vera sherav
Tijdens een toespraak die ze zondag in Brussel hield, beschreef Holocaust-overlevende Vera Sharav de opvallende parallellen tussen wat ze als kind meemaakte in het door de nazi's bezette Roemenië en het coronabeleid dat vandaag de dag door regeringen over de hele wereld wordt uitgevoerd.

OPMERKING VAN DE REDACTIE: Holocaust-overlevende Vera Sharav zou op zondag in Brussel haar onderstaande opmerkingen maken op een manifestatie tegen de coronamandaten. Nadat de bijeenkomst abrupt werd geannuleerd omdat de politie demonstranten bedreigde, hielden Sharav en andere sprekers hun toespraken in een restaurant.

Bekijk Sharavs toespraak:


Lees de transcriptie van Sharavs toespraak:

Een essentiële les van de Holocaust is dat de genocide in de hand werd gewerkt door het wereldwijde stilzwijgen, de onverschilligheid en het verzuim om in te grijpen. De Holocaust werd in gang gezet toen persoonlijke vrijheid, wettelijke rechten en burgerrechten aan de kant werden geschoven.

De schrijver Primo Levi, een Joods- Italiaanse overlevende van Auschwitz, waarschuwde: "Het is gebeurd. Daarom kan het opnieuw gebeuren. Het kan overal gebeuren."

Als overlevende van de Holocaust ben ik ontzet door de aanstellers die de verhaallijn rond de Holocaust bepalen. Zij ontkennen de relevantie van de Holocaust voor de huidige discriminatie en de steeds agressievere en repressievere verordeningen.

Deze burgerwachten censureren en leggen degenen die zich uitspreken het zwijgen op. Door de relevantie van de Holocaust voor de huidige repressie te ontkennen, zijn de burgerwachten Holocaustontkenners.

Elie Wiesel, een overlevende van Auschwitz en Nobelprijswinnaar, werd beschouwd als de stem van de slachtoffers. Hij verklaarde: "Onverschilligheid en het stilzwijgen van mensen leidden tot de Holocaust. Zwijgen en onverschillig blijven is de grootste zonde van allemaal."

Vandaag zijn de overlevenden geschokt door de angstzaaierij en de verdeeldheid zaaiende, discriminerende maatregelen tegen een minderheid. Huiveringwekkende scènes zijn onder meer politie in zwarte uniformen die demonstranten in Europese steden, in Australië en, jawel, in Israël op brute wijze aanvallen. Dit zijn pijnlijke herinneringen aan de aanloop naar de Holocaust, waarin de nazi's:
  • De psychologische wapens van angst en propaganda gebruikten om een genocidaal regime op te leggen.
  • Joden demoniseerden als de verspreiders van ziekten en de oorzaak van hun ellende.
  • Systematisch morele normen en waarden uitwisten.
  • Hun sociale geweten vernietigden in naam der volksgezondheid.
De roofdieren van vandaag gebruiken ook angst en propaganda om een toestand van onrust en hulpeloosheid in stand te houden. Het doel - toen en nu - is identiek - mensen te conditioneren om gehoorzaam te worden en richtlijnen zonder meer op te volgen.

De wereldwijde aanval op onze vrijheden en ons recht op zelfbeschikking wordt vergemakkelijkt door de geneeskunde als wapen te gebruiken. Zowel toen als nu heeft de medische gevestigde orde een vernislaag van legitimiteit verschaft aan massale medische moord.

De nazi's verklaarden gehandicapten "ongeschikt voor het leven". De 1.000 Duitse baby's en jonge kinderen die 's werelds eerste medische moordslachtoffers waren, werden daadwerkelijk in ziekenhuizen vermoord.

In 2020 kondigden regeringen wereldwijd een noodtoestand af en vaardigden dodelijke medische bevelen uit:
  • Ziekenhuizen werd bevolen om bejaarden niet te behandelen in verzorgingstehuizen. Het resultaat was massale medische moord, in Zweden "actieve euthanasie" genoemd.
  • Britse ziekenhuizen gebruikten dodelijke doses van het medicijn Midazolam om ouderen op medische wijze te vermoorden - een medicijn waarvan ze nog steeds een voorraad aanleggen.
  • Amerikaanse ziekenhuisrichtlijnen schrijven nog steeds voor dat ouderen een minimale behandeling moeten krijgen.
  • Artsen in West-Europa en de VS wordt verboden om bestaande, goedgekeurde, veilige en effectieve, levensreddende behandelingen voor te schrijven aan coronapatiënten.
Vandaag wordt de mensheid bedreigd door de wereldwijde erfgenamen van de nazi's. Het echte virus dat deze roofdieren blijft infecteren is Eugenetica.

Een rapport van de Amerikaanse Commissie over de Holocaust, voorgezeten door Elie Wiesel, stelde vast: "... de neiging om de nazi-optie te herhalen en opnieuw miljoenen mensen uit te roeien, blijft een afschuwelijke bedreiging."

Het doel van de hedendaagse nazi's is wereldwijde bevolkingsvermindering. De mondiale oligarchen zijn vastbesloten om de absolute controle te krijgen over 's werelds natuurlijke, financiële en menselijke hulpbronnen.

