Klaus Schwab
Econoom Ernst Wolff meent dat een verborgen alliantie van politieke en corporate leiders de pandemie uitbuit met als doel nationale economieën te laten crashen en een wereldwijde digitale munt in te voeren.

Hoe kan het dat meer dan 190 regeringen van over de hele wereld uiteindelijk op bijna exact dezelfde manier met de Cornonapandemie zijn omgegaan, met lockdowns, mondkapjesmandaten en vaccinatiepasjes die nu overal gemeengoed zijn? Het antwoord ligt misschien bij de school voor Young Global Leaders, opgericht en geleid door Klaus Schwab van het World Economic Forum en door vele huidige prominente politieke en zakelijke leiders doorlopen op hun weg naar de top.

De Duitse econoom, journalist en auteur Ernst Wolff onthulde in een video van een podcast van het Duitse Corona Comité enkele feiten over Schwabs school voor "Young Global Leaders", die relevant zijn om de gebeurtenissen in de wereld tijdens de pandemie te begrijpen. Wolff staat vooral bekend als criticus van het globalistische financiële systeem. De laatste tijd legt hij zich echter toe op het aan het licht brengen van wat hij ziet als de verborgen agenda achter de coronamaatregelen die over de hele wereld worden ingevoerd.

Mysterieus Begin

Het verhaal begint met het Wereld Economisch Forum (WEF), een NGO opgericht in Zwitserland in 1971 door de destijds nog maar 32-jarige Klaus Schwab, econoom en werktuigbouwkundig ingenieur uit Duitsland. Het WEF is bij het grote publiek vooral bekend van de jaarlijkse conferenties, die elke januari in Davos, Zwitserland, gehouden worden en waar politieke en zakelijke leiders uit de hele wereld bijeenkomen om de problematiek van het moment te bespreken. Vandaag de dag is het een van de belangrijkste netwerken ter wereld voor de globalistische machtselite. Het WEF wordt gefinancierd door ongeveer duizend multinationale ondernemingen.

Het WEF, dat tot 1987 het European Management Forum genoemd werd, slaagde er reeds op zijn allereerste bijeenkomst in februari 1971 in om 440 leidinggevenden uit 31 landen samen te brengen, wat, zoals Wolff opmerkt, een onverwachte prestatie was voor iemand als Schwab, die voordien zeer weinig internationale of beroepservaring had. Wolff denkt dat dit wel eens te danken kon zijn aan de contacten die Schwab opdeed tijdens zijn universitaire opleiding, onder meer met niemand minder dan voormalig nationaal veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger. Wolff wijst er ook op dat tijdens Schwabs tijd op Harvard, de Harvard Business School bezig was met de opzet van een eigen management forum en het is mogelijk dat Harvard uiteindelijk de taak van het organiseren ervan aan Schwab delegeerde.

Het Forum bracht aanvankelijk alleen mensen uit de economische sector samen, maar al gauw trok het politici, mediaprominenten (o.a. van de BBC en CNN) en zelfs beroemdheden aan.

Schwabs Young Global Leaders: Bakermat van de Grote Reset?

In 1992 richtte Schwab een parallelle instelling op, de school voor de Global Leaders for Tomorrow, die in 2004 werd heropgericht als Young Global Leaders. Deelnemers aan de school moeten een toelatingsaanvraag indienen en worden vervolgens onderworpen aan een streng selectieproces. Onder de leden van de allereerste klas van de school in 1992 bevonden zich reeds velen die later belangrijke liberale politici werden, zoals Angela Merkel, Nicolas Sarkozy en Tony Blair. Momenteel zijn er zo'n 1,300 mensen afgestudeerd aan deze school. Op de alumnilijst staan verschillende namen van degenen die later leiders werden van de gezondheidsinstellingen van hun respectieve landen. Vier van hen zijn voormalige en huidige ministers van Volksgezondheid voor Duitsland, waaronder Jens Spahn, die sinds 2018 federaal minister van Volksgezondheid is. Philipp Rösler, minister van Volksgezondheid van 2009 tot 2011, werd in 2014 door Schwab benoemd tot algemeen directeur van het WEF.

