sucrose psychiatric
© Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science.
Hirai et al. toonden aan dat suikerrijke voeding tijdens de puberteit aan psychose gerelateerde met gedrag samenhangende endofenotypen induceert, waaronder hyperactiviteit, slecht werkgeheugen, verstoorde sensory gating en verstoorde interneuron functie bij muizen met een tekort aan GLO1, een enzym dat betrokken is bij de detoxificatie van suiker metabolieten.I
Met behulp van een muismodel toonde een team van onderzoekers van het Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science aan, dat een hoge consumptie van suiker tijdens de puberteit een potentiële risicofactor is voor de ontwikkeling van gedragsfenotypen, die in verband worden gebracht met psychiatrische ziekten zoals schizofrenie en bipolaire stoornis.

Gezien de wereldwijde toename van consumptie van enkelvoudige suikers publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie in 1995 richtlijnen, waarin bezorgdheid werd geuit over de toename van lichaamsgewicht en de ontwikkeling van cariës.

Een hoge suikerinname op zichzelf verhoogt de risico's op tal van chronische ziekten, waaronder diabetes, hoge bloeddruk en nierziekten.

Er zijn echter weinig studies over de gevolgen van een hoge suikerinname tijdens de puberteit op de toekomstige geestelijke gezondheid.


Commentaar: De schadelijke invloed van hoge suikerconsumptie op de menselijke fysiologie is algemeen aanvaard en daarom is het nogal schokkend dat er zo weinig studies zijn over de invloed van suiker op de geestelijke gezondheid, vooral als men bedenkt hoeveel "nieuwe" (lees: zinloze) onderzoeksstudies er zijn. Dat gezegd hebbende is het ook weer niet zo verwonderlijk, gezien de invloed die financiering en lobbywerk gehad hebben op het corrumperen van wetenschappelijk onderzoek.


De dagelijkse calorie-inname afkomstig van enkelvoudige suikers door tieners is hoger dan die waargenomen voor andere leeftijdsgroepen (ongeveer 20% van de totale dagelijkse calorie-inname).

De meeste chronische psychiatrische stoornissen, waaronder schizofrenie en bipolaire stoornis, ontwikkelen zich vóór het dertigste levensjaar via complexe interacties tussen meerdere genetische en omgevingsrisicofactoren.

Patiënten met schizofrenie en bipolaire stoornissen consumeren ongeveer twee keer zoveel suiker als gezonde personen van dezelfde leeftijd, terwijl schizofreniepatiënten die meer suiker consumeren ernstiger symptomen vertonen. Bovendien zijn de odds ratio's voor psychische problemen, hyperactiviteit en gedragsstoornissen het hoogst bij pubers, die middels zelfrapportage de hoogste consumptie van frisdrank opgeven.

Ondanks de toenemende bewijzen is het nog steeds niet bewezen dat een overmatige suikerinname bijdraagt tot de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen bij daartoe vatbare personen.

In het nieuwe onderzoek onderzochten Dr. Haruo Okado en collega's van het Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science deze vraag door muizen met psychose-gerelateerde fenotypen te creëren om te bepalen of overmatige suikerconsumptie tijdens de puberteit een nieuwe omgevingsrisicofactor is voor schizofrenie en bipolaire stoornis.

"Als susceptibiliteitsgenen voor psychiatrische stoornissen selecteerden we glyoxalase-1 (GLO1) en disrupted-in-schizophrenia-1 (DISC1)," zo verklaarden ze.

"Door de heterozygote muizen te combineren met omgevingsfactoren van overmatige suikerinname tijdens de puberteit, creëerden we met succes een nieuw muismodel dat verschillende mentale stoornisachtige symptomen vertoont, waaronder verminderde sensorimotor gating functie, verminderd werkgeheugen, hyperactiviteit, abnormale gamma-band component in EEG."

"Dit toont met andere woorden een mogelijkheid aan, dat de overmatige inname van enkelvoudige suikers tijdens de puberteit een risicofactor kan zijn voor psychiatrische stoornissen."

"Door het analyseren van dit muismodel streefden we er voorts naar de nieuwe fenotypen en mechanismen van het ontwikkelen van psychische stoornissen te identificeren," zo voegden ze eraan toe.

De auteurs toonden aan dat een hoge suikerconsumptie tijdens de puberteit een potentiële risicofactor is voor de ontwikkeling van gedragsfenotypen, die geassocieerd worden met psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie en bipolaire stoornis.

Deze gedragsfenotypen omvatten verminderde sensory gating, disfuncties in parvalbumin interneuronen en werkgeheugen, hyperactiviteit en verhoogde basale en door stimulus opgewekte striatale dopamine-afgifte.

Daarnaast ontdekten de onderzoekers endotheliale accumulatie van fibrine (angiopathy) in zowel hun muismodel als in hersenen van patiënten met schizofrenie of bipolaire stoornis.

Zij stelden ook vast, dat de opname van glucose vanuit het plasma naar het hersenparenchym in het muismodel verstoord was.

"Chronische behandeling met lage doses aspirine voorkwam de afzetting van fibrine in de haarvaten, verbeterde het glucosetransport en keerde verschillende gedragsfenotypen bij muizen om, hetgeen suggereert dat angiopathie een belangrijke ziekteverwekkende factor is bij geestesziekten," zeiden ze.

De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances.
Shinobu Hirai et al. 2021. Suikerrijke diëten dragen bij aan hersenangiopathie met verminderde glucoseopname en psychose-gerelateerde hogere hersendisfuncties bij muizen. Science Advances 7 (46); doi: 10.1126/sciadv.abl6077
Zie: http://www.sci-news.com/medicine/high-sucrose-diet-psychiatric-disorders-10410.html