FDA gebouw hoofdkwartier
© Sarah Silbiger/Getty Images
In een nogal schokkende wending van gebeurtenissen, heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration stiekem een "Future Framework"1 regeling ingevoerd, die Pfizer en Moderna in staat zal stellen aangepaste coronaprikken op de markt te brengen zonder enige aanvullende klinische proeven op personen uit te voeren, anders dan wat reeds is gedaan.2,3,4

FDA Past Bliksemsnel de Regels Aan

Een stemming over het Framework was gepland voor 28 juni 2022 door het FDA's Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC), maar terwijl het VRBPAC een bivalente coronaprik goedkeurde (19-2) voor de herfst van 2022,5 leek de verwachte stemming specifiek over het Framework niet plaats te vinden - maar dat gebeurde dus WEL.

Het blijkt dat we weer eens zijn beetgenomen door een instantie die de regels telkens weer herschrijft. Toby Rogers, Ph.D. - een politiek econoom wiens onderzoek zich richt op regelgeving en corruptie van Big Pharma6 - legt uit op welke stiekeme manier ze dit voor elkaar hebben gekregen:7
"Gisteren [28 juni] heeft het FDA Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee een bivalente coronaprik goedgekeurd met de Wuhan-stam en de omicronvariant ...

Tijdens de vergadering werd de fabrikanten (Moderna, Pfizer en Novavax) gevraagd naar hun productietijdlijnen ... en zij zeiden hardop, 'Zolang we geen klinische gegevens hoeven te verstrekken, zullen we ze tegen de herfst klaar hebben.' Niemand had daar een probleem mee...

Wacht even, ik dacht dat de FDA gisteren stemde over het Future Framework? De beleidsvraag was of aangepaste coronaprikken zouden worden behandeld als nieuwe moleculaire entiteiten (wat ze zijn), in welk geval ze zouden moeten worden onderworpen aan een formele beoordeling of dat aangepaste injecties zouden worden behandeld als 'biologisch vergelijkbaar' met bestaande coronaprikken en toestemming zouden krijgen om klinische proeven maar helemaal achterwege te laten.

Blijkbaar beschikte de FDA niet over de stemmen om dit slechts als een beleidsvraag af te doen. Als je iemand vraagt of aangepast mRNA een nieuwe moleculaire entiteit vormt, dan is dat natuurlijk zo, dus dat zou een formele herziening van de regelgeving vereisen.

In plaats daarvan diende de FDA deze beleidsvraag in onder de dekmantel van een stemming over aangepaste 'boosters' voor de herfst.

In principe maakte de FDA gewoon een begin met de uitvoering van het Future Framework (willekeurig varianten uitkiezen, klinische proeven overslaan) en daagde de commissieleden in wezen uit om een boosterdosis af te wijzen - wetende dat alle leden van de VRBPAC zorgvuldig worden uitgekozen, aangezien ze nog nooit een vaccin zijn tegengekomen dat ze niet beviel.

Dus natuurlijk hadden slechts twee mensen in de commissie de moed om een boosterdosis af te wijzen - ook al was het gebaseerd op dit belachelijke proces (dat nooit formeel werd aangenomen), waarbij letterlijk geen enkele gegevens voorhanden waren ... Heimelijk verving de FDA een systeem gebaseerd op bewijs door een systeem dat volledig berust op geloof."
Slechtste Idee Ooit in de Geschiedenis der Volksgezondheid

Een besluit om aangepaste mRNA-prikken op de markt te brengen zonder aanvullend klinisch onderzoek is verreweg de slechtste ontwikkeling tot nu toe, dat het vermogen in zich bergt om de medische wetenschap in de toekomst radicaal te veranderen.

Niet alleen zullen volledig ongeteste coronaprikken worden verspreid, maar dit "Framework" kan na verloop van tijd ook worden uitgebreid tot andere vaccins en geneesmiddelen waaraan geneesmiddelenproducenten misschien willen sleutelen. Het zou zelfs kunnen leiden tot een verlaging van de normen voor geneesmiddelenonderzoek in het algemeen, dat in het verleden gefaseerde testen gedurende tenminste 10 jaar vereiste.8

In een artikel op Substack van 31 mei 2022, legde Rogers de oorsprong en het doel van dit ongelooflijk gevaarlijke voorstel uit:9
"Pfizer en Moderna hebben een probleem - hun mRNA coronaprikken houden geen infectie, transmissie, ziekenhuisopname, noch de dood door het SARS-CoV-2 virus tegen. Iedereen weet dit ... Pfizer en Moderna verdienen ongeveer $50 miljard per jaar aan deze injecties en willen dat dat zo blijft.

