ASKO truck
Te midden van de voortdurende wereldwijde inflatiecrisis herhalen de staatshoofden van de NAVO en de reguliere media een mantra, dat de hoge energieprijzen een direct gevolg zijn van het optreden van Poetin in Oekraïne eind februari. De realiteit is dat de westerse sancties daarvoor verantwoordelijk zijn. Deze sancties, waaronder het afsnijden van de interbancaire toegang tot SWIFT voor belangrijke Russische banken, alsmede enkele van de strengste sancties die ooit zijn opgelegd, hebben nauwelijks invloed op de militaire acties in Oekraïne. Wat velen over het hoofd zien is het feit dat ze in toenemende mate gevolgen hebben voor de economieën van het Westen, met name de EU en de VS. Als we de toestand van het wereldwijde aanbod van diesel beter bekijken, zien we dat die in een alarmerende staat verkeert. De westerse sanctieplanners bij het Amerikaanse ministerie van Financiën en de EU weten echter maar al te goed waar ze mee bezig zijn. En het heeft weinig goeds in petto voor de wereldeconomie.

Hoewel de meeste mensen zelden aan diesel denken als iets anders dan een vervuilende stof, is diesel in feite van essentieel belang voor de gehele wereldeconomie op een manier zoals maar weinig energiebronnen dat zijn. De directeur-generaal van Fuels Europe, een onderdeel van de European Petroleum Refiners Association, verklaarde onlangs: "... er is een duidelijk verband tussen diesel en het BBP, omdat bijna alles wat een fabriek in en uit gaat diesel gebruikt."

Aan het einde van de eerste week van de militaire actie van Rusland in Oekraïne, toen er nog geen specifieke sancties waren ingesteld tegen de Russische export van diesel, stond de Europese dieselprijs al op het hoogste punt in dertig jaar. Dat had niets te maken met de oorlog. Het had alles te maken met de vanaf maart 2020 opgelegde draconische wereldwijde coronalockdowns en de gelijktijdige desinvestering door Wall Street en wereldwijde financiële bedrijven in olie- en gasbedrijven, de zogenaamde Groene Agenda of ESG. Vrijwel op de eerste dag van de Russische troepenacties in Oekraïne staakten twee van 's werelds grootste oliemaatschappijen, BP en Shell, beide Brits, de levering van diesel aan Duitsland uit vrees voor bevoorradingstekorten. Rusland leverde vóór de oorlog in Oekraïne zo'n 60 tot 70% van alle diesel aan de EU.

In 2020 was Rusland na de VS de grootste exporteur van diesel ter wereld, met een verscheping van meer dan 1 miljoen vaten per dag. Het grootste deel daarvan, zo'n 70%, ging naar de EU en Turkije. Frankrijk was de grootste importeur, gevolgd door Duitsland en het VK. In Frankrijk rijdt zo'n 76% van alle wegvoertuigen - auto's, vrachtwagens - op diesel. De vraag naar diesel in de EU is veel groter dan in de VS, aangezien de meeste auto's eveneens de zuinigere en efficiëntere diesel gebruiken. In de eerste week van april kondigde de voorzitter van de EU-Commissie, Ursula von der Leyen, trots nieuwe sancties aan tegen Russische energie, die zouden aanvangen met een verbod op steenkool. De EU is de grootste importeur van Russische steenkool. Olie en gas zouden later volgen, zei ze. Die dwaze maatregel zal voor het grootste deel van de EU alleen maar leiden tot hogere energiekosten, die nu al een recordhoogte hebben bereikt omdat de olie- en gasprijzen hier veel hoger door zullen worden.

Aan het begin van de crisis in Oekraïne bevonden de mondiale dieselvoorraden zich al op het het laagste punt sinds 2008, vanwege de grote schade die de coronalockdowns hadden veroorzaakt aan de vraag-aanbodsituatie van de olie- en gasproductie. Nu is de weg vrijgemaakt voor een ongekende dieselcrisis. De gevolgen voor de wereldeconomie zullen gigantisch zijn.

