Hepatitis

Over de hele wereld zijn er meldingen gedaan van hepatitis met onbekende oorzaak bij kinderen.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn per 21 april
"Gevallen werden gemeld in Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het Verenigd Koninkrijk) (114), Spanje (13), Israël (12), de Verenigde Staten (9), Denemarken (6), Ierland (<5), Nederland (4), Italië (4), Noorwegen (2), Frankrijk (2), Roemenië (1) en België (1). . . .

"De gangbare virussen die acute virale hepatitis veroorzaken (hepatitisvirussen A, B, C, D en E) zijn in geen van deze gevallen aangetroffen."
In veel, maar niet alle gevallen, werd adenovirus type 41 gedetecteerd. Maar adenovirus type 41 staat niet bekend als veroorzaker van hepatitis en adenovirus type 41 presenteert zich met meer milde symptomen. Het WHO-artikel vervolgt: "Hypothesen in verband met bijwerkingen van de coronavaccins worden momenteel niet ondersteund, aangezien de grote meerderheid van de getroffen kinderen geen coronavaccinatie heeft toegediend gekregen."

Er moet echter worden opgemerkt dat schadelijke leveraandoeningen een bijwerking zijn van de coronavaccins. In het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zijn zelfs honderden schadelijke voorvallen met betrekking tot de lever gemeld na coronavaccinaties.

Er zijn twee mogelijkheden die, voor zover wij weten, niet worden onderzocht.

Mondkapjes


Het is mogelijk dat mondkapjes leverschade bij kinderen veroorzaken. Overweeg dit eens:

Een recent rapport dat werd gepubliceerd op de Science Direct website stelt dat,
  • Mondkapjes kunnen grote hoeveelheden nanoplastics en microplastics afgeven
  • In het neusslijm van mensen die een mondkapje dragen werden microplastics ontdekt, hetgeen erop wijst dat deze kunnen worden ingeademd terwijl een mondkapje wordt gedragen.
In een ander rapport, eveneens gepubliceerd op de Science Direct website, concluderen de auteurs, "dat het 0,1 μm microplastic vanuit de circulatie de hepatocyten (cellen die 80% van de levermassa uitmaken) zou kunnen binnendringen en zelfs bij een lage concentratie tot leverschade zou kunnen leiden."

Studies hebben aangetoond dat kinderen meer ontvankelijk zijn voor luchtverontreinigende stoffen dan volwassenen.
"Kinderen nemen bij een bepaald inspanningsniveau meer lucht per eenheid lichaamsgewicht op dan volwassenen. Wanneer een kind maximaal beweegt, zoals tijdens een voetbalwedstrijd of ander sportevenement, kan het 20 tot 50 procent meer lucht - en meer luchtverontreiniging - binnenkrijgen dan een volwassene bij een vergelijkbare activiteit."
Uitscheiding van het Spike-Eiwit

Een andere mogelijkheid is dat niet-gevaccineerde kinderen die in de nabijheid van gevaccineerde volwassenen leven, bijwerkingen van het vaccin krijgen door een proces van uitscheiding van het spike-eiwit.

Uitscheiding van het spike-eiwit dat de niet-gevaccineerden treft, kreeg bekendheid na duizenden meldingen van onregelmatige menstruaties bij niet-gevaccineerde vrouwen, nadat zij in de nabijheid van gevaccineerden hadden verkeerd.

Dr. Lawrence Palevsky, gecertificeerd kinderarts in New York, zei:
"... wat we hebben gezien is een enorme toename van bloedstollingsproblemen, miskramen, doodgeboorten, onvruchtbaarheid, beroerte, hartaanval, auto-immuunziekten en dood, om er maar een paar te noemen, en dat bij degenen die de injectie hebben gekregen. Dus er moet zeker een verdenking zijn als je ziet dat mensen rond de geïnjecteerde mensen die niet zijn geïnjecteerd de typische symptomen van corona krijgen naast miskramen, bloedingen, onregelmatige menstruele cycli; het moet een zeer, zeer sterke verdenking oproepen.

... wat we zien is dat vrouwen die in de buurt zijn van anderen die geïnjecteerd zijn dezelfde ervaring hebben [miskramen en doodgeboorten], wat het vermoeden moet wekken dat niet alleen dat boodschapper-RNA het lichaam voortdurend spike-eiwitten laat produceren, maar dat spike-eiwitten waarschijnlijk uitgescheiden worden via de adem van speeksel, de huid..."
In een verklaring schreef America's Frontline Doctors: "Wereldwijde gevallen van pericarditis, gordelroos, longontsteking, bloedstolsels in de ledematen en de hersenen, Bell's Palsy, vaginale bloedingen en miskramen zijn gemeld bij personen die zich in de buurt bevinden van personen die gevaccineerd zijn."

Het is dus mogelijk dat we door vaccins veroorzaakte schadelijke voorvallen zien bij niet-gevaccineerde kinderen die samenwonen met gevaccineerde ouders.

Alle mogelijke oorzaken van de ongekende uitbraak van acute hepatitis bij verder gezonde kinderen moeten verder worden onderzocht in plaats van alleen die welke "politiek correct" zijn.

Zie: https://americasfrontlinedoctors.org/news/post/whats-causing-acute-pediatric-hepatitis/