electrische auto
© Mark Baker/APAdam Morton
Bank Australia zegt dat het vanaf 2025 niet langer aanbieden van leningen voor nieuwe auto's die op fossiele brandstoffen rijden een verantwoorde stap is.
Het besluit van Bank Australia om vanaf 2025 geen leningen meer aan te bieden voor nieuwe auto's die rijden op fossiele brandstoffen, is volgens de bank een verantwoorde stap om meer mensen aan te moedigen elektrische auto's te kopen.

Bank Australia, die in handen is van klanten, zal het zelfopgelegde verbod vrijdag aankondigen op een nationale EV-top in Canberra, met als argument dat het een verantwoorde stap is om ervoor te zorgen dat haar kredietpraktijken "onze klanten niet opzadelen met hogere koolstofemissies en steeds duurdere gebruikskosten."

De chief impact officer van de bank, Sasha Courville, zei dat de bank, waar 185.000 klanten aan verbonden zijn, zou doorgaan met het financieren van leningen voor tweedehands auto's met verbrandingsmotoren, omdat erkend wordt dat niet iedereen zich binnen drie jaar een electrische auto zou kunnen veroorloven.

Maar volgens haar zou de aankondiging een signaal afgeven, dat "als je overweegt een nieuwe auto te kopen, je serieus moet nadenken over een elektrisch voertuig, zowel vanwege de impact op het klimaat als vanwege de kostenbesparingen tijdens de levensduur."

"We hebben gekozen voor 2025 omdat de overstap naar elektrische voertuigen snel moet gebeuren en we geloven dat het kan met de juiste ondersteunende beleidsmaatregelen om een groter aanbod van meer betaalbare elektrische voertuigen naar Australië te brengen," aldus Courville.

De minister van klimaatverandering, Chris Bowen, zal de top vertellen dat de Albanese regering de staten en territoria heeft aangeschreven om hen uit te nodigen samen te werken aan een nationale EV-strategie, inclusief het overwegen van de invoering van normen voor brandstofefficiëntie van voertuigen om het gebruik van schonere auto's aan te moedigen.


Commentaar: Wat Orwelliaanse taal is voor de plannen van de regering om mensen te dwingen zich te onderwerpen aan hun dictaten onder het mom van 'groene' energie.


Brandstofefficiëntienormen stellen een emissiedoelstelling voor autofabrikanten, gemiddeld over alle auto's die ze verkopen, gemeten in gram uitgestoten CO2 per gereden kilometer. De doelstellingen worden geleidelijk verlaagd tot nul, wanneer ze in feite een verbod worden op nieuwe auto's die op fossiele brandstoffen rijden. Zij zijn van toepassing op ongeveer 80% van de wereldwijde markt voor lichte voertuigen.


Commentaar: Vooral de westerse landen baseren hun beleid op ontkrachte propaganda voor opwarming van de aarde, terwijl de multipolaire wereld en de ontwikkelingslanden het niet eens zijn met dit destructieve beleid en aldus is het opdringen ervan aan een derde van de planeet volstrekt absurd, zelfs volgens hun theorieën.


Fragmenten uit Bowens toespraak die voorafgaand aan het evenement aan de media werden vrijgegeven, stellen dat de strategie erop gericht is de betaalbaarheid en de keuzemogelijkheden te verbeteren door de lokale EV-markt uit te breiden. Slechts 2% van de vorig jaar in Australië verkochte nieuwe auto's waren voertuigen met een lage uitstoot, vergeleken met 9% wereldwijd.

Uit het fragment blijkt, dat Bowen nog net geen verplichte brandstofefficiëntienormen beloofde, maar zei dat het tijd was voor "een ordelijke en verstandige discussie" over de vraag of deze kunnen helpen het aanbod van EV's te verbeteren en zowel de emissies als de kosten van het gebruik van een auto te verlagen.


Commentaar: Behalve dan dat men alleen maar naar de reguliere media en corrupte wetenschappelijke instellingen hoeft te kijken om te zien dat een zinnige discussie over dit onderwerp niet is toegestaan, aangezien slechts één reeks beweringen, voor het grootste deel, ooit zendtijd krijgt.


Hij zei dat Australië, behalve Rusland, het enige OESO-land is dat geen kooldioxidenormen voor voertuigen heeft ingevoerd of in ontwikkeling heeft.

"Het ontbreken van dergelijke normen in Australië wordt genoemd als een van de factoren die van invloed zijn op het aanbod en de kosten van EV's. Waarom? Omdat, terwijl Australië geen leiderschap toont, fabrikanten voorrang geven aan markten die dat wel doen," zo staat vermeld in de toespraaknotities van Bowen.

"Dit betekent dat consumenten niet de keuze krijgen die internationaal beschikbaar is en dat wij, nu de wereld verschuift naar efficiëntere en schonere voertuigen, het risico lopen een dumpplaats te worden voor oudere technologie die op andere markten niet kan worden verkocht."


Commentaar: Beide beweringen staan ter discussie en zijn in het beste geval contextgebonden; want, waar komt die 'schone' energie vandaan? En terwijl het efficiënt kan zijn om een korte afstand in een elektrische auto af te leggen, zijn elektrische auto's voor het afleggen van langere afstanden niet efficiënt en in plaats daarvan onbetaalbaar inefficiënt.


De top wordt georganiseerd door Boundless, een nieuwe non-profitorganisatie, die zich richt op klimaatoplossingen en werd opgericht door techmiljardair Mike Cannon-Brookes in samenwerking met de Electric Vehicle Council, de Smart Energy Council en het Australia Institute. De organisatie zal zich vooral richten op de vraag hoe brandstofefficiëntienormen moeten worden ontworpen.

Volgens een recent rapport van het Australia Institute zouden strenge normen het land 5,9 miljard dollar hebben bespaard als ze zes jaar geleden waren ingevoerd, toen ze werden aanbevolen door een ministerieel forum.

De Groenen riepen de regering op zich in te zetten voor de uitvoering ervan. Mehreen Faruqi, plaatsvervangend partijleider, zei dat het land behoefte heeft aan "passende kortingen op elektrische voertuigen" van maximaal $10.000 en steun voor de lokale productie.


Commentaar: Waar komt dat geld vandaan? Want deze zelfde westerse landen hebben te kampen met stijgende armoede, te midden van energietekorten en stijgende inflatie, en toch kunnen ze op de een of andere manier (door het verder uitkleden van de belastingbetaler) enorme sommen geld "vinden" om elektrische voertuigen te financieren?


Volgens het beleid van de Groenen zouden nieuwe benzine- en dieselauto's vanaf 2030 verboden zijn. "We hebben beleidsmaatregelen nodig om oude, vuile en verouderde voertuigen te verdringen en beleidsmaatregelen om schone, betere, efficiëntere elektrische voertuigen op de markt te brengen en we hebben de infrastructuur nodig om de nieuwe elektrische voertuigen van Australië en onze autofabrikanten van stroom te voorzien," aldus Faruqi.

Bowen en de minister van transport, Catherine King, zeiden dat ze binnenkort met een discussienota over de EV-strategie zouden komen.

Zie: https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/19/bank-australia-to-steer-customers-towards-electric-vehicles-with-halt-to-loans-for-fossil-fuel-cars-in-2025