Diesel Drijft De Wereldhandel Voort

Van alle conventionele motoren hebben dieselmotoren het hoogste motorrendement. Zij zijn gebaseerd op het compressieprincipe dat in 1897 door Rudolf Diesel werd ontwikkeld. Vanwege het hogere rendement en het hogere aantal afgelegde kilometers per gallon (3.78 liter), worden bijna alle vrachtwagens aangedreven door dieselmotoren. Het is de brandstof voor bijna alle landbouwmachines, van tractoren tot oogstmachines. Diesel wordt op grote schaal gebruikt in de EU, bijna 50% van alle auto's rijdt op diesel, aangezien een dieselmotor veel zuiniger is dan een benzinemotor. Diesel wordt gebruikt voor de meeste zware mijnbouwmachines, zoals Caterpillar grondverzetmachines en voor bouwmaterieel. Dieselmotoren vervingen stoommachines op alle niet-geëlektrificeerde spoorwegen in de wereld, vooral goederentreinen. Diesel wordt gebruikt voor sommige elektrische energiecentrales en de meeste zware militaire voertuigen.

Een wereldwijd tekort aan diesel, tijdelijk of op langere termijn, zou daarom catastrofaal zijn. Goederen kunnen niet van containerhavens naar binnenlandse bestemmingen worden vervoerd. Zonder diesel kunnen vrachtwagens geen levensmiddelen naar de supermarkt brengen, of wat dan ook. De hele bevoorradingsketen zal bevroren zijn. En er is geen mogelijkheid om diesel te vervangen door benzine zonder de motor kapot te maken.

Tot de ondoordachte wereldwijde coronalockdowns van industrie en transport die in maart 2020 begonnen, waren vraag en aanbod van diesel goed in evenwicht. De plotselinge lockdowns deden echter de vraag naar diesel voor vervoer per vrachtwagen, auto, de bouw en zelfs de landbouw instorten. Onrendabele raffinaderijen werden gesloten. De capaciteit daalde. Nu de wereldproductie terugkeert naar een schijn van het normale van voor de crisis, zijn de dieselreservevoorraden wereldwijd gevaarlijk laag, vooral in de EU, 's werelds grootste dieselverbruiker, maar ook in de VS.

Rantsoenering?

Begin dit jaar waren de dieselvoorraden wereldwijd al gevaarlijk laag, hetgeen de prijzen omhoog dreef. In februari 2022, vóór de impact van de oorlog in Oekraïne, lagen de diesel- en aanverwante voorraden in de VS 21% onder het seizoensgemiddelde van vóór de crisis. In de EU lagen de voorraden 8%, ofwel 35 miljoen vaten, onder het gemiddelde niveau van vóór de eerste helft van het jaar. In Singapore lagen de voorraden voor de Aziatische hub 32% onder het normale niveau. In alle drie de regio's samen waren de dieselvoorraden alarmerend laag, zo'n 110 miljoen vaten minder dan op hetzelfde punt vorig jaar.

Tussen januari 2021 en januari 2022 zagen we de dieselprijzen in de EU bijna verdubbelen, en dat vóór de sancties tegen Oekraïne. Daar waren verschillende redenen voor, de belangrijkste de snel oplopende prijs van ruwe olie en de verstoringen van de bevoorrading als gevolg van de wereldwijde coronalockdowns en de daaropvolgende hervatting van de wereldhandelsstromen. Het probleem werd nog verergerd doordat de Chinese centrale overheid begin maart een verbod op de uitvoer van dieselolie instelde om "de energievoorziening veilig te stellen", tegen de achtergrond van de westerse sancties tegen Rusland. Voeg daarbij het recente verbod van de regering-Biden op de invoer van alle Russische olie en gas, dat in 2021 naar schatting 20% van alle Russische export van zware olie omvatte. Tegelijkertijd legt de EU in haar immer ideologische wijsheid de laatste hand aan een verbod op de invoer van Russische steenkool, terwijl naar verluidt een verbod op Russische ruwe olie, dieselolie en gas eveneens zal volgen.

