentaandelen krijgen," legde Kennedy uit. "Zij krijgen levenslang 150.000 dollar per jaar als het Moderna-vaccin wordt goedgekeurd, hetgeen gebeurd is."3 Fauci's instelling, het NIAID, in het bijzonder, bekommert zich niet meer om de volksgezondheid - en Fauci zelf ook niet; zijn prioriteit is het bevorderen van farmaceutica.

Hoe Rockefeller de Macht Over het Medische Opleidingssysteem OvernamCommentaar: Kijk hier naar James Corbetts uitstekende video over Rockefeller Medicine.


Een van de belangrijke onderdelen van Kennedy's nieuwe boek is het openbaren van de connectie tussen Fauci en Bill Gates en het helpen blootleggen van de wijze waarop Gates zijn strategie op Rockefeller heeft afgestemd. De informatie was zo overtuigend dat ik mijn team de bovenstaande video heb laten maken om de feiten uit het boek samen te brengen in een eenvoudig te bekijken video, zodat u het materiaal gemakkelijker kunt verteren.

Big Pharma's infiltratie in regelgevende - en volksgezondheidsinstanties gaat meer dan 100 jaar terug tot de oprichting van de Rockefeller Foundation in 1913. Slechts twee jaar eerder was John Rockefeller's Standard Oil Company wegens onredelijke monopolievorming veroordeeld tot opsplitsing van het bedrijf in 34 bedrijven, de huidige Exxon, Mobil, Chevron, Amoco, Marathon en anderen.

De opsplitsing diende echter slechts ter vergroting van Rockefeller's rijkdom, terwijl de stichting (de Foundation) die hij onder zijn naam oprichtte werd beschouwd als "een bedreiging voor het toekomstige politieke en economische welzijn van de natie".

Vervolgens nam de Foundation, in samenwerking met Andrew Carnegie en de opleider Abraham Flexner, een aanvang met het centraliseren van de medische opleiding in de V.S. en oriënteerde deze op de "kiemtheorie" van ziekte, die stelt dat alleen ziektekiemen verantwoordelijk zijn voor ziekte, waarbij gebruik van farmaceutische middelen noodzakelijk is om deze ziektekiemen te lijf te gaan.

In overeenstemming met die verhaallijn financierde Rockefeller de campagne om de reguliere geneeskunde te consolideren en nam de filosofieën van de groeiende farmaceutische industrie over waarbij concurrentie buitengesloten werd.

Rockefellers kruistocht veroorzaakte de sluiting van meer dan de helft van de Amerikaanse medische onderwijsinstellingen, voedde de minachting van het publiek en de pers voor homeopathie, osteopathie, chiropraxie, voedingsleer, holistische, functionele, integratieve en natuurlijke medicijnen, en leidde tot gevangenneming van vele praktiserende artsen.

Het volledige verhaal, inclusief hoe de Rockefeller Foundation de Gezondheidsorganisatie van de Volkenbond, die later de Wereldgezondheidsorganisatie werd, doordrenkte met zijn filosofie, voorschriften en ideologieën, kan men vinden in The Real Anthony Fauci.

Explosieve Stijging van Chronische Ziekten Onder Fauci's Bewind

Toen Fauci in 1984 benoemd werd tot directeur van NIAID leed 11,8% van de Amerikanen aan een chronische ziekte. Vergelijk dat eens met vandaag, nu 54% lijdt aan een chronische ziekte.4 Fauci spreekt niet over deze mislukking van de volksgezondheid - tenminste niet in het openbaar - maar zoals Kennedy opmerkte, was het wel Fauci's taak om uit te vinden waarom autisme, allergieën en zoveel andere ziekten toenamen, het identificeren van de giftige stoffen waardoor deze veroorzaakt worden en deze te elimineren.

"Fauci had de hele zaak kunnen voorkomen," merkte Kennedy op, verwijzend naar de epidemie van chronische ziekten die de Amerikanen nu teistert, maar in plaats van een ware volksgezondheidsinstelling te leiden, veranderde hij deze in een kwekerij van farmaceutische producten. Volgens Kennedy werden tussen 2009 en 2016 240 nieuwe geneesmiddelen goedgekeurd door de FDA, welke alle afkomstig waren van Fauci.

