Onderwijs
© Job Boom
Misschien wordt het tijd dat het Collectieve Westen iets aan zijn onderwijssysteem doet.

Wanneer men naar het optreden van Russische en westerse gezagsdragers kijkt, merkt men onmiddellijk dat het befaamde en peperdure "onderwijs " dat vandaag de dag in het Westen wordt gegeven, eigenlijk te wensen overlaat.

De Russische acties in Oekraïne onthulden dat de westerse leiders emotionele tieners blijven, die hortend en stotend blijven REAGEREN op de behendige Russische acties. Dat is wanneer ze niet druk hun eigen waarden en gedrag op de Russen projecteren.

De Russen hebben het westen niet alleen op militair, economisch en geopolitiek gebied ver achter zich gelaten, de acties/reacties van het westen pakten daarnaast ook nog eens sterk in het voordeel van Rusland uit. De hyperinflatie die het westen teistert, vormt hier slechts één voorbeeld van.

Ook de ontmaskering van de machteloosheid van de zo geroemde NAVO is onmiskenbaar; de Russen hebben gehakt gemaakt van wat werd voorgesteld als het beste leger van Europa, opgeleid en uitgerust volgens de normen van de NAVO.

Het lijkt wel of elke stap van de Amerikanen en hun vazallen in de EU was opgezet ten voordele van de Russen.

Dit kon gebeuren omdat ze slecht onderwezen zijn, en irrationeel, hetgeen resulteerde in puur emotionele uitbarstingen.

Er zit eenvoudigweg geen logica achter.

Een goed voorbeeld is hoe de westerse sancties Rusland een gigantisch inkomen opleverden door minder van zijn olie en gas te verkopen.

Hartelijk dank!

Naast het feit dat ze altijd alles onder controle hebben, komen Russische gezagsdragers altijd als goed opgeleid, goed geïnformeerd, goed gemanierd, verfijnd, beschaafd en respectvol over. Westerse gezagsdragers daarentegen komen over als verwaande, arrogante, ongemanierde, slecht opgeleide, onbeschaafde, provinciale en narcistische kwasten.

Zij missen het elementaire fatsoen dat nodig is om hun collega's op een respectvolle manier te benaderen. Oké, oppervlakkigheid, gevoed door racistische arrogantie, zou gedeeltelijk kunnen verklaren waarom zij zich zo gedragen, maar we kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten dat het hen simpelweg ontbreekt aan onderwijs, cultuur en vorming die nodig zijn voor beschaafd gedrag, vooral in contacten met andere culturen.

De vraag moet worden gesteld hoe het komt dat het Collectieve Westen nu zit opgescheept met het huidige stelletje clowns die posities met verantwoordelijkheden bekleden.

Er zijn voorbeelden te over: Neem nu Sergey Lavrov en vergelijk hem met die dwergachtige sukkel, Anthony Blinken. Hoe heeft het zover kunnen komen dat de ooit zo grootse VS dit soort onbenullige lichtgewichten aanstelt, die verondersteld worden betrekkingen te ondehouden met een Diplomaat van het kaliber van de heer Lavrov? Zou een welwillend iemand hem niet in het oor kunnen fluisteren hoe volslagen belachelijk hij overkomt en klinkt als hij domme dreigementen uit?

En hoe vergelijken we de werkelijk krijgshaftige Sergei Shoigu met die Oom Tom van Raytheon, de wapenhandelaar Lloyd Austin?

En dan hebben we nog de geweldige, zelfverzekerde, welbespraakte, mondaine en verfijnde vrouw die de heer Lavrov heeft aangesteld om voor zijn ministerie van Buitenlandse Zaken te spreken. Gelooft u mij alstublieft niet op mijn woord, maar wijst u mij eens een westerse gezagsdrager aan, man of vrouw (vergeet die andere stomme voornaamwoorden die door hedonistische westerse narcisten zijn verzonnen), die qua zelfverzekerde welsprekendheid kan tippen aan Maria Zakharova?

Zo was het vroeger niet. Het Westen was ooit groots. Ik kan het weten, ik heb er gestudeerd.

Als student al merkte ik dat er iets vreselijk mis is met het soort onderwijs dat westerse instellingen vanaf het eind van de jaren tachtig aan studenten voorschotelen. Het is heel duidelijk, zelfs voor een student zoals ik, dat er een ENORME kloof bestaat tussen wat er aan de universiteiten wordt onderwezen en wat zich in het ECHTE LEVEN voltrekt.

