Pfiz/Mod
© FX Empire/AFP/KJN
De FDA is bereid de gezondheid van 19 miljoen kleine kinderen op te offeren om het bewijs van een misdaad te verdoezelen

Vrijdag heeft de FDA haar risico/batenanalyse vrijgegeven van Moderna's aanvraag voor een noodgoedkeuring (EUA) om mRNA te injecteren in kinderen van 0 tot 17 jaar oud. Ik heb het de afgelopen twee dagen gelezen en hieronder zet ik uiteen wat mij opviel:

I. Inleiding, een balletje-balletje spel ter verberging van de negatieve gegevens

De risico/batenanalyse voor Moderna is 190 pagina's lang, met een heel kleine regelafstand. Het werd twee werkdagen voor de VRBPAC-vergadering van 14-15 juni vrijgegeven. Een soortgelijke risico/batenanalyse voor Pfizer's noodgoedkeuringsaanvraag voor kinderen onder de 5 jaar zal morgen worden vrijgegeven (slechts 24 uur voor de vergadering). Dit garandeert dat GEEN van de leden van de VRBPAC deze documenten zal hebben gelezen voor aanvang van de vergadering - en dat is precies wat het kartel wil.

Een van de manieren waarop Moderna en de FDA het spel manipuleren is door eindeloze lagen van complexiteit toe te voegen om te verbergen hoe slecht de gegevens werkelijk zijn. Dit hadden vier afzonderlijke documenten moeten zijn - Moderna bij adolescenten van 12 tot 17 jaar, Moderna bij kinderen van 6 tot 11 jaar, Moderna bij kinderen van 2 tot 5 jaar en Moderna bij kinderen van 6 tot 23 maanden. Afzonderlijk bekeken, faalt de injectie in elk van deze vier leeftijdsgroepen. Maar door ze op een hoop te gooien, ontstaat er verwarring waardoor het moeilijk te begrijpen is wat er precies speelt.

Nog iets zeer kwalijks dat Moderna doet, is het verder onderverdelen van deze populaties in acht verschillende subpopulaties (Randomization Set, Full Analysis Set, Immunogenicity Subset, Per-protocol Immunogenicity Subset, Per-protocol Set for Efficacy, Modified Intent-to-treat Set, MITT1 Set, Safety Set, Solicited Safety Set).

Ziet u wat ze doen? Het publiek wil gewoon weten of het product werkt en wat de bijwerkingen zijn. Door de gegevens te verdelen in acht subcategorieën, waarbij vier verschillende leeftijdsgroepen betrokken zijn, moeten we nu 32 verschillende tabellen doorworstelen om te proberen te begrijpen wat er tijdens de klinische proef heeft plaatsgevonden.

Ze doen iets soortgelijks met de bijwerkingen, door deze te verdelen over vijf tabellen x vier leeftijdsgroepen = in totaal 20 tabellen met bijwerkingen.

Door de gegevens op deze manier onder te verdelen, kan Moderna ook gegevens die haar niet bevallen verwijderen of verbergen. Dit is wat men noemt "het masseren van de gegevens," hetgeen onethisch is en de wetenschappelijke normen schendt. We komen hieronder op dit onderwerp terug.

II. Geen werkelijke gezondheidswinst dus Moderna/FDA gebruiken de immunobridging truc

De risico's van corona in de kinderpopulatie zijn dermate laag dat er NUL ernstige coronagevallen waren in zowel de behandelings- als de controlegroep.

Daarom is het aantal dat nodig is om te vaccineren, om een enkel ernstig coronageval in de kinderpopulatie te voorkomen, oneindig. (Technisch gezien is het niet gedefinieerd omdat je niet door nul kunt delen, maar u begrijpt mijn punt). De richtlijnen van de FDA en CDC voor het opstellen van een risico/batenanalyse stellen dat er een aantal moet worden gegeven dat nodig is om te behandelen, de absolute risicovermindering, en de relatieve risicovermindering. Moderna heeft dat alles gewoon overgeslagen, aangezien het kartel zijn eigen regels bepaalt.

Moderna wedijvert met de natuurlijke immuniteit. Maar de natuurlijke immuniteit heeft al gewonnen, omdat 74.2% van de kinderen in februari natuurlijke immuniteit hadden - dus inmiddels ligt het aantal waarschijnlijk dichter bij de 100%. Het door God gegeven immuunsysteem bij kinderen heeft zijn bijdrage om de pandemie te stoppen reeds geleverd en nu wil de FDA dat verpesten om het kartel te verrijken en de pandemie voor eeuwig in stand te houden.