Andere opmerkelijke namen op de lijst van de school zijn Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland, wiens strenge lockdownmaatregelen zijn geprezen door wereldwijde gezondheidsautoriteiten; Emmanuel Macron, president van Frankrijk; Sebastian Kurz, tot voor kort kanselier van Oostenrijk; Viktor Orbán, premier van Hongarije; Jean-Claude Juncker, voormalig premier van Luxemburg en voorzitter van de Europese Commissie; en Annalena Baerbock, leider van de Duitse Groenen, die de eerste kandidaat van de partij was voor het Bondskanselierschap in de federale verkiezingen van dit jaar en die nog steeds in de running is om Merkels opvolger te worden. Ook de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, staat op de lijst. Hij werd geselecteerd voor de klas van 2005, evenals voormalig presidentskandidaat en huidig minister van Vervoer van de VS, Peter Buttigieg, die een zeer recente alumnus is, aangezien hij voor de klas van 2019 werd geselecteerd. Al deze politici die de afgelopen twee jaar in functie waren, waren voorstander van harde maatregelen ten aanzien van de Coronapandemie, waardoor tevens de macht van hun respectieve regeringen aanzienlijk toenam.

Gavin Newsom Angela Merkel
Peter Buttigieg Emmanuel Macron
Maar de alumnilijst van de school is niet beperkt tot politieke leiders. Ook veel kopstukken uit de particuliere sector zijn er te vinden, zoals Bill Gates van Microsoft, Jeff Bezos van Amazon, Richard Branson van Virgin en Chelsea Clinton van de Clinton Foundation. Ook zij betuigden allen hun steun aan de wereldwijde reactie op de pandemie en velen zagen hun winsten aanzienlijk groeien ten gevolge van de maatregelen.
Jeff Bezos Bill Gates
Wolff denkt dat de mensen achter het WEF en de Global Leaders School degenen zijn die werkelijk bepalen wie de politieke leiders worden, hoewel hij benadrukt dat hij niet gelooft dat Schwab zelf deze beslissingen neemt, maar slechts een bemiddelaar is. Hij wijst er verder op dat de alumni van de school niet alleen Amerikanen en Europeanen zijn, maar ook mensen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika, hetgeen erop wijst dat de school werkelijk een wereldwijd bereik heeft.

Ernst Wolff
In 2012 richtten Schwab en het WEF nog een andere instelling op, de "Global Shapers Community". Deze brengt wereldwijd mensen onder de 30 jaar oud bijeen en die volgens Schwab en het WEF over leiderschapspotentieel beschikken. Tot nu toe hebben ongeveer 10.000 deelnemers dit programma doorlopen en zij houden regelmatig bijeenkomsten in 400 steden. Wolff is van mening dat dit weer een proefterrein is waar toekomstige politieke leiders worden geselecteerd, doorgelicht en klaargestoomd voordat zij een plaats krijgen in het politieke apparaat van de wereld.
Wolff wijst erop dat maar zeer weinig afgestudeerden van de Global Leaders School dit op hun CV vermelden. Hij zegt dat hij dit alleen nog maar bij de Duitse econoom Richard Werner heeft gezien en Werner is een bekend criticus van de gevestigde orde. Wolff suggereert dat de school zelfs graag critici van het systeem in haar rangen opneemt, aangezien een andere naam onder de afgestudeerden Gregor Hackmack is, het Duitse hoofd van Change.org, die behoorde tot de klas van 2010. Wolff meent dat dit komt doordat de organisatie zichzelf wil presenteren als eerlijk en evenwichtig, hoewel ze er ook voor wil zorgen dat haar critici gecontroleerde oppositie vormen.

Een ander punt dat de deelnemers aan het Global Leaders-programma met elkaar gemeen hebben is, dat de meesten van hen een zeer karig CV hebben afgezien van hun deelname aan het programma vooraleer ze tot machtsposities werden verheven. Dit kan erop wijzen dat het hun connectie met Schwabs instellingen is die de doorslag geeft bij het lanceren van hun carrière. Dit ziet men vooral wanneer de alumni van de school publiekelijk vragen te beantwoorden krijgen over onderwerpen waarover zij van tevoren niet geïnstrueerd zijn om over te spreken en waarbij hun moeilijkheden om antwoorden te formuleren vaak zeer duidelijk naar voren komen. Wolff beweert dat hun rol er enkel in bestaat op te treden als spreekbuis voor de gespreksonderwerpen welke degenen in de schaduw achter hen in het publieke debat besproken willen zien.