Neem als voorbeeld de studie die men Economie noemt. Een diploma, Bachelor of Science (B.Sc), wordt toegekend aan studenten die het vierjarige programma met succes afronden.

Ieder eerlijk mens weet dat er absoluut niets wetenschappelijks schuilt in de mengelmoes van jargon, dat door westerse economen constant wordt uitgekraamd om de goedgelovigen te verblinden.

Betekenisloze cijfers en gegevens worden uitgespuwd om de mensen te misleiden dat het produceren van "diensten" op de een of andere manier superieur is aan het hebben van minerale hulpbronnen en een sterke industriële basis. De goochelaars, die zich in het westen voordoen als economen, hebben met succes toverspreuken uitgesproken, waardoor de mensen fantasievol gedrukte papieren aanvaarden die door niets gedekt worden in plaats van door goud, diamanten, cacao, steenkool, titanium en andere echte producten.

Dit soort opzettelijke onwaarheden en verzinsels verklaren waarom de westerse economieën gebaseerd zijn op illusies en waanideeën, zoals blootgelegd door de Grote V. Poetin in recente ontmoetingen met het Collectieve Westen.

Arrogante en totaal onwetende westerlingen hadden geen idee wat de Russen voor hen in petto hadden toen zij met hun domme sancties begonnen, waarvan zij dachten dat die de Russische economie zouden vernietigen.

Enige kennis van geschiedenis, aardrijkskunde, geopolitiek en geo-economie had het westen moeten doen inzien dat een land (het grootste ter wereld) dat niet alleen zelfvoorzienend is in de voedselproduktie, maar ook bijna alle metalen produceert die nodig zijn voor alle grote industrieën en bovendien 's werelds grootste producent van energie (olie en gas) is, er niet eentje is om mee te spotten of ruzie mee te maken.

Vooral niet door een stelletje zelfaanbiddende, hulpbronloze, parasiterende inconsequente non-entiteiten als de EU-staten, die lijden aan buitensporige eigendunk.

Het lijdt weinig twijfel dat de arrogantie van het Collectieve Westen wordt gevoed door onwetendheid, die het gevolg is van de slechte kwaliteit van het onderwijs dat wordt gegeven door de ideologische instellingen die men in het westen universiteiten noemt, en die van plaatsen van rigoureus leren zijn getransformeerd tot plaatsen die alleen maar egoïstische, egocentrische, narcistische, hedonistische ideologen voortbrengen, die niet in staat zijn verder te denken dan het eigen IK!

Onderwijs weerspiegelt de mentale houding van de mensen. Een maatschappij die noch goed noch kwaad, noch waarheid noch onwaarheid erkent, kan geen rechtschapen mensen voortbrengen die in staat zijn hun gedachten en daden aan diepe overwegingen te onderwerpen en de nodige pauzes in te lassen om hun dierlijke impulsen te beteugelen.

Vanaf de kindertijd worden westerlingen opgevoed om alles als relatief te beschouwen en om retoriek te verwarren met daden.

Op de crèche krijgen kinderen verhaaltjes te horen over de koe die over de maan springt. Later maken ze kennis met de fabel van de Kerstman die cadeautjes door de schoorsteen bezorgt (laten we het maar niet hebben over het grove racisme dat inherent is aan de Nederlandse versie van die dwaze 'traditie'). Vanaf dat moment krijgt de westerling alleen nog maar verhalen te horen over hoe zijn superieure ras het licht der beschaving naar de rest van de wereld heeft gebracht. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat de helft van het menselijk drama al voorbij was voordat er ook maar een Europeaan ten tonele verscheen. En vergeet niet het gedocumenteerde feit dat de Europeanen het licht van de beschaving doofden waar ze ook gingen. En dan hebben we het nog niet eens over de absurditeit van vandalen en roofzuchtige veroveraars die beweren beschavers te zijn! Welke beschaving heeft Europa naar de Amerika's gebracht? Welke superieure kennis, behalve die van wapens, hebben de Britten naar het Koninkrijk van Benin gebracht?

