virus
© unknownVirus evolutie: Delta Variant
Voorwoord [fragmenten]

Toen de vermeende "pandemie" in maart 2020 werd afgekondigd, lette ik, evenals miljoenen andere mensen over de hele wereld, goed op politici, volksgezondheidsambtenaren en bureaucraten van de door de Rockefeller Foundation in het leven geroepen Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die allemaal in bijna volmaakte synchroniciteit aankondigden: "Dit is het nieuwe normaal totdat er een vaccin kan worden ontwikkeld."

Wat vreemd, dacht ik. Waarom is de onmiddellijke uitgangspositie een vaccin? En hoe komt het dat één enkel coronavirus ervan beschuldigd wordt dat mensen in alle uithoeken van de wereld ziek worden? [...]
  • Waarom werd natuurlijke immuniteit, dat al meer dan 200.000 jaar een essentieel onderdeel vormt van de menselijke gezondheid en overleving, plotseling behandeld alsof dit niet meer bestond?
  • Waarom drong niemand er bij ons op aan om gezonde, evenwichtige en biologische voeding te eten, met een laag suikergehalte?
  • Waarom had niemand het over het belang van voldoende slaap?
  • Waarom werden we er niet toe aangezet om naar buiten te gaan en te bewegen?
  • Waarom stelde niemand voor om onze zink- en vitamine D-inname te verhogen? Wetenschappers weten tenslotte al meer dan vijftig jaar dat vitamine D, hetzij op natuurlijke wijze geabsorbeerd door de zon, hetzij oraal ingenomen in tabletvorm, op vele manieren uiterst heilzaam is voor het menselijk lichaam, vooral voor de opbouw van een sterk aangeboren immuunsysteem.
Alle voorgaande punten, indien serieus genomen, hadden ons kunnen helpen ons immuunsysteem te verbeteren en ons een kans kunnen geven om de negatieve effecten van het syndroom bekend als COVID-19 te bestrijden.

Book/Skirpac
© David Skirpac/Global Research
Nog absurder was het feit dat, vanaf het allereerste begin van de "pandemie", de door het bedrijfsleven gecontroleerde media voortdurend de mening vroeg van Bill Gates, die noch een dokter noch een wetenschapper is, over de manier waarop regeringen over de hele wereld actie zouden moeten ondernemen om de verspreiding van het zogenaamde SARS-CoV-2 virus tegen te gaan. [...] Het werd pijnlijk duidelijk dat geen van de "volksgezondheidsmaatregelen" - variërend van fysieke afstand houden tot mondkapjes op tot zelfisolatie - die door regeringen over de hele wereld werden genomen ook maar iets te maken hadden met hun vastgestelde doel om iedereen COVID-vrij te houden.

Deze maatregelen vervulden echter twee belangrijke functies die niets met volksgezondheid te maken hadden:

Ten eerste waren ze vanaf het begin bedoeld om een gepolariseerde bevolking te creëren. Wij zijn inderdaad de proefpersonen geworden van een social engineering- experiment, dat erop gericht is de mensheid te verdelen - en ons zo te beletten te communiceren, samen te komen, samen te werken en samen op te staan tegen een duivels plan, ontworpen om de representatieve democratie, soevereine natiestaten en individuele vrijheden uit te roeien.

Ten tweede hadden zij het beoogde gevolg dat de wereldeconomie werd stilgelegd, waardoor miljoenen mensen failliet gingen en in extreme armoede en wanhoop belandden. De aasgieren die de dode en rottende brokstukken van de verbrijzelde economie verslinden zijn machtige financiële belangengroepen - grote banken en bedrijven en miljardairs wier doel het is elke sector van de economie te beheersen, inclusief alle natuurlijke hulpbronnen en alle publieke en private activa. Deze roofdieren, hoewel gering in aantal, hebben de verwoesting aangericht die nodig is om - voor een appel en een ei - elk mogelijk bezit in de hele wereld op te kopen. Maar zij zijn niet tevreden met hun onvoorstelbare rijkdom, noch met het feit dat zij alles bezitten. Integendeel, het lijkt erop dat zij niet zullen rusten voordat zij volledige wereldheerschappij hebben bereikt door ons allen uit te buiten en tot slaaf te reduceren. [...]

Pandemie: Wat dit gekaapte begrip in werkelijkheid betekent, is dat doodsbange burgers het wereldwijde mandaat volgen om een valse verhaallijn te geloven die alle schuld voor alle vernietiging legt bij een vermeend virus - een niet-geïsoleerd, ongezuiverd, computer-gegenereerd zogenaamd "nieuw" virus. Intussen worden de grondwettelijke en burgerlijke rechten van miljarden mensen aan flarden gescheurd.

