De inflatie eist nu al zijn tol van de Duitse economie, maar de komende winter wordt nu in bijna apocalyptische termen beschreven door het hoofd van een prominente Duitse instantie.

Putin-Winter Komt Eraan
© pikabu.ru
Een tekort aan gas en hoge prijzen zullen "schokgolven door het land" teweegbrengen, wat zal leiden tot het afsluiten van verwarming voor huurders en wijdverspreide bedrijfsfaillissementen, waarschuwde Klaus Müller, het hoofd van Duitsland's Federaal Agentschap Netwerken, de regulerende instantie voor elektriciteit, gas, telecommunicatie, postdiensten en spoorwegmarkten.

In een interview met de Duitse krant Rheinische Post, schetst Müller een somber beeld van de crisis en zegt dat deze "schokgolven door het hele land teweeg zal brengen. Banken zullen hun omzet verhogen met leningen op afbetaling, terwijl noodlijdende bedrijven bankroet zullen gaan."

Müllers dienst, een federaal agentschap binnen het federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie, heeft een vogelperspectief op de economische situatie in Duitsland, alsmede een speciaal inzicht in hoe de economische omstandigheden zich in de toekomst zullen ontwikkelen.

Müller zegt te verwachten dat de gasprijzen zullen blijven stijgen, wat zal resulteren in een hogere inflatie die veel verder gaat dan energie. Hij waarschuwt ook dat er in de winter een dramatisch tekort aan gas zal zijn, wat ertoe kan leiden dat verhuurders de verwarming lager zetten om energie te besparen. De Duitsers kunnen dan weer te kampen krijgen met koudere flats.

De Duitse regering gaat ervan uit dat er in de winter een crisis kan ontstaan en daarom wordt er nu al gesproken over een mogelijke verlaging van de verwarmingsvereisten voor verhuurders.

"In het huurrecht wordt bepaald dat de verhuurder de verwarmingsinstallatie tijdens de stookperiode dusdanig moet instellen dat de minimumtemperatuur tussen 20 en 22 graden Celsius ligt. De regering zou de verwarmingsvereisten voor verhuurders tijdelijk kunnen verlagen. We zijn hierover met politici in gesprek," aldus Müller.

De regering heeft al druk uitgeoefend op bedrijven en burgers om hun energieverbruik te verminderen, maar die druk kan in de toekomst in de vorm van nieuwe wetten en voorschriften komen, waarbij Müller oproept om meer druk uit te oefenen om gas te besparen. Hoewel Duitsland heeft aangedrongen op een algemeen verbod op de invoer van Russische olie, is het land sterk afhankelijk van aardgas uit Rusland. Als Rusland in de kritieke wintermaanden het gas zou afsluiten of de leveringen zelfs zou beperken, zou dat de Duitse economie ernstige schade kunnen toebrengen, een scenario waarvoor energiedeskundigen reeds waarschuwden.

Volgens Müller zullen de Duitsers het niet alleen kouder krijgen in hun flats, bedrijven zullen ook op grote schaal geconfronteerd worden met faillissementen. Hij zei echter dat het overheidsbeleid kan helpen om de financiële verliezen te beperken en de kritieke gasvoorziening in stand te houden. Hij wil bedrijven aanmoedigen om gas te besparen met een bonusregeling.

"We willen mechanismen opzetten om bedrijven die vrijwillig afstand doen van gasquota te belonen met een premie. Het is altijd beter als aanpassingen middels de prijzen gaan dan door middel van directe overheidsinterventie."

Müller is ook pessimistisch over de prijsontwikkeling in Duitsland en verwacht dat de situatie zal verslechteren.

"De gasprijzen voor particuliere huishoudens zijn al verveelvoudigd ten opzichte van de vooroorlogse periode. Huurders kunnen voor een onaangename verrassing komen te staan als er hoge nabetalingen moeten worden gedaan," zei hij, verwijzend naar het feit dat veel Duitsers aan het eind van een factureringscyclus verrassingsrekeningen ontvangen als de energieprijzen stijgen.

Zie: https://rmx.news/article/winter-is-coming-german-agency-head-warns-of-gas-shortages-bankruptcies-and-massive-price-hikes-that-will-send-shockwaves-throughout-the-country/