Weefsel onder de microscoop

De door Pfizer gedane proeven waren niet alleen frauduleus, ze werden willens en wetens door de FDA goedgekeurd waardoor miljoenen mensen een groot risico lopen. Dit rapport zal aantonen hoe autopsies onthullen dat de coronaprikken in feite gezonde mensen doden, hoe er opzettelijk dodelijke batches werden vrijgegeven en dat deze een ongelooflijk hulpmiddel bieden ter aantoning dat Pfizer fraude bij de proeven heeft gepleegd en de FDA nalatig is geweest
, zodat mensen gewapend zijn met een aantal van de tot op heden meest essentiële gegevens om tegen deze tirannie te vechten.
 • Voormalig hoofdwetenschapper van Pfizer Dr. Mike Yeadon heeft bevestigd dat 90% van de bijwerkingen van vaccins afkomstig was van minder dan 10% van de batches, hetgeen werd gedocumenteerd en rechtstreeks berekend middels de VAERS databank van de CDC, wat betekent dat de batches niet dezelfde ingrediënten bevatten. Dit vormt solide bewijs van bedrog dat opzettelijk is uitgevoerd, en is tot op heden het meest overtuigende bewijs.
 • Overlijden ten gevolge van een coronaprik wordt niet bijgehouden door lijkschouwers. De sterfgevallen worden niet eens onderzocht of gedocumenteerd als gerelateerd aan de coronaprik. Een Amerikaanse lijkschouwer nam de tijd om 3 sterfgevallen, variërend van mid-dertigers tot mid-vijftigers die ten gevolge van de coronaprik stierven, te traceren, en de autopsies bevestigen dit.
 • Onderzoek door middel van autopsies van de Duitse toppatholoog Dr. Arne Burkhardt toont duidelijk aan dat alle op genen gebaseerde vaccins, onafhankelijk van de fabrikant, hetzelfde resultaat opleverden. In de organen van deze mensen vond hij in 90% auto-immune zelfaanval door killer lymphocyten op de weefsels. De belangrijkste waren het hart, de longen, dan andere weefsels zoals lever, enz. Dr. Bhakdi bevestigt dat deze vaccins jongeren en ouderen doden.
 • In één centraal gelegen Amerikaanse staat fluctueerde het aantal doden door alle oorzaken niet tussen 2015-2019. In 2020 steeg het met 15%, en NADAT meer dan 62% van de Amerikanen de prik kregen in 2021 steeg het totale aantal sterfgevallen met maar liefst 12% meer dan de stijging van 15% die in 2020 plaatsvond.
 • Pfizer heeft meer dan 10 miljard dollar aan boetes betaald voor valse beweringen, het omkopen van artsen, het manipuleren van studies, maar ook voor sterfgevallen als gevolg van hun medicijnen - daarnaast waren hun coronaproeven volledig frauduleus. De Canadese Covid Care Alliance heeft een briljante videopresentatie samengesteld die dit alles uitlegt en biedt een illustratieve pdf als hulpmiddel.
 • Pfizer beweerde dat de inentingen veilig waren en 7 dagen na de 2e dosis 95% werkzaamheid vertoonden. Maar die 95% was eigenlijk een Relatieve Risicoreductie. De Absolute Risicoreductie bedroeg slechts 0,84%.
 • Een federale rechter wees het verzoek van de FDA af om de documenten van Pfizer niet openbaar te maken. In plaats van de 75 jaar die de FDA vroeg om alle documenten te produceren die Pfizer had ingediend om de goedkeuring voor coronaprik te krijgen, heeft de rechter bevolen dat elke maand 55.000 pagina's moeten worden vrijgegeven, hetgeen binnen 9 maanden moet zijn voltooid.
 • Volgens het VAERS-rapportagesysteem van de CDC zijn er in minder dan een jaar tijd meer mensen gestorven aan de coronaprik dan aan alle andere vaccins bij elkaar sinds deze gegevens werden bijgehouden en nog steeds hebben ze het niet stopgezet.
Autopsies Onthullen Sterfgevallen Door Coronaprik Ondanks Pogingen tot Onderdrukking

Ik sprak met een lijkschouwer met wie ik al twee jaar contact heb om een idee te krijgen van wat zij zien tijdens autopsies, hoe het volgen van sterfgevallen door de coronaprik wordt behandeld en hoe overlijdensakten worden geregistreerd. Het was een zeer informatieve discussie, waarin veel van wat ik al vermoedde aan de orde kwam.

