Not the End
© Corbett Report
Herinnert u zich het einde van The Return of the Jedi? Daar heb ik al een paar keer naar verwezen omdat het een praktisch herkenningspunt is voor een bepaald idee.

Voor degenen onder u die dit niets zegt volgt hier de essentie: Darth Vader is dood. Het Rijk is gevallen. De Rebellen hebben gewonnen! Tijd om te feesten! Er worden beelden getoond van de dansende Ewoks rond Darth Vaders brandstapel en van vreugdevolle festiviteiten die overal in het sterrenstelsel worden gehouden.

. . . Maar wij kijkers weten dat dit niet echt het einde van het verhaal is. De strijd is gewonnen, maar de oorlog tussen goed en kwaad is nog niet voorgoed beslist. Het zou veel te naïef van ons zijn om dat te geloven.

Het is inderdaad moeilijk om niet aan dat begrafenisfeestje van Darth Vader te worden herinnerd als we kijken naar de recente tekenen dat de scamdemic-verhaallijn uit elkaar valt: Als we er naar zoeken, is goed nieuws nu overal te vinden. Dus, tijd voor het Ewok-dansfeest, nietwaar?

Nou, hou dat lichtzwaard nog maar even vast, jonge paduwan. Deze strijd is nog niet voorbij. De toekomstige maatschappelijke leiders hebben de strijd nog niet opgegeven, ziet u, en een deel van het terugschroeven van de scamdemic-beperkingen wat we nu zien gebeuren, kan onderdeel uitmaken van een misleiding die hun agenda van controle bevordert.

Verschillende mensen hebben verschillende namen voor dit bedrog. Dave Cullen van Computing Forever noemt het "Two Steps Forward and One Step Back." Bij Revelations Radio News hebben Tim en Andrew geprobeerd hun luisteraars te waarschuwen voor "The Strategic Rug Pull". Hoe we het ook noemen, het concept is niet moeilijk te begrijpen als we weten hoe Zij Die Niet Aan De Touwtjes Zouden Mogen Trekken te werk gaan.

Kort gezegd is het gevaar dat als de "autoriteiten" de draconische controles beginnen te versoepelen die zijn ingevoerd in naam van de COVID-1984-zwendel, de bevolking zou kunnen geloven dat ze gewonnen hebben. Dat het voorbij is. Dat ze kunnen ophouden zich zorgen te maken over de afdaling naar tirannie. Intussen kan achter de schermen het echte werk van het verankeren van de infrastructuur van de bioveiligheidsstaat doorgaan, ongehinderd door verzet van voormalige vrijheidsactivisten.

In de laatste editie van New World Next Week besprak ik een praktijkonderzoek van dit verschijnsel. Zoals de Amerikanen nu wel zullen weten, is er reden om feest te vieren: de Hoge Raad heeft het onrechtmatige en ongrondwettelijke mandaat onderuit gehaald, dat bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht hun werknemers te dwingen zich te laten inenten (of zich wekelijks te laten testen). En, in een ander schijnbaar positief vervolg daarvan, heeft de Nationale Raad voor Arbeidsveiligheid (OSHA) van het Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid de "tijdelijke noodverordening" (ETS) ingetrokken die dat mandaat codificeert.

Jippie! Tijd voor het Ewok-dansfeest!

. . . Totdat we de kleine lettertjes lezen. U moet even voorbij de kop en het gezwets van de reguliere media over het verhaal doorlezen, om te ontdekken dat dit niet het einde van de oorlog is. Zoals ik in New World Next Week al aangaf, wordt in het persbericht van OSHA over de intrekking van de ETS expliciet toegegeven dat de tijdelijke verordening weliswaar wordt ingetrokken, maar dat dit alleen gebeurt om een permanent voorschrift voor te bereiden:
Hoewel OSHA de ETS voor vaccinatie en het testen intrekt als een afdwingbare tijdelijke noodverordening, trekt de instelling de ETS niet in als een voorgesteld voorschrift. De instelling geeft prioriteit aan zijn middelen om zich te concentreren op het afronden van een permanente COVID-19-Zorgstandaard.
Wat? Leggen ze de laatste hand aan een permanente "Zorgstandaard" voor COVID-19? Wat wil dat zeggen? Wat houdt dat in?

Helaas vindt u daar niet meer informatie over. In het persbericht zelf zult u zeker geen antwoord vinden op die vragen.

