marlies dekkers
Tijdens mijn recente reis naar Nederland werden Dr. Theo Schetters en ik geïnterviewd door Marlies Dekkers van de De Nieuwe Wereld Podcast. Die video, gemaakt voor een Nederlands publiek, staat momenteel (voorlopig) op youtube, maar het is onwaarschijnlijk dat deze daarop zal blijven staan. Daarom heb ik ´m ook gedownload en hier geplaatst, omdat ik van mening ben dat het onderwerp dat Theo en ik in dit interview bespreken belangrijk is. De gegevens en analyses die Theo onthult, zullen hoogstwaarschijnlijk worden genegeerd door de commerciële media, en vermoedelijk ook worden gecensureerd door de grote tech-reuzen Meta/Facebook, Google/Alphabet en Twitter. Maar dat betekent niet dat het niet openbaar gemaakt en besproken moet worden. Theo is een zeer serieuze, goed opgeleide, verantwoordelijke viroloog, immunoloog en vaccindeskundige. Hij wordt in Nederland zeer gerespecteerd en bracht in deze moeilijke tijden de vereiste moed op om naar de waarheid te zoeken EN deze bekend te maken.

Ik heb fragmenten uit de transcriptie van de podcast (met behoud van commentaar) van het laatste deel van het interview hieronder opgenomen.

Achtergrond: Dr. Theo Schetters promoveerde in de Geneeskunde aan de Universiteit van Nijmegen in Nederland en ontving een visiting scientist award van de Royal Society (Londen) om te werken aan de immunologie van malaria aan het National Institute for Medical Research in Mill Hill, Londen (UK). Van 1988 tot 2014 werkte hij bij Intervet International (Boxmeer, Nederland), waar hij een vaccin ontwikkelde tegen coccidiose bij kippen (Nobilis® Cox ATM) en een vaccin tegen Babesia-infecties bij honden (Nobivac® Piro). Hij is uitvinder van een verbeterd vaccin tegen ziekten die geassocieerd worden met de Rhipicephalus teek. Momenteel is hij directeur van ProtActivity, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van vaccins tegen teken en door teken overgedragen protozoaire infecties. In 2004 ontving hij de Eremedaille van de Faculteit Farmacie van de Universiteit van Montpellier 1 in Frankrijk en werd benoemd als Professeur Invité, als erkenning voor zijn bijdrage aan langdurig onderzoek in samenwerking met het Laboratorium voor Cellulaire en Moleculaire Biologie van de Universiteit (hoofd Prof. Andre Gorenflot). Hij is redactielid van "Veterinary Parasitology, Trials in Vaccinology" (Elseviers Science Publishers) en "Parasitology" (Cambridge University Press).

Dr. Schetters is een uitzonderlijk begaafd en zeer gerespecteerd vaccinoloog - laten we hopen dat zijn waarschuwingen niet door zijn regering en de wereldleiders op het gebied van de volksgezondheid in de wind worden geslagen.

Dit is een lang interview. Daarom heb ik de onderstaande transcriptie bewerkt zodat ik me kon richten op zijn meest recente studie, waarin statistisch de mogelijkheid wordt getest van een correlatie tussen de boostervaccincampagnes (in het cohort 60+-jarigen) in Nederland en een oversterfte door alle oorzaken. De hypothese komt er in feite op neer, dat er een temporele (in de tijd) statistische correlatie bestaat tussen de regionale vaccinopname en pieken in de oversterfte door alle oorzaken in het 60+ cohort van vaccinatieontvangers. De Nederlandse regering heeft een strategie gevolgd, waarbij "booster"doses van de genetische vaccins worden toegediend als regionale vaccinatiegolven, wat de mogelijkheid biedt om mogelijke correlaties te onderzoeken na sortering van de gegevens naar tijd en regio. Dit maakt een vorm van interne controle in de aanpak van de gegevensanalyse mogelijk, die kan worden gebruikt om de kracht van de analyse te vergroten. Theo heeft die gegevens nu naar de Nederlandse regering gestuurd. Ik denk dat zijn studie wel eens een van de belangrijkste zou kunnen zijn die dit jaar beschikbaar komen, omdat de correlatie tussen de vaccins en de oversterfte in de geteste (60+ jaar) cohorten bijzonder sterk blijkt te zijn.

