Pfizer Lach
© The Good Citizen
Vandaag genoot ik weer van een geweldig artikel van A Midwestern Doctor: What Is The Story Behind Sudden Death Syndromes?

Ik ben zwaar onder de indruk van het werk van deze man en raad u ten zeerste aan het volledige artikel te lezen, of op zijn minst even vluchtig door te nemen. Veel van de vreemde problemen die ik mensen om me heen heb zien ontwikkelen tijdens het coronatijdperk kwamen aan bod.

En niet alleen tijdens corona, maar gedurende mijn hele leven voordien. De disfunctionele manier waarop de reguliere geneeskunde schade door vergiftiging heeft mogelijk gemaakt en verdoezeld is niet nieuw, het gaat op zijn minst terug tot WO2 en zelfs nog verder.
Telkens als je je verdiept in syndromen, zul je vaak ontdekken dat er een duidelijk aanwijsbare oorzaak is voor een syndroom, maar omdat de oorzaak een politiek gevoelig onderwerp betreft, in plaats van de ziekte te beschrijven als een gevolg van die oorzaak, wordt het eenvoudigweg bestempeld als een vaag "syndroom" (soms gebeurt dit ook met andere onduidelijk benoemde ziekten, zoals de vele "stoornissen").

De syndromen en stoornissen zijn bijzonder frustrerend omdat zij vaak plotseling uit het niets opduiken en op dat moment een duidelijke oorzaak hebben waaraan zij kunnen worden toegeschreven, maar desondanks is de medische wereld nooit in staat vast te stellen of te erkennen wat hun plotselinge ontstaan teweeg heeft gebracht.

In plaats daarvan wordt telkens veel geld besteed aan onderzoek naar de ziekte, waarbij allerlei factoren worden geïdentificeerd waarvan wordt vermoed dat die ermee te maken hebben, zonder dat de werkelijke oorzaak ooit wordt achterhaald. Het omgaan met de ziekte wordt zo een industrie op zich en al gauw wordt de ziekte behandeld als iets dat er altijd al was.
Seizoensgebonden affectieve stoornis SAD-cyclus
Het mooie van het coronatijdperk is dat een groot aantal van ons zich bewust is geworden van het feit dat het Regime ons niet alleen over nagenoeg alles heeft voorgelogen tijdens het coronatijdperk, maar dat we nu zien dat het Regime ons over nagenoeg alles heeft voorgelogen vanaf de tijd voordat onze ouders werden geboren. Het slechte voedingsadvies, de "vaccins" die ons zieker en zieker maken...

Ik volgde zijn link naar het artikel over de Scheve Lach:
Scheve Lach

Jaren geleden vertelde een bekend voorstander van vaccinveiligheid me dat ik een scheve lach had en dat ik Forrest Maready's boek over dit onderwerp maar eens moest lezen. Ik was het daarmee eens en door samen te werken met een zeer begaafd arts was ik in staat om mijn subtiele gezichtsverlamming en mijn glimlach te herstellen (wat een enorm positief effect had op hoe anderen mij zagen).

In de geneeskunde komt het vaak voor dat een nieuwe ziekte ontstaat door de introductie van een gifstof in het milieu en dat deze ziekte na verloop van tijd wordt genormaliseerd en behandeld alsof deze er altijd al was. Zo zijn veel complexe ziekten het gevolg van de introductie van kwik in het milieu, en meer recentelijk zijn het Plotselinge dood van een volwassene syndroom (dat vrijwel zeker te wijten is aan de coronavaccins) of beroertes bij kinderen snel opgedoken en worden nu toch behandeld als iets dat er altijd al was. Doorgaans werkt deze gaslighting en zijn er veel verschillende ziekten van "onbekende oorsprong," die duidelijk kunnen worden herleid tot de introductie van een gifstof in het milieu.

Forrest observeerde dat op oudere foto's mensen met een asymmetrische glimlach uiterst zeldzaam te zien waren, terwijl ze nu uitermate gewoon zijn onder de bevolking en door de massamedia dusdanig genormaliseerd zijn, dat ze vaak te zien zijn bij stripfiguren. Ter illustratie van deze concepten zal ik een paar afbeeldingen van zijn website gebruiken:

