vitamine D
© Shutterstock
We beschikten over een goedkope levensreddende oplossing zowel voor als tijdens de pandemie...

De wrange waarheid is dat zelfs aan het begin van de coronapandemie een zeer eenvoudige, goedkope en doeltreffende behandeling beschikbaar was, die de meerderheid van de verloren levens had kunnen redden (1-3). De WHO en de volksgezondheidsbureaucratie hoefden enkel mensen aan te bevelen en te ondersteunen om voldoende vitamine D3 in te nemen. Deze nalatigheid is terug te voeren op de onwetenschappelijke vooringenomenheid en de pro-vaccin obsessie van Dr. Anthony Fauci. En opnieuw promootten de gevestigde media, betaald door de Amerikaanse regering en de farmaceutische industrie, vaccinatie door artsen die mensen wilden informeerden over de wetenschappelijke waarheid te censureren, belasteren en te onderdrukken. De ziekte waaraan u leed, het verlies van levens onder uw familie en vrienden, had sterk verminderd kunnen worden door simpelweg voldoende vitamine D3 binnen te krijgen. Dit is weer een voorbeeld van wat er gebeurt als ongekozen ambtenaren de vrijheid van meningsuiting mogen controleren. Misdaden tegen de mensheid.

De effectiviteit van Vitamine D3 als een immuunsysteem-versterkende profylactische behandeling voor influenza en andere respiratoire RNA- virussen werd voor het eerst ontdekt in 2006 (4, 5). Ondanks het feit dat deze behandeling verbazingwekkend effectief is om de dood te voorkomen (door het immuunsysteem te versterken), is het nooit onderzocht door de NIH, bevorderd door de CDC of de Amerikaanse regering voor de behandeling van influenza. Een groot probleem is dat de ongecontroleerde variabelen van dosering, tijdstip van toediening en ziektestatus hebben geleid tot inconsistente klinische resultaten (net zoals we hebben gezien bij de coronaonderzoeken met Ivermectine en Hydroxychloroquine). Als Vitamine D3 echter profylactisch in voldoende doses wordt toegediend, zijn er duidelijke en overtuigende aanwijzingen dat Vitamine D-bloedspiegels van rond de 50 ng/ml een aanzienlijke vermindering van symptomatische infectie, ernstige ziekte en sterfte tot gevolg hebben.

Sinds jaar en dag is het wereldwijde volksgezondheidsbeleid dat voldoende vitamine D moet worden ingenomen (meestal in de vorm van een supplement in melkproducten) ter voorkoming van de botziekte rachitis. Maar dit is slechts een minimaal niveau om een zeer duidelijke slopende ziekte te voorkomen. De aanbevolen hoeveelheden vitamine D in onze melk zijn niet voldoende voor de meer subtiele immuunsysteemversterkende effecten van deze essentiële vitamine/hormoon. De manier waarop ons lichaam normaal vitamine D produceert vereist veel zonlicht, maar het leven in de moderne wereld en op noordelijke breedtegraden maakt dit moeilijk - vooral in de wintermaanden, wanneer de ademhalingsvirussen vaak de meeste ziekte en dood veroorzaken. In zekere zin zijn ziekte en dood door griep en andere RNA-virussen van de luchtwegen ziekten die te maken hebben met levensstijl. Zo is het nu eenmaal. Grotendeels vermijdbare en onnodige sterfte.

Terwijl ik het bovenstaande schrijf, moet ik denken aan een gesprek dat ik onlangs voerde met een wetenschapper en arts die in 2006 deel uitmaakte van een team van het ministerie van Defensie (DoD), dat een verrassende bevinding had gedaan bij het analyseren van gegevens van krijgslieden. Hij en zijn team waren op zoek geweest naar dingen die konden helpen verklaren, waarom sommige soldaten zeer ziek werden van circulerende griepvirussen en anderen niet. Ik hoor veel verhalen, maar deze kende ik nog niet.