Ik kijk uit naar de indiening van deze resultaten, de beoordeling door vakgenoten en de publicatie ervan in een vaktijdschrift, hoewel ik er alert op ben dat de politieke implicaties van zijn bevindingen het moeilijk kunnen maken om een redacteur te vinden die bereid is om de te verwachten politieke tegenreactie te weerstaan. In de video en de transcripties geeft Theo een voorproefje van de gegevens waarover hij nu beschikt. Als deze gegevens en analyses verder onderzoek doorstaan, wat ik vermoed, zullen de bevindingen ofwel beleidsveranderingen afdwingen, ofwel de ondermijning van de onafhankelijkheid en integriteit van de mondiale beleidsvormingsprocessen en besluitvormers op het gebied van de volksgezondheid verder bevestigen.

* * *

Fragmenten uit deTranscriptie (vanwege problemen met accenten/Engels als tweede taal is de transcriptie niet 100% perfect, vergeef me eventuele fouten in zinsbouw en grammatica) -
Dr. Theo Schetters: Vanaf het begin wisten wede dat COVID (SARS-CoV-2) een zeer muterend virus was. Dus ik heb altijd gezegd, het is alsof je met je spuit achter het virus aan rent, dat van je weg rent. En dus kun je de mutaties nooit bijhouden. En dat is eigenlijk wat we nu zien.

Dus ook in Nederland heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid gezegd dat er voor mensen die twee keer met het oorspronkelijke vaccin zijn ingeënt, op dit moment geen bescherming meer is. Dus dat is het officiële resultaat, voor wat betreft de werkzaamheid (nul bescherming).

Dan zien we op het gebied van de veiligheid ook problemen. Dat is het moeilijkste gedeelte, omdat men (de overheid) niet over de veiligheid wil praten. Er zijn zoveel mensen die contact met mij opnemen omdat ik in Nederland best wel bekend ben. Dus ik krijg e-mails en telefoontjes van mensen die zeer slechte ervaringen hebben gehad na vaccinatie.

En het trieste is dat, hoewel deze mensen gehoorzaamden aan de regels van de overheid en daar vertrouwen in hadden, maar nu ze deze vreselijke bijwerkingen hebben, wil de overheid niet luisteren. Weet je, ze worden gewoon zo genegeerd. We praten er niet over. En dat is de situatie op dit moment.

Soms maak ik de vergelijking dat er een moord is gepleegd en dat het lichaam in het meer is gegooid. En na een bepaalde tijd komt dat lichaam boven water, en dat is wat we nu zien gebeuren, en dat is een heel moeilijk, heel moeilijk verhaal.

Deze vaccins zijn hier op de markt uitgebracht. Deze bedrijven verdienen ontzettend veel geld. Waarom doen deze bedrijven niet het onderzoek waar wij om vragen? Want als we het nu hebben over het risico dat je DNA verandert door deze technologie, dan wordt dat onderzoek uitgevoerd door academici, door onderzoeksgroepen die dat op vrijdagmiddag erbij doen, omdat niemand wil dat ze het uitvoeren (ze worden er niet voor betaald). En dat is wat er nu gebeurt. Wanneer zullen al deze bedrijven het geld en de middelen en alles hebben om dat te doen?

Dr. Robert Malone: ... Ik heb alles voorbij zien komen. De regel in de ontwikkeling van geneesmiddelen is dat als je in de farmaceutische industrie zit, je nooit een vraag stelt die je niet gedwongen bent te stellen, omdat je een antwoord kunt krijgen dat je niet leuk vindt.

Dr. Theo Schetters: Precies, ja.

Dr. Robert Malone: En het is duidelijk. De reden waarom de farmaceutische bedrijven het niet uitvoeren, is dat het niet in hun financieel belang is om dat te doen. En de regelgevers hebben gefaald in het opleggen van eisen, ze hebben hun werk niet gedaan, te vereisen dat de FDA, EMA, vul maar in. Oké? De wereldwijde regelgevende macht heeft gefaald in haar taak om aan te dringen op de correcte toepassing van de richtlijnen van het internationale comité voor harmonisatie en de EMA- en FDA-reglementen, om erop aan te dringen dat de farmaceutische industrie haar werk doet. Dat is hoe het ecosysteem werkt. Farma zal die studies niet doen. En regeringen zullen die studies niet financieren, tenzij er een dwingende functie is, die zegt dat je die studies zult moeten uitvoeren, want we hebben er allemaal mee ingestemd, en dat hebben we, volgens alle voorschriften en documentatie hadden deze dingen gedaan moeten worden.

