apenpokken
Momenteel reis ik door het land met Dokters Judy Mikovits, Richard Fleming en Reiner Fuellmich. Onze eendaagse conferentie in negen steden richt zich op het geval van misdaden tegen de mensheid, die zijn begaan door leiders van Big Pharma en het bioveiligheidskartel. Er bestaat inderdaad een veelheid van potentieel misdadige schendingen op nationaal en internationaal niveau. En nu duiken de apenpokken op!

Onze zaak is opgezet vanuit een forensisch oogpunt, waarbij de SARS-CoV-2 pandemie achteraf wordt onderzocht: het heimelijke begin, de schendingen van het internationaal recht en de Neurenberg Code en de massale doofpotcampagne om criminele handelingen te verhullen.

Plotseling echter verscheen de apenpokkenepidemie op het wereldtoneel, volgens hetzelfde draaiboek als SARS-CoV-2. Als zodanig is het een "misdaad in uitvoering" die ons door dezelfde mensen en op dezelfde manier wordt gebracht.

Deze keer is het draaiboek gebaseerd op een paper met de titel "Strengthening Global Systems to Prevent and Respond to High-Consequence Biological Threats" (Versterking van wereldwijde systemen ter preventie van en reactie op biologische dreigingen met grote gevolgen), die gebaseerd was op een "simulatie-oefening uit 2021, uitgevoerd in samenwerking met de veiligheidsconferentie van München." Deze geënsceneerde simulatie van een bioterroristische aanslag was gebaseerd op een bewust tot wapen gemaakte versie van het apenpokkenvirus.

Geproduceerd door het Nucleaire dreigingsinitiatief (NTI), overlappen de deelnemers en bijdragers degenen die deelnamen aan de Event 201-simulatie, die SARS-CoV-2, de uitbraak en het beleid ervan voorspelde: Bill and Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, China CDC, Verenigde Naties, Merck, John Hopkins, U.S. Department of State, enz.

Volgens de Samenvatting van het rapport,

Het oefenscenario schetste een dodelijke, wereldwijde pandemie waarbij een ongewone stam van het apenpokkenvirus betrokken was, die opdook in het fictieve land Brinia en zich binnen 18 maanden wereldwijd verspreidde. Uiteindelijk bleek uit het oefenscenario dat de eerste uitbraak was veroorzaakt door een terroristische aanval, waarbij gebruik was gemaakt van een ziekteverwekker die was ontwikkeld in een laboratorium met ontoereikende bioveiligheids- en -beveiligingsvoorzieningen en een zwak toezicht. Aan het eind van de oefening had de fictieve pandemie wereldwijd geleid tot meer dan drie miljard ziektegevallen en 270 miljoen sterfgevallen. [nadruk toegevoegd].

Op het simulatieschema vindt de aanval plaats op 15 mei 2022. Aangezien de simulatie van het NTI ruim een jaar eerder plaatsvond, in maart 2021, was het geen toeval dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in kennis werd gesteld van vier "bevestigde" gevallen van apenpokken in het Verenigd Koninkrijk op, houd u vast... 15 mei 2022. Wat? Ja, op precies dezelfde dag als "voorspeld" was.

Daarna verspreidden de krantenkoppen over een uitbraak van de apenpokken zich als een lopend vuurtje en beheersen nu de wereldwijde nieuwscyclus. Hier volgen enige voorbeelden: Volgens het NTI-scenario wordt op 5 juni 2022 ontdekt dat een "genoomsequencing van monsters van apenpokkenpatiënten onthult dat de stam in Brinia mutaties bevat, die het resistent maken tegen bestaande vaccins". Deze onthulling leidt tot "agressieve maatregelen", zoals "het verbieden van massabijeenkomsten, het opleggen van afstandsmaatregelen en de invoering van mondkapjesmandaten."

Klinkt dat bekend? Het is onmiddellijk duidelijk dat al deze zogenaamde deskundigen niets geleerd hebben over de bewezen nutteloosheid van al deze beleidsmaatregelen en ze in plaats daarvan versterken alsof dit de enige manier is om "de curve af te vlakken".