Schwabs Ja-Knikkers in actie

Gezien de groeiende ontevredenheid over de coronamaatregelen die de afgestudeerden van de school, thans nationale leiders, in de praktijk brengen, meent Wolff dat het mogelijk is dat deze mensen werden geselecteerd omwille van hun bereidheid te doen wat hen gezegd wordt en dat ze worden klaargestoomd om te falen, zodat het daaropvolgende verzet gebruikt kan worden om de opzet van een nieuwe globale regeringsvorm te rechtvaardigen. Wolff merkt op dat politici met een eigen persoonlijkheid en sterke, originele standpunten zeldzaam zijn geworden en dat de nationale leiders van de afgelopen 30 jaar zich hebben onderscheiden door hun volgzaamheid en naleving van een strikte, van bovenaf gedicteerde, globalistische lijn. Dit is vooral duidelijk gebleken uit de reactie van de meeste landen op de pandemie, waarbij politici die twee jaar geleden nog niets van virussen afwisten, plotseling verklaarden dat Corona een ernstige gezondheidscrisis was die rechtvaardigde dat mensen in hun huizen werden opgesloten terwijl hun bedrijven op slot moesten en hele economieën te gronde werden gericht.

Het is moeilijk om erachter te komen hoe de school precies werkt, maar Wolff slaagde erin er toch iets over te ontdekken. In de beginjaren van de school kwamen de leden van elke klas in de loop van een jaar verschillende keren bijeen, onder meer voor een tiendaagse "executive training"-sessie aan de Harvard Business School. Wolff is van mening dat de afgestudeerden, door hun klasgenoten te ontmoeten en deel uit te maken van een breder netwerk, contacten opdoen waarop zij in hun latere loopbaan terugvallen. Vandaag de dag omvat het programma van de school cursussen die over een periode van vijf jaar met onregelmatige tussenpozen worden aangeboden en die in sommige gevallen kunnen samenvallen met het begin van de politieke of professionele carrière van sommige deelnemers - wat betekent dat zij regelmatig een bezoek aan Davos zullen brengen. Emmanuel Macron en Peter Buttigieg, bijvoorbeeld, werden minder dan vijf jaar geleden geselecteerd voor de school, wat betekent dat het mogelijk is dat zij regelmatig Young Global Leaders-gerelateerde programma's hebben bijgewoond toen zij nog een politieke functie uitoefenden en dat zij deze programma's heden ten dage nog steeds bijwonen.

Een Wereldwijd Netwerk van Rijkdom en Invloed

Afgestudeerden van de school voor Young Global Leaders, en voorafgaand aan hen de Global Leaders for Tomorrow, bevinden zich in een zeer goede positie, aangezien zij toegang hebben tot het netwerk van contacten van het WEF. Tot de huidige Board of Trustees van het WEF behoren grootheden als Christine Lagarde, voormalig directeur van het Internationaal Monetair Fonds en huidig president van de Europese Centrale Bank; Koningin Rania van Jordanië, door Forbes gerangschikt als een van de 100 machtigste vrouwen ter wereld; en Larry Fink, CEO van BlackRock, de grootste internationale onderneming voor beleggingsbeheer, welke jaarlijks ongeveer 9 biljoen dollar beheert. Door de connecties tussen de afgestudeerden van de school te traceren, kan men volgens Wolff zien dat ze nog lang nadat ze aan de Global Leaders-programma's hebben deelgenomen op elkaar terugvallen voor steun aan hun initiatieven.

Wolff is van mening dat veel elite-universiteiten een rol spelen in het door het WEF bepaalde proces en dat deze niet langer moeten worden gezien als functionerend buiten de politiek en de economie om. Hij noemt als voorbeeld de Harvard Business School, die elk jaar miljoenen dollars van donateurs ontvangt, alsmede de Harvard School of Public Health, die werd omgedoopt tot de Harvard T. H. Chan School of Public Health nadat deze 350 miljoen dollar had ontvangen van de in Hong Kong geboren miljardair Gerald Chan. Hetzelfde geldt voor de Johns Hopkins School of Public Health, omgedoopt tot de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health nadat mediamagnaat Michael Bloomberg in 2018 1,8 miljard dollar aan de school doneerde.

