Het Westen wordt geconfronteerd met een systematische crisis, zowel op economisch als op sociaal gebied en het lijkt erop, dat de enige oplossingen die geboden worden bestaan uit het bijdrukken van nog meer geld en oorlogsvoering. Geen van beide zal helpen.
Sri Lanka Rellen
© REUTERS/Navesh Chitrakar
Terwijl de meeste aandacht van de wereld uitgaat naar Oekraïne, zou iedereen flink ongerust moeten worden van de gebeurtenissen die thans plaatsgrijpen in Sri Lanka. Sri Lanka is een kleine onafhankelijke eilandnatie nabij de zuidpunt van India. Hoewel het relatief onbeduidend is in de mondiale context, zou het wel eens de "kanarie in de kolenmijn" kunnen blijken als voorbode van een bredere mondiale en economische crisis. Het sinds jaar en dag corrupte en slecht geleide land kondigde aan, dat het niet langer aan zijn internationale schuldverplichtingen kan voldoen. Zoals zovele andere landen werd Sri Lanka verwoest door corona; zonder toerisme en handel beschikt het land niet over de deviezen die het nodig heeft om zijn schulden te betalen. Met zo'n 56 miljard dollar aan buitenlandse schuld ziet het zich genoodzaakt bij het IMF aan te kloppen voor nieuwe leningen, om de invoer van voedsel, energie en medicijnen te betalen.

Chaos en rellen zijn wijdverbreid over het hele land en op maandag trad premier Majinda Rajapaska af. Het aftreden bracht geen einde aan de rellen en de demonstranten eisen tevens dat de president, Gotabaya Rajapaska, de broer van de voormalige premier, aftreedt. Op dinsdag 10 mei heeft de regering het leger opdracht gegeven iedereen neer te schieten die openbare eigendommen plundert. De regering heeft ook duizenden militairen van de Landmacht, Marine en Luchtmacht ingezet om te patrouilleren in de straten van de hoofdstad Colombo. Er werden acht doden en meer dan tweehonderd gewonden gemeld. Huizen van de Rajapaskas en andere ministers werden in brand gestoken. Het is niet de eerste economische crisis in het land, maar wel veruit de ergste en de al zo lang geteisterde bevolking heeft een breekpunt bereikt. Er zijn tekorten aan alles, de inflatie tiert welig en de gezondheidszorg is ingestort. En nu dus het IMF.

Zoals gewoonlijk heeft het IMF een plan voor dergelijke situaties. Structurele hervormingen, waarbij meestal geld wordt bijgestort om de rente op de schuld te kunnen blijven betalen, hoewel die nooit wordt terugbetaald. Het zal ook inhouden dat alle overheidsuitgaven voor essentiële diensten worden teruggeschroefd en dat alle resterende overheidsactiva worden geprivatiseerd. Zoals we ons kunnen voorstellen, zal geen van deze maatregelen populair zijn bij de bevolking, die, zoals altijd het geval is, het meest te lijden zal hebben. Niet dat het IMF of de investeerdersklasse die het vertegenwoordigt wakker liggen van de zorgen van de gewone man. Voordat de mensen te eten krijgen moeten eerst de schulden onder handen worden genomen. Dat zijn de regels van de "op regels gebaseerde orde".

Als de economische en maatschappelijke ineenstorting die zich in Sri Lanka voordoet slechts een geïsoleerd probleem zou zijn, dan zou het westen, zoals het in het verleden vele malen heeft gedaan, gewoon kunnen toekijken en het beschouwen als de zoveelste armoedeporno uit de derdewereld. Maar het is geen geïsoleerd incident, het is slechts de eerste domino die valt in wat een veel grootschaliger wereldwijde crisis zal worden. De Wereldbank waarschuwde dat er meer dan zestig andere landen zijn die in een vergelijkbare hachelijke situatie verkeren als Sri Lanka. Eén daarvan is overigens Oekraïne.

De arme schuldenlanden zijn hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, verspreid over Afrika en Latijns-Amerika. Deze landen zijn opzettelijk arm en onderontwikkeld gehouden door het IMF en zijn criminele broertje de Wereldbank. De laatste tijd hebben veel van deze landen zich krachtig verzet tegen de internationale kapitaalklasse en de door hen gecontroleerde instellingen. Argentinië maakt, net als de meeste van zijn Latijns-Amerikaanse buren, zijn eigen financiële crisis door. President Alberto Fernandez heeft het IMF consequent gehekeld nu het worstelt met meer dan 40 miljard dollar aan buitenlandse schuld.