Ik wist dat ik iets moest doen met mijn bewustwording. Dat wil zeggen, ik moest onderzoek doen om te bewijzen dat mijn theorie een feit was en geen fantasie. Vier maanden lang besteedde ik al mijn vrije uren aan het lezen van ontelbare artikelen en het bekijken van talloze interviews. Vervolgens verzamelde ik alles wat ik had geleerd en schreef een vierdelig artikel. [...] Mijn hoop is dat ik erin geslaagd ben de officiële verhaallijn te ontkrachten: ten eerste door uit te leggen hoe virussen al eeuwenlang de aarde overspoelen met hun genetische codes, waardoor biodiversiteit ontstaat en het hele ecosysteem zich kan aanpassen, en ten tweede door te wijzen op de talloze manieren waarop roekeloos menselijk gedrag een ware milieucatastrofe veroorzaakt. [...]

Hoofdstuk 1 Het Microbioom en Het Viroom [fragmenten]

In dit hoofdstuk zullen we ontdekken dat, in tegenstelling tot wat de westerse allopathische geneeskunde ons al meer dan een eeuw leert, virussen er niet zijn om onze cellen aan te vallen of ons op enigerlei wijze kwaad te doen. In plaats van onze doodsvijanden zijn virussen eigenlijk onze vrienden. [...] We zwemmen letterlijk in een enorme zee van virussen, die vanaf het begin der tijden essentieel zijn geweest voor het leven om zich te vormen en te bloeien op deze kostbare aarde. De informatie die door deze virussen wordt doorgegeven helpt alle levensvormen te overleven - zelfs te gedijen.

Het Microbioom

Het microbioom (afgeleid van de Griekse woorden micro, dat "klein" betekent, en biotikos, dat "betrekking hebbend op het leven" betekent) wordt gevormd door een enorm ecosysteem dat bestaat uit biljoenen micro-organismen. Ongelooflijk genoeg leven er zo'n 40.000 soorten bacteriën, 300.000 soorten parasieten, 65.000 soorten protozoa en tussen de 3,5 en 5 miljoen soorten schimmels in de omgeving om ons heen en in of op het menselijk lichaam. Deze complexe wereld van micro-organismen scheidt voortdurend een zee van virussen af, die als communicatienetwerk dienen voor bacteriën, parasieten, protozoa en schimmels. En, zoals we zo dadelijk zullen ontdekken, zijn deze virussen er altijd geweest om ons te helpen, niet om ons te hinderen. Met andere woorden, ze zijn levensbevorderend, niet doodsveroorzakend.

Hier een indicatie van de complexiteit, ongelooflijke diversiteit en oneindig kleine omvang van het microbioom: Het aantal genen in het schimmelrijk is minstens 125 biljoen! Ter vergelijking: het menselijk genoom bestaat uit slechts 20.000 genen. Een fruitvlieg heeft 13.000 genen, een vlo 31.000. In termen van genetische complexiteit is het menselijk genoom dus slechts een minuscuul fragment van genetische informatie in vergelijking met de enorme wereld van genomische informatie die het microbioom bevat.

Een intrigerend aspect van het microbioom is het symbiotische communicatienetwerk, dat de overdracht van eiwitinformatie van het ene micro-organisme naar het andere mogelijk maakt. Het myceliale netwerk (een matrix van fijne witte draden) in schimmels bijvoorbeeld stelt de schimmels in staat met elkaar te communiceren over afstanden die kunnen oplopen tot enkele kilometers. Deze myceliale structuren zijn in staat minerale - en eiwitbronnen over meer dan een kilometer over te dragen. Hoe? Ze maken gebruik van lichtenergie en elektronen die door de paden binnen het bodemsysteem stromen. Op die manier helpt het microbioom planten en andere meercellige levensvormen tot bloei te komen. Het is niet overdreven om het myceliale netwerk in het schimmelrijk het letterlijke "brein" van de planeet te noemen. Overigens worden alle piepkleine, intelligente organismen die samen het microbioom vormen, aangedreven door de biofotonische energie van de zon.

Het is moeilijk te bevatten dat er minstens 1,4 biljard bacteriën en 10 biljard schimmels in het menselijk lichaam leven. In de menselijke dikke darm alleen al bevinden zich 3,8 x 1013 bacteriëncellen. Elk orgaan in het lichaam, inclusief de hersenen, heeft zijn eigen microbioom. Het doel van de bacteriën en schimmels in ons lichaam is het voeden en verzorgen van onze cellen, waardoor we gezond en in evenwicht blijven met het grotere microbioom dat ons omringt.

Het
Viroom

Het viroom is de immense wereld waarin de boodschappers van Moeder Natuur bestaan. Het bestaat uit biljoenen en biljoenen virussen die worden geproduceerd door de eerder genoemde bacteriën, parasieten, protozoën en schimmels van het microbioom. Het gemiddelde volwassen menselijk lichaam bevat 1 x 1015 virussen. In de lucht die de aarde omhult, bevinden zich daarentegen 1 x 1031 virussen; in de bodem van de aarde bevinden zich 2,5 x 1013 virussen; en in de oceanen van de aarde bevinden zich 1,2 x 1030 virussen. Om deze ontzagwekkende aantallen in perspectief te plaatsen: 1 x 1031 is 10 miljoen keer groter dan het aantal bekende sterren in het hele universum. Eenvoudig gezegd bestaat een virus uit genomische informatie, DNA of RNA, verpakt in een eiwitomhulsel. De kleine eiwitstrengen die aan de buitenzijde van het eiwitomhulsel van een virus uitsteken, worden spike-eiwitten genoemd. Virussen zijn geen levende organismen. Zij produceren hun eigen brandstof niet. Ze hebben geen metabolisme om energie te produceren. En ze kunnen zich niet voortplanten.