Dus hoe kan Moderna/FDA beweren dat deze injectie "effectief" was? Ze gebruiken een onethisch trucje met behulp van statistieken dat ze "immunobridging" noemen.

Ik word zo boos dat ik dit zelfs moet uitleggen, omdat het zo'n totale pseudo-wetenschap is. Maar wij allen moeten precies weten hoe de FDA het proces heeft gemanipuleerd, zodat we de jury van Neurenberg 2 kunnen uitleggen waarom deze monsters veroordeeld zouden moeten worden, dus hier gaan we:

Vergeet niet dat de injecties van Moderna GEEN vermindering van ernstige gevolgen hebben opgeleverd, omdat in deze leeftijdscategorie het risico op corona oneindig klein is (zie studies: hier, hier, hier, en hier). Dus Moderna negeerde de werkelijke gezondheidsresultaten en schakelde over op het bekijken van antilichamen in het bloed. Daarbij haalden ze twee schandelijke trucs uit:

Ten eerste beweert Moderna dat de steekproefomvang voor elk van de vier subgroepen van kinderen ongeveer 3000 is. Maar toen er gekeken werd naar antilichamen in het bloed, schrapte Moderna ongeveer 90% van de steekproef en keek alleen naar het bloed van zo'n 300 kinderen in elke leeftijdsgroep. Er werd geen verklaring gegeven voor de criteria die zij gebruikten om 90% van de steekproef uit te sluiten van hun analyse. We weten dat tot 30% van de kinderen helemaal geen antilichaamrespons heeft op corona-injecties, dus misschien zijn ze begonnen met een veel grotere steekproef en hebben toen de gegevens die geen effect van de injectie aantoonden achterwege gelaten?

De tweede kunstgreep betreft het feit dat 'geen placebo-ontvangers werden opgenomen in de immunogeniciteits-subgroep' (blz. 26). Realiseert u zich dat dit enorm van belang is? Dit is helemaal geen gerandomiseerde studie meer - niemands bloedwaarden werden in de placebogroep opgenomen. De studie kan dus de mogelijkheid niet uitsluiten, dat de toename van antilichaamspiegels helemaal niet van het vaccin afkomstig was maar van natuurlijke immuniteit. Ongelooflijk.

Na deze kunstgrepen vergelijkt Moderna de antilichaamspiegels in het bloed van ongeveer 10% van de kinderen met de antilichaamspiegels in een steekproef van ongeveer 300 volwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, die aan een eerder klinisch onderzoek deelnamen. Als de antilichaamspiegels vergelijkbaar zijn (wat het geval is), beweert Moderna: 'En daarom zal het in de toekomst ziekte bij kinderen voorkomen!'

Enige bezwaren tegen deze bewering:

In de Moderna-studie werden de antilichaamspiegels alleen twee maanden na de tweede dosis gemeten - de periode waarin de antilichaamspiegels hun hoogtepunt bereiken (wat Berenson "de gelukkige vallei" noemt). Maar uit de praktijkervaring met deze vaccins blijkt, dat de werkzaamheid na zes maanden snel afneemt tot nul en daarna NEGATIEF wordt.

Het tweede bezwaar, en dit is onoplosbaar en onmiddellijk diskwalificerend voor Moderna, is dat op de vergadering van 6 april 2022 van het "adviescomité van deskundigen" van de FDA het ene na het andere lid erkende, dat er geen "correlaten van bescherming" zijn voor deze vaccins. Wat dat in gewoon Nederlands betekent, is dat je geen antilichamen (of B-cellen, T-cellen, of welke andere indicatoren dan ook) kunt gebruiken om te voorspellen of iemand immuun is of niet.

Eric Rubin, die in dat comité zit en tevens redacteur is van het NEJM, zei het ronduit: "We weten wat voor soort antilichaamrespons kan worden opgewekt, we weten alleen niet of het werkt." U kunt het zelf op video bekijken:


Het derde bezwaar
houdt in dat de Moderna-studie medio 2021 werd voltooid - toen de oorspronkelijke Wuhan- en Alpha-stammen nog overheersten. Sindsdien heeft de Omikronvariant de oorspronkelijke stammen volledig vervangen en uit gegevens uit de echte wereld blijkt, dat zowel de injecties van Moderna als die van Pfizer niet effectief zijn tegen de Omikronvariant. Dus ondanks alle chicanes (90% van de steekproef weggooien, immunobridging, beweringen van correlaten van bescherming die niet geldig zijn) kan Moderna niet bewijzen dat deze injectie effectief zal zijn tegen SARS-CoV-2 zoals het nu bestaat.