In elk willekeurig jaar worden soldaten vrijwel allemaal blootgesteld aan dezelfde griepvirusvarianten, dus waarom dan die verschillen in medische resultaten? Het is belangrijk in gedachten te houden dat veel gegevens erop wijzen, dat de "Spaanse griep" van 1918, die aan het eind van WO I de wereld overspoelde en zoveel sterfgevallen veroorzaakte onder relatief jonge mensen, heel goed afkomstig kan zijn van jonge Amerikaanse rekruten uit het middenwesten die werden blootgesteld aan varkensgriepvirussen. Deze versie van het verhaal over de oorsprong van de griep in 1918 gaat ervan uit, dat deze jonge boeren-rekruten een aan mensen aangepast varkensvirus van de VS naar het Europese strijdtoneel brachten, waar het incubeerde in de petrischaal van de infectieziekten van de afschuwelijke omstandigheden van de loopgravenoorlog, en vervolgens wereldwijd onder de burgerbevolking werd verspreid door terugkerende soldaten. Het etiket "Spaanse griep" dat de reguliere media van de VS destijds op de ziekte plakte, was weer een geval van propaganda om de verantwoordelijkheid voor een dodelijke uitbraak van een besmettelijke ziekte af te leiden (van de Amerikaanse regering). Hoe het ook zij, u kunt begrijpen waarom het DoD, en het Walter Reed Army Institute of Research in het bijzonder, een lange geschiedenis van onderzoek naar het influenzavirus hebben - die aanving lang voordat de CDC, NIH of NIAID ooit bestonden.

Deze onderzoekswetenschapper van het DoD en zijn team hadden een retrospectieve studie uitgevoerd, die een verband legde tussen hogere baseline vitamine D-spiegels en lagere infecties en ziekte van de luchtwegen (griep), waarbij gebruik werd gemaakt van een militaire database om vitamine D-spiegels te correleren met griep en sterfte. Het DoD dacht dat als het zijn onderzoek zou voorleggen aan Dr. Fauci, de toenmalige directeur van het NIAID (National Institutes of Allergy and Infectious Diseases), de Amerikaanse regering misschien van richting zou veranderen door in deze onderzoekslijn te investeren en overeenkomstige behandelingsrichtlijnen te ontwikkelen. Het DoD zag de mogelijkheid om het aantal ziekte- en sterfgevallen ten gevolge van influenza te verminderen met dit veilige profylacticum, en gaf hem opdracht contact op te nemen met Dr. Fauci om deze bevinding te bespreken.

Deze wetenschapper vertelde mij, dat hij de vergadering had gepland zoals hem was opgedragen en dat hij zijn ijzersterke gegevens aan Dr. Fauci had voorgelegd. Dr. Fauci deelde hem vervolgens mede, dat het beleid van de VS erop gericht is de griep in de VS te bestrijden met vaccins, niet met geneesmiddelen. Einde verhaal. Geen financiering of steun beschikbaar voor toekomstig werk. Daarom had het NIAID geen interesse in Vitamine D3 als profylacticum voor luchtwegaandoeningen, zoals influenza, en liet het DoD de follow-up vallen. Dat betekent dat Dr. Fauci meer dan vijftien jaar geleden al het beleid had bepaald, dat ten grondslag ligt aan de huidige aanpak van de Amerikaanse regering van corona. Aangezien dat beleid veel verder reikt dan griep, is het de respons waarop de Amerikaanse regering terugvalt bij alle uitbraken van infectieziekten, met inbegrip van die welke het gevolg zijn van een pandemie of een virale biologische dreiging. Het officiële beleid, vastgesteld door Dr. Fauci, is dat de regering van de VS boven alles vaccins voor luchtwegvirussen wil, en dat er niet naar andere profylactische oplossingen wordt gekeken.

Als we deze achtergrond in beschouwing nemen, waarom zou iemand dan iets anders verwachten dan een al het andere uitsluitende obsessie met vaccins van de Amerikaanse regering als oplossing voor een infectieziekte van de luchtwegen zoals corona, zelfs als er reeds uitstekende, goedkope alternatieven beschikbaar zijn?

