olifanten in de kamer
In mijn vorige stuk speculeerde ik over de vraag of er een omslagpunt zou komen, waarop zelfs de meest onverschilligen een aanvang zouden maken om al die lijken die onder het spreekwoordelijke tapijt werden geschoven op te merken en zich zouden afvragen of ze misschien wel iets te maken hebben met de Injecties-Vermomd-Als-Vaccins. Hoewel het tweede deel daarvan nog lang niet speelt, lijkt het er toch op dat het aantal bovenmatige sterfgevallen inderdaad te groot en te onmiskenbaar aan het worden is om genegeerd te worden. In de Daily Telegraph staat een artikel met de titel: "Stille crisis van stijgend aantal bovenmatige sterfgevallen in Groot-Brittannië is slechts topje van de ijsberg":
"Groot-Brittannië bevindt zich in de greep van een nieuwe stille gezondheidscrisis. In 14 van de afgelopen 15 weken waren er in Engeland en Wales gemiddeld ongeveer 1.000 extra sterfgevallen per week, waarvan geen enkele te wijten was aan corona. Als de huidige trend doorzet, zal het aantal bovenmatige sterfgevallen buiten corona dit jaar spoedig groter zijn dan het aantal sterfgevallen als gevolg van het virus - en zelfs dodelijker dan de omicrongolf. Wat is er aan de hand? Deskundigen zijn van mening dat de beslissingen die de regering in de vroegste stadia van de pandemie heeft genomen, nu hun weerslag hebben. Het beleid dat mensen binnenshuis hield, hen wegjoeg uit ziekenhuizen en hen beroofde van behandeling en eerstelijnszorg, eist nu eindelijk zijn tol."
Wat moeten we hiervan denken?

Allereerst juichen we het feit toe dat deze zeer onverschillige mensen nu door hebben dat er iets aan de hand is. Goed gedaan, jongens. Blij te zien dat jullie opletten. En nu jullie toch aan het opletten zijn en enigszins nieuwsgierig worden, is het misschien interessant om te weten dat dit geen typisch Brits fenomeen is. De laatste 15 weken van gegevens over oversterfte in heel Europa van het European Mortality Monitoring Project (EuroMOMO) tonen in wezen hetzelfde aan:
oversterfte vijf jaren 2017  - 2022
© European Mortality Monitoring Project
Ten tweede moeten we blij zijn dat de kolossale dwaasheid die bekend staat als Lockdown, onder vuur komt te liggen. Nogmaals, goed gedaan jongens - jullie komen er wel.

Ten derde moeten we de mensen van de Telegraph en ook de Mail waarschuwen dat ze het risico lopen zich op ons terrein te begeven, waar wij, "complottheoretici" en "verspreiders van desinformatie," voortdurend waarschuwden voor de grandioze dwaasheid van Lockdowns en de gevolgen die daar onvermijdelijk uit zouden voortvloeien. Maar misschien moeten wij, "complottheoretici" en "verspreiders van desinformatie," ons er juist over verheugen dat de waarheden die ons werden verweten nu gangbaar en zelfs respectabel worden, zij het dan zonder enige erkenning, laat staan een verontschuldiging, en veel te laat komen om het effect te sorteren dat ze hadden kunnen hebben als ze niet belachelijk waren gemaakt en werden gecensureerd tijdens de grootste propagandacampagne uit de geschiedenis.

Ten vierde mogen we niet vergeten dat deze nu plotseling ietwat nieuwsgierig wordende mediaorganisaties, dezelfde mediaorganisaties zijn die in het beste geval volslagen onverschillig waren toen het er echt op aankwam, of erger nog, openlijk medeplichtig waren aan degenen die ons deze waanzin hebben opgedrongen. Zij waren het die iedereen die vraagtekens zette bij een beleid dat geen wetenschappelijke basis had, zwart maakten. Een beleid dat gebaseerd was op duidelijke fraude, niets te maken had met gezondheid en bescherming van mensen en dat gedoemd was om jarenlang, zelfs nog tientallen jaren, onnoemelijke schade aan te richten en dat eeuwenoude rechten van mensen om ongestoord door de overheid hun rechtmatige gang te gaan, aan banden legde.

