Iran intel agency
© Press TV
BESTANDSFOTO: Iraanse veiligheidsdienst. De Mossad-agenten zouden plannen hebben beraamd om Iraanse nucleaire wetenschappers te vermoorden
De inlichtingendienst van de Islamitische Republiek Iran heeft een groot spionagenetwerk, dat actief was voor de Israëlische Mossad in de provincie Sistan en Baluchestan in het zuidoosten van Iran, ontmanteld en gearresteerd, volgens een bericht van 21 juni van het Iraanse staatspersbureau IRNA.

Volgens Mehdi Shamsabadi, de procureur-generaal van Sistan en Baluchestan, was de arrestatie van dit spionagenetwerk het gevolg van bewijs dat de Mossad-agenten plannen beraamden om Iraanse nucleaire wetenschappers te vermoorden.

"De arrestatie van deze Mossad-agenten voltrok zich na een gecompliceerde inlichtingenoperatie, waarbij men de situatie gedurende acht maanden in de gaten heeft gehouden," zei Shamsabedi.

De verdachte agenten bevinden zich momenteel in hechtenis, waar ze worden verhoord en ondervraagd alvorens ze voor de rechter worden gebracht voor mogelijke strafrechtelijke vervolging.

Israël heeft herhaaldelijk getracht de vooruitgang van Irans vreedzame civiele nucleaire programma te verstoren door middel van spionage, het vermoorden van wetenschappers en het saboteren van belangrijke infrastructuur bij nucleaire installaties.

Op 10 juni verklaarde Mohammad Eslami van de Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), dat het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) door Israël was gekaapt en uitgebuit.

Israël heeft een semi-geheim arsenaal van honderden kernwapens.

In tegenstelling tot Iran onderwerpt de IAEA Israël niet aan regelmatige inspecties, ondanks het feit dat Tel Aviv het Non-proliferatieverdrag (NPV) niet heeft ondertekend.

De Islamitische Republiek heeft eerder bewijzen aangevoerd dat het IAEA onder het mom van nucleaire inspecteurs spionnen en saboteurs naar Iran stuurt, die gevoelige informatie zouden doorgeven aan tegenstanders van Iran.

Het wantrouwen ten aanzien van de neutraliteit van het IAEA nam eveneens toe na de moord op de Iraanse nucleaire wetenschapper Mohsen Fakhrizadeh.

Iran beschuldigde de Mossad ervan de moord te hebben georkestreerd, hetgeen Israël noch bevestigde noch ontkende.

Een topgeneraal van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) van Iran overleefde op 23 april een moordaanslag in de provincie Sistan en Baluchestan.

Op 20 april werd door de Iraanse inlichtingendienst in dezelfde provincie een spionagenetwerk opgerold, dat banden onderhield met de Israëlische Mossad.

Het ministerie verklaarde dat de spionnen betrokken waren bij de illegale verspreiding van geheime informatie en documenten.

De provincie is de thuisbasis van verschillende door het buitenland gesteunde vijandige militante groeperingen die het wahhabisme aanhangen, dezelfde ideologie als die van ISIS en Al-Qaeda.

De Israëlische Mossad werd ook beschuldigd van de moord op IRGC-kolonel Hassan Sayyad Khodaei, die op 22 mei in zijn auto zat in de buurt van zijn huis in het centrum van Teheran toen gewapende aanvallers op twee motorfietsen vijf schoten op hem losten.

"Khodaei werd gedood door de meest kwaadaardige mensen, de zionisten, en als God het wil, zullen we wraak nemen voor [zijn moord]," zei IRGC-hoofdcommandant Hossein Salami op 30 mei.

De New York Times (NYT) meldde op 25 mei dat Israël de VS had meegedeeld dat het achter de moord zat.

Iran stuurde onlangs middels Europese tussenpersonen een indirect telegram naar Israël met een kaart van gevoelige doelwitten in verband met Israëls nucleaire, biologische en chemische wapenarsenaal, waarin het waarschuwt voor een aanval in geval van directe agressie tegen de Islamitische Republiek.

Een verdere aanwijzing voor toenemende Israëlische vijandelijkheden tegen Iran vormde de militaire oefening van het Israëlische leger, waarbij een aanval op Iran werd gesimuleerd. Aan de oefening werd deelgenomen door Amerikaanse strijdkrachten.

Zie: https://thecradle.co/Article/news/12040