De gegevens ten gunste van het gebruik van Vitamine D3 zijn zeer sterk; er zijn nu zelfs gerandomiseerde klinische studies die het gebruik ervan ondersteunen voor de behandeling van corona (6), evenals vele retrospectieve klinische studies die de werkzaamheid ervan aantonen. De titel van een grote meta-analyse studie gepubliceerd in oktober 2021 is "COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng/mL 25(OH)D3: Results of a Systematic Review and Meta-Analysis," en die titel zegt eigenlijk alles (7). De NIH behandelingsrichtlijnen die in mei 2022 op hun website te vinden zijn, stellen echter dat:
"Aanbeveling: Er is onvoldoende bewijs om een aanbeveling te doen voor of tegen het gebruik van vitamine D voor de preventie of behandeling van corona."
De website van de CDC vermeldt niets over het verband tussen Vitamine D3 niveaus en verminderde ernstige ziekte en dood bij respiratoire virusziekten, waaronder corona. De NIH-richtlijnen halen één enkele studie aan waarin Vitamine D werd gegeven aan coronapatiënten op de intensive care unit (laat stadium corona) in Brazilië als enige criterium voor hun evaluatie van Vitamine D. Ze vermelden zelfs dat dit artikel gebreken vertoont, en schrijven dat:
"Er moet opgemerkt worden dat deze studie een kleine steekproefgrootte had en deelnemers inschreef met een verscheidenheid aan comorbiditeiten en gelijktijdige medicatie. De tijd tussen het begin van de symptomen en de randomisatie was relatief lang"
Toch is deze, weliswaar gebrekkige, studie, de aangehaalde studie waaruit het NIH heeft afgeleid dat er geen verband is tussen vitamine D-niveaus en verminderde incidentie en ziekte ten gevolge van SARS-CoV-2, terwijl alle andere gegevens, inclusief veel betere studies, genegeerd worden. Dit betreft duidelijke documentatie van de wetenschappelijke vooringenomenheid, die heeft geleid tot zoveel slechte managementbeslissingen op het gebied van de volksgezondheid tijdens de huidige uitbraak.

Er staat niets in de richtlijnen van de CDC over de meta-analyse studies, retrospectieve studies en zelfs gerandomiseerde klinische proeven betreffende preventief gebruik van vitamine D3 - alleen een indirecte verwijzing naar clinicaltrials.gov als men meer informatie wilde. Dit is schokkend. Kan dit ergens anders door verklaard worden dan door het feit dat de instituten van de Amerikaanse overheid binnen het ministerie van Volksgezondheid en Human Services, waaronder CDC, NIH, en FDA, de touwtjes in handen hebben?

Bij een opkomende infectieziekte vormen geneesmiddelen en therapeutica vaak de eerste verdedigingslinie. Artsen maken gebruik van deductief redeneren wanneer zij worden geconfronteerd met een nieuwe infectieziekte of zelfs een onbekende ziekte. Hen wordt op deze wijze geleerd te reageren op een nieuw ontdekte ziekte van welke aard dan ook, omdat het een zeer effectieve manier van behandelen is wanneer men geconfronteerd wordt met een onbekende of zelfs onduidelijke diagnose en er geen bewezen behandelingsplan is (8). Begin met het behandelen van de symptomen totdat je de onderliggende pathofysiologie kunt achterhalen.

Bij corona werd al vroeg duidelijk dat de eerstelijnsartsen in staat waren om met deze strategie effectieve therapieën te ontwikkelen. Er waren veel medicijnen en veel behandelingen (waaronder profylactische vitamine D3) die werkten. Deze artsen trokken conclusies en behandelden de symptomen. De aantallen levens die met deze methode werden gered zijn verbluffend, maar de regering zei letterlijk dat artsen deze behandelingen niet mochten toepassen. In plaats daarvan instrueerde de regering dat patiënten naar huis gestuurd moesten worden en moesten wachten tot hun zuurstofgehalte zo laag was, dat hun lippen blauw werden. Dat was misdadig van de kant van de HHS en de Amerikaanse regering. Een werkelijke misdaad tegen de mensheid.