"Hij heeft een budget van 6,1 miljard dollar dat hij verdeelt onder hogescholen en universiteiten om geneesmiddelenonderzoek te doen voor verschillende ziekten," zei Kennedy. "Hij heeft nog eens 1,7 miljard dollar dat afkomstig is van het leger om onderzoek te doen naar biowapens, en dat is waarom hij die gain of function moest doen ... Hij zat daarin gevangen; 68% van zijn persoonlijke salaris vloeit voort uit het doen van onderzoek naar militair/biowapens, dat vroeger 'dual use' werd genoemd. "5

Fauci Bevordert Al Heel Lang Gain of Function-Onderzoek

Dual use onderzoek wordt zo genoemd omdat het gaat om onderzoek naar selectieve stoffen en toxines die ofwel de maatschappij ten goede kunnen komen ofwel haar kunnen vernietigen, afhankelijk van het feit of het al dan niet in verkeerde handen valt. Fauci sprak op 26 april 2012 specifiek over zorgwekkend dual use onderzoek (DURC), dat betrekking heeft op 15 potentieel dodelijke ziekteverwekkers zoals pokken en het ebolavirus, tijdens een hoorzitting voor de Commissie van binnenlandse veiligheid en overheidsaangelegenheden (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs) van de Amerikaanse Senaat.6

DURC omvat volgens de CDC zeven categorieën onderzoeksexperimenten, waaronder "gain of function" (GOF) die onder meer de schadelijke gevolgen van het agens of toxine kunnen versterken.7 Omdat GOF en DURC kunnen worden gebruikt om ziekteverwekkers beter in staat te stellen mensen te besmetten, vormen zij grote bioveiligheidsrisico's.

Na de miltvuuraanslagen van 2001 begon de CIA geld te pompen in onderzoek naar biowapens. Het Pentagon was nerveus over het uitvoeren van dergelijke studies omdat het verboden was, dus sluisden cohorten geld naar Fauci om dit uit te voeren, zei Kennedy. Omdat hij het als dual use "onderzoek naar vaccins" bestempelde, mocht het doorgaan.

In oktober 2014 werd een andere opschorting ingesteld op door de VS gefinancierd GOF-onderzoek, nadat een reeks verontrustende gebeurtenissen, waaronder publicatie van controversiële GOF-studies en spraakmakende "incidenten" in Amerikaanse biocontainmentlaboratoria, ertoe hadden geleid dat meer dan 300 wetenschappers een petitie indienden waarin werd opgeroepen om een einde te maken aan GOF-onderzoek.8

Die opschorting werd in december 2017 opgeheven,9 maar in de tussentijd ging Fauci door met zijn controversiële onderzoek door geld naar het lab in Wuhan, China te sluizen, samen te werken met Chinese militaire wetenschappers en hen te leren hoe ze vleermuiscoronavirussen konden nemen en deze overdraagbaar konden maken op mensen.

"Fauci gaf hen miljoenen en miljoenen dollars," zei Kennedy, "maar de grootste contribuant was de CIA, alsmede het Pentagon via DARPA." De drie werkten samen en leerden de Chinezen hoe ze van vleermuisvirussen wapens konden maken.

Tenminste 85 Kinderen Vermoord Door Fauci's Experimenten

Fauci's verdorven verleden gaat terug tot de AIDS-crisis, die nu gebruikt wordt als sjabloon voor wat er gebeurt tijdens COVID-19, alsmede het bekokstoven van vroegere pandemieën, waaronder het Zika-virus, met als doel het verkopen van farmaceutica en het bevorderen van totalitaire controle.

Een van de meest gruwelijke daden echter waren de barbaarse en illegale experimenten die het NIAID uitvoerde op kinderen om geneesmiddelen te testen. Fauci "kreeg controle over pleeggezinnen in zeven staten en liet farmaceutische bedrijven los op deze kinderen," zei Kennedy.

"De kinderen werden gemarteld. Ze hadden geen wettelijke vertegenwoordiging, hetgeen illegaal is. Ze hadden geen voogden. Je kunt een kind in dit land niet aan een klinische proef laten deelnemen zonder een wettelijke voogd. En hij zorgde ervoor dat die kinderen geen voogd hadden. Ze werden letterlijk doodgemarteld ... veel van de kinderen hadden geen HIV, het waren gewoon proefkonijnen.

De kinderen die weigerden of lastig deden, werden naar het Columbia Ziekenhuis gestuurd en kregen voedingssondes ingebracht, zodat de farmaceutische bedrijven de medicijnen konden toedienen, zelfs als de kinderen zich hiertegen verzetten. Minstens 85 van deze kinderen stierven tijdens de experimenten."10

Op een kerkhof in Hawthorne, New York, is een kuil gevonden bedekt met een tapijt van Astroturf, waarin honderden kleine doodskisten opgestapeld lagen met de lichamen van deze kinderen erin, zei Kennedy. "Na New York bracht hij de hele santekraam naar Afrika alwaar hij ongestraft vele zwangere moeders vermoordde."

Gebruik van Angst Ter Uitschakeling van Kritisch Denken

Teneinde het georkestreerde geplande gebruik van pandemieën om totalitaire controle af te dwingen te begrijpen, is het nodig dat men zich gewaar wordt van Fauci's schijnvertoning. Een teken van deze hieruit voortvloeiende controle vormt de grote betrokkenheid van inlichtingendiensten bij het pandemieproces, ook al zijn dat geen gezondheidsdiensten. Kennedy legt uit:11

"De inlichtingen- en gezondheidsdiensten hebben buitengewone technieken ontwikkeld om angst te gebruiken om kritisch denken uit te schakelen. Als je kijkt naar de hele grondslag achter deze pandemie, storten al deze onderbouwingen in elkaar.