Dr. Theo Schetters: Ja, precies.

Dr. Robert Malone: Er was een bewuste beslissing om de farmaceutische bedrijven niet te dwingen de dingen te doen die de voorschriften vereisen, waar we allemaal al tientallen jaren lang mee hebben ingestemd...

Dr. Theo Schetters: Gewoon overboord gezet.

Dr. Theo Schetters: Dus hoe gaan we deze boodschap aan de bevolking brengen? De meeste mensen in Nederland zijn gevaccineerd. Ongeveer 75%. Dus je kunt ze niet bang maken door te zeggen dat ze iets in hun lichaam hebben dat het einde van hun leven zal betekenen. Nee, want dat is wat ik probeer te zeggen. In alle eerlijkheid, het (de waarschijnlijkheid van overlijden toe te schrijven aan vaccinacceptatie) is niet dusdanig sterk.

We weten dat het niet zo is dat iedereen binnen een jaar na vaccinatie doodgaat, maar een bepaald percentage van de mensen ondervindt hier wel grote problemen door. En het punt is dat ik denk dat we hier open en eerlijk over moeten zijn. Niet alleen vanwege de Coronavaccins, maar omdat we zien gebeuren dat deze technologie wordt geïntroduceerd als, nu we het voor Corona hebben gebruikt, wordt het geaccepteerd. Iedereen weet dat. mRNA- vaccins, weet je wel?

Dr. Robert Malone: Influenza. Apenpokken (mRNA vaccins komen eraan).

Dr. Theo Schetters: Precies. Dus dat is waar we tegen vechten, omdat we zeggen dat deze technologie niet volwassen is en misschien kan het in de toekomst iets doen, maar we zijn nu zeker niet op het punt om al die andere vaccins of varianten te ontwikkelen, zoals een Coronavaccin voor de Omikronvariant met dezelfde bekende technologie, want dat probleem heb je niet opgelost. En we hebben dat probleem. We hebben een probleem van mensen die sterven na vaccinatie. En er ziek van worden.

Dr. Robert Malone: Met inbegrip van de kinderen.

Dr. Theo Schetters: Ja.

Dr. Robert Malone: En met gevolgen voor de reproductieve gezondheid.

Dr. Theo Schetters: Ja.

Marlies Dekkers: Wat we nu dan weten over de bijwerkingen? Dus dit is de toekomst. Klinkt mij als verschrikkelijk in de oren. Maar op dit moment, waar kunnen mensen op letten? Wat voor soort klachten men kan hebben als men hier nu naar luistert en denkt 'wat?', misschien heeft het met het vaccin te maken.

Dr. Theo Schetters: Ja. Nou, dat is het probleem met deze technologie, omdat dit mRNA door je lichaam reist vanwege de samenstellingen die ze hebben gebruikt.

Dr. Robert Malone: Maar artsen werd verteld dat zulks niet het geval was.

Marlies Dekkers: Nee, het zou in de arm blijven.

Dr. Theo Schetters: Dus het heeft potentieel invloed op alle organen. En dat is wat de artsen nu zien, ze zien allerlei symptomen waarvan ze niet weten wat het is. En omdat de bijwerkingen niet slechts één bijwerking betreffen, maar van alles kunnen zijn, komen die op statistisch niveau heel moeilijk boven water. En daarom voeren we analyses uit op de sterfte door alle oorzaken, want als we niet weten wat er precies samenhangt met vaccinatie, natuurlijk, de stollingsproblemen, myocarditis, dat weten we wel, maar er zijn op dit moment veel meer dingen aan de hand. En daarom kijken we naar de sterfte door alle oorzaken, en in Nederland is het nu heel duidelijk dat er een goede correlatie is tussen het aantal vaccinaties dat aan mensen wordt gegeven en het aantal mensen dat binnen een week daarna overlijdt. Dus laten we zeggen dat we in deze week 10.000 vaccinaties hebben gegeven. Dan hebben we in deze week iets van 125 extra sterfgevallen (Mijn aantekening - dat is gelijk aan 800 sterfgevallen per 100.000 of 1/800 in het 60+ cohort).

