Amazoneregenwoud
"'Ontzagwekkende' oude nederzettingen ontdekt in de Amazone," schreeuwde een kop op Nature News vorige maand. "De stedelijke centra zijn de eerste die in de regio zijn ontdekt, en stellen archeologische dogma's ter discussie."

Wat is er gebeurd? Onderzoeken wetenschappers Amazonia niet al tientallen jaren? Hebben ruimtevaartuigen die om de aarde draaien niet elke vierkante kilometer van de aarde in de gaten gehouden sinds het begin van het ruimteprogramma? Ja: maar er waren ontwerpen in het Amazonewoud die zich in het volle zicht verborgen - tekenen van intelligentie die niet zou zijn opgemerkt door een landverkenner of satelliet die met reguliere camera's meet. Het geheim werd onthuld door een nieuwe beeldtechnologie, die aan een helikopter was bevestigd.

LIDAR Technologie

Het nieuws van de Universiteit van Bonn, met foto's, legt uit:
Om meer te weten te komen maakten de onderzoekers voor het eerst gebruik van de lasertechnologie LIDAR (Light Detection and Ranging) vanuit de lucht in het Amazonegebied. Hierbij wordt het terrein in kaart gebracht met een aan een helikopter, klein vliegtuig of drone bevestigde laserscanner, die ongeveer 1,5 miljoen laserimpulsen per seconde uitzendt. In een volgende evaluatiefase wordt de vegetatie digitaal verwijderd, waardoor een digitaal model van het aardoppervlak ontstaat, dat ook als 3D-beeld kan worden weergegeven. "De eerste resultaten waren uitstekend en toonden aan hoe effectief de technologie was, zelfs in dicht regenwoud. [Nadruk toegevoegd].
Toen de metingen binnen waren en het vegetatiedek was verwijderd, kwamen grote terpen, rasters en andere structuren aan het licht. Het eerdere beeld van het Amazonegebied als een "groene woestijn", vrijwel onaangetast door de mens, met uitzondering van tijdelijke hutten bewoond door verspreide jager-verzamelaars, verdwijnt.
LIDAR-kartering onthult de architectuur van grote pleinen in de nederzetting. Trapvormige plateaus met daarop U-vormige structuren, rechthoekige terpen en kegelvormige piramiden (tot 22 meter hoog). Dijkachtige paden en kanalen verbinden de afzonderlijke nederzettingen en wijzen op een hechte sociale samenhang. Binnen een straal van vijf kilometer van elk van de nu bekende nederzettingen is ten minste één andere nederzetting te vinden. "De hele regio was dus dicht bewoond, een patroon dat alle eerdere ideeën onderuit haalt," zegt Carla James Betancourt, die lid is van het Transdisciplinaire Onderzoeksgebied "Present Pasts" aan de Universiteit van Bonn.
Het was fantastisch om deze overblijfselen voor de eerste keer te zien, zeiden de teamleden. Archeologen denken dat de structuren tussen 500 en 1400 na Christus werden gebouwd door een mysterieuze stam, de Casarabe. Nature News zegt dat met conventionele methoden deze dingen misschien niet gevonden zouden zijn.
Eerdere opgravingen hadden aangetoond dat deze "woudeilanden" sporen van menselijke bewoning bevatten, waaronder de overblijfselen van de mysterieuze Casarabe-cultuur, die rond 500 AD opdook. Tijdens een opgraving ontdekten Prümers en zijn collega's dat zij een soort muur hadden gevonden, wat erop wijst dat er ooit een permanente nederzetting in het gebied bestond. De onderzoekers vonden ook graven, plateaus en andere aanwijzingen voor een complexe samenleving. Maar de dichte begroeiing maakte het lastig om met conventionele methoden de vindplaats te onderzoeken.
De paper van Prümers e.a. in Nature, "Lidar reveals pre-Hispanic low-density urbanism in the Bolivian Amazon," is vrij toegankelijk voor degenen die meer willen weten over deze interessante ontdekking.

Het volstaat te zeggen dat intelligente ontwerpen in het volle zicht kunnen bestaan. Steganografie is de kunst van het doorgeven van signalen tussen partijen op zodanige wijze dat een waarnemer de boodschap niet kan waarnemen, zelfs als hij beide partijen ziet communiceren. Berichten kunnen worden gecodeerd in JPG-bestanden of muziekbestanden, bijvoorbeeld, die zonder de codesleutel niet kunnen worden opgespoord. Een leuk voorbeeld is te zien in de stereogrammen die in de jaren negentig populair waren. Alleen door voorbij een vlakke, repeterende achtergrond te kijken kunnen verborgen figuren worden gezien. Klik op deze link voor gemakkelijke voorbeelden om uit te proberen, en op deze link voor moeilijke. Sommige mensen zien het meteen, anderen vinden het nogal moeilijk.

De Les

Samengevat: zowel de technologie als de waarnemingshoek kunnen een vals negatief ("er is hier niets te zien; doorlopen") ongedaan maken. Hoewel de ontwerpfilter soms een vals negatief kan geven, bij het verwarren van een kunstwerk met een ongeluk bijvoorbeeld, betoogt het werk van William Dembski (No Free Lunch) dat een goed geconstrueerde gevolgtrekking dat sprake is van een ontwerp, bestand is tegen vals positieven ("Ik zie een ontwerp!" terwijl er niets is).

Maar er is nog een andere kant aan dit verhaal. Stel dat er geen archeologische structuren waren gevonden in het Amazonegebied door LIDAR of door grondobservatie. Zouden de onderzoekers dan een conclusie dat er sprake is van een ontwerp kunnen uitsluiten? Denk daar maar eens over na.

Welnu, als zij de cellen van een blad dat aan een boom hangt hadden onderzocht, zou er een overweldigend bewijs van intelligent ontwerp zijn!

Zie: https://evolutionnews.org/2022/06/detected-intelligent-designs-in-the-amazon-jungle/