Er zit een grote tekortkoming in het systeem. Het is niet opgezet om "vaccinatieschade" op te sporen en wel vanwege verschillende redenen:
1) In veel gevallen heeft de lijkschouwer in het geval van hospices en verpleeghuizen in beginsel geen juridische bevoegdheden, wat betekent dat de lijkschouwer nooit de medische dossiers te zien krijgt, maar nog wel de overlijdensakten moet ondertekenen.

2) Er zijn inspecteurs verbonden aan het kantoor van de lijkschouwer die contact opnemen met de instellingen waar het overlijden plaatsvond, en die krijgen gewoon een kort verhaal van wie ook maar de telefoon aanneemt over de eerdere medische diagnoses van de overledene en deze inspecteurs durven niet te vragen naar het "vaccin". Als een patiënt corona had op het moment van overlijden wordt dat toegevoegd, maar er wordt nooit iets gezegd over complicaties na toediening van de prik. Dus wanneer de documenten ter ondertekening aan de lijkschouwer worden overhandigd, kan deze niet weten of de persoon gevaccineerd was.

3) Bij sterfgevallen buiten verpleeg- en verzorgingstehuizen, zoals in ziekenhuizen of woonhuizen, denken veel families er zelfs niet aan om te vermelden dat hun dierbare onlangs de vaccinatie heeft gekregen omdat zij denken dat deze veilig is, dus nogmaals, wanneer de documenten bij de lijkschouwer aankomen, zou deze de familie persoonlijk moeten opbellen met vervolgvragen en die specifieke vraag moeten stellen.
Eerlijk gezegd ben ik in het geheel niet verbaasd. Ik sprak onlangs met iemand die onder meer verantwoordelijk was voor het registreren van meldingen van ongewenste voorvallen voor een groot netwerk van ziekenhuizen. Alle gevallen die met overlijden te maken hadden werden echter door leidinggevenden vastgehouden, terwijl alleen ongewenste voorvallen werden doorgegeven om te worden ingevoerd. Ik kan me voorstellen dat dit waarschijnlijk de gang van zaken is bij de meeste van dat soort netwerken. Maar dit alles kwam tot stilstand toen deze persoon begin november zonder enige uitleg te horen kreeg dat hij de gegevens niet langer mocht invoeren. Hoeveel andere ziekenhuizen en netwerken kregen dezelfde instructies, en worden de sterfgevallen wel gerapporteerd?

Hoe kunnen ze de verhaallijn controleren en propaganda verspreiden om angst aan te wakkeren? Een perfect voorbeeld is het artikel in The Times of Israel, dat zojuist verscheen op 10 januari 2022, met als kop 'Eerste geval van hartontsteking in Israël gemeld in verband met Omicroninfectie.' Zij stellen dat een "voorheen gezonde 43-jarige man die in augustus een boosterprik kreeg, in het ziekenhuis van Tel Hashomer op de intensive care is opgenomen; artsen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling." Maar de "zorg" is over de vermeende variant Omicron, niet de coronaprik. Dr. Shlomi Matetzky, hoofd van de ICU van het Sheba Medisch Centrum (Tel Hashomer Ziekenhuis), vertelde Channel 12 news over deze man die behandeld werd voor myocarditis, en beweerde dat "dit de eerste keer is dat we dit met Omicron hebben gezien. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling waar we over na moeten denken."

Volledig voorbijgaand aan het feit dat deze man de prikken en booster heeft gekregen, luiden zij onmiddellijk het alarm dat Omicron de oorzaak is. Israël is het eerste land ter wereld dat een vierde booster uitrolt. Velen, waaronder Corey's Digs, hebben reeds lange tijd gewaarschuwd dat zij valse varianten zouden creëren en zouden beweren hoe dodelijk deze zijn om zo een dekmantel te scheppen voor degenen die werkelijk sterven aan de coronaprik zelf. Helaas zien we dit nu allemaal in real time gebeuren.