Waarom stellen we vaccins verplicht die overdracht niet voorkomen? Wat is de mogelijke reden? Dat is slechts een van de vele absurditeiten van wat we vandaag de dag doen. Maar mensen die zijn ondergedompeld in de orthodoxie, die het product is van georkestreerde angst, verkeerde informatie en propaganda, moeten wakker worden geschud."

Hij verwijst naar het nu beruchte experiment uit 1962 van de psycholoog Stanley Milgram van de universiteit van Yale, waarbij deze de grenzen van de menselijke gehoorzaamheid aan gezag testte. Het Milgram-experiment werd uitgevoerd na het proces tegen Nazi Adolf Eichmann, die van de Neurenbergse verdediging gebruik maakte, ofwel "befehl ist befehl," hetgeen zich laat vertalen als "bevel is bevel".

Het Milgram-experiment toonde duidelijk aan dat mensen tegen hun eigen oordeel in zouden handelen en een ander extreem veel schade zouden berokkenen, alleen maar omdat hen dat werd opgedragen.12 Wat betekent dit voor de toekomst, als mensen blindelings gehoorzamen en zich onderwerpen aan totalitaire controle? Kennedy zei:13

"Ik denk dat dit een historisch gevaar voor de mensheid is dat we nog nooit eerder hebben gezien. Goed, je kunt volhouden dat de zwarte pest en WO II aantoonbare rivalen daarvoor zijn. Maar ik zou willen stellen dat dit het ergste is wat de mensheid ooit is overkomen, omdat het essentiële streven van de totalitaire staat is om controle uit te oefenen, niet alleen op gedrag, maar ook op zelfexpressie en denken.

En voor het eerst in de geschiedenis, als gevolg van de technologische revolutie, is het vermogen van totalitaire krachten om letterlijk elk aspect van de menselijke expressie en zelfs het menselijk denken te controleren nu zonder weerga."

De Ogen Openen voor de Waarheid
RFK Jr Berlin protest
In China zijn naar verluidt al een groot aantal gezichtsherkenningstechnologieën in gebruik genomen waarvan beweerd wordt dat ze vanaf een afstand schuldgevoelens van een persoon kunnen aflezen. "Dit is pre-crime," zegt Kennedy, net als in de film "Minority Report." In zo'n technocratische wereld kun je - anders dan ooit in de geschiedenis - nergens naar toe vluchten en je nergens verbergen:14

"In de tijd van Hitler tijd kon je de grens over vluchten en er waren manieren waarop een bepaald aantal mensen zou ontsnappen. Ze gingen zich hergroeperen en er was tegenstand van andere landen.

Vandaag hebben we de toestand waarin het Amerikaanse leger en de CIA samenzweren met de Chinese CDC en militaire wetenschappers, samen biowapens ontwikkelen en samenzweren om tegen het publiek te liegen ... Er zijn Amerikaanse federale ambtenaren die samenspannen met Chinese militaire ambtenaren om de waarheid te verbergen voor het Amerikaanse publiek."

"Ik zou zeggen dat dit Armageddon is,' zei Kennedy. "Dit zijn de apocalyptische krachten van onwetendheid en hebzucht en totalitarisme. Dit is de laatste veldslag. We moeten die winnen," en de eerste stap om hiertoe te komen is de ogen te openen voor de waarheid.

Bronnen en Referenties

1The Corbett Report, The Real Anthony Fauci November 19, 2021

2The Corbett Report, The Real Anthony Fauci November 19, 2021, 7:18

3The Corbett Report, The Real Anthony Fauci November 19, 2021, 8:31

4The Corbett Report, The Real Anthony Fauci November 19, 2021, 10:00

5The Corbett Report, The Real Anthony Fauci November 19, 2021, 13:00

6GovInfo.gov Hearing before the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs at the U.S. Senate April 26, 2012

7,9U.S. CDC, Dual Use Research of Concern and Bird Flu: Questions & Answers

8The Cambridge Working Group July 14, 2014

10The Corbett Report, The Real Anthony Fauci November 19, 2021, 34:10

11The Corbett Report, The Real Anthony Fauci November 19, 2021, 43:00

12University of California, Milgram's Experiment on Obedience to Authority

13The Corbett Report, The Real Anthony Fauci November 19, 2021, 49:00

14The Corbett Report, The Real Anthony Fauci November 19, 2021, 52:00

Zie: https://www.technocracy.news/kennedy-on-fauci-apocalyptical-forces-of-ignorance-and-greed-and-totalitarianism/