Marlies Dekkers: En welke gegevens gebruik je dan?

Dr. Theo Schetters: Ik gebruik de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en van ons Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. En het punt is dat, hoewel zij dat elke week rapporteren, zij niet de grafieken rapporteren die wij maken. Dus wat zij doen is de cumulatieve opbouw van de mensen laten zien, het aantal mensen dat de vaccinatie heeft gekregen, de vierde injectie. Dus dan zie je een curve die stijgt. Je ziet niet de verandering per week, maar je berekent per week een verandering en dan neem je de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waar ze de oversterfte presenteren die dezelfde dynamiek volgt, dezelfde.

Marlies Dekkers: Dus als je meer vaccins hebt in die week, dan heb je ook meer oversterfte.

Dr. Theo Schetters: Precies. Ja.

Marlies Dekkers: Als je minder vaccins hebt in die week, dan heb je minder...

Dr. Theo Schetters: Minder sterfgevallen.

Marlies Dekkers: Ik krijg kippenvel.

Dr. Theo Schetters: Ja. En het punt is, natuurlijk, we krijgen niet de echte, wat wij noemen de granulaire gegevens, wat betekent dat we hierover niet van persoon tot persoon beschikken. Dit soort cijfers zijn voor groepen. Dus die groep kreeg dat aantal vaccins. En in die leeftijdsgroep zie je dit aantal van oversterfte. Maar we weten niet of dit echt één op één gecorreleerd is. En daarom hebben we om meer gegevens gevraagd, omdat Ronald Meza zei - Ronald Meza is een professor in de statistiek en we hebben het hier besproken en gezegd, oké, geef ons binnen een week die gegevens.

We weten wat er gebeurt. Simpel. Maar we kunnen de (granulaire) gegevens niet krijgen. Dus houden we een correlatie over, een observatie. Maar ik denk dat het nu zo sterk wordt dat tenminste, als je het hebt over voorzorgsmaatregelen - dat is de manier waarop ze de vaccins aan de man brachten, eigenlijk, ze brachten ze als voorzorgsmaatregelen aan de man. Zodat we veilig zouden zijn. Dan zou ik zeggen, ik gebruik nu hetzelfde argument. Als ik deze correlaties zie, hoewel ik op dit moment geen causaliteit kan bewijzen van een voorzorgsmaatregel, dan zou je moeten zeggen dat we hiermee moeten stoppen.

Dr. Robert Malone: Dus sterfte door alle oorzaken is de ultieme indicator voor dingen die we niet verwacht hadden. En dat is waarom we dit altijd moeten hebben bij klinisch onderzoek. En toch hebben we weer, zoals zovele andere dingen, de kennis van decennia genegeerd en het belang van de sterfte door alle oorzaken ontkend.

Dr. Theo Schetters: Ja. We hebben dus een aangetekende brief geschreven aan de directeur van ons Instituut voor Volksgezondheid, waarin we de resultaten presenteren en mijn bezorgdheid uiten. En gewoon met de vraag, uit voorzorgsoverwegingen, heroverweeg alstublieft de vaccinatiestrategie omdat ik denk dat dit een echte waarschuwing vormt. En dus is het niet zo dat iedereen sterft. Eigenlijk als ik een grove berekening maak is het 1 op de 800, maar nogmaals, ik bedoel, dit zijn dan vooral...

4e vaccinatie sterfte
Dr. Robert Malone: 1 op 800 is een behoorlijk groot getal.

Marlies Dekkers: Het is een behoorlijk groot getal.

Dr. Robert Malone: De incidentie van myocarditis wordt nu door sommige regeringen publiekelijk erkend als 1 op 5.000.

Dr. Theo Schetters: Ja, ik weet het. En dus als ik het heb over, natuurlijk, de (booster) vaccinatiecampagne die nu gaande is, dat is het mooie in Nederland, dat wordt in de vorm van een campagne gedaan. Dus je hebt een gevaarsignaal dat makkelijker naar boven komt...met een ...tijdvenster, dus kun je het gemakkelijk...

