adjustocene
Satellietgegevens tonen aan dat de opwarming van de aarde twee decennia geleden op hol begon te slaan, maar het gegevensbestand van het Britse Meteorologisch Instituut (Met Office) van de oppervlaktetemperatuur vanaf 1975 werd eind 2020 met 14% opgevoerd. Tegelijkertijd werd de periode tussen 1880-1975 afgekoeld. Deze manoeuvre accentueert de stijging van de mondiale temperatuur die in de jaren tachtig en negentig werd geregistreerd en die de basis vormt van veel van de huidige hysterie over de zogenaamde noodsituatie met betrekking tot het klimaat.

De onthulling van de schijnbare opwarming en afkoeling is vervat in het laatste rapport over de Toestand van het Klimaat (State of the Climate), dat is opgesteld door emeritus professor Ole Humlum van de Universiteit van Oslo en werd gepubliceerd door de Global Warming Policy Foundation. Volgens professor Humlum bedraagt de opwarming na 1975 ongeveer +0,1°C en de afkoeling voor 1975 ongeveer -0,1°C. De versie-wijziging in de vijfde HadCRUT-databank van het Meteorologisch Instituut "wekt de indruk van een iets snellere wereldwijde temperatuurstijging na de relatief koude periode die rond 1975 eindigde". Toen het Meteorologisch Instituut de wijziging voor het eerst in december 2020 aankondigde, gaf het toe dat er sprake was van 0,16°C extra opwarming, hoewel het geen specifieke gegevens verstrekte over de afkoeling en opwarming aan weerszijden van de 1975-markering.

Professor Humlum vestigt tevens de aandacht op belangrijke retrospectieve veranderingen in het Amerikaanse GISS-verslag over de oppervlaktetemperatuur. De grafiek hieronder toont het effect van de veranderingen sinds mei 2008 op het maandelijkse temperatuurrecord, met stijgingen in rood en dalingen in blauw. Net als bij HadCRUT zorgen de veranderingen ervoor dat het vroege deel van het gegevensbestand een opwarming laat zien, de periode van 1900 tot 1970 een afkoeling en de latere gegevens tonen een opwarming.

grafiek van temperatuursveranderingen
Humlum merkt op dat de veranderingen in de jaarlijkse waarden vaak vrij aanzienlijk zijn, variërend van ongeveer +0,15°C tot -0,15°C. Voorts merkt hij op dat het temperatuurverschil tussen 1915 en 2000 is toegenomen van 0,45°C tot 0,67°C. "Dit is een toename van ongeveer 49% over deze periode, wat betekent dat ongeveer de helft van de schijnbare wereldwijde temperatuurstijging van januari 1910 tot januari 2000 te wijten is aan administratieve aanpassingen van de oorspronkelijke gegevens die sinds mei 2008 zijn gemaakt," zo schrijft hij.

De recente verhogingen van de databanken van de wereldwijde temperatuur zijn natuurlijk bijzonder handig voor activisten in de media en politiek, die graag melding maken van "records" van warme jaren, terwijl nauwkeurige satellietgegevens een pauze van 88 maanden laten zien (en dit gaat nog steeds door). Daarnaast werkt men op een aantal fronten verder aan de bevordering van de agenda inzake de noodsituatie op het gebied van het klimaat, met inbegrip van extreme weersomstandigheden.

Vorige week meldde de BBC dat de stormen in zuidelijk Afrika worden aangewakkerd door klimaatverandering. Volgens de BBC blijkt uit de resultaten van een studie van World Weather Attribution (WWA), dat de schade die door stormen in de regio is aangericht is verergerd door de opwarming van de aarde. Volgens het persbericht maakte WWA gebruik van "computersimulaties" om tot haar bevindingen te komen. De BBC publiceerde het paniekverhaal zonder vermelding van de naam van de auteur, ondanks de opmerking dat "de precieze bijdrage van klimaatverandering aan de gebeurtenis niet kon worden gekwantificeerd, vanwege het ontbreken van uitgebreide historische gegevens over de regenval in de regio."

Het toeschrijven van eenmalige perioden van slecht weer aan langetermijnveranderingen in het klimaat is juist zeer onwetenschappelijk, omdat het slechts een mening is. In 2014 publiceerde Associate Professor Jennifer Fitchett van de Universiteit van de Witwatersrand een paper, waarin zij zei "geen statistisch significante trends te hebben gevonden in de frequentie van tropische cyclonen die Madagaskar en Mozambique in de afgelopen zes decennia hebben overspoeld." Bovendien zou een groot deel van de waargenomen veranderingen in het aantal stormen kunnen worden toegeschreven aan recente verbeteringen in de stormdetectiemethoden.

Het uitstekende en genuanceerde klimaatrapport van professor Humlum biedt een aanvullende context, waarin de voortdurende paniekverhalen in de media over orkanen en cyclonen kunnen worden geëvalueerd.

geaccumuleerde cycloonenergie ACE
Bovenstaande grafieken geven de geaccumuleerde cycloonenergie (ACE) weer, zoals gebruikt door de in de VS gevestigde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Humlum merkt op dat ACE een maatstaf is voor het schadepotentieel van een individuele storm of een seizoen. Indien de klimaatverandering gevolgen heeft voor het zuidelijk halfrond en leidt tot ernstiger problemen in zuidelijk Afrika, dan lijkt deze trend nog niet tot uiting te komen in de feitelijke gegevens. In het algemeen, zo merkt Humlum op, "wijzen de bestaande gegevens van de afgelopen jaren niet op een abnormale cycloonactiviteit."

Een ander trendy paniekverhaal is dat er minder sneeuw valt, vooral in de Alpen, een favoriete wintersportbestemming van veel aanhangers van de Guardian, BBC en Extinction Rebellion. In 2017 meldde de Guardian dat volgens "deskundigen" skigebieden in de Alpen tegen 2100 tot 70% van hun sneeuwbedekking zouden kunnen verliezen. Vorig jaar berichtte Justin Rowlatt op Panorama, dat sneeuw in de winter in het Verenigd Koninkrijk wel eens tot het verleden zou kunnen behoren.

sneeuwbedekking noordelijk halfrond
Terug naar de werkelijkheid: de dunne blauwe lijnen hierboven tonen wekelijkse sneeuwgegevens van het noordelijk halfrond, terwijl de dikkere blauwe lijn een gemiddelde toont van 53 weken. Er is vrijwel geen verandering over een periode van 50 jaar.

Humlum concludeerde: "Een jaar geleden waarschuwde ik dat er een groot risico schuilt in het gebruik van computermodellen en onvolwassen wetenschap om buitengewone beweringen te uiten. De empirische waarnemingen die ik heb onderzocht, laten een zeer lichte opwarming zien en geen bewijs van een klimaatcrisis."

Zie: https://dailysceptic.org/2022/04/18/met-office-changed-global-temperature-record-to-add-14-to-recent-warming-says-climate-scientist/