Dus ze moeten de injecties aanpassen. Misschien een nieuwe variant targetten, misschien wat van de ingrediënten veranderen - wie weet, deze injecties werken niet dus het is niet duidelijk wat er nodig is om ze te laten werken. Dit is een probleem omdat aangepaste injecties nieuwe klinische proeven betekenen en een herziening van de regelgeving door de FDA.

Er is een behoorlijke kans dat enige aangepaste injectie nieuwe klinische proeven niet zal doorstaan en het publiek is zeer wantrouwend ten opzichte van deze injecties, dus de toetsing zou grondig zijn.

Pfizer en Moderna hebben dus een manier bedacht om de regelgeving te gebruiken om hun aangepaste corona-injecties goedgekeurd te krijgen ZONDER verdere klinische proeven. Hun plan heet het 'Future Framework' ... Het doel van het "Future Framework" is om het regelgevingsproces voor coronavaccins eindeloos te manipuleren ten gunste van de farmaceutische industrie.

Als dit 'Future Framework' wordt goedgekeurd, zullen alle toekomstige corona-injecties, ongeacht de samenstelling, automatisch als 'veilig en doeltreffend' worden beschouwd zonder aanvullende klinische proeven, omdat ze worden beschouwd als 'biologisch gelijkaardig' aan bestaande injecties.

Dit is letterlijk de slechtste idee ooit in de geschiedenis van de volksgezondheid. Als je ook maar één molecuul van het mRNA in deze injecties verandert, zal dat de gezondheidsresultaten veranderen op manieren die niemand kan voorzien. Dat vereist noodzakelijkerwijs nieuwe klinische proeven - die de FDA voorstelt om over te slaan ...

De FDA keurde coronaprikken voor kinderen goed op 14 en 15 juni. Dus als de FDA het 'Future Framework' op 28 juni goedkeurt, zullen de injecties die in de herfst aan kinderen (en Amerikanen van alle leeftijden) zullen worden gegeven, de aangepaste injecties zijn die de klinische proeven hebben overgeslagen."
SARS-CoV-2 Is een Verschrikkelijke Kandidaat Voor een Vaccin, en Dat Weten Ze

Voordat we verder gaan, zullen we eerst een belangrijke factor onder de aandacht brengen die vaak over het hoofd wordt gezien. Rogers legt uit dat virussen die snel evolueren slechte kandidaten zijn voor een vaccin,10 om de eenvoudige reden dat ze sneller muteren dan de ontwikkeling van vaccins kan bijhouden.

Daarom hebben we geen vaccin tegen de gewone verkoudheid. En daarom zijn ook alle eerdere pogingen om een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen mislukt. Die studies zijn nooit verder gekomen dan dierproeven. De vaccins veroorzaakten een antilichaam-afhankelijke versterking, waardoor de dieren zieker werden dan normaal wanneer ze aan het virus werden blootgesteld.

De meeste mensen weten niet dat SARS-CoV-2 twee tot tien keer zo snel muteert als het influenzavirus,11,12 en dat deze mutaties de doeltreffendheid van het vaccin aanzienlijk kunnen verminderen. We hebben dit inderdaad gezien bij zowel de seizoensgriepprik als de coronavaccins. Wanneer je vaccineert tegen een virus dat snel muteert, loop je ook het risico dat je het virus in een meer virulente en/of vaccinresistente vorm dwingt. Rogers merkte op:
"Het adviescomité van deskundigen van de FDA (VRBPAC) kwam op 6 april 2022 bijeen om voor het eerst het 'Future Framework' te bespreken. Alle leden van het comité waren het erover eens dat de corona-injecties niet werken, dat het toedienen van boosters meerdere keren per jaar onhaalbaar is en dat de injecties aangepast moeten worden.

