fast food, burger
© UNSPLASH/ @robinstickel
Volgens het Wereld Economisch Forum (WEF) en zijn aanverwante volgelingen van de Grote Reset, is een traditioneel volwaardig voedingspatroon niet alleen "niet-duurzaam", maar ook "verwoestend voor het milieu."

Een recente "voedselanalyse" in The Guardian1 richtte zich specifiek op biologisch rund- en lamsvlees, afkomstig van dieren die op weilanden grazen, en hekelde dergelijke landbouwpraktijken vanwege hun extravagante landgebruik terwijl ze ondermaats presteren als het op de opbrengst aankomt:
"Akkerbouwgewassen, waarvan een deel aan landbouwhuisdieren wordt gevoerd, beslaan 12% van het landoppervlak van de planeet. Maar veel meer land (ongeveer 26%) wordt gebruikt voor begrazing: met andere woorden, voor vlees en melk dat afkomstig is van weilanden. Toch produceren landbouwhuisdieren die volledig op grasland grazen slechts 1% van alle eiwitten ter wereld."
Dierlijk voedsel in het algemeen, en biologisch geproduceerd voedsel in het bijzonder, moeten volgens De Grote Resetters worden vervangen door producten die genetisch gemanipuleerd zijn voor een hoge opbrengst en resistentie tegen plagen, alsmede door eiwitalternatieven die gemaakt zijn van insecten, planten en synthetische biologie. In het algemeen kan volgens hen het leven op aarde niet in stand worden gehouden, tenzij we overstappen op wat neerkomt op een ultrabewerkt en hoogst onnatuurlijk voedingspatroon.

Een paper2 gepubliceerd in de uitgave van 25 september 2022 van het Journal of Cleaner Production maakt gehakt van de praatjes van De Grote Reset, maar laten we, voordat we daar op ingaan, eerst wat achtergrondmateriaal doornemen.

Doel van de Globale Kliek: Weg met goede voeding

In de afgelopen maanden heb ik veel artikelen gewijd aan het blootleggen van de opzettelijke vernietiging van ons voedselsysteem. Het besluit van de Nederlandse regering om boeren beperkingen op te leggen voor stikstofvervuiling vormt daar slechts één recent voorbeeld van. Dit "groene" beleid zal de veeteeltproductie in het land het komende jaar met 30% verminderen, boeren failliet laten gaan en hen dwingen hun land te verkopen.

Aangezien Nederland de grootste vleesexporteur van de Europese Unie is3 , zal dit plan onvermijdelijk leiden tot wereldwijde vleestekorten. Ook Canada voert nu identieke beperkingen in als onderdeel van zijn klimaatplan.4

Maar geen zorgen, Grote Reset-leiders over de hele wereld hebben een plan om een nieuw voedselsysteem op te bouwen, gebaseerd op "microvee" zoals krekels, meelwormen en kakkerlakken, samen met in petrischaaltjes gecultiveerd kweekvlees5 en op planten gebaseerde vleesalternatieven zoals Beyond Meat, waarvan de voornaamste ingrediënten6 erwteneiwit, koolzaadolie en rijsteiwit zijn.

Het plan voor een wereldwijd gezondheidsbedreigend voedingspatroon

Het EAT Forum, in 2014 mede opgericht door de Wellcome Trust en het Stockholm Resilience Centre7, heeft wat zij noemen "The Planetary Health Diet "8 ontwikkeld, bedoeld om wereldwijd te worden toegepast. De voedselrichtlijnen houden in dat de inname van vlees en zuivel met 90% wordt verminderd en wordt vervangen door in laboratoria geproduceerde voedingsmiddelen