mars curiosity rover oppervlakte
© NASAMars Curiosity neemt mineraalmonsters van het planeetoppervlak
Er is nog iets bijzonders aan de planeet aarde geconstateerd: haar gehalte aan mineralen, vergeleken met andere planeten. Robert Hazen, een onderzoeker van de oorsprong van het leven aan het Carnegie Instituut, stelt in een artikel van NASAs Astrobiology Magazine dat de minerale rijkdom van de aarde uniek kan zijn in de kosmos. Volgens hem waren er slechts een tiental mineralen aanwezig bij de geboorte van ons zonnestelsel, maar vandaag de dag zijn er zo'n 5000 soorten. De meeste daarvan, zegt hij, kunnen "direct of indirect in verband worden gebracht met biologische activiteit."

Zoveel wisten Hazen en zijn team al. Nu hebben zij het concept van "minerale evolutie" verder ontwikkeld, door de waarschijnlijkheid van minerale distributies te bepalen:
Zij ontdekten dat de kans dat een minerale "soort" (gedefinieerd door zijn unieke combinatie van chemische samenstelling en kristalstructuur) slechts op één plaats voorkomt ongeveer 22 procent is, terwijl de kans dat deze op 10 of minder plaatsen wordt aangetroffen ongeveer 65 procent is. De meeste mineraalsoorten zijn vrij zeldzaam: ze komen op 5 of minder plaatsen voor.

"Mineralen volgen eenzelfde soort frequentie van verspreiding als woorden in een boek," legde Hazen uit. " De meest gebruikte woorden in een boek zijn bijvoorbeeld heel gewoon, zoals 'en', 'de' en 'een'. Zeldzame woorden bepalen de diversiteit van het vocabulaire van een boek. Hetzelfde geldt voor mineralen op aarde. Zeldzame mineralen definiëren de mineralogische diversiteit van onze planeet." [Nadruk toegevoegd].
Mineralen volgens Ontwerp

Hoe verhoudt dit zich tot intelligent ontwerp? De mineralen kunnen bijproducten zijn van microbiële activiteit, niet van intelligentie. Toch is het intrigerend dat het leven zoals wij dat kennen, afhankelijk is van een schijnbaar onnatuurlijke verdeling van mineralen.
Het team van Hazen breidde het verband tussen geologische en biologische evolutie verder uit, door de biologische concepten van toeval en noodzaak toe te passen op de evolutie van mineralen. In de biologie betekent dit idee dat natuurlijke selectie optreedt als gevolg van een willekeurige "toevallige" mutatie in het genetisch materiaal van een levend organisme die, indien dit een voortplantingsvoordeel oplevert, een "noodzakelijke" aanpassing wordt.

Maar in dit geval vroeg Hazens team zich af hoe de diversiteit en verspreiding van de mineralen op aarde tot stand is gekomen en hoe groot de kans is dat dit elders gereproduceerd zou kunnen worden. Wat zij ontdekten was dat als wij de klok konden terugdraaien en de geschiedenis van de aarde konden "naspelen", het waarschijnlijk is dat veel van de mineralen die in deze alternatieve versie van onze planeet zijn gevormd en ontdekt, anders zouden zijn dan die welke wij nu kennen.
"Uniek in de Kosmos"

Daarom gelooft Hazen dat de minerale signatuur van de aarde "uniek is in de kosmos." Zijn idee lijkt op dat van Stephen Jay Gould, die zei dat het opnieuw afspelen van de tape van het leven een heel andere menagerie van wezens zou opleveren.

Maar wat elke astrobioloog met verbazing moet vervullen, is hoeveel elementen en mineralen die essentieel zijn voor het leven, er nabij het aardoppervlak te vinden zijn. De overvloedige elementen - koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof - zijn niet zo verwonderlijk. Maar het leven zoals wij dat kennen, vereist andere elementen die minder algemeen zijn: kalium, fosfor, magnesium, calcium, selenium, zwavel en zelfs chloor.

Daarom zijn typisch astrobiologische speculaties over leven op andere planeten, zoals dit bewijsloze persbericht van de Washington State University, misleidend. WSU planetair wetenschapper Dirk Schulze-Makuch speculeert over "hoe het leven elders in het heelal zou kunnen zijn" met gedachten over wat er op Mars of Titan zou kunnen bestaan. Heeft hij een elementaire analyse gemaakt van de mineralen die op die werelden te vinden zijn?

De unieke beschikbaarheid van zoveel elementen en mineralen aan het oppervlak van de aarde zou een gevolgtrekking uit de ontwerpgedachte kunnen rechtvaardigen, wanneer deze wordt beschouwd in combinatie met alle andere factoren die de aarde bewoonbaar maken, zoals besproken in The Privileged Planet. Astrobiologie, ondanks haar vertrouwen in Darwinisme, pleit uiteindelijk behoorlijk voor het bestaan van een intelligent ontwerp.

Dit artikel werd oorspronkelijk in 2015 gepubliceerd.

Zie: https://evolutionnews.org/2022/08/rare-earth-how-vital-minerals-evolve/