Er waren dokters die zich niets van deze richtlijnen aantrokken en zich gedroegen zoals dokters zich horen te gedragen - als ze zich houden aan de eed van Hippocrates. Zij redden levens. Zij vormden in stilte gemeenschappen met andere artsen om levensvatbare behandelingen te vinden. Dr. George Fareed en Dr. Brian Tyson zijn twee van zulke artsen die duizenden en duizenden levens hebben gered, zoals beschreven in hun boek met de titel: "Overcoming the COVID-19 Darkness: How Two Doctors Successfully Treated 7000 Patients" (9). Vergelijk de casestudies en protocollen in dit boek, en de vele aanvullende casestudies van artsen die in de frontlinie werken (bijvoorbeeld in de VS Drs. Peter McCullough, Pierre Kory, Paul Marik, Vladimir (Zev) Zelenko, Richard Urso, en Didier Raoult en zijn collega's in Frankrijk als slechts enkele voorbeelden), met wat er gebeurde toen de Amerikaanse regering betrokken raakte bij het dicteren van medische behandelingen voor corona.

Helaas steunde de Amerikaanse regering geen van deze werkzaamheden van artsen in de eerstelijnszorg en werkte in feite hard aan het ondermijnen van een vroegtijdige behandeling met meerdere geneesmiddelen, waarbij gebruik werd gemaakt van toegelaten geneesmiddelen. Precies zoals Dr. Fauci 15 jaar geleden deed toen hij kennis nam van de rol van vitamine D3 ter vermindering van ziekte en sterfte bij aandoeningen van de luchtwegen.

Om de enorme tragedie van deze historische vooringenomenheid verder te illustreren, denk eens aan al die ouderen die nog een paar goede jaren hadden kunnen hebben, wier kleinkinderen hadden kunnen profiteren van hun wijsheid, maar in plaats daarvan stierven aan de griep, alleen maar omdat niemand hen ooit verteld had om hun vitamine D3 niveaus op peil te houden. Omdat Dr. Fauci gelooft dat vaccins altijd de eerste verdedigingslinie moeten zijn.

Dit heeft ook te maken met de ondeugdelijke logica van de groepsimmuniteit die door vaccins wordt veroorzaakt. Een logische misvatting dat we door het gebruik van vaccins de griep onder de Amerikaanse bevolking in belangrijke mate zouden kunnen beheersen. Dit is onjuist omdat 1) de griep voortdurend muteert om aan de bestaande vaccins te ontsnappen, 2) er een grote seizoensgebonden ongevaccineerde wereldbevolking is en reizigers voortdurend nieuwe stammen naar de VS brengen, 3) de vaccins op zijn best 40% (en vaak veel minder) doeltreffend zijn om ziekte door griep te voorkomen (klinkt dat bekend?) en 4) er enorme dierlijke reservoirs bestaan die onderdak bieden aan nieuwe influenzavirusstammen en deze voortdurend ontwikkelen. Maar omdat de wereld erin geslaagd is de pokken uit te roeien, schijnt de "officiële" volksgezondheid (en meneer Bill Gates) niet te kunnen begrijpen dat niet alle virussen een DNA-virus zijn (zoals pokken), dat extreem langzaam muteert en alleen bij mensen voorkomt. Pokken vergelijken met een snel muterend ademhalingsvirus met een groot reservoir bij dieren is zowel onlogisch als naïef.

