Edited Food
© Off-Guardian
Dit jaar was de toespraak van de koningin, de Queens Speech, interessant.

Voor alle mensen buiten het Verenigd Koninkrijk die niet weten wat de "Queens Speech" eigenlijk voorstelt: het is een lachwekkende staatsgelegenheid, waarbij de koningin (in dit geval prins Charles, aangezien Hare Majesteit ziek is/ in het geheim dood is/ "mobiliteitsproblemen" heeft) een toespraak houdt over wat "haar regering" voor de komende 12 maanden voornemens is te doen.

Natuurlijk schrijft de koningin de toespraak niet zelf en zij heeft geen inhoudelijke inbreng of enige zeggenschap over wat "haar" regering voornemens is te doen. Ze is enkel een spreekbuis met een grote gouden hoed op.

Het is het Britse equivalent van de State of the Union, maar dan in Halloween kostuums gemaakt van glimmende gestolen stenen.

Het hele gebeuren is niets anders dan een grootse, vergulde intentieverklaring van de Britse Diepe Staat, gehuld in nerts en behangen met medailles die ze nooit hebben verdiend. Het is een schertsvertoning, maar zeker de moeite waard om naar te luisteren.

Of, indien u last heeft van een gevoelige maag, de volledige tekst de volgende dag lezen op de website van de Britse regering (wat ik doe).

Veel van de inhoud is volkomen voorspelbaar.

Meer geld naar Oekraïne, met de belofte dat het VK "het voortouw zal nemen bij het verdedigen van de veiligheid in de wereld". Meer online censuur via de "Online Safety Bill". Een verplicht register voor kinderen die thuis les volgen in het kader van de "Schools Reform Bill".

Ook wordt gesproken over het "veiligstellen van de grondwet," door de invoering van de eigen Britse "Bill of Rights". Dat Trojaanse paard namen we in februari al onder de loep.

Het meest interessant vond ik echter het plan om "agrarische en wetenschappelijke innovatie in eigen land aan te moedigen," door middel van de voorgestelde Genetic Technology (Precision Breeding) Bill.

Het wetsvoorstel (dat om de een of andere reden niet beschikbaar is op de website van het parlement) volgt op de in januari door DEFRA aangekondigde "versoepelde regelgeving" voor genetisch onderzoek.

Volgens het National Institute of Agricultural Botany (NIAB), zou de wetgeving "bepaalde precisiekweektechnieken buiten de werkingssfeer van de restrictieve GGO-regels brengen".

In wezen zouden deze nieuwe "genetisch bewerkte" voedingsmiddelen onderscheiden worden van ouderwetse "genetisch gemodificeerde" voedingsmiddelen, en daarom niet aan dezelfde regels en hetzelfde toezicht onderworpen zijn.

Het aangevoerde onderscheid is dat bij "genbewerking", in tegenstelling tot genmodificatie, geen DNA van andere soorten wordt ingebracht. Daarom wordt in feite alleen maar versneld wat mogelijk op natuurlijke wijze in de loop van de tijd kan gebeuren.

Men zou kunnen denken dat dit eenvoudigweg hetzelfde inhoudt en dat zo'n wet alleen maar een maas zal bieden voor ALLE "genetisch gemodificeerde" voedingsmiddelen, door het eenvoudigweg te hernoemen als "genetisch bewerkte" voedingsmiddelen en zo de regelgeving te omzeilen. Maar dat is vreselijk cynisch en als men dit alleen al zou denken zou men zich diep moeten schamen.

Al met al valt dit tamelijk onder de partijdiscipline en is het niet echt verrassend. Wat wel opmerkelijk is, is dat het - puur toeval, daar ben ik zeker van - lijkt samen te vallen met een hernieuwde impuls op het front van genetisch gemodificeerd voedsel in andere landen over de hele wereld.

Zwitserland heeft in december 2021 een amendement toegevoegd aan zijn moratorium op GMO-gewassen, waardoor het gebruik van bepaalde "genbewerkings"technieken is toegestaan.

Vorige maand kondigde Egypte zijn nieuwe stam genetisch gemodificeerde tarwe aan. Nog maar twee dagen geleden kondigde het National Agricultural Biotechnology Research Center van Ethiopië aan, dat het onderzoek had verricht naar genetisch gemodificeerde katoen en maïs, die het land nu zal gaan verbouwen.

Ondanks Ruslands strenge verbod op de teelt en/of invoer van genetisch gemodificeerde gewassen, hebben zij niettemin een project van 111 miljard roebel opgezet om tot 30 variëteiten van genbewerkte planten en landbouwhuisdieren te creëren.

De Britse deregulering van genetisch gemodificeerd voedsel wordt altijd beschreven als een "post-Brexit" stap - waarbij de EU over de hele wereld wordt bekritiseerd om haar "voorzorgsbeginsel" inzake genetisch gemodificeerde gewassen - en toch riep de EU afgelopen april al op tot een "heroverweging" van genetisch gemodificeerde gewassen.

Vandaag nog berichtte het European Biotechnology Magazine:
De Europese Commissie heeft haar laatste raadpleging over de deregulering van nieuwe veredelingstechnieken in de landbouw gelanceerd
WAAROM DIT? WAAROM NU?

We zien aldus in de westerse landen een plotselinge toename van de verscheidenheid aan beschikbare genetisch gemodificeerde gewassen en een gelijktijdige drang naar deregulering van de industrie.

Waarom zouden ze dit nu doen?

Nou, er is een voedselcrisis.

Of, nauwkeuriger gezegd, ze hebben gewoon een voedselcrisis gecreëerd. En volgens de clichématige Hegeliaanse dialectiek is het onvermijdelijk dat hun gefabriceerde "probleem" nu hun gekunstelde "oplossing" nodig heeft.

We zouden verwachten dat gentechnologie nu voorgesteld wordt als oplossing voor onze voedselcrisis in de zeer nabije toekomst...zoals gisteren. Of zelfs twee maanden geleden.

Zo snel gaan ze nu te werk, met nauwelijks een schijn van verhulling van het plan. Ze spugen het antwoord zo snel uit, dat het duidelijk is dat ze de vraag van tevoren kenden.

Op 15 maart, toen de "speciale operatie" in Oekraïne nog geen 3 weken oud was, kopte Time al:
Oorlog dwingt boeren om opnieuw na te denken over GG gewassen
...en berichtte:
Genetische modificatie zou het Britse voedselsysteem minder gevoelig kunnen maken voor geopolitieke onrust
Een week later publiceerde Verdict een artikel met de titel: "Betere zelfvoorziening op voedselgebied met genetisch gemodificeerde gewassen tijdens geopolitieke crises"

Vorige week vroeg de Times of Israel:
Kan genbewerking boeren helpen te voldoen aan de stijgende vraag naar voedsel?
Vier dagen geleden publiceerde de Manila Times een artikel met de titel "In tijden van voedselschaarste: Heroverweging van genetisch gemodificeerde gewassen".

Twee dagen geleden (dus vóór de toespraak van de koningin waarin specifiek melding werd gemaakt van het wetsontwerp inzake genbewerking) publiceerde het Schotse Press & Journal een opiniestuk, met als kop: "Schotse regering moet verbod op genetisch gemodificeerde gewassen opheffen om crisis inzake kosten levensonderhoud te verlichten".

Gisteren publiceerde het "informatiediensten" bedrijf IHS Markit een artikel over regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen in Europa, waarin het beweerde:
Het conflict tussen Oekraïne en Rusland heeft de kwetsbaarheid van de mondiale en Europese voedselvoorzieningsketens aangetoond. Overal ter wereld lopen regeringen in leidende landbouwproducerende landen nu in op de Verenigde Staten, zowel om genbewerkte (GE) producten beter te reguleren, als om ze te onderscheiden van de oudere Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO)-technologie, en de negatieve connotaties daarvan voor sommige consumenten, commentatoren, boeren, detailhandelaars, politici en wetgevers.
En vandaag publiceerde het Genetic Literacy Project een artikel van de Oekraïens-Canadese David Zaruk, waarin hij tekeer gaat tegen het "voorzorgsbeginsel" van de EU inzake GGO's en oproept tot het omarmen van de "nieuwe technologie" ter voorkoming van wijdverbreide honger en vergroting van de voedselsoevereiniteit.

En zo gaat het door en door en door.

...LATEN WE DE KLIMAATVERANDERING NIET VERGETEN JONGENS.

Natuurlijk gaat het niet alleen om de voedselcrisis - het zal ook goed zijn voor de planeet als grote bedrijven de vrije hand krijgen om al het voedsel dat wij eten genetisch te veranderen. Daar hebben ze het de laatste tijd vaak over.

Op 8 februari van dit jaar publiceerde de Universiteit van Bonn een nieuwe studie, waarin wordt beweerd dat "Gentechnologie een positief effect kan hebben op het klimaat".

Op 24 februari van dit jaar publiceerde de in Cornell gevestigde NGO "Alliance for Science" een artikel waarin werd beweerd, dat "GGO's de klimaatvoetafdruk van Europa zouden kunnen verkleinen," gebaseerd op de hierboven genoemde studie.

In een reactie op de Queen's Speech beweerde het Britse National Institute of Agriculture and Botany, dat genetische modificatie de landbouw "duurzamer" zal maken.

Om eraan te herinneren dat we het niet alleen over gewassen hebben, maar ook over genetisch gemanipuleerd vee: in februari opperde Deutsche Welle dat genetisch gemanipuleerde "klimaatschapen en eco-varkens de opwarming van de aarde zouden kunnen tegengaan."

Drie weken geleden vroeg Stuff.NZ eenvoudigweg:
"Kan genetische modificatie de planeet redden?"
Het narratief staat duidelijk vast: Genetisch gemanipuleerd voedsel zal ons allen redden van de voedselcrisis, en ook van de opwarming van de aarde. En al het andere dat ze maar kunnen bedenken.

ORGANISCHE VOEDSELPRODUCTEN LIGGEN ONDER VUUR

Niet tevreden met het semi-constante opdoffen van de GGO-kwestie, richten de reguliere media hun kanonnen ook op de biologische landbouw.

The Wall Street Journal bericht:
Crisis in Oekraïne Onthult Dwaasheid van Biologische Landbouw: Nu de voedselprijzen de pan uit rijzen, moet de wereld toegeven dat ze niet kan leven zonder moderne, efficiënte landbouw.
The Telegraph verwijt biologisch landbouwbeleid voor "wegzakken Sri Lanka in bloedige chaos".

In het bovengenoemde artikel van de "Allliance for Science" wordt kritiek geuit op de pro-biologische "van boer tot bord"-plannen van de EU, waarbij wordt beweerd dat "[biologische landbouw] een lagere opbrengst heeft en geassocieerd zou worden met een toename van de wereldwijde [broeikasgas] emissies doordat elders veranderingen in landgebruik worden veroorzaakt".

Ondertussen vertelde Erik Fyrwald, CEO van de Zwitserse agrochemische groep Syngenta (die dus enigszins in een belangenconflict verkeert), aan de Zwitserse krant NZZ am Sonntag, dat het Westen moet "stoppen met biologische landbouw om de toekomstige voedselcrisis te helpen", eraan toevoegend dat biologische landbouw slechter is voor de planeet, omdat door het omploegen van akkers meer kooldioxide in de atmosfeer terechtkomt.

We zagen vorig jaar al dat wellness-"sektes" werden beschuldigd van het verspreiden van "anti-vax complottheorieën en dit zal zich gemakkelijk uitbreiden tot biologische boeren en hun klanten.

OPMERKING: In een interessante (opnieuw, waarschijnlijk volkomen toevallige) vergelijking, heeft de momenteel sudderende "vogelgriepuitbraak" ook biologische - en scharrelboeren hard getroffen, met een (gesponsord) artikel in de Guardian, waarin de vraag werd gesteld of vogelgriep die "het hele jaar door" heerst, "het einde van scharreleieren" zou kunnen betekenen.

CONCLUSIE

Nu we gezien hebben hoe de "vaccinatie"campagne tegen corona is verlopen, is het niet moeilijk om te zien hoe het nu verder zal gaan met de pro-GGO-campagne. Genbewerkte gewassen en landbouwhuisdieren zullen de nieuwe "vastgestelde wetenschap" worden.

Ze zullen aan het publiek worden gesleten als goedkoper, voedzamer, beter voor het milieu en goed "ter voorkoming van toekomstige pandemieën" (ja, dat hebben ze al letterlijk gezegd).

Natuurlijk zal een ieder die zich verzet tegen de push voor genbewerkte voeding en/of treurt om de beoogde dood van de biologische landbouw, worden beschuldigd van "het in twijfel trekken van de wetenschap".

Door Brits gentech voedsel te eten "draag je je steentje bij" en "help je Oekraïne", terwijl mensen die duurdere biologische producten willen "onpatriottisch" of "egoïstisch" zullen worden genoemd.

Net zoals we de coronasceptici afgekeurd zagen worden als verspreiders van "Russische desinformatie", ondanks de bereidwillige medeplichtigheid van Rusland in de coronaleugen, zal van degenen die tegen genetisch gemodificeerd voedsel zijn worden gezegd, dat ze "Russische praatjes delen" of "Poetin's werk voor hem doen", ondanks het feit dat Rusland ook op de gentech trein is gestapt.

Vanaf dat punt wordt het allemaal erg voorspelbaar. Biologische boeren zullen waarschijnlijk tegen het einde van de zomer "anti-vaxxer complottheorist Russische spionnen" zijn.

...Dit kan ook verklaren waarom Bill Gates vorig jaar zoveel landbouwgrond opkocht.

Zie: https://off-guardian.org/2022/05/11/gene-edited-food-the-next-stage-of-the-great-reset/