Gemaskerde Man
© Off-Guardian
De regering van het Nieuwe Normale Duitsland overweegt dus om iedereen te dwingen om in het openbaar van oktober tot Pasen structureel medisch uitziende mondkapjes te dragen.

Even zonder gekheid, de fanatieke Nieuwe Normaal-fascisten die momenteel de Duitse regering leiden - voornamelijk de SPD en de Groenen - bespreken de herziening van de "Infectiebeschermingswet" om zichzelf de bevoegdheid te geven het land per decreet te blijven regeren, zoals ze al sinds de herfst van 2020 doen, en zo een "permanente noodtoestand" in te stellen die de Duitse grondwet voor onbepaalde tijd terzijde schuift.

Leest u die paragraaf nog maar eens opnieuw.

Laat het bloedbad in niet-Nazi Oekraïne, de schijnprocessen in het Amerikaanse Congres, apenpokkenmanie, Sudden Adult Death Syndrome, Sudden Bovine Death Syndrome, op familie gerichte drag queens, niet-aan-het-"vaccin"-gerelateerde gezichtsverlamming en een van de fiets vallende Biden maar even zitten en bedenk wat dit mogelijk inhoudt, het belangrijkste land van de Europese Unie dat zich ontdoet van elke schijn van democratie en zich omvormt tot een fascistische op bioveiligheid gebaseerde politiestaat.

Laat me proberen om wat nauwkeuriger te zijn, want ik wil niet worden gearresteerd voor het "verspreiden van disinformatie" of het "delegitimeren van de staat."

Duitsland ontdoet zich niet van de schijn van democratie. Nee, de Duitse grondwet blijft van kracht.

Het is alleen zo dat de herziene infectieziektenwet - net als de "Machtigingswet van 1933," die de Nazi-regering de bevoegdheid gaf om alle verordeningen uit te vaardigen die ze wilde onder het mom van "het verhelpen van de nood van het volk" - de Nieuwe Normale Duitse regering de bevoegdheid zal geven om de grondwet terzijde te blijven stellen en alle verordeningen uit te vaardigen die ze wil, onder het mom van "bescherming van de volksgezondheid"... bijvoorbeeld, de Duitse bevolking dwingen om hun conformiteit met de nieuwe officiële ideologie te tonen, door gedurende zes of zeven maanden per jaar medisch uitziende mondkapjes te dragen.

Naast een geritualiseerde massa-uiting van stompzinnige fascistische ideologische conformiteit (een standaardkenmerk van alle totalitaire systemen), zal dit jaarlijkse van oktober tot Pasen opgelegde mondkapjesmandaat, door het simuleren van de nieuwe paranoïde "werkelijkheid," waarin de mensheid voortdurend wordt aangevallen door dodelijke virussen en andere "bedreigingen voor de volksgezondheid", de ideologie van het Nieuwe Normaal verankeren.

Als dat hier in Duitsland niet wordt bestreden en een halt wordt toegeroepen, zal het zich verspreiden naar andere Europese landen, alsmede naar Canada en Australië, en de "Nieuwe Normale" staten in de VS. Als u denkt dat wat in Duitsland gebeurt onbelangrijk is omdat u in Florida woont, of in Zweden, of in het Verenigd Koninkrijk, dan heeft u de laatste tijd niet goed opgelet.

Het uitrollen van het Nieuwe Normaal is een wereldwijd project... een project met meerdere fasen en facetten.

Duitsland vormt op dit moment enkel de voorhoede.

Helaas zal de meerderheid van de Duitse bevolking zonder nadenken de hakken tegen elkaar klikken en bevelen opvolgen, zoals ze dat sinds de lente van 2020 heeft gedaan. Op dit moment geniet iedereen van de "zomervakantie," maar in oktober zullen ze hun mondkapjes opdoen en vervolgens "de Ongevaccineerden" gaan afzonderen en vervolgen, en zich anderszins weer als fascisten gaan gedragen.

Ik aarzel om dit aan het Duitse karakter te wijten, omdat we de afgelopen twee jaar overal ter wereld getuige zijn geweest van hetzelfde stompzinnige fascistische gedrag, maar ik moet toegeven dat er iets bijzonder engs is aan de manier waarop de Duitsers dit doen.


Ondertussen is de Duitse FBI (der Bundesverfassungsschutz, of BfV) druk bezig met de handhaving van de nieuwe Gleichschaltung. Volgens een bericht in Die Welt houdt de BfV niet alleen toezicht op mensen die termen gebruiken als "coronadictatuur" (en vermoedelijk een lange lijst van andere "wrongspeak" woorden), maar ook op "mensen en groepen die samenzweringstheorieën verspreiden, of het democratische karakter van de staat in twijfel trekken." Politici dringen erop aan dat het BfV "de classificatie van politieke misdrijven verscherpt, vooral met betrekking tot de Corona-ontkenners."