Nog verontrustender dan al het bovenstaande is echter een verandering in het waarschuwingsbeleid voor een nieuwe pandemie. In bevinding 2 bevelen zij aan, dat "regeringen hun paraatheid moeten verbeteren door nationale draaiboeken voor pandemieën te ontwikkelen op basis van een samenhangend systeem van 'triggers' die aanzetten tot anticiperende actie op basis van 'geen spijt'."

Geen spijt? Waar komt deze uitdrukking vandaan? Kennelijk van een deelnemer aan de oefening die zei: "Het zal chaotisch en beangstigend zijn, maar je kunt niet wachten tot je zekerheid hebt. Je moet handelen zonder spijt."

Dit idiote beleid houdt in dat regeringen bereid moeten zijn een lockdown in te stellen, zelfs als ze alleen maar een vermoeden hebben dat er een pandemie op komst is. Dat wil zeggen dat er geen concreet bewijs nodig is. Een dergelijk beleid zou in werking worden gesteld op een basis van "geen spijt" als zij het bij het verkeerde eind hebben en toch grote schade hebben toegebracht aan hun bevolking en bedrijven.

Door wie getriggerd? Dit gedeelte is overduidelijk. In hun aanbevelingen staat: "De WHO moet een trapsgewijs, transparant, internationaal alarmsysteem voor de volksgezondheid opzetten" en ook "triggers op nationaal niveau ontwikkelen en instellen voor een vroegtijdige, proactieve reactie op een pandemie."

De regeringen en hun leiders "moeten het zekere voor het onzekere nemen en vroegtijdig actie ondernemen... zij mogen niet wachten tot het aantal ziekte- of sterfgevallen zich opstapelt alvorens te reageren. Als er een aanzienlijke kans bestaat dat de uitbraak in een pandemie uitmondt, moeten de nationale leiders naar voren treden om de responsinspanningen en -capaciteiten op te voeren." Aanzienlijke kans?

Kortom, de WHO stelt triggers vast op basis van vermoedens in plaats van bewijzen en vervolgens wordt van de nationale regeringen verwacht dat zij op die triggers reageren om alles lam te leggen voor het geval dat. Ze moeten alle terughoudendheid en voorzichtigheid overboord gooien en zich er vooraf toe verplichten geen spijt te hebben, zelfs als ze een grote fout maken.

Tegen de tijd dat het apenpokkenscenario op 1 december 2023 voorbij is, voorspellen ze dat er 3,2 miljard gevallen van apenpokken en 271 miljoen sterfgevallen zullen zijn. Dit is natuurlijk pure fictie, maar zal het voldoende angstporno opleveren om regeringen aan te zetten tot "geen spijt"-lockdowns, voor het geval dat? Blijkbaar wel in het geval van België, dat als eerste land een verplichte quarantaine voor apenpokken heeft ingevoerd: iedereen die positief test, moet 21 dagen in isolatie blijven. Verplicht massaal testen zal zeker volgen, evenals hernieuwde operaties om contacten op te sporen.

Dat de Technocratie in oorlog is met de hele beschaafde wereld is nu wel duidelijk. Ik heb gewaarschuwd dat er naast SARS-CoV-2 zeker nog meer aanvallen zouden komen. Deze apenpokkenpaniek wordt alleen maar verergerd door de kunstmatig gecreëerde voedseltekorten, inflatie, energiecrisis en financiële crisis.

Ik laat u nog een laatste gedachte. Deze gedistingeerd uitziende deskundigen van de NTI-simulatie doen alsof ze het "grotere goed" dienen door ons te beschermen tegen onbekende bioterroristen. Maar, wat als ZIJ de echte terroristen zijn die de hele planeet weer voor de gek houden, zoals ze deden met SARS-CoV-2?
Patrick Wood is een vooraanstaand en kritisch expert op het gebied van Duurzame Ontwikkeling, Groene Economie, Agenda 21, Agenda 2030 en historische Technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Zie: https://www.technocracy.news/monkeypox-technocracys-next-wave-of-crimes-against-humanity/