Ze waren het er ook unaniem over eens dat er geen 'correlaten van bescherming' zijn die men kan gebruiken om te voorspellen welke antilichaam niveaus voldoende zouden zijn om infectie met SARS-CoV-2 te voorkomen."
De VRBPAC moet nu toch zo langzamerhand weten dat de enige manier om verder te komen is om de coronaprikken uit de handel te nemen en zich te concentreren op therapeutische behandelingen. Maar dat doen ze niet. In plaats daarvan volharden ze in hun mislukte strategie. Daarbovenop maken ze de situatie nog erger door klinische proeven achterwege te laten. Ik twijfel er niet aan dat dit ernstige risico's zal opleveren voor de volksgezondheid. Ik ben het eens met Rogers, die zei:13
"Denk er eens over na. Hoe meer mRNA je in een injectie stopt, hoe hoger het percentage ongewenste voorvallen (omdat het genetisch gemodificeerde mRNA de cel kaapt en spike-eiwitten begint aan te maken). Dus als Pfizer en Moderna meer mRNA in deze injecties stoppen (om meerdere varianten te bestrijken) zal het aantal ongewenste voorvallen omhoogschieten.

Maar als Pfizer en Moderna minder mRNA per variant in een injectie stoppen (om de totale hoeveelheid mRNA op 100 mcg voor Moderna en 30 mcg voor Pfizer te houden), dan zal de effectiviteit tegen een bepaalde variant afnemen. Het Future Framework zal gegarandeerd voor 100% mislukken."
Ze Knoeien Ook Met de Doeltreffendheid

De FDA staat er ook op dat, wegens tijdsdruk, de evaluatie van de doeltreffendheid moet berusten op "andere maatstaven dan de werkelijke gezondheidsresultaten."14 Met andere woorden, of de injecties werkelijk uw risico op ernstige ziekte, ziekenhuisopname en dood verlagen, zal er niet toe doen.

De enige maatstaf waarmee rekening zal worden gehouden, is of de prik al dan niet een stijging van de antilichaamspiegels teweegbrengt, waarvan nooit is bewezen dat deze een significante bescherming bieden. Dit betekent ook dat zolang de antilichaamspiegels torenhoog zijn, het sterftecijfer ook torenhoog kan zijn en de vaccins nog steeds zullen worden gebruikt, omdat die geen onderdeel van het verhaal uitmaken.

De toespitsing op de hoeveelheid antilichamen met uitsluiting van al het andere, zou wel eens averechts kunnen werken. De gegevens van de proef van Moderna suggereren dat de prik de kans op herhaalde infecties vergroot, doordat de antilichamen tegen een bepaald deel van het virus worden geremd.

Uit een voorpublicatie van een studie15,16 die op 19 april 2022 op medRxiv werd geplaatst, bleek dat volwassen deelnemers aan de proef van Moderna die de echte injectie kregen en later een doorbraakinfectie kregen, niet zo vaak antilichamen tegen de nucleocapside - een belangrijk onderdeel van het virus - aanmaakten als deelnemers in de placebogroep.

Mensen die een placebo kregen toegediend, maakten twee keer zo vaak anti-nucleocapside antilichamen aan als degenen die de prik van Moderna kregen, terwijl hun anti-nucleocapside respons groter was ongeacht de virale belasting. Als gevolg van hun geremde antilichaamrespons zijn degenen die de prik hebben gekregen mogelijk vatbaarder voor herhaalde corona-infecties.

Deze bevindingen worden verder bevestigd door gegevens van de Britse Health Security Agency, die wekelijks toezichtgegevens over het coronavaccin publiceert, waaronder antilichaam niveaus van nucleocapsiden. Het verslag17,18 voor week 13, gepubliceerd op 31 maart 2022, toont aan dat personen die zijn ingeënt met een coronavaccin en die doorbraakinfecties hebben, inderdaad lagere niveaus hebben van deze antilichamen.

Voor alle duidelijkheid, antilichamen waarvan gedacht wordt dat ze bescherming bieden tegen corona zijn de antilichamen tegen het spike-eiwit en het receptor bindend domein (RBD).19 Maar deze studie suggereert dat antilichamen tegen andere delen van het virus een even belangrijke rol kunnen spelen en ten minste één van hen wordt geremd in plaats van gestimuleerd, wat resulteert in een situatie waarin je steeds opnieuw geïnfecteerd kunt raken.

De moraal van dit verhaal is dat we nog heel veel niet weten over dit virus, deze injecties en de wisselwerking daartussen. Vaccinmakers toestaan de samenstelling van de vaccins te wijzigen zonder klinische proeven is dus een recept voor rampspoed.