Hoe deze propaganda te weerleggen? Toevalligerwijs onthult een zoekactie van 60 seconden dat er toevallig een connectie is tussen Bill Gates en dit Sheba Medisch Centrum in Israël door gezamenlijke investeringen. Is dit vergezocht? Absoluut niet. Wanneer je het bereik, de invloed en de controle begrijpt die deze elitaire globalisten hebben om dergelijke propaganda te coördineren, worden dit soort connecties zeer relevant, vooral wanneer wat uit dit ziekenhuis komt hun valse verhaallijn tegen de wetenschap is.

Het aantal sterfgevallen is aanzienlijk toegenomen en het is duidelijk dat de coronaprik een impact heeft:
 1. Tussen 2015-2019 was het totale aantal sterfgevallen op deze specifieke locatie elk jaar stabiel, met een minimale discrepantie, alle met verschillende oorzaken. In 2020, het jaar dat corona begon, zag men een stijging van 15% in het totaal aantal sterfgevallen. In 2021, nadat naar verluidt 62% van de VS de coronaprik had gekregen en "volledig gevaccineerd" was, zag men een extra stijging van 12% ten opzichte van wat in 2020 was waargenomen. Dat is aanzienlijk, vooral wanneer de FDA en CDC volhouden dat de prik sterfgevallen zal voorkomen.
 2. De meerderheid van de verpleeghuizen, en zelfs hospices, injecteren hun patiënten met het coronavaccin en er is een aanzienlijke toename van sterfgevallen op deze locaties in het centrale deel van de VS waar de lijkschouwer werkt, maar dit is eveneens in veel andere gebieden van het land gerapporteerd.
 3. Deze lijkschouwer nam contact op met 15 tot 20 families die een dierbare hadden verloren. In sommige gevallen ging het duidelijk om zelfmoord of specifieke doodsoorzaken waarbij de coronaprik geen rol speelde. Maar een paar waren vrij veelzeggend en dus vroeg de lijkschouwer of, en zo ja, op welke datum ze de coronaprik hadden gekregen. Drie personen, in de leeftijd variërend van midden 30 tot midden 50, waren allen enkele weken voor hun dood geïnjecteerd en één van hen had onmiddellijk na de injectie veel geleden.
Ter verduidelijking van één geval: deze persoon had een milde myocarditis/pericarditis ontwikkeld. Ondanks gevallen van myocarditis en pericarditis bij kinderen na het ontvangen van het coronavaccin, dringen de FDA en CDC erop aan kinderen te injecteren terwijl zij niet eens het risico lopen aan corona te overlijden.
Small area of myocarditis/pericarditis under the microscope

Klein gebied van myocarditis/pericarditis. Het roze gebied is het myocardium en het witte gebied is het epicardiale vet. De paarse cellen representeren de lymfocytaire ontsteking.
Dit is niet wat deze overigens gezonde persoon het leven kostte - dat was een hartaanval. Waarschijnlijk is ofwel het spike-eiwit in het hart en de bekleding van de bloedvaten terechtgekomen, wat uiteindelijk de gescheurde kransslagader heeft veroorzaakt, ofwel, zoals ook blijkt uit een recente studie, dat "vaccins" op basis van mRNA-bevattende lipide nanodeeltjes (LNP's) zeer ontstekingsbevorderend zijn en tot een hoog sterftecijfer bij muizen leidden. Een andere recente studie toont een toename aan van eiwitten die biomarkers voor ontsteking vormen.
Een bloedklonter onder de microscoop

Gescheurd en verstopt door een bloedklonter. Het heldere roze in het midden is de klonter.
Ontstoken endotheel.

Deze toont de ontsteking en in het bijzonder de ontstoken endotheel.
Myocarditis illustration
"Het sterftepercentage is tot 20% na 6,5 jaar."

Volgens hun besluit van 8 december 2021 is de FDA niet bezorgd.

Risico op myocarditis
De lijkschouwer deed zijn werk en vermeldde het "coronavaccin" als doodsoorzaak op de overlijdensakten. Maar de vraag is - hoeveel andere lijkschouwers doen hun werk? Hoeveel andere inspecteurs weigeren hun werk te doen? Is er enige vorm van tracering van sterfgevallen door coronaprikken, want het lijkt erop dat onze regering en andere "gezondheidsambtenaren" alles doen wat ze kunnen om deze informatie te begraven, terwijl degenen die dit zouden moeten documenteren te zijn bang om zulks te doen.