Wie toch volhardt in het doorspitten van de OSHA-website, vindt daar een verklaring van de minister van Werkgelegenheid van de VS, Marty Walsh, over de uitspraak van de Hoge Raad eerder deze maand. In de verklaring bevestigt Walsh dat hij "teleurgesteld is in de beslissing van de Raad" en hij bevestigt opnieuw dat "OSHA achter de tijdelijke noodverordening voor vaccinatie en testen staat als de beste manier om de beroepsbevolking van de natie te beschermen tegen een dodelijke MacGuffin die elke dag meer dan 750.000 Amerikanen infecteert en het leven heeft gekost aan bijna een miljoen Amerikanen." (Goed, ik heb één woord in dat citaat veranderd. Ik laat u de link volgen om uit te vinden welk woord). De verklaring eindigt met de dreiging dat "OSHA alles zal doen wat binnen zijn bestaande bevoegdheid ligt om bedrijven verantwoordelijk te houden voor de bescherming van werknemers."


Commentaar: Noot van de vertaler: MacGuffin wordt gedefinieerd als een voorwerp, gebeurtenis of personage in een film of verhaal dat dient om het plot in beweging te zetten en te houden, hoewel het gewoonlijk geen intrinsiek belang heeft.


Als u echter het ècht onheilspellende nieuws wilt weten, moet u de OSHA-website in haar geheel verlaten en naar The National Law Review gaan, die zijn lezers informeert over de intrekking van de ETS alvorens er zeer relevante informatie aan toe te voegen:

"In dezelfde aankondiging verduidelijkte OSHA dat de tekst van de ETS van kracht zal blijven om het grote publiek om aanvullend commentaar te vragen, zodat de instelling, volgens OSHA, "zijn middelen prioritair kan inzetten om de laatste hand te leggen aan een permanente COVID-19-Zorgstandaard". Als OSHA deze weg volgt, zal het definitieve voorschrift niet later dan 5 mei 2022 worden gepubliceerd." [Benadrukking van mij].

Ja, mensen, de "intrekking" van deze ETS blijkt toch een schertsvertoning te zijn. De tekst zal "van kracht blijven" terwijl ze "bijkomende opmerkingen van het grote publiek inwinnen", zodat ze het voorschrift kunnen voltooien en in mei invoeren.

Jippie? Neen. Zeg dat dansfeest maar af.

Dit is het typische bewijs van Eén Stap Voorwaarts, Twee Stappen Achteruit Tapijt Onder De Voeten Uittrekken.

Helaas is er niet veel fantasie voor nodig om te zien hoe dit type afleidingsmanoeuvre in allerlei situaties kan worden gebruikt om het publiek te sussen, zodat het niet meer op zijn hoede is als het om een belangrijk agendapunt gaat.

Voor degenen die wat moeite hebben met nadenken wil ik hier duidelijk stellen: successen, hoe klein en vluchtig ook, zijn nog altijd goede dingen. Ze moeten gevierd en aangemoedigd worden ... maar niet ten koste van onze eeuwige waakzaamheid tegen de krachten van controle.

Het vrijheidskonvooi in Canada is een goede zaak. Kan het gecorrumpeerd en gecoöpteerd worden? Natuurlijk. Kunnen provocateurs uit naam van de vrijheidsliefhebbers gewelddadigheden of vernielingen uitlokken? Natuurlijk. Zal het hele spektakel sommigen ervan overtuigen dat onze fundamentele vrijheden iets zijn wat door een overheid moet worden toegekend of afgepakt en dat onze enige optie is dat we aan hen vragen om onze rechten terug te geven? Natuurlijk.

Maar elke beweging, elk protest of idee ter wereld kan volledig door degenen die de massamedia beheersen worden verdraaid om vrijheidsliefhebbers af te schilderen als gewelddadige, gevaarlijke of dwaze mensen. Het punt is dat we mensen kennen die het konvooi om de juiste redenen steunen. We weten dat er op dit moment in Canada een enorme verschuiving in de publieke opinie plaatsvindt en dat de politieke marionetten keihard werken om die te demoniseren (of er voor weg te rennen), juist omdat het een "bestorming van de Bastille"-moment kan betekenen voor een oprechte vrijheidsbeweging. En we kunnen de controle van de massamedia omzeilen en voor onszelf rechtstreeks invloed uitoefenen op het begrip van het publiek omtrent deze gebeurtenissen.

Het feit alleen al dat OSHA een strategische terugtrekkingstactiek moet gebruiken toont aan dat zij weten dat zij niet de steun van het publiek hebben in deze kwestie. Zij moeten hun toevlucht nemen tot kunstgrepen en achterbakse tactieken, want als algemeen bekend zou zijn wat zij doen, zou het publiek dat niet accepteren.

Dus ja, dit zijn stappen in de goede richting en we zouden de inspanningen van vrijheidsstrijders en activisten moeten aanmoedigen . . . .

. . . Maar laten we nog even wachten met dat dansfeest. Er is nog een hoop werk te doen.

Zie : https://www.minds.com/CorbettReport/blog/do-not-go-back-to-sleep-this-is-not-the-end-1334727022018039814