Een onderwijssysteem dat alles leert over persoonlijke vrijheid maar zwijgt over verantwoordelijkheden, basiswaarden en respect voor ouderen en instellingen kan niet anders dan zelfzuchtige, zelfbevestigende narcistische individuen voortbrengen, die elke suggestie of notie van rechten van anderen als een persoonlijke aanval zullen beschouwen.

Een onderwijssysteem dat bedriegen en liegen voor slimheid aanziet, kan niet anders dan het soort ambassadeur als Michael McFaul voortbrengen, die, toen hij geconfronteerd werd met de leugens die het westen vertelde over het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, lachte en uitriep: "Dat is de echte wereld. Welkom in de echte wereld."

In wezen vertelde McFaul ons, dat het westen in een echte wereld bestaat waar het vertellen van leugens de normaalste zaak van de wereld is! Volgens zijn profiel is McFaul professor aan een van de topuniversiteiten in de VS. Wat voor soort geesten zal een man als McFaul voortbrengen?

Samenlevingen weerspiegelen de mensen die erin leven. De westerse samenlevingen hebben robuuste, individualistisch ingestelde mensen voortgebracht, die op hun beurt moeite hebben zich staande te houden in een internationale arena, waar het spel bestaat uit geven en nemen. Ondanks het feit dat zij hun superioriteit over de rest van ons verkondigen, zijn westerse samenlevingen niet in staat om op een gelijk speelveld te opereren. Zij kunnen niet concurreren tenzij de kaarten in hun voordeel zijn geschud. Als zij dat ontkennen, moeten zij gewoon hun gevoel van aanspraak opgeven en zich bij de rest van de mensheid aansluiten en zich houden aan de regels die zijn overeengekomen door de gemeenschap van naties.

Kijk eens goed naar de huidige lichting westerse leiders. De seniele etalagepop Biden is al honderd jaar beroepspoliticus. Macron is een bankier, in wezen iemand die geld uit de lucht tovert, of wat zijn derivaten, futures, enz. anders?

De meneer in Duitsland, Scholz, is advocaat. We weten allemaal dat advocaten geboren leugenaars zijn die geld verdienen door feiten te manipuleren en schaamteloze leugens te vertellen. Jammer dat we niet naar Shakespeare hebben geluisterd en alle advocaten hebben vermoord!

Dat een liegende, bedriegende, racistische, lompe, gewetenloze, dronken verslaafde als Boris Johnson de leider is geworden van een voormalig Groot Brittannië zal voor altijd een van de grootste mysteries van onze tijd blijven. Het zal ook de geschiedenis ingaan als een van de ergste dingen die de Britten zichzelf hebben aangedaan.

Begrijp me niet verkeerd, ik laat geen traan om de inwoners van dat eiland van onrechtvaardigheden.

Jammer genoeg, voor hen, had het Collectieve Westen vroeger zeer degelijke leiders. Hoezeer men het ook met hen oneens is of hun ideologie verafschuwt, kan men niet anders dan respect opbrengen voor Ronald Reagan, Helmut Kohl, Margaret Thatcher, Francois Mitterrand, en George Bush Sr.

Deze mannen en vrouwen waren echte staatslieden, die bereid waren hun nationale belangen te verdedigen zonder de belangen van hun tegenhangers in de mondiale geopolitieke arena te negeren.

Zowel Reagan als Thatcher waren extreme ideologen, maar toch erkenden zij beiden dat zij de USSR (Rusland) niet kunnen afwimpelen zonder de mondiale veiligheidsstructuur te destabiliseren. Zij handelden dienovereenkomstig.

Helaas is er vandaag de dag geen enkele leider in het westen met de intellectuele diepte of de culturele verfijning om complexe geopolitieke kwesties aan te pakken.

Voorbeelden:
  • Tijdens zijn eerste ontmoeting met Chinese ambtenaren werd de arrogante maar amateuristische minister van Buitenlandse Zaken van de VS prompt afgeserveerd door een Chinese ambtenaar, die hem onomwonden zei: "De Verenigde Staten hebben niet de kwalificatie om vanuit een positie van kracht te zeggen dat zij met China willen spreken".
  • Tijdens hun ontmoeting vernederde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov publiekelijk de koningin die zich voordoet als de Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss, door haar oppervlakkigheid en gebrek aan kennis van elementaire aardrijkskunde voor het voetlicht te brengen.
Met dergelijke leiders is het geen wonder dat het westen zichzelf blijft vernietigen met een snelheid die weinigen voor mogelijk hielden.