III. Het is allemaal schadelijk

Laten we het eens hebben over de schade die deze injectie met zich meebrengt (en vergeet niet dat het voor deze populatie alleen maar schadelijk is, omdat de injectie geen verschil maakte voor de gezondheidsuitkomsten in de echte wereld). En op dit punt nemen de zaken heel snel een wel heel vreemde wending.

De gemiddelde duur van de follow-up van de studie was slechts 53 dagen na de tweede dosis. Daarna elimineerden ze de controlegroep. Ze rechtvaardigden dit als volgt:
Na toelating van een alternatief coronavaccin voor deze leeftijdsgroep op 10 mei 2021, kregen deelnemers aan de studie toestemming om te deblinderen ter bestudering van behandeling. Cross-over vaccinatie met mRNA-1273 van deelnemers die aanvankelijk waren gerandomiseerd naar placebo begon in oktober 2021. (p. 26)
Voor elke leeftijdscategorie verspreidt Moderna de bijwerkingen over 5 verschillende tabellen om de ruis te versterken en zo het signaal te verbergen. Maar het komt er op neer dat de bijwerkingen de pan uit rijzen.
In de adolescentenpopulatie meldde 99,2% van de ontvangers van het vaccin ten minste één bijwerking na een injectie, waarbij 25,3% een bijwerking van niveau 3 of hoger meldde. (p. 54).
Allemachtig, die cijfers zijn hoog. Niveau 3 betekent: niet in staat om de volgende dag weer aan het werk of naar school te gaan omdat de persoon zo ziek is.

Een andere FDA-medewerker moet de samenvattingen voor de andere drie leeftijdsgroepen hebben geschreven, want ze zeggen het niet zo duidelijk, maar de percentages ongewenste voorvallen zijn vergelijkbaar voor alle kinderen.

De bijwerkingen die uit deze gegevens naar voren komen zijn dermate hoog, dat ze diskwalificerend zijn.

Maar dan wordt het nog vreemder - de percentages ongewenste voorvallen in de placebogroep waren ook zeer hoog in veel, maar niet alle, categorieën. Moderna gebruikte dit om te zeggen:
'Nou, ja, het percentage ongewenste voorvallen in de behandelgroep was hoger dan wat iemand ooit eerder heeft gezien, maar de percentages waren ook wat hoog in de placebogroep en dus is er hier niets aan de hand (TM).'
Mijn sterke vermoeden is dat Moderna met de placebo heeft gesjoemeld. Waarom zouden ze ook niet - de FDA heeft geen voorschriften voor de inhoud van placebo's (zie Golomb 1995 en Golomb et al. 2010). Het smerige geheimpje van het vaccinprogramma is dat fabrikanten bijna altijd gebruik maken van gemanipuleerde placebo's om een kunstmatig hoog "achtergrondpercentage" te creëren, zodat ze bijwerkingen kunnen verbergen. De briljante analyst Jessica Rose maakte gisteren een soortgelijke opmerking in haar analyse van het FDA-risicobatendocument:
Ik heb nog steeds een sterk vermoeden dat deze 'placebo's' geen zoutoplossing zijn, maar lege LNP's. [Lipide nanodeeltjes - het leveringsmiddel dat Moderna gebruikt om mRNA in de cel te krijgen. Een "lege LNP" zouden de nanodeeltjes zijn zonder het mRNA antigeen].
Ik ben er vrijwel zeker van dat Moderna dit heeft gedaan. In de leeftijdsgroep van 2 tot 5 jaar meldde 37,5% van de placebo-ontvangers ongewenste bijwerkingen, vergeleken met 40% van de ontvangers van het vaccin (zie p. 139). Een dergelijk hoog aantal in de placebogroep zou onmogelijk zijn geweest als Moderna een inerte zoutoplossing als placebo had gebruikt.

IV. De manier waarop de FDA met de myocarditis gegevens heeft geknoeid is absoluut huiveringwekkend

Ik weet dat dit artikel al aan de lange kant is, maar ik moet nog een essentieel punt aanstippen.

De beoordeling door de FDA van de Moderna mRNA-injectie bij adolescenten werd een jaar opgehouden, omdat de injectie myocarditis veroorzaakt in deze leeftijdsgroep - vooral bij jongens.