Marlies Dekkers: ...opvolgen.

Dr. Theo Schetters: (De booster) Die wordt alleen gegeven aan mensen van boven de 60. Ja? Dus dat verklaart misschien waarom je een relatief hoog aantal hebt, omdat je ook de zeer oude mensen hebt die (in hogere aantallen sterven door het vaccin).

Dr. Robert Malone: Dus dit is cruciaal, en dit was iets dat minstens een jaar geleden uit de vroege gegevens werd gehaald, en het was een van de logische fouten die ikzelf en anderen hadden gemaakt, we bekritiseerden de CDC en deze andere openbare instanties voor het niet stratificeren van het risico van het virus, wat betekent dat het klopt dat vrijwel al het risico van sterfte door het virus geïsoleerd zit binnen een zeer klein leeftijdsvenster van eigenlijk 65 jaar en ouder.

Samen met Peter Navarro schreef ik opiniestukken, waarin ik zei dat we onze vaccinatie moeten richten op de mensen die het het meest nodig hebben en dat we de rest van de bevolking moeten laten doen wat Zweden uiteindelijk heeft gedaan, namelijk natuurlijke immuniteit verwerven en het vaccin bewaren, in plaats van de evolutie van ontsnappingsmutanten van het vaccin aan te jagen voor deze mensen die het het meest nodig hebben.

En toen kwamen de gegevens boven drijven dat niet alleen het risico van het virus naar leeftijd gestratificeerd is, maar dat ook het risico van het vaccin naar leeftijd gestratificeerd is. En als je die stratificatie-analyse naar leeftijd doet, wat normaal gesproken wordt gedaan maar voor ons verborgen is gehouden, dan ontdek je dat de bijwerkingen zich ook concentreren bij deze mensen die ouder zijn en onderliggende aandoeningen hebben. En het lijkt er op, uit wat ik van jou nu hoor, dat het signaal van oversterfte dat jij waarneemt en dat correleert met de inentingscampagnes, ook gestratificeerd kan zijn naar leeftijd. En dat zou volstrekt consistent zijn met alle andere gegevens.

Dr. Theo Schetters: Dat is waar. Dus als ik het opsplits in drie leeftijdsgroepen, dan zie je dat het grootste deel van de sterfte in de leeftijdsgroep van 80+ zit.

Dr. Robert Malone: Wat jammer is want zij hebben het het meest nodig.

Dr. Theo Schetters: Precies.

Dr. Robert Malone: Maar we kunnen de waarheid niet uit de weg gaan,

Dr. Theo Schetters: Maar, Robert, hebben ze op dit moment nog vaccinatie nodig? Omdat we het over Omikron hebben, over een goed niveau van groepsimmuniteit. En wat is het risico nu dus voor de mensen van die leeftijden?

Dr. Robert Malone: Dat is de reden waarom (naast andere dingen die ik vertegenwoordig) ik voorzitter ben van de Internationale Vereniging van Artsen en Medische Wetenschappers. Wij zijn dus met 17.000 mensen, alleen artsen en medische wetenschappers, allen geverifieerd, geen verpleegkundigen, niet omdat we een hekel hebben aan verpleegkundigen, maar het heeft te maken met de positionering ten opzichte van de pers en de berichtgeving. Dus dat is de basis voor onze organisatie.

Maanden geleden hielden we een persconferentie met een duidelijke, ondubbelzinnige verklaring, te vinden op www.globalcovidsummit.org, waarin we een duidelijke, ondubbelzinnige verklaring aflegden. Naar onze mening, als organisatie, moeten deze vaccins worden teruggetrokken. Ze zijn niet langer gerechtvaardigd op basis van een risico-batenverhouding. En als de persoon die verantwoordelijk is voor het ontstaan van deze technologie, word ik vaak bekritiseerd. Heb ik niet beseft wat ik aan het doen was? En ik kon op geen enkele manier weten dat de normale normen voor reglementaire ontwikkeling, testen en klinische proeven zouden worden omzeild.

Maar ik spreek als iemand die beschikt over grondige kennis van de technologie en de risico's en voordelen, de aard van de samenstellingen, de rol van de pseudouridine, al die dingen.