Cruciale Bewijzen en Bronnen Betreffende Autopsies

Hieronder worden essentiële bronnen vermeld voor zowel het publiek als voor lijkschouwers, zodat zij precies weten waarnaar zij moeten zoeken, en in de toekomst - de stemmen kunnen worden die een eind maken aan deze genocide. Aan het eind van dit artikel staan nog meer bronnen vermeld.


"De feiten zijn vernietigend. Alle op genen gebaseerde vaccins, onafhankelijk van de fabrikant, leverden hetzelfde resultaat op in de vaccins. In de organen van deze mensen vond hij in 90% duidelijke bewijzen voor auto-immune zelfaanval door killer lymfocyten in de weefsels. De belangrijkste waren het hart, de longen, dan andere weefsels zoals lever, enz... deze vaccins doden jong en oud." - Dr. Bhakdi spreekt over het bewijs van een van Europa's meest ervaren pathologen, Dr. Burkhardt's
On Covid vaccines: why they cannot work, and irrefutable evidence of their causative role in deaths after vaccination - Dr. Bhakdi en Dr. Burkhardt

Dr. Bhakdi video on pathology results by Dr. Burkhardt

Dr. Bhakdi and Dr. Palmer video summary on autopsy reports - Doctors for Covid Ethics

Notes and recommendations for conducting post-mortem examination (autopsy) of person deceased in connection with Covid vaccination - Dr. A. Burkhardt

De FDA Keurde Coronaprik van Pfizer Goed Terwijl Men Wist Dat De Overhaaste Proeven Frauduleus Waren

De Canadese Covid Care Alliance, een groep van 500 onafhankelijke Canadese artsen, wetenschappers en beoefenaars van de gezondheidszorg, produceerde een ongelooflijke, op bewijs gebaseerde presentatie van de proeven van Pfizer die bij de FDA werden ingediend, waarbij alles met precisie en in grafieken wordt uitgesplitst en de tijdlijn wordt getoond van het proces dat leidde tot de goedkeuring door de FDA en de statistieken die daarop volgden. Het is een ontnuchterende, gemakkelijk te volgen, korte video die overal en door iedereen bekeken en gedeeld moet worden.

Er werd beweerd dat de inentingen veilig waren en 7 dagen na de 2e dosis een werkzaamheid van 95% vertoonden. Maar die 95% was eigenlijk een Relatieve Risicoreductie. Absolute Risicoreductie was slechts 0,84%.
Bewijs van schade door Pfizer
EEN ONGELOOFLIJK HULPMIDDEL: Ze verstrekken een volledige PDF van de presentatie die iedereen kan downloaden, uitprinten en delen. Ik raad iedereen aan deze uit te delen aan alle wetgevende instanties, burgemeesters en lokale overheidskantoren, gezondheidswerkers, lijkschouwers, vrienden en familie, scholen en bedrijfslocaties. Deel de video en de PDF wijd en zijd op social media, plaats ze op uw website en stop nooit met erover te praten.


De FDA is niet alleen medeplichtig, maar is de belangrijkste speler in het plegen van genocide, omdat zij het groene licht hebben gegeven, en ZIJ WETEN wat zij hebben gedaan. Iedereen moet de FDA verantwoordelijk houden en hen onder druk zetten door middel van post, e-mails en telefoontjes, totdat de coronaprikken volledig worden stopgezet. De coronaprik EN de digitale vaccinatiepaspoorten moeten beide worden gestopt om zowel genocide te voorkomen als een systeem van menselijke slavernij voor degenen die erin zijn geslaagd om te overleven.

De FDA keurde een experimentele gentherapie goed die geproduceerd werd door een bedrijf dat sinds 2000 meer dan 10 miljard dollar aan boetes heeft betaald wegens liegen, veiligheidsovertredingen, gemanipuleerde onderzoeken, het omkopen van artsen, valse beweringen en mensen die aan hun medicijnen zijn overleden. Het betalen van boetes en een tik op de vingers houdt big pharma nog steeds in bedrijf, terwijl elk ander bedrijf zou zijn gesloten en de eigenaren in de gevangenis zouden zitten. In plaats daarvan wil de FDA dat zij uw kinderen injecteren.