Vaccinproeven Worden Routinematig Gemanipuleerd

In de loop der jaren hebben we tal van voorbeelden gezien van de wijze waarop vaccinproeven worden gemanipuleerd, en wat de FDA nu voorstelt is eigenlijk gewoon een extreme uitbreiding en formalisering van die manipulatie. In 2017 bijvoorbeeld onthulde een acht maanden durend onderzoek door het tijdschrift Slate,20 dat HPV-vaccinproeven "niet waren ontworpen om de veiligheid deugdelijk te beoordelen."

In een intern rapport over Gardasil 9, verkregen via een verzoek op basis van de Freedom of Information Act (FOIA), had het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) daadwerkelijk aandacht gevraagd voor een aantal van deze problemen, door te stellen dat de aanpak van Merck "onconventioneel en suboptimaal" was en dat het "onzekerheid" liet bestaan over de veiligheid van Gardasil. Toch werd er niets aan gedaan.

Toen, in 2020, publiceerden Dr. Peter Gøtzsche - een Deense arts-onderzoeker, professor en medeoprichter van de Cochrane Collaboration en het Nordic Cochrane Centre - en twee collega's een review en meta-analyse21 van de gegevens van 24 HPV-vaccinproeven. Het tijdschrift Slate berichtte eveneens over deze bevindingen.22

Ook hier luidde de conclusie dat de HPV-proeven de veiligheid op het tweede plan hadden gezet, door niet de juiste veiligheidsproeven uit te voeren. Toch, om Slate magazine te citeren, "hebben de bevindingen geen invloed op de officiële aanbevelingen om gevaccineerd te worden." Volgens Gøtzsche en zijn coauteurs:23
"We oordeelden dat alle 24 studies een hoog risico op vertekening vertoonden. Ernstige schade werd onvolledig gerapporteerd voor 72% van de deelnemers (68.610/95.670). Bijna alle controledeelnemers kregen actieve comparators (48.289/48.595, 99%). Geen enkel klinisch studierapport bevatte volledige verslagen van de klinische onderzoeken ...

Na 4 jaar follow-up verminderden de HPV-vaccins HPV-gerelateerde kankerprecursoren en behandelingsprocedures maar verhoogden ernstige zenuwstelselaandoeningen (verkennende analyse) en algemeen letsel.

Aangezien de opgenomen proeven hoofdzakelijk waren opgezet om de voordelen te beoordelen en niet adequaat waren opgezet om de schade te beoordelen, is het onduidelijk in welke mate de voordelen van de HPV-vaccins opwegen tegen de schade ervan."
Het niet of onjuist registreren van letsel (zoals het vermelden van een letsel als een reeds bestaande aandoening) is een veelgebruikte tactiek om de resultaten te verdraaien en een vaccin veiliger te doen lijken dan het is. Een andere veelgebruikte strategie is het uitsluiten van alle parameters die problematisch blijken te zijn, waaronder deelnemers die letsel hebben.

Omdat dit zo'n gebruikelijke truc is, vormt het feit dat 3.000 van de 4.526 kinderen (in de leeftijd van 6 maanden tot 4 jaar) die waren ingeschreven in Pfizer's coronaproef voor kinderen werden uitgesloten, een enorme rode vlag.24 Nog verdachter is het feit dat Pfizer niet uitlegt waarom tweederde van de kinderen werd uitgesloten.

Wereldgezondheidsorganisatie Zit Achter Idee om Veiligheid Terzijde te Schuiven

De FDA heeft de idee van het "Future Framework" echter niet volledig zelf uitgevonden. Volgens Rogers zijn de echte meesterbreinen hierachter de Wereldgezondheidsorganisatie en andere voorspelbare namen:25
"Ik begreep niet totdat [...] ik dit artikel begon te schrijven, dat dit hele 'Future Framework' eigenlijk afkomstig is van de WHO. De Bill & Melinda Gates Foundation is de grootste vrijwillige contribuant aan de WHO. Dus Gates regisseert waarschijnlijk het toneelstuk.

Gates eist dat de WHO het adviesbureau McKinsey gebruikt, dus dit is waarschijnlijk een McKinsey-operatie (en McKinsey werkt ook voor de farmaceutische industrie, dus dit is een enorm belangenconflict). Zoals Naomi Wolf opmerkt, roept de betrokkenheid van de WHO ook verontrustende vragen op over de invloed van de Chinese Communistische Partij op dit proces.