Ja, dat klopt, het publiekelijk ter discussie stellen van het officiële coronanarratief, of het protesteren tegen de officiële Nieuwe Normaal- ideologie, is een politiek misdrijf hier in het Nieuwe Normale Duitsland. Dat is het al sinds mei 2021, toen de Bundesverfassungsschutz een nieuwe officiële categorie van binnenlands extremisme instelde... "Anti-democratische of Veiligheidsbedreigende Delegitimatie van de Staat."

Ik bracht dit destijds onder de aandacht in een van mijn columns ("Het Strafbaar Stellen van Kritiek"), net als een deel van de algemene pers, zoals The New York Times ("German Intelligence Puts Coronavirus Deniers Under Surveillance"), maar om de een of andere reden werd niet veel ruchtbaarheid gegeven aan het verhaal.

"Delegitimatie van de Staat" ... laat die woorden even op u inwerken.

Het betekent dat iedereen die volgens de Nieuwe Normale autoriteiten "de staat delegitimeert," als een "politieke misdadiger" kan worden gearresteerd en aangeklaagd.

Het was me niet helemaal duidelijk wat er bedoeld wordt met "delegitimatie", dus zocht ik het woord op, en de definitie die ik vond was "de legitimiteit, het prestige of de autoriteit verminderen of vernietigen" van iets of iemand, wat ... Ik weet het niet, klinkt een beetje te breed en onderhevig aan willekeurige interpretatie.

Als ik bijvoorbeeld hier in deze column zou beweren, dat de Duitse regering geen enkele legitieme reden had om de hele bevolking op te sluiten, iedereen te dwingen medisch uitziende mondkapjes op te zetten en "de ongevaccineerden" te demoniseren en te segregeren, dan zou ik als "politieke misdadiger" bestempeld kunnen worden.

Evenzo, als ik Karl Lauterbach, de Minister van Volksgezondheid van het Nieuwe Normale Duitsland, zou beschrijven als een fanatieke fascist en een sociopatische leugenaar, dan zou dat van mij een "politieke misdadiger" maken. Of, als ik erop zou wijzen hoe de Duitse staatsmedia het Duitse publiek meer dan twee jaar lang hebben misleid en gegaslight als het spreekwoordelijke Goebbelsiaanse toetsinstrument, dan zou ik als "politieke misdadiger" bestempeld kunnen worden.

Of, als ik zo gek zou zijn om een boek te publiceren met essays van de afgelopen twee jaar over The Rise of the New Normal Reich, inclusief essays over het Nieuwe Normale Duitsland, dan zou dat van mij ook een "politieke misdadiger" kunnen maken.

Natuurlijk voel ik mij een beetje ongemakkelijk, wonend in een voormalig nazi-land waar ik als "politiek misdadiger" zou kunnen worden geclassificeerd voor mijn activiteiten als auteur en politiek satiricus ... wat natuurlijk de bedoeling is van deze nieuwe classificatie. Het is bedoeld om dissidenten zoals ik het zwijgen op te leggen.

Of ... Goed, het is niet voor mij bedoeld. Het is bedoeld voor Duitse dissidenten zoals ik. Ik ben een Amerikaan, geen Duits staatsburger.

Dus de kans dat een zwaar bewapend "Speciaal Commandoteam" in de kleine uurtjes van de ochtend mijn appartement bestormt en mij arresteert op grond van valse beschuldigingen van wapenbezit - zoals ze onlangs deden met Dr. Paul Brandenburg, een uitgesproken tegenstander van het Nieuwe Normale Reich - is waarschijnlijk (hopelijk) tamelijk klein.


Overigens zou ik dat nooit doen, d.w.z. proberen het prestige of de autoriteit van de Federale Republiek van het Nieuwe Normale Duitsland te verminderen, of het op enigerlei wijze vergelijken met Nazi-Duitsland, of enig ander totalitair systeem, of het beschrijven als een opkomende op bioveiligheid gebaseerde politiestaat, waarin de rechtsstaat is verdrongen door de willekeurige edicten van fascistische fanatici, want dat zou alleen maar problemen opleveren.

Tenslotte, als we iets geleerd hebben van de geschiedenis, is dat het in dit soort tijden verstandig is om je mond te houden en bevelen op te volgen, en als je een trein hoort aankomen ... nou, dan kijk je gewoon de andere kant op.

Zie: https://off-guardian.org/2022/06/21/the-federal-republic-of-new-normal-germany/