Bill Gates, een levenslange eugenetist en vooraanstaand aandeelhouder in de vaccinindustrie, verklaarde het coronavaccin de "definitieve oplossing".

De coronaprikken maken gebruik van een experimentele genoverdrachttechnologie. Het testen ervan op de wereldbevolking is een grove schending van het belangrijkste recht van de mens op "vrijwillige, geïnformeerde toestemming".

Degenen die weigeren zich te laten injecteren worden verguisd als verspreiders van een dodelijk virus. Zij worden onderworpen aan steeds strengere straffen en discriminatie. Duitsland, Oostenrijk en Italië worden opnieuw overspoeld door een orgie van fascistische haatzaaierij. Deze keer zijn de niet-gevaccineerden het doelwit.

De beweerde reden voor de vaccinatieplicht was mensen te beschermen tegen het oplopen en overdragen van infecties. Het onweerlegbare bewijs toont echter aan dat coronaprikken infecties of de overdracht ervan niet voorkomen en geen immuniteit verschaffen.

Zelfs de directeur van de Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Wallensky, heeft toegegeven dat coronaprikken de overdracht niet kunnen voorkomen.

Albert Bourla, CEO van Pfizer, gaf toe dat "twee doses van het vaccin zeer beperkte bescherming bieden - als er al bescherming is."

Als gevaccineerde mensen besmet kunnen raken en corona kunnen verspreiden - waarom zijn zij dan bevoorrecht? Waarom worden de niet-gevaccineerden - die weigeren zich te laten injecteren met een klinisch waardeloos product - belasterd, gediscrimineerd, bedreigd met het verlies van hun baan en het afbreken van de scholing van hun kinderen?

Als coronaprikken niemands gezondheid beschermen, wat is dan het werkelijke doel van vaccinatiemandaten en digitale paspoorten?

Vele onafhankelijke wetenschappers waarschuwen dat deze injecties biologische massavernietigingswapens zijn. Tienduizenden artsen, wetenschappers en verpleegkundigen weigeren de injecties - zelfs als dit betekent dat zij hun baan en hun vergunning verliezen.

Overheidsgegevens uit het VK, Israël, de VS en het EMA [Europees Geneesmiddelenbureau] bevestigen dat er enorme aantallen sterfgevallen en kwetsuren zijn gerapporteerd. Bijna 38.000 Europeanen zijn gestorven na de injecties. En meer dan 3.390.000 hebben letsel opgelopen. Gezonde, atletische, jonge volwassenen zijn gestorven. Kinderen lijden aan myocarditis en bloedstolsels. Ook neurodegeneratieve ziekten steken de kop op bij de gevaccineerden.

We bevinden ons op een catastrofaal kruispunt in de menselijke geschiedenis. De roofdieren van vandaag hebben een injecteerbaar biologisch wapen losgelaten, ontworpen om een giftig spike-eiwit en verborgen bewakingstechnologie in het lichaam af te leveren.

Dit wapen stelt de roofdieren in staat de wereldbevolking 24 uur per dag op afstand te controleren. We moeten kiezen - of we ongehoorzaam zijn en onze vrijheid en onze rechten als mens op te eisen - of tot slaaf gemaakt te worden.

Mariann Turski, overlevende van Auschwitz en Pools journalist, werd gevraagd of een Holocaust opnieuw zou kunnen gebeuren. Hij antwoordde: "Het zou kunnen gebeuren. Als de burgerrechten worden geschonden - als de rechten van minderheden niet worden gerespecteerd en worden afgeschaft."

Hij riep iedereen op om "de grondwet te verdedigen, uw rechten te verdedigen, uw democratie te verdedigen. De rechten van minderheden moeten worden beschermd... Gij zult niet onverschillig zijn wanneer een minderheid te maken krijgt met discriminatie."

Dietrich Bonnhoeffer - een uitzonderlijke Duitse protestantse dominee ten tijde van het nazi-regime verklaarde: "Zwijgen in het aangezicht van het kwaad is zelf het kwaad. Niet spreken is spreken. Niet handelen is handelen."

Rabbi Michoel Green heeft zojuist een dringende oproep gedaan dat het "tijd is om boete te doen voor de Holocaust door niet toe te staan dat deze zich herhaalt." Green vermaant iedereen om niet te gehoorzamen aan de bevelen van tirannen en om minderheden niet te marginaliseren en te vervolgen. En hij zegt tegen de Joden: "Herhaal niet de fatale fout van het blindelings luisteren naar jullie capo-verraders en volgzaam als schapen naar de slachtbank te lopen. Wordt NU wakker."

Laat u niet misleiden; de niet-gevaccineerden zijn niet de vijand. De eerste stap op de glibberige helling naar genocide is de stigmatisering van een minderheid. Stilte nodigt uit tot steeds meer repressieve beperkingen. Als we als vrije mensen willen overleven, moeten we ons uitspreken tegen discriminatie. We mogen nooit meer zwijgen - niet vandaag, niet morgen, nooit meer.

Lees de transcriptie in het Hebreeuws.

De standpunten en meningen in dit artikel zijn die van de auteurs en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van Children's Health Defense.

Zie: https://childrenshealthdefense.org/defender/vera-sharav-never-again-is-now-unless-we-all-resist/