Pfizer heeft alleen al in 2021 meer dan $33,5 miljard verdiend. Ze zijn niet aansprakelijk voor de coronainjecties.

De openbare gegevens over de bedrijfscultuur van Pfizer
Verslagen van mislukte proeven bij adolescenten van 12-15
Ze weten precies wat ze gedaan hebben en toch staat er op 3 januari 2022 in hun persbericht: Coronavirus (COVID-19) Update: FDA neemt Meerdere Maatregelen om het Gebruik van het Cornavaccin van Pfizer-BioNTech Uit te Breiden, waaronder de toevoeging van een derde dosis van de primaire serie voor immuungecompromitteerde kinderen van 5 tot 11 jaar. WAAROM zouden ze een kind met giftige stoffen injecteren dat reeds immuungecompromitteerd is en geen reële dreiging van bijwerkingen of overlijden door corona heeft?

Hoeveel mensen hebben al geleden onder het feit dat de FDA behandeling van coronapatiënten heeft tegengehouden? Hoeveel mensen zijn gestorven doordat ze het dodelijke Remdesivir toegediend kregen en aan de beademing werden gelegd terwijl dat niet had hoeven gebeuren? Waarom heeft de CDC na tientallen jaren de definitie van "vaccin" veranderd? Omdat de coronaprik gentherapie is, geen infectie voorkomt, geen overdracht voorkomt, en zeker niet de dood voorkomt - integendeel.

CDC herdefinieerde vaccin
Wat Vertellen De Gegevens Over Letsel en Dood Ons?

Binnen slechts één jaar heeft het dodental als gevolg van de coronaprik volgens het rapportagesysteem VAERS van de CDC alleen al in de V.S. alle andere "vaccins" tezamen ver overtroffen, waarbij er zwaar ondergerapporteerd wordt.

De FDA wil u doen geloven dat "bijwerkingen ongewoon zijn" en dat deze coronavaccins "veilig en effectief" zijn. Gezien wat we hierboven al hebben geleerd over het gebrek aan rapportage van bijwerkingen en sterfgevallen, zijn de huidige aantallen die worden weergegeven in het VAERS-systeem van de CDC slechts een fractie van de werkelijke gevallen. Dat gezegd hebbende, zijn er momenteel meer dan 1,8 miljoen bijwerkingen gemeld, met meer dan 113.000 ziekenhuisopnames als gevolg van de prik, plus 21.382 sterfgevallen als gevolg van de coronaprik, wat volledig ondergerapporteerd is. Veel wetenschappers en medische professionals schatten het aantal sterfgevallen alleen al in de V.S. op meer dan 400.000.
Voormalig hoofdwetenschapper van Pfizer, Dr. Mike Yeadon, bevestigde dat 90% van de bijwerkingen van vaccins afkomstig was van minder dan 10% van de partijen, hetgeen rechtstreeks is gedocumenteerd en berekend door het VAERS-systeem van de CDC, en betekent dat de batches niet dezelfde ingrediënten bevatten. Dit is een solide bewijs van bedrog dat opzettelijk is uitgevoerd en vormt het belangrijkste bewijsmateriaal tot nu toe.
De gehele inleiding is voor een ieder die de grotere agenda die wordt uitgerold begint te begrijpen een must om naar te luisteren. De specifieke details over de verschillende batches begint op 40 minuten. Dit moet absoluut bekeken en GEDEELD worden.


Hieronder vindt u drie zeer belangrijke grafieken die Dr. Yeadon in de bovenstaande video uitlegt en die met de wereld gedeeld moeten worden.

VAERS data voor griep vs coronaprikken
Griepvaccin grafiek
coronaprik grafiek
Voor uitgebreide informatie en grafieken over specifieke batches, statistieken en demografische gegevens gaat u naar HowBad.info. Als u in de gezondheidszorg werkt en toegang hebt tot batchnummers, ga dan naar het gedeelte voor klokkenluiders. U heeft de mogelijkheid om miljoenen mensen te helpen.

