Amsterdam Schiphol Airport

Amsterdam Schiphol Airport
De luchthaven Schiphol krijgt vanaf november 2023 te maken met een drastische daling van het vliegverkeer als gevolg van recentelijk aangekondigde wetgeving.

In een poging om geluidsoverlast en luchtvervuiling in de regio terug te dringen, is het huidige Nederlandse kabinet bezig met plannen om het aantal vluchten op de luchthaven te beperken tot 440.000 per jaar. Schiphol heeft momenteel toestemming voor 500.000 vluchten per jaar, maar gebruikt niet alle beschikbare slots.

Milieuproblemen

De regering heeft geprobeerd een evenwicht te vinden tussen het belang van de luchthaven voor 's lands economie en verbetering van de kwaliteit van leven voor de omwonenden, waarbij Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, in een regeringsverklaring van 24 juni op de bezorgdheid reageerde.

"Ik wil zowel de luchtvaartsector als de omwonenden zekerheid en perspectief bieden," aldus Harbers. "Dit besluit vormt de basis voor een nieuw evenwicht. Helaas bevat het een moeilijke boodschap voor de luchtvaartsector, die nog volop aan het herstellen is van de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie."

In de afgelopen tien jaar kende de luchthaven een exponentiële groei en ontwikkelde zich tot een belangrijke Europese hub, wat vragen oproept over verdere uitbreiding en de impact ervan op het milieu en de omliggende gemeenschappen.


Commentaar: Het overheidsbeleid elders toont aan dat de belangen van lokale gemeenschappen nauwelijks meetellen.


Inmiddels heeft de luchthaven gereageerd op het nieuws, waarbij de nadruk gelegd wordt op het werk dat is verricht om de uitstoot te verminderen en bezorgdheid wordt uitgesproken over het effect dat de verschuiving in de regelgeving zou kunnen hebben op de geluidsoverlast.
"De missie van Schiphol is om Nederland met de wereld te verbinden en tegelijkertijd de vermindering van onze impact op het milieu en klimaat te versnellen. Schiphol streeft niet naar groei omwille van groei, noch naar inkrimping omwille van inkrimping."
"Wij zijn voorstander van een doordachte aanpak die leidt tot het beoogde doel: Nederland met de wereld verbinden als een steeds stillere en schonere luchthaven Schiphol."
Geen besluit over Lelystad

Daarnaast uitte Schiphol kritiek op het feit dat de regering geen besluit heeft genomen over de toekomstige ontwikkeling van het nabijgelegen Lelystad Airport als uitwijkalternatief, ter ontlasting van de huidige overbelaste faciliteiten van de luchthaven.

Lelystad Airport ligt ongeveer 25 km buiten het centrum van Amsterdam en functioneert momenteel als een algemene luchthaven. Het beschikt echter over de middelen om grotere narrow body vliegtuigen te ontvangen, waardoor ook vluchten van low cost - en chartermaatschappijen ontvangen kunnen worden. De plannen hebben meermaals te kampen gehad met tegenslagen in verband met milieu- en financiële bezwaren, alsmede met de daling van het passagiersverkeer gedurende de pandemie.

De Schiphol-top heeft er de afgelopen maanden bij het kabinet op aangedrongen de omschakeling van Lelystad naar commerciële diensten te bevorderen, waarbij topman Dick Benschop er in een verklaring van januari bij de regering op aandrong actie te ondernemen, stellende dat de luchthaven al gereed is om in gebruik te worden genomen. Het kabinet heeft echter bevestigd dat het pas medio 2024 een besluit over Lelystad zal nemen, omdat het wacht op een natuurvergunning en een oplossing voor de lage aanvliegroutes.


Commentaar: Het kabinet stelt een besluit over de omleiding dus uit tot nadat er al een begin zal zijn gemaakt met de vermindering van vluchten.


Schiphol heeft vooral geworsteld met de ongekende post-pandemische vraag en besloot deze zomer duizenden vluchten met zo'n 16% te verminderen, waarbij het aantal dagelijkse stoelen werd beperkt tot slechts 13.500 ter verlichting van de druk en ter voorkoming van mogelijke gezondheids- en veiligheidsproblemen.


Commentaar: Inderdaad, talrijke luchthavens in het westen schrappen duizenden vluchten tijdens de zomervakantie en ondanks verdoezeling door zowel de regering als de luchtvaartmaatschappijen zelf, is onthuld dat dit komt omdat zij zoveel personeel hebben ontslagen tijdens de verzonnen coronaviruscrisis, dat zij niet langer over het personeel beschikken dat nodig is om de vluchten plaats te laten vinden: Staff shortages force UK's busiest airport to block & cancel bookings of summer flights


"We nemen deze maatregel met een ongelooflijk zwaar hart. Iedereen op Schiphol en al onze partners willen niets liever dan alle reizigers met open armen ontvangen, zeker na de impact die het coronavirus heeft gehad," voegde Benschop toe.

"Op Schiphol is deze zomer veel mogelijk, maar niet alles. Nu een grens stellen betekent dat het overgrote deel van de reizigers op een veilige en verantwoorde manier vanaf Schiphol kan reizen."

Zie: https://simpleflying.com/amsterdam-schiphol-cuts-slots-12-percent/