Virussen reizen al miljoenen jaren over de hele wereld, boven de grenslaag van de atmosfeer, lang voordat machines voor vliegreizen werden uitgevonden. Hun genetische codes bedekken al eonen de aarde, creëren biodiversiteit en maken aanpassing in het hele ecosysteem mogelijk. Met aanpassing bedoel ik dat virussen altijd proberen hun genetische codes aan te passen om een veerkrachtige gezondheid te creëren in alle levensvormen van de planeet. [...] virussen gaan nooit weg, vergaan nooit. Ze bevolken elk element in de omgeving om ons heen. Kortom, ze zijn alomtegenwoordig en altijd aanwezig.

Onze relatie met bepaalde virussen kan veranderen als gevolg van onze schadelijke handelingen jegens de natuur. Wanneer mensen de lucht, de bodem en het water vergiftigen en vervuilen, creëren zij een onevenwichtigheid tussen de mensheid en het viroom - een onevenwichtigheid die ertoe kan leiden dat wij in onbalans raken ten opzichte van een bepaald virus. [...]

"[T]errein theorie", oorspronkelijk ontwikkeld door Claude Bernard (1813-1878) en later uitgebouwd door Antoine Béchamp (1816-1908), beweert dat het terrein - dat wil zeggen, het interne milieu van het lichaam - en niet een externe kiem onze gezondheid of het gebrek daaraan bepaalt. Wat Béchamp "terrein" noemde, komt heel dicht in de buurt van wat de moderne geneeskunde nu het aangeboren immuunsysteem heeft genoemd. Zoals we in de volgende paragrafen zullen zien, zat Béchamp beslist op het goede spoor in zijn ontdekking van hoe het menselijk lichaam werkelijk in wisselwerking staat met de buitenwereld. [...]

Aangeboren en Adaptieve Immuniteit

Een opmerking over het immuunsysteem. Er zijn twee soorten immuniteit: aangeboren en adaptief. Het aangeboren immuunsysteem is het eerste en primaire middel waarmee ons lichaam reageert op een virus. Het aangeboren systeem helpt het lichaam een genetisch evenwicht te vinden met elke nieuwe virale update die het krijgt voorgeschoteld. Het lichaam hoeft de nieuwe virale informatie niet te repliceren of te reproduceren na meer dan vier of vijf dagen van updates. Het aangeboren immuunsysteem functioneert op gezonde grenzen in het menselijk lichaam, zoals de fysieke barrières tussen de darm en de bloedbaan. [...] Het adaptieve immuunsysteem is het secundaire middel waarmee ons lichaam in wisselwerking staat met virussen. Het adaptieve systeem reageert zeer specifiek op een virus door gebruik te maken van de witte bloedcellen van het lichaam, de zogenaamde lymfocyten (B-cellen en T-cellen). De B-cellen zijn verantwoordelijk voor het afgeven van antilichamen in de bloedbaan. [...] Zodra genetisch evenwicht is bereikt, meestal vier tot vijf dagen na de eerste blootstelling aan het virus, weigert ons aangeboren immuunsysteem verdere updates te ontvangen. [D]e mens kan een "epidemie" of een "pandemie" niet tegenhouden, noch het verloop ervan veranderen. Met andere woorden, het is nutteloos - eigenlijk erger dan nutteloos: het is schadelijk - om te proberen een immer behulpzaam virus te controleren door het inzetten van een niet-goedgekeurd experimenteel genbewerkend middel dat is ontworpen om een antilichaamreactie te produceren (anders bekend als een adaptieve immuunreactie geïnduceerd door de injectie).
Over de Auteur:
David Skripac heeft een Bachelor's in Lucht-en Ruimtevaarttechniek. Tijdens zijn twee missietijden als kapitein in de Canadese luchtmacht, vloog hij extensief over het voormalige Joegoslavië, Somalië, Rwanda, Ethiopië, en Djibouti. Met een onderzoekende geest, een scherp oog voor detail en probleemoplossende vaardigheden die hij opdeed tijdens zijn universiteitsjaren en gedurende zijn carrière, besteedde David bijna 200 uur aan onderzoek naar de nieuwste wetenschappelijke bevindingen op het gebied van virologie en microbiologie om dit boek tot stand te brengen. Sinds het voorjaar van 2020 schreef hij eveneens verschillende essays over het onderwerp COVID-19 voor Global Research. Hij is onderzoeksmedewerker bij het Centre for Research on Globalization (CRG)
Zie: https://www.globalresearch.ca/our-species-genetically-modified-witnessing-humanity-march-toward-extinction-viruses-friends-not-foes/5763670