vaccinatiegraad sterfte
De afgelopen maanden zijn er steeds meer aanwijzingen voor een positieve correlatie tussen sterfte door alle oorzaken en coronavaccins. Om het bestaan van deze correlatie aan te tonen is het echter van cruciaal belang om de sterfte en de vaccinatiegraad te kunnen vergelijken binnen een relatief homogene populatie.

De Nederlandse onderzoeker André Redetti heeft dit nu onderzocht. Hij vergelijkt het sterftecijfer en de vaccinatiegraad tussen gemeenten in Nederland en constateert dat vaccinatie geen sterftebeperkend effect heeft.

In plaats daarvan ziet hij een statistisch significante positieve correlatie tussen de vaccinatiegraad en het sterftecijfer.

In dit geval gaat het om de periode week van 35 tot 52 van 2021. Zoals de grafiek laat zien is er een sterke correlatie, d.w.z. een hogere vaccinatiegraad in een gemeente is gecorreleerd met een hoger sterftecijfer. De volledige analyse is nog niet collegiaal getoetst, maar wel beschikbaar op Researchgate.

Deze resultaten sluiten aan bij de zorgwekkende cijfers van oversterfte die we nu in veel landen zien. Waarschijnlijk is de grote boosdoener de stijging van het aantal ernstige bijwerkingen van de coronavaccins in vergelijking met andere vaccins. Een bijkomende reden kan het soms negatieve effect van vaccinatie op corona-specifieke sterfte zijn, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië.

Deze resultaten zijn bijzonder verontrustend. En misschien nog wel zorgwekkender is de algemene censuur bij het publiceren of bespreken van deze resultaten. De reguliere media gaan de discussie uit de weg, terwijl het management van sociale platforms als Facebook en LinkedIn zelfs regels hebben opgesteld tegen het vermelden van negatieve feiten over de vaccins. Men kan zich alleen maar afvragen wat een dergelijke censuur kan betekenen voor dit soort leidende bedrijven, als en wanneer de massahysterie overwaait en degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderdrukken van vitale informatie en het aanprijzen van gevaarlijke misinformatie ter verantwoording worden geroepen voor hun daden.

Zie: https://thorsteinn.substack.com/p/the-netherlands-higher-vaccine-uptake