Al in januari besefte de WHO/Gates/McKinsey junta dat deze injecties verschrikkelijk waren en dus besloten ze dat te gebruiken als een kans om nog meer macht en controle naar zich toe te trekken.

De WHO riep een Technische Adviesgroep COVID-19 Vaccinsamenstelling (TAG-CO-VAC) in het leven om deze Orwelliaanse 'Future Frameworks' in de ontwikkelde wereld te implementeren, teneinde de productiekosten voor Pharma te verlagen en lastige gezondheidsgegevens die de winst zouden kunnen schaden te vermijden. Alle berichten die we van de FDA hebben gezien en die naar de pers zijn gelekt, zijn in eerste instantie ontwikkeld en vrijgegeven door TAG-CO-VAC."
We Moeten Alle Toekomstige mRNA-Prikken Weigeren

Dit coronadebacle - vanaf het begin van de frauduleuze PCR-testen, tot de verwoestend gevaarlijke coronaprikken en de opzettelijke nalatigheid van vaccinmakers en gezondheidsautoriteiten - is het meest schokkende voorbeeld van een criminele onderneming dat ik ooit heb gezien. Niets anders komt ook maar in de buurt.

En de spreekwoordelijke kers op de taart die bewijst dat niets van dit alles toevallig is of is veroorzaakt door onwetendheid, is dit stiekeme en achterbakse schrappen van de eis van klinische proeven voor alle toekomstige corona-injecties in de naam van opportuniteit. Corona is geen doodvonnis - verre daarvan. Dus, er is geen noodzaak voor opportuniteit. En omdat er geen noodzaak is voor opportuniteit, is er ook geen noodzaak om nevenschade te aanvaarden in de vorm van aan de coronaprik gerelateerd letsel en sterfgevallen.

Waarom doen ze dit dan? Dat is de hamvraag en de meest voor de hand liggende antwoorden zijn alle uiterst verontrustend. In het beste geval kan het ze niet schelen hoeveel mensen, waaronder kinderen, lijden en sterven. In het slechtste geval is het de bedoeling de bevolking drastisch te verminderen door negatieve effecten op de vruchtbaarheid, vermindering van de levensduur en sterfte op korte termijn.

Om onszelf te redden, ja, om de mensheid te redden, moeten we alle mRNA-prikken, nu en in de toekomst, weigeren. En niet alleen de corona-injecties, ook alle andere die nog in de pijplijn zitten, want als ze eenmaal bereid zijn om de meest elementaire veiligheidsprotocollen over te slaan, dan kun je er zeker van zijn dat ze het weer zullen doen.

Beknibbelen op veiligheidsbeoordelingen is al tientallen jaren de geheime norm, en nu probeert men dat proces te formaliseren door heimelijk en ondermijnend te werk te gaan. De proeven inzake de eerste coronaprikken zijn nog niet eens afgerond en nu willen ze u doen geloven dat die onvolledige proeven voldoende zijn om te "bewijzen" dat alle toekomstige aanpassingen ook "veilig en effectief" zijn!

We hebben tevens gezien hoe de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention naar buiten kwamen met de mededeling dat zij geen veiligheidssignalen in de gegevens hadden gezien, om er later achter te komen dat de reden dat zij er geen hadden gevonden was omdat zij daar nooit echt naar hadden gekeken.26

Het is waanzin ten top, en de afgelopen twee jaar hebben overheidsinstanties bewezen dat ze niet van plan zijn de waanzin een halt toe te roepen. Nee, ze gaan met dit experiment door zo ver als mogelijk is, hetgeen betekent totdat de mensen overal zeggen "Genoeg" en al hun voorraden laten wegrotten.

Er Is Hulp Voor Wie de Prik Heeft Genomen

Tot slot, voor het geval u al een of meer coronaprikken heeft genomen en daar nu spijt van hebt, is de eerste belangrijkste stap die u kunt nemen te besluiten geen verdere injecties meer te nemen, en dat geldt eveneens voor conventionele vaccins en alle andere op mRNA of gen gebaseerde injecties.

Vervolgens, als u vermoedt dat uw gezondheid kan zijn beïnvloed, bekijk dan het Frontline COVID-19 Critical Care Alliance's (FLCCC) post-vaccin behandelingsprotocol I-RECOVER,27 dat u van covid19criticalcare.com in verschillende talen kunt downloaden.

Bronnen en Referenties

Zie: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/07/08/covid-19-vaccine-trials-results.aspx