Maar laten we een stapje terug doen in de tijd, tien jaar terug. Stelt u zich eens voor dat Dr. Fauci het Ministerie van Defensie, of een andere onderzoeksinstelling, toestemming had gegeven om een goed opgezette, gerandomiseerde klinische proef te doen met betrekking tot de voordelen van adequate D3-niveaus bij het voorkomen van luchtweginfecties. Als een dergelijk onderzoek was gefinancierd zouden de resultaten hebben aangetoond, dat een hogere vitamine D3-suppletie om een bloedspiegel van meer dan 50 ng/ml te bereiken, ziekte en sterfte veroorzaakt door het griepvirus zou helpen voorkomen. Laten we ons eens voorstellen dat vijf jaar later (op zijn laatst) een CDC-richtlijn voor D3-niveaus werd ingevoerd (met name voor ouderen). Laten we omwille van de discussie eens een getal noemen. Een conservatief getal, gebaseerd op wat we nu weten. Dat 50% van de mensen die aan griep zijn overleden gered hadden kunnen worden als ze een voldoende hoog vitamine D3 gehalte in het bloed hadden gehad. Volgens een CDC website sterven er gemiddeld 357.000 mensen per jaar aan griep. Met andere woorden, in de afgelopen tien jaar zijn ongeveer 357.000 mensen aan griep overleden. Dat betekent dat als 50% gered zou worden door vitamine D3 supplementen te verstrekken, er in de afgelopen tien jaar in de VS 161.000 mensen gered hadden kunnen worden door simpelweg het CDC nationaal te laten pleiten voor profylactische toediening van vitamine D3. Laat dat eens bezinken. Een eenvoudige, een paar centen per dag kostende behandeling die nooit heeft plaatsgevonden. Waarom? Omdat Dr. Fauci gelooft dat de VS vaccins moet gebruiken om griep te behandelen, en dat door vaccins veroorzaakte groepsimmuniteit de sleutel is - een denkfout die hij in zijn eigen geest nooit heeft heroverwogen.

Laten we nu even doorspoelen naar corona. Hoeveel mensen hadden gered kunnen worden door hun vitamine D3-niveau op te trekken tot 50 ng/ml (of hoger!)? We wisten van vitamine D3. Er was echt geen gerandomiseerde klinische studie voor nodig om het verband tussen D3 en de morbiditeit en mortaliteit van een RNA-ademhalingsvirus te begrijpen. De VS alleen al had honderdduizenden levens kunnen redden. Laat staan alle mogelijke levens die in de rest van de wereld gered hadden kunnen worden. Dat deze levens onnodig verloren zijn gegaan is op geen enkele manier, in geen enkele vorm aanvaardbaar. Een misdaad tegen de mensheid.

Veel mensen (en artsen) vertrouwen op de CDC en het NIH om hen te begeleiden bij beslissingen op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Het wordt hoog tijd dat deze organisaties hun werk gaan doen en niet langer vertrouwen op de onwetenschappelijke vooringenomenheid van zeer invloedrijke bureaucraten. Dat werk betreft het beschermen van de gezondheid van het publiek. Niet het behartigen van de belangen van de farmaceutische industrie en haar aandeelhouders.
  1. Brenner H, Holleczek B, Schottker B. Vitamin D Insufficiency and Deficiency and Mortality from Respiratory Diseases in a Cohort of Older Adults: Potential for Limiting the Death Toll during and beyond the COVID-19 Pandemic? Nutrients. 2020;12(8).
  2. Ilie PC, Stefanescu S, Smith L. The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease 2019 infection and mortality. Aging Clin Exp Res. 2020;32(7):1195-8.
  3. Maruotti A, Belloc F, Nicita A. Comments on: The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease 2019 infection and mortality. Aging Clin Exp Res. 2020;32(8):1621-3.
  4. Cannell JJ, Vieth R, Umhau JC, Holick MF, Grant WB, Madronich S, et al. Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect. 2006;134(6):1129-40.
  5. Grant WB, Garland CF. The role of vitamin D3 in preventing infections. Age Ageing. 2008;37(1):121-2.
  6. Villasis-Keever MA, Lopez-Alarcon MG, Miranda-Novales G, Zurita-Cruz JN, Barrada-Vazquez AS, Gonzalez-Ibarra J, et al. Efficacy and Safety of Vitamin D Supplementation to Prevent COVID-19 in Frontline Healthcare Workers. A Randomized Clinical Trial. Arch Med Res. 2022.
  7. Borsche L, Glauner B, von Mendel J. COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng/mL 25(OH)D3: Results of a Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2021;13(10).
  8. Shin HS. Reasoning processes in clinical reasoning: from the perspective of cognitive psychology. Korean J Med Educ. 2019;31(4):299-308.
  9. Tyson B, Fareed, G.Crawford, M. Overcoming the COVID-19 Darkness: How Two Doctors Successfully Treated 7000 Patients. Amazon2022 Jan 7, 2022.
Zie: https://rwmalonemd.substack.com/p/preventable-deaths-and-d3?s=r