Wolff stelt echter dat de invloed van het WEF veel verder gaat dan degenen die de Global Leaders en Global Shapers programma's hebben doorlopen, omdat het aantal mensen dat deelneemt aan de jaarlijkse conferenties in Davos veel groter is dan velen vermoeden; hij vermeldt te zijn geïnformeerd dat ongeveer 1,500 privéjets elk jaar deelnemers naar het evenement brengen, hetgeen een overbelasting oplevert voor de luchthavens van Zwitserland.

Het Bondgenootschap van Grote Bedrijven & Overheid

Het belangrijkste doel van de activiteiten van het WEF is volgens Wolff het vergemakkelijken en bevorderen van samenwerking op hoog niveau tussen grote ondernemingen en nationale regeringen, iets wat we nu al zien gebeuren. Viviane Fischer, een andere deelnemer aan de podcast van het Corona Comité, wijst erop dat het Britse bedrijf Serco migranten verwerkt voor de Britse regering en ook gevangenissen over de hele wereld beheert, naast vele andere activiteiten. De internationale reikwijdte van de farmaceutische industrie is eveneens aanzienlijk: Wolff vermeldt bijvoorbeeld dat Bill Gates, oud-leerling van Global Leaders, al lang voordat de pandemie uitbrak zaken deed met Pfizer, één van de belangrijkste producenten van de controversiële mRNA vaccins, middels volksgezondheidsinitiatieven van zijn stichting in Afrika. Misschien is het geen toeval dat Gates is uitgegroeid tot één van de voornaamste voorstanders van lockdowns en coronavaccins vanaf het moment dat deze beschikbaar kwamen. De Wall Street Journal berichtte dat zijn Foundation ongeveer 200 miljoen dollar in de vorm van "sociale voordelen" had opgestreken door de distributie van vaccins voordat de pandemie zelfs nog maar een aanvang had genomen. Men kan zich alleen maar een voorstelling maken van wat zijn vaccinopbrengsten vandaag de dag zijn.

Digitale technologie, thans alomtegenwoordig, speelt ook een prominente rol in de wereldwijde ontwerpen van de elite. Wolff benadrukt dat BlackRock, geleid door Global Leaders alumnus Larry Fink, momenteel de grootste adviseur is van de centrale banken van de wereld en al meer dan 30 jaar gegevens verzamelt over het mondiale financiële systeem en ongetwijfeld een beter begrip heeft van de werking van het systeem dan de centrale banken zelf.

Een van de doelen van het huidige beleid dat door veel regeringen wordt gevoerd, is volgens Wolff het vernietigen van het klein- en middenbedrijf, zodat multinationale ondernemingen die in de Verenigde Staten en China zijn gevestigd overal bedrijven kunnen monopoliseren. Met name Amazon, dat tot voor kort werd geleid door Global Leaders alumnus Jeff Bezos, maakte enorme winsten als gevolg van de lockdown-maatregelen die een verwoestende uitwerking hadden op de middenklasse.

Wolff stelt dat het uiteindelijke doel van deze overheersing door grote platforms de introductie van digitale bankvaluta is. China's International Finance Forum, dat vergelijkbaar is met het WEF, heeft zojuist in de afgelopen maanden de introductie van de digitale yuan voorgesteld, die op zijn beurt geïnternationaliseerd zou kunnen worden door het op blockchain gebaseerde valutanetwerk Diem. Interessant is dat Diem de opvolger is van Libra, een cryptocurrency die voor het eerst werd aangekondigd door Mark Zuckerberg's Facebook, hetgeen erop wijst dat er momenteel wordt gesproken over een wereldwijde valuta die de macht van de dollar of de yuan zal overstijgen en die wordt beheerd door de samenwerking van Chinese, Europese en Amerikaanse bedrijfsnetwerken. In de raad van toezicht van het International Finance Forum zitten mensen als Christine Lagarde van het WEF; Jean-Claude Trichet, de voormalige president van de Europese Centrale Bank; en Horst Köhler, het voormalige hoofd van het Internationaal Monetair Fonds.