Let eerst op de symmetrie die op oudere foto's te zien is:
gezichtssymmetrie oude foto's goed voedingspatroon
Voorbeelden van gezichtssymmetrie uit de 19e eeuw
Omdat mensen vaak lang moesten stilzitten voor de vroege camera's zijn foto's waarop gelachen werd veel zeldzamer, maar ze zijn niettemin symmetrisch, zoals hieronder te zien is:
gezichtssymmetrie lachen goed voedingspatroon
Meer voorbeelden van gezichtssymmetrie
Laten we dat nu eens vergelijken met de huidige generatie:
facial asymmetry bagezichtssymmetrie slecht voedingspatroon 20e eeuw
Nadat ik het boek van Forrest had gelezen, bezocht ik meerdere medische faculteiten die foto's hadden van hun afgestudeerden tot soms wel 100 jaar terug in de tijd en het was heel duidelijk dat in de loop der tijd mensen veel vaker een asymmetrische lach hadden. Deze toename van een scheve lach bij afgestudeerden van de medische faculteit was vooral opvallend bij degenen die na 1986 geboren waren, omdat toen de National Childhood Vaccine Injury Act werd aangenomen. Deze wet schrapte de financiële aansprakelijkheid van vaccinproducenten voor letsel als gevolg van hun producten, wat hen ertoe aanzette een groot aantal onveilige vaccins te produceren die vervolgens voor kinderen verplicht werden gesteld.

Van een aantal chronische medische aandoeningen, waaronder de zeer omstreden autisme-epidemie, is vastgesteld dat ze onmiddellijk na goedkeuring van deze wet zijn ontstaan (hoewel er nog een paar andere giftige stoffen in dezelfde periode zijn geïntroduceerd die de trend ook gedeeltelijk zouden kunnen verklaren). In zijn boek The Real Anthony Fauci levert Robert F. Kennedy (RFK) enkele van de beste bewijsstukken voor de enorme verandering die sinds 1986 heeft plaatsgevonden in de gezondheid van kinderen. Ik heb begrepen dat deze catastrofale verandering in de gezondheid van de bevolking de reden was waarom RFK zijn organisatie "The Children's Health Defense Fund" noemde.

Het belangrijkste is dat Forrest beweert, dat een scheve lach representatief is voor meer significante vaccinatieschade die tegelijkertijd aanwezig is en toont wederom aan dat het gemakkelijk herkenbare symptoom slechts het topje van de ijsberg vertegenwoordigt. Er kunnen bijvoorbeeld ook allerlei andere asymmetrieën in het gezicht worden waargenomen, zoals een abnormale stand van de ogen (aangezien gezichtssymmetrie samenhangt met het goed functioneren van meerdere hersenzenuwen).
ogen gezichtsasymmetrie slecht voedingspatroon
Het syndroom van Ramsay Hunt kent naast aangezichtsverlamming ook veel onzichtbare symptomen, zoals het verlies van smaak.

Tot slot, hoewel ouders de scheve glimlach van hun baby vaak heel schattig vinden, stelt Forrest dat het uiterst belangrijk is om te herkennen of er veranderingen optreden in de glimlach van de baby na vaccinatie:
asymmetrie in het gezicht kind slechte voeding kwik
Veel ouders met wie ik heb gesproken hebben deze waarnemingen ook gedaan nadat ze familiefoto's van hun kinderen hadden bekeken, en in sommige gevallen realiseerden ze zich dat dit voorafging aan het optreden van ernstiger letsel als gevolg van vaccinatie.

Na het schrijven van dit artikel werd ik op de hoogte gebracht van het werk van Dr. Andrew Moulden (zijn video's kunt u hier bekijken), waarin hij aantoonde dat vaccins vaak microstoornissen veroorzaken die het gemakkelijkst kunnen worden ontdekt door het observeren van vaak subtiele veranderingen in het gezicht als gevolg van beschadiging van de hersenzenuwen (in het bijzonder de hersenzenuwen III, IV, VI, VII, omdat deze zich in de gebieden van de hersenen bevinden die kwetsbaarder zijn voor een slechte bloedtoevoer). Net als Maraedy was hij van mening dat het van cruciaal belang was deze veranderingen bij kinderen na vaccinatie op te sporen. Na het lezen van een boek waarin het werk van Moulden is samengevat, realiseerde ik mij dat Forrest waarschijnlijk voortgeborduurd heeft op de ideeën van Moulden en dat een van mijn meest invloedrijke (en nu overleden) mentoren duidelijk eveneens Dr. Moulden bestudeerd heeft.
Ik hoop van harte dat we ons zullen afkeren van het injecteren van giftige brouwsels in onze kinderen, alsmede van het consumeren van giftig voedsel en vergiftigde "media", zolang dat nog kan.

Zie: https://heroesvsvillains.substack.com/p/sudden-death-syndrome-and-crooked