Het is mijn mening en die van de organisatie die ik vertegenwoordig, dat de gegevens nu voldoende duidelijk zijn dat, naar onze mening, de lopende campagne voor vaccinatie niet langer gerechtvaardigd is.

Dr. Theo Schetters: Daar ben ik het mee eens.

Dr. Robert Malone: En verder is het onze mening, dat vroegtijdige (met meerdere medicijnen) behandeling levens redt. Dat we nu een breed spectrum van vroege behandelingsopties hebben. Al die aanvallen in de pers op ivermectine of hydroxychloroquine. Zelfs als je die allemaal buiten beschouwing laat, zijn er genoeg andere middelen. De nieuwe middelen, monoklonale antilichamen. Veel dingen. Waar het om gaat is dat deze... onze ouderen, onze mensen met een hoog risico, onmiddellijk toegang hebben tot behandelingsmethoden.

Dr. Theo Schetters: Precies.

Dr. Robert Malone: Als ze symptomen ontwikkelen. Net als de President. Net als Tony Fauci. Dezelfde standaard zou moeten gelden voor elk van onze mensen met een hoog risico. Maar evenzo moeten we niet doorgaan met dit 'alles verdient dezelfde hamer'.

Marlies Dekkers: One size fits all.

Dr. Robert Malone: Net als Paxlovid, waarvan een recent opinie-artikel in Science Magazine duidelijk uiteenzet, dat deze strategie van proteaseremmers tegen de belangrijkste protease, wat het mechanisme van Paxlovid is, zeer vatbaar is voor virale evolutionaire ontsnapping.

Dr. Theo Schetters: Het ontsnappen van het middel.

Dr. Robert Malone: En dat constateren we. En het was een bekend risico met proteaseremmers. Het is een bekend risico met HIV proteaseremmers. We weten dat, we zijn bekend met al deze wetenschap. Ik zat in het comité van het NIH, de Stichting van het NIH genaamd het ACTIV Comité, gedurende de tijd dat deze medicijnen werden getest, de ACTIV-proeven. En het werd toen expliciet erkend, dat deze strategie van een enkelvoudig middel een volledige opzet was voor evolutionaire ontsnapping van het virus. Jij weet dit als viroloog. En wat dat betekent is niet dat we de medicijnen niet moeten gebruiken als enkelvoudige middelen.

Dr. Theo Schetters: Nee, maar gecombineerd.

Dr. Robert Malone: We zouden ze gecombineerd moeten gebruiken en we zouden ze selectief moeten gebruiken voor de mensen die ze het meest nodig hebben. En dan hebben we Pfizer, de fabrikant die de klinische proeven met Paxlovid bij mensen met een normaal risico stopzette omdat het niet werkte. Het was niet effectief bij mensen met een gemiddeld risico. Oké? Dus we hebben meerdere bewijslijnen, die aantonen dat we dit medicijn niet blindelings moeten gebruiken elke keer als iemand geïnfecteerd raakt, we moeten deze dingen verstandig gebruiken.

Dr. Theo Schetters: Ja. Net zoals dat met vaccins moet gebeuren.

Dr. Robert Malone: Juist.

Marlies Dekkers: Oké. Allebei enorm bedankt. Ik denk dat het voor mij een heel leerzaam gesprek was. Dat was het zeker. En dank voor je tijd en dank voor je komst naar Nederland.

Dr. Robert Malone: Mijn genoegen, en veel dank voor de mogelijkheid om hier te zijn en van jullie te leren. En ik ben zo dankbaar om te horen over jouw moed en jouw werk. Ik voel zeker mee met de academische tegenwerking en de tegenwerking van de media en de censuur en propaganda en laster en gaslighting die zo velen van ons hebben ervaren, maar ondanks dat alles blijf je moedig. En daar bedank ik jou voor. Hulde aan jou.

Dr. Theo Schetters: Dank je, Robert. Dat is geheel wederzijds. Je bent een inspiratie voor velen van ons.

Dr. Theo Schetters: Ja, zeker.

Marlies Dekkers: Dank jullie beiden.

Dr. Theo Schetters: Veel dank.

Zie: https://rwmalonemd.substack.com/p/data-doesnt-lie-mrna-vaccines-and