Wolff legt voorts uit dat de lockdowns en de daaropvolgende reddingsoperaties die de afgelopen twee jaar overal ter wereld hebben plaatsgevonden, veel landen op de rand van faillissement hebben gebracht. Om een economische catastrofe te vermijden, namen de regeringen van de wereld hun toevlucht tot het opnemen van 650 miljard bijzondere trekkingsrechten, of SDR's, wat aanvullende deviezenreserves zijn die door het Internationaal Monetair Fonds worden beheerd. Wanneer deze uiteindelijk opeisbaar worden, zullen diezelfde regeringen in zwaar weer terechtkomen, hetgeen de reden kan zijn dat de invoering van digitale valuta plotseling prioriteit heeft gekregen - en dit kan al die tijd het verborgen doel van de lockdowns zijn geweest.

Wolff zegt dat twee Europese landen al bereid zijn om digitale valuta te gaan gebruiken: Zweden en Zwitserland. Misschien is het niet toevallig dat Zweden vrijwel geen lockdown-beperkingen heeft gehad als gevolg van de pandemie, terwijl Zwitserland slechts zeer lichte maatregelen heeft genomen. Wolff denkt dat de reden hiervoor kan zijn dat deze twee landen hun economieën niet hoefden te laten crashen door lockdown- maatregelen, omdat ze al voorbereid waren op het gebruik van digitale valuta voordat de pandemie begon. Hij stelt dat er een nieuwe ronde van lockdowns wordt voorbereid die de wereldeconomieën voorgoed de nek zal omdraaien, wat zal leiden tot massale werkloosheid en invoering van het Universeel Basisinkomen en het gebruik van een digitale munt die wordt beheerd door een centrale bank. Deze munt zou beperkt kunnen worden, zowel in termen van waar mensen het aan uit kunnen geven als in de tijdspanne waarbinnen men het moet uitgeven.

Verder geeft Wolff aan dat de inflatie die momenteel wereldwijd wordt waargenomen een onvermijdelijk gevolg is van het feit dat nationale regeringen, na leningen van de centrale banken te hebben aangenomen, in minder dan twee jaar tijd ongeveer 20 biljoen dollar in de wereldeconomie hebben gepompt. Terwijl de vorige reddingsoperaties naar de markten gedirigeerd werden, is deze laatste ronde naar de gewone man gegaan, waardoor de prijzen van producten waar gewone mensen hun geld aan uitgeven, zoals voedsel, stijgen.

Democratie Is Afgeschaft

De uiteindelijke conclusie die we volgens Wolff uit dit alles moeten trekken is dat de democratie zoals we die kenden in stilte is opgeheven, en dat, hoewel de schijn van democratische processen in onze landen wordt opgehouden, het vaststaat dat een onderzoek naar hoe het bestuur tegenwoordig over de hele wereld functioneert laat zien dat een elite van superrijke en machtige individuen in feite alles wat er in de politiek gebeurt controleert, zoals vooral duidelijk is geworden met betrekking tot de reactie op de pandemie.

De beste manier om hun plannen te bestrijden, zegt Wolff, is simpelweg de mensen voor te lichten over wat er aan de hand is en hen te laten inzien dat de verhaallijn van het "supergevaarlijke virus" op een leugen berust, die is ontworpen om hen te manipuleren zodat ze dingen accepteren die tegen hun eigen belangen ingaan. Als zelfs maar 10% van de gewone burgers zich hiervan bewust wordt en besluit actie te ondernemen, kan dit de plannen van de elite dwarsbomen en misschien een venster openen voor gewone burgers om de zeggenschap over hun eigen lot terug te nemen.

Video-interview

Ernst Wolff wordt in deze serie video's geïnterviewd door Dr. Reiner Fuellmich, een Duitse advocaat en politicus die een podcast host met de naam Corona Ausschuss (Corona Comité), waarin kritisch wordt gekeken naar de reactie van de Duitse regering op de pandemie. Deze video's maken onderdeel uit van één van hun podcasts. Aan dit groepsgesprek wordt ook deelgenomen door Viviane Fischer, een in Berlijn gevestigde advocaat en econoom die regelmatig deelneemt aan het Corona-Comité, en Wolfgang Wodarg, een voormalig Duits parlementslid voor de Sociaal-Democratische Partij die zich heeft uitgesproken tegen de lockdown- en vaccinatiemaatregelen van de Duitse regering.

Part I


Part II


Part III


Zie: https://rairfoundation.com/exposed-klaus-schwabs-school-for-covid-dictators-plan-for-great-reset-videos/