Waarom zijn niet alle coronaprikken uit de roulatie gehaald? Dat zou nu toch duidelijk moeten zijn. Wie betaalt er om diegenen te helpen die bijwerkingen hebben? Wie is in staat om die bijwerkingen te behandelen met een experimentele gentherapie? Wie betaalt de begrafenissen van de overledenen en helpt de achtergebleven families? Allen, inclusief grote farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen en gezondheidswerkers, zijn vrijgesteld van enige aansprakelijkheid. De enige mogelijkheid is het National Vaccine Injury Compensation Program, dat achter gesloten deuren wordt uitgevoerd door onze regering. Tot op heden hebben zij meer dan 4,7 miljard dollar uitbetaald aan claims voor letstel en dood, met een totaal van 8.504 toekenningen en 11.996 afgewezen claims, waarvan tot nu toe geen enkele een corona-gerelateerde uitbetaling is, aangezien het een langdurig proces is. Dat gezegd hebbende, werden in 2021 2.057 petities ingediend, het grootste aantal sinds 2003, en zijn er al 245 petities ingediend in 2022, volgens hun document dat gedateerd is op 1 januari 2022. Iedereen die heeft geleden onder deze spuiten of er een dierbare aan heeft verloren, zou een verzoekschrift moeten indienen, al was het maar om het gedocumenteerd en in de notulen te krijgen.

Volgens de Global Database of Reported Potential Side Effects van de WHO (waarin sterfgevallen niet zijn opgenomen) zijn er bijna 3 miljoen meldingen geweest, wat duidelijk "de korte lijst" is als men begint met het bekijken van bijwerkingen per land.

Bijwerkingen van het coronavaccin
In september 2021 stelde ABC News een vraag op Facebook en vroeg mensen: "Heeft u nadat de vaccins voor iedereen beschikbaar waren, een niet-gevaccineerde geliefde verloren aan corona? Als u bereid bent om uw familieverhaal te delen, stuur ons dan uw contactgegevens. We kunnen u benaderen voor een verhaal waar we aan werken." Ze wilden een propagandastuk maken, maar in plaats daarvan werden ze overstelpt met meer dan 194.000 reacties van boze mensen die hun verhalen deelden over zichzelf en familieleden die letsel hadden opgelopen door het zogenaamde "vaccin", en geliefden die waren overleden aan het "vaccin". Het was een indrukwekkend en ongelooflijk gezicht om de reacties in real time te zien binnenkomen. Dit is hoeveel schade de vaccinaties aanrichten. (video van september 2021)

De CDC-directeur heeft herhaaldelijk verklaard dat de coronaprik "geen overdracht voorkomt." Waarom de behoefte aan een digitaal vaccinatiepaspoort? U weet wel waarom.


Federale Rechter Verwerpt Verzoek FDA om Documenten Over Coronaprik van Pfizer 75 Jaar Te Verbergen

Waarom zou de FDA de documenten die door Pfizer zijn ingediend om een vergunning te krijgen voor zijn coronaprik 75 jaar lang willen verbergen als hun belangrijkste zorg werkelijk de gezondheid van mensen betreft, in tegenstelling tot het beschermen van big pharma en de globalisten?

Middels een verzoek op basis van de Freedom Of Information Act had Siri & Glimstad LLP de FDA verzocht om alle gegevens te overleggen die Pfizer aan hen had voorgelegd, maar de FDA vroeg de rechtbank om toestemming om slechts 500 pagina's per maand te hoeven overleggen, waardoor het meer dan 75 jaar zou duren voordat alle documenten zouden zijn vrijgegeven - lang nadat mensen nadelige gevolgen ondervonden hadden en zouden zijn overleden door de prik van Pfizer.

Op 6 januari 2022 beval de federale rechter de FDA om 55.000 pagina's per maand te verstrekken, te beginnen met de eerste partij van 12.000 pagina's tegen 31 januari, en de verstrekking van de eerste set van 55.000 pagina's te beginnen op 1 maart, en door te gaan met dat verstrekkingstempo om de 30 dagen, wat in totaal 8-9 maanden in beslag neemt. Dit is een grote overwinning, maar maakt uiteraard bewerking van privilege, vrijstelling of uitsluiting zoals gesteld mogelijk.