Dus ik was benieuwd hoe de FDA dit zou proberen te omzeilen. En het staat allemaal op pagina's 19 en 20. Het is een van de meest gruwelijke dingen die ik ooit heb gelezen. Het betoog van de FDA luidt als volgt:
'Ja, in het voorjaar en de zomer van 2021 waren er al zeven hoogwaardige studies uit de hele wereld die aantoonden dat mRNA-injecties het risico op myocarditis verhogen. Tegen de herfst van 2021 bleven de rapporten binnenkomen uit het Verenigd Koninkrijk, Europa, Canada en Scandinavische landen, waaruit een 2x tot 7x verhoogd risico op myocarditis door mRNA-injecties blijkt. Ja, de CDC's eigen studie van de Vaccine Safety Datalink toonde een 2x hoger risico op myocarditis van Moderna-injecties. In mei 2022 hebben we aanvullende studies uit het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, verschillende Scandinavische landen, Italië en Frankrijk die een 3x tot 7x verhoogd risico op myocarditis door de Moderna-prik laten zien.'
In totaal citeerde de FDA ZESENTWINTIG STUDIES, die aantonen dat mRNA-injecties in het algemeen, en Moderna in het bijzonder, het risico op myocarditis verhogen.

'Maar geen zorgen!' kondigt de FDA aan in de 4e alinea van deze paragraaf. De FDA, CDC, en Kaiser Permanente hebben in februari en maart van dit jaar hun fixers op de zaak gezet en het veiligheidssignaal doen slinken tot een beter hanteerbaar 7% tot 50% verhoogd risico op myocarditis en zelfs die resultaten werden gemasseerd om er zeker van te zijn dat ze statistisch niet significant waren, dus, niets aan de hand hier(TM). Het waren dezelfde fixers die ze altijd gebruiken - Tom Shimabukuro en John Su - wiens hele baan bestaat uit het laten verdwijnen van signalen over de veiligheid van vaccins. Die gasten gaan absoluut naar de hel.

De FDA kondigt aan:
'Dus dat is dat. Negeer gewoon die 26 kwalitatief hoogwaardige studies van over de hele wereld die een verhoogd risico op myocarditis aantonen. Onze fixers hebben de gegevens voor Moderna witgewassen, dus alles is goed.'
V. Wat kan er gedaan worden?

Children's Health Defense heeft zojuist een uitstekende '1-click call to action' gelanceerd, die ik van harte aanbeveel (en deel deze alstublieft met al uw vrienden).

Tot maandagavond (13 juni) 11:59 p.m. oostelijke tijd kunt u officieel uw diepe ongenoegen met de FDA laten blijken door een formele reactie in te dienen (hier) - zoek naar de blauwe Commentaar-knop in de linker bovenhoek van de website. Er zijn al 129.397 reacties binnengekomen - laten we eens kijken of we dat aantal boven de 140.000 kunnen krijgen.

Als u wilt schrijven naar door de politiek benoemde gezagsdragers, FDA-medewerkers en VRBPAC-leden, kunt u hier hun e-mailadressen vinden. Wees beleefd, maar laat ze weten dat ze absoluut NEE moeten stemmen op de noodgoedkeuringsaanvragen van Moderna en Pfizer.

VI. Conclusie

Het risico/batendocument van de FDA in verband met de Moderna mRNA- injectie bij kinderen is oneerlijk. De gevestigde orde op het gebied van de volksgezondheids heeft wetenschap, logica, redelijkheid, rationaliteit, empathie, gezondheid en geneeskunde losgelaten. De FDA offert maar al te graag kinderen op in ruil voor verdere aansluiting bij het kartel. Het voorstel om de Moderna-noodgoedkeuring uit te breiden naar kinderen van 0 tot 17 jaar vormt een misdaad tegen de mensheid.

Uiteindelijk gaan we deze strijd absoluut winnen, hetzij op de korte hetzij op de lange termijn. Deze injecties zullen uiteindelijk van de markt worden gehaald omdat ze niet werken en rampzalige schade veroorzaken. De leden van het Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee kunnen zichzelf een hoop ellende besparen (en aanvullende strafrechtelijke vervolging bij Neurenberg 2.0) door de aanvragen van Moderna en Pfizer deze week af te wijzen.

Zie: https://tobyrogers.substack.com/p/the-sole-purpose-of-the-moderna-and