Ten eerste is het gebrek aan eenvoudige beleefdheid, omgangsvormen en etiquette van westerse ambtenaren tamelijk verbijsterend.

In veel culturen worden pestkoppen beschouwd als onbeschaafde filistijnen en worden ze onmiddellijk aangepakt. Zelfs op het hoogtepunt van hun oorlog met Irak, waren we er getuige van hoe de Amerikaanse minister James Addison Baker diplomatieke en persoonlijke beleefdheden bleef betonen aan zijn Iraakse ambtgenoot, Tarik Aziz.

Opgeblazen door een onzinnige arrogantie, haastte het westen zich om Rusland duizenden sancties op te leggen. De overtuiging was dat de sancties Rusland zouden verlammen en het land zouden doen afzien van het nastreven van zijn nationale belangen.

Er zijn zoveel dingen vreselijk mis met deze veronderstelling, die uitsluitend het produkt kan zijn van volslagen domme hersens. Een paar voorbeelden: Hoe kan iemand bij zijn volle verstand denken dat de Russen hebben nagelaten ALLE mogelijkheden te overwegen, voordat zij besloten de confrontatie met het westen aan te gaan in een existentiële strijd?

Vergeet de Oekraïne, Russische gezagsdragers vertelden iedereen die maar wilde luisteren, dat de Oekraïne slechts een bijzaak is; een eind maken aan de westerse overheersing is het uiteindelijke doel. De Russen hadden gewoon genoeg van de pesterijen en wilden er een eind aan maken.

De Russen zijn wereldkampioen in wiskunde en schaken, en je moet wel heel gek zijn om te denken dat een judoka als V. Poetin ten strijde trekt zonder adequate voorbereidingen en paraatheid.

Drie maanden later heeft Rusland niet alleen alle "sancties uit de hel" van zich afgeschud, maar heeft het zijn economie weer op de rails, er stromen gestage inkomsten in de schatkist en zijn munteenheid, de Roebel, is uitgegroeid tot de beste munteenheid in de wereld!

In plaats van dat de Roebel in puin verandert, zoals de dwaze Biden beloofde, maken de Russen zich nu meer zorgen over de sterkte van hun munt.

Dus, hoe kon het westen het zo spectaculair mis hebben?

Het is het onderwijs, domkop.

Terwijl andere maatschappijen het onderwijs van wiskunde en wetenschap intensiveerden, richtte het westen zijn aandacht op WOKISME.

Het onderwijzen van nieuwe voornaamwoorden werd belangrijker voor een volk dat geobsedeerd is geraakt door zijn geslachtsdelen. Zelfs kinderen werden niet gespaard in de ontaarde obsessie om alles te seksualiseren.

Het westen gaf het geschiedenisonderwijs op, waardoor mensen dus opgroeiden zonder iets te weten over hun verleden. Jaren van buitensporig bespottelijke overconsumptie brachten passieve burgers voort, die te decadent werden voor hun eigen bestwil.

De gevolgen van deze lange jaren van gemakkelijk leven (over de rug van buitenlandse hulpbronnen) zijn dat mensen zichzelf wijsmaken, dat hun gemakkelijke leven mogelijk werd gemaakt door een of andere onveranderlijke natuurwet.

Westerlingen vergaten dat de instellingen en de oneerlijke internationale economische structuren, die hun een leven als uitzonderlijken garanderen, in het leven werden geroepen door listige, hoogopgeleide en vooruitziende mannen en vrouwen die erin slaagden de beste voordelen voor het Westen binnen te halen.

Voorbeeld: We zagen hoe spectaculair de Euro onderuit ging sinds V. Poetin de Europeanen vroeg om zijn gas in zijn valuta te betalen.

Niet alleen pakten de slecht doordachte sancties slecht uit voor de sanctie-opleggers, het westen heeft uiteindelijk ook de militaire campagne van Rusland in de Oekraïne gefinancierd.

Meer sancties uit de hel, alstublieft!

Fẹmi Akọmọlafẹ is schrijver en gepubliceerd auteur. Hij is lid van de Ghanese Vereniging van Schrijvers. Zijn meest recente boek Africa: a Continent on Bended Knees is verkrijgbaar via Amazon en via de Ghana Association of Writers website.

Zie: https://thesaker.is/its-education-stupid/