Dus Waar Gaat Dit Nou Werkelijk Over?
Eenvoudig gezegd: de pandemie is om een experimentele gentherapie, door de CDC en de FDA "vaccin" genoemd, te verplichten. Dat "vaccin" is bedoeld om iedereen een digitaal vaccinatiepaspoort te laten krijgen. Het paspoort is om iedereen in het nieuwe wereldwijde sociaalkredietsysteem te dwingen. Dat systeem moet de wereldbevolking tot volledige gehoorzaamheid brengen, aangezien de globalisten ieders toegang tot en uitgaven aan alles en iedereen in het leven controleren door het gebruik van het nieuwe systeem van CBDC (centrale bank digitale valuta) waar ze naar toe bouwen. En de klap op de vuurpijl voor de globalisten die dit hebben georkestreerd - is ontvolking.
Het overlevingspercentage van corona is 99,98% en dat is gebaseerd op geregistreerde sterfgevallen van mensen "met" corona, niet "aan" corona. Ziekenhuisnetwerken, lijkschouwerskantoren, verpleeghuizen, hospices en gezondheidswerkers wordt verteld en geïntimideerd om niet te rapporteren aan VAERS, om niet te vragen of een overleden persoon recentelijk de prik had gekregen, en om sterfgevallen als gevolg van de prik niet bij te houden. De FDA en CDC hebben alles gedaan wat in hun macht lag om ziekenhuizen en artsen te informeren dat zij coronapatiënten niet mogen behandelen tenzij zij "niet kunnen ademen". Zij hebben geweigerd zink, quercetine, vitamine C, vitamine D, Ivermectine of hydroxychloroquine voor te schrijven of aan te bevelen, terwijl van al deze stoffen bekend is dat zij werken. Ze zijn zelfs zo ver gegaan dat ze briljante wetenschappers en artsen van Harvard, Oxford, Stanford en anderen in diskrediet hebben gebracht, terwijl ze ook probeerden de broodwinning van artsen te vernietigen en hen hun medische vergunningen te ontnemen. Als je dit allemaal meerekent, wie sterft er dan werkelijk aan vermeende "corona?"

We hebben zoveel onweerlegbaar bewijs dat dit genocide is, en als de mensen niet stoppen met te gehoorzamen zullen hele landen in elkaar storten en zal er niets meer over zijn om voor te vechten.

Voor al diegenen in de wetenschap en de gezondheidszorg die vechten om deze genocide aan het licht te brengen, en alles doen wat in hun macht ligt om het te stoppen, inclusief het behandelen van patiënten - de wereld is jullie allemaal veel dank verschuldigd en jullie moeten weten hoezeer jullie gewaardeerd worden.

Als u niet zo goed weet waarom de media valse gegevens en nieuws over het corona-onderwerp blijven verspreiden, dan geeft dit u wellicht enigszins een idee:


Update van 23/2/22: De videoclip van ABC News van de CDC-directeur op Good Morning America, waarin gesteld wordt dat 75% van de sterfgevallen ten minste 4 comorbiditeiten had, is uit dit verslag verwijderd vanwege het feit dat ABC de clip had bewerkt en de informatie uit zijn verband had gehaald.

Belangrijkste Wetenschappelijke Documenten, Statistische Gegevens en Informatie, Plus Essentiële Bronnen:

SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination in Vitro - Hui Jang and Ya-Fang Mei

Abstract 10712: Observational Findings of PULS Cardiac Test Findings for Inflammatory Markers in Patients Receiving mRNA Vaccines

The mRNA-LNP platform's lipid nanoparticle component used in preclinical vaccine studies is highly inflammatory

Why mRNA vaccine are a very bad idea - Doctors for Covid Ethics

mRNA toxicity and the political agenda behind vaccine passports - Dr. Michael Palmer and Catherine Austin Fitts

List of over 75 athletes collapsing, with some dying, in the last 5 months - German news site

21 Sudden deaths of of members of the International Football Association, when average between 2000-2020 was only 4.2 - Israeli news site

The Global Landscape on Vaccine ID Passports and Where It's Headed (4-part series) - Corey's Digs

22 Ways to Stop Vaccine ID Passports in 2022 and Why We Must! - Corey's Digs

Covid Resources: Medical, Legal, Forms, Job Boards & Other Critical Info - Corey's Digs

Covid-19 Real Data, Hidden Data, and Fear is The Real Killer (5-part series) - Corey's Digs

Zie: https://www.coreysdigs.com/health-science/pfizer-fda-corruption-lethal-batches-and-autopsies-reveal-covid-19-jab-genocide/