Op 4 april bedroeg de gemiddelde prijs per liter diesel in Duitsland 2,10 euro. Op 27 december 2021 was dat €1,50, een stijging van 40% in slechts luttele weken. Na de ongekende sancties van de VS en de EU tegen Rusland naar aanleiding van de militaire campagne in Oekraïne na 24 februari, weigeren steeds meer westerse oliebedrijven en oliehandelaars Russische ruwe olie of dieselolie te verwerken uit angst voor represailles. Dit zal zeker escaleren zolang de strijd in Oekraïne voortduurt.

De CEO van het in Rotterdam gevestigde Vitol, 's werelds grootste onafhankelijke energiehandelsbedrijf, waarschuwde op 27 maart dat rantsoenering van diesel in de komende maanden wereldwijd steeds waarschijnlijker zou worden. Hij merkte op: "Europa importeert ongeveer de helft van zijn diesel uit Rusland en de andere helft uit het Midden-Oosten. Dat systemische tekort aan diesel is er."

Op 7 april liet David McWilliams, een vooraanstaand econoom uit Ierland, voorheen werkzaam bij de Ierse nationale bank, een alarmerend geluid horen. "Niet alleen de olieprijs stijgt, ook de dieselprijs stijgt en er bestaat een reële dreiging dat diesel in West-Europa in de loop van de volgende twee of drie weken, of misschien zelfs eerder, zal opraken... Wij importeren een aanzienlijke hoeveelheid van onze diesel die afkomstig is van twee raffinaderijen in het Verenigd Koninkrijk waar het eerst wordt verwerkt. Die raffinaderijen hebben op dit moment geen ruwe olie. Dus in feite draait onze economie van dag tot dag, van uur tot uur." Hij voegde eraan toe: "We hebben niet alleen te maken met een oliecrisis, we hebben te maken met een energiecrisis, zoals we die in de afgelopen 50 jaar niet hebben gezien." De reden dat de dieselvoorraden zo laag zijn is volgens hem, dat de EU-landen het veel goedkoper vonden om olie en diesel uit Rusland te halen vanwege de enorme voorraden aldaar.

De situatie in de VS is niet veel beter. Om politieke redenen wordt de ware omvang van de dieselcrisis naar verluidt gebagatelliseerd door de regering-Biden en de EU. De inflatie in de VS is al op het hoogste punt in 40 jaar. Wat de zich ontvouwende mondiale dieselcrisis zal betekenen, tenzij er een grote ommekeer komt, is een dramatische impact op alle vormen van vrachtwagen- en autovervoer, landbouw, mijnbouw en dergelijke. Het zal rampzalig zijn voor de toch al falende wereldeconomie. Toch zien regeringen als de Duitse "Ampel" (stoplicht)-coalitie, met hun krankzinnige agenda van een CO2 uitstoot van netto nul-, en hun plannen om olie, kolen en gas geleidelijk uit te bannen, of de Biden-kliek, de exploderende energieprijzen eigenlijk als een extra argument om koolwaterstoffen als olie in te ruilen voor onbetrouwbare en dure wind- en zonne-energie. De echte industriële, onderling verbonden wereldeconomie is niet als spelen met legoblokken. Deze is uiterst complex en nauwgezet afgesteld. Die nauwgezette afstemming wordt systematisch vernietigd, en alles wijst erop dat dit opzettelijk gebeurt. Welkom bij de Grote Reset eugenetische agenda van Davos.
F. William Engdahl is strategisch risicoconsultant en docent, hij studeerde politicologie aan Princeton University en is een bestsellerauteur op het gebied van olie en geopolitiek, exclusief voor het online tijdschrift "New Eastern Outlook".
Zie: https://journal-neo.org/2022/04/11/nato-sanctions-and-the-coming-global-diesel-fuel-disaster/