Maar het laatste en belangrijkste punt dat onder de aandacht moet worden gebracht is dat, hoewel de ietwat nieuwsgierig wordende Telegraph, en andere bijna nieuwsgierig wordende mediaorganisaties, ongetwijfeld terecht het verband leggen tussen enkele bovenmatige sterfgevallen als gevolg van de annulering van afspraken, behandelingen en operaties, het erop lijkt dat zij opnieuw hun vertrouwde truc uithalen om de aandacht af te leiden van de olifant in de kamer. Of eigenlijk moet ik zeggen de hele om aandacht schreeuwende kudde olifanten in de kamer, en daarmee bedoel ik de Injecties-Vermomd-Als-Vaccins en de vele mechanismen die deze bezitten om de gezondheid te verslechteren en zelfs de dood te veroorzaken. Slechts enkele voorbeeelden hiervan:
  • Op basis van hun proeven wist Pfizer dat het mRNA zich ophoopte in meerdere organen van het lichaam, waaronder de milt, de lever, de bijnieren, het beenmerg, de testikels en de eierstokken. Toch zwegen zij hierover.
  • Ondanks de verzekering dat het mRNA het DNA niet verandert, hebben studies aangetoond dat dit wel het geval is, doordat het mRNA middels reverse-transcriptase intracellulair in het DNA wordt opgenomen.
  • Naast bloedstolsels leiden deze producten ook tot zeer vreemde stolsels die door balsemers uit overledenen worden gehaald, welke beslist geen bloedstolsels zijn. Niemand weet wat deze stolsels dan wel zijn.
  • Expressie van het Spike-eiwit in organen induceert een auto-immuunachtige ontsteking, die ernstige schade kan toebrengen aan dat orgaan, wat bijvoorbeeld kan leiden tot myocarditis.
  • Het Spike-eiwit bevat de genetische sequentie Gp120, die heel toevallig ook in het HIV-virus wordt aangetroffen.
  • Er is bewijs dat de injecties een antilichaam-afhankelijke versterking veroorzaken, en van deze mogelijkheid waren de fabrikanten en regelgevende instanties ten zeerste op de hoogte alvorens deze dingen aan miljoenen mensen aan te smeren zonder voltooiing van de klinische proeven.
  • Er is bewijs dat de injecties een ernstige stoornis veroorzaken in type I interferon signalering, wat resulteert in een verminderde aangeboren immuniteit.
Nou, dat zijn dus tien olifanten in de kamer (naast vele andere) die wellicht iets te maken hebben met de enorme toename van agressieve kankers, neurologische problemen, leverziekten, hartziekten, instortende atleten, jonge mensen die plotseling sterven en de algemene oversterfte die we constateren. Toch worden de gevolgen die elk van die olifanten veroorzaakt op de een of andere manier nog steeds afgedaan als het product van waanvoorstellingen van "complottheoretici" en "verspreiders van desinformatie" - diezelfde "complottheoretici" en "verspreiders van desinformatie" wier waarschuwingen over de gevolgen van de Lockdowns nu de reguliere media bereiken.

Ik sluit af met een opzienbarend stukje informatie uit een rapport van het Genootschap van Actuarissen dat in januari 2022 is opgesteld, maar nog maar net openbaar is gemaakt. In tabel 5.6 van hun rapport, waarin de Bovenmatige Sterfte per Gedetailleerde Leeftijdscategorie wordt getoond, zien we een alarmerende stijging van bovenmatige sterfte in het derde kwartaal van 2021 onder Amerikaanse burgers in de werkende leeftijd. Ik vraag me af wat de hoofdoorzaak zou kunnen zijn. Het was niet corona. Het is onwaarschijnlijk dat het aan de gevolgen van Lockdowns te wijten is, of aan geannuleerde afspraken voor mensen uit die leeftijdscategorie. Misschien zouden de ietwat nieuwsgierige media het graag willen uitleggen. © Society of Actuaries

Bovenmatige Sterfte naar Gedetailleerde Leeftijdsgroep V.S. 2022
© Society of ActuariesBovenmatige Sterfte per Gedetailleerde Leeftijdsgroep
Zie: https://www.theblogmire.com/a-herd-of-elephants-in-the-room-bellowing-for-attention/