Fernandez beschouwt deze schuld als "giftig", omdat deze is ontstaan tijdens de regeringen van corrupte, door het westen gesteunde marionettenleiders. Weinig landen in Latijns-Amerika zijn aan hetzelfde probleem ontsnapt. Hij heeft onlangs China het hof gemaakt en heeft zich verzekerd van een Chinese investering van 40 miljard dollar. Naast andere ontwikkelingsprojecten zal deze investering een nieuwe, Chinese kerncentrale van de volgende generatie omvatten.

In Brazilië is de immens populaire voormalige president Lula da Silva, die bij een stille staatsgreep werd afgezet, opnieuw verkiesbaar en zal naar verwachting winnen. Hij wees met klem op de noodzaak om de hegemonie van de dollar te doorbreken en een nieuwe Latijns-Amerikaanse regionale munt in te voeren. Het overgrote deel van Latijns-Amerika staat achter dit initiatief en velen kloppen ook bij China aan voor ontwikkelingsgeld. Het kader voor de nieuwe munt is er, het heet de SUR en valt buiten het bereik van het IMF.

Soortgelijke initiatieven werden ontplooid in Afrika, waar de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (naar het voorbeeld van de Aziatische Ontwikkelingsbank) ook werkt aan een pan-Afrikaanse munt, die de Afrikaanse naties moet bevrijden van de tirannie van het IMF.

De westerse financiële kliek maakt zich zorgen, grote zorgen. Tijdens de recente vergadering van het IMF in Washington verklaarde de nieuwe hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas, dat hij er "vertrouwen" in heeft dat de bedreigde economieën "de juiste keuze zullen maken en niet naar de andere kant zullen overstappen," waarmee hij natuurlijk China en Rusland bedoelt, en het pro-groei, pro-ontwikkelingsmodel dat zij voorstaan. Voor wie een verklaring zoekt voor de huidige tragedie in Oekraïne, kan in het bovenvermelde een aanwijzing vinden.

Het westerse blok, inclusief Japan, heeft een schuldniveau dat vergelijkbaar is met dat van de ontwikkelingslanden. Japan heeft zelfs de hoogste schuld ter wereld in verhouding tot het BBP. Toch kunnen we geen hervorming verwachten van de huidige financiële orde, die gedomineerd wordt door het westen. De crisis in Oekraïne versterkt de chronische voedsel- en energietekorten en de inflatie waarmee het westen wordt geconfronteerd. Laten we niet vergeten dat deze problemen zich al voordeden lang voordat Oekraïne centraal kwam te staan. Het westen wordt geconfronteerd met een systematische crisis, zowel op economisch als op sociaal gebied en de enige oplossingen die geboden worden lijken te bestaan uit het bijdrukken van nog meer geld en oorlogsvoering. Geen van beide zal helpen.

Sinds 1945 en de uitvoering van de Overeenkomst van Bretton Woods is de wereld gegijzeld door een financieel systeem, dat was ontworpen om ten goede te komen aan een kleine minderheid in de kapitaalklasse. Arme landen moesten arm worden gehouden en elke echte economische ontwikkeling moest worden ontmoedigd. Het is een financieel systeem dat handelt in menselijk lijden en ellende. Het was het nieuwe gezicht van het imperium, financieel neokolonialisme. De enorme middelen van het Amerikaanse leger werden over de hele wereld ingezet om ervoor te zorgen dat geen enkel land van de plantage zou afdwalen. Maar zelfs van de macht van het leger kan niet worden verwacht dat het de anti-westerse dynamiek die zich nu voordoet de kop indrukt. Om met Napoleon te spreken: "Er is iets dat machtiger is dan alle legers in de wereld en dat is een idee wier tijd gekomen is." Die tijd is gekomen. Welk land als eerste zijn buitenlandse schuld volledig van zich af kan schudden en opnieuw zal beginnen met een eerlijk financieel systeem, weten we niet. Wat we wel weten is dat het zijn nieuwe systeem zal baseren op een systeem dat de Chinezen zo bekwaam hebben gedemonstreerd, gebaseerd op groei en ontwikkeling. Elk land dat alleen een dergelijke stap zet kan rekenen op de toorn van het imperium, maar een aantal gelijkgestemde landen die samenwerken staan samen sterk. Alles wijst erop dat dit nu plaatsvindt.

De chronische voedsel- en energietekorten en de onbeheersbare inflatie, voorheen slechts beschouwd als derdewereldproblemen, zullen zich in het westen aandienen. Taferelen die we onlangs in Sri Lanka konden aanschouwen, kunnen zich weldra herhalen in de straten van Europa en Amerika. Op korte termijn zullen er voor iedereen moeilijke tijden aanbreken, maar een wereld die bevrijd is uit de klauwen van het imperium belooft een meer rooskleurige toekomst voor de gehele mensheid.

Succes met de Grote Reset, Klaus.

Zie: https://www.strategic-culture.org/news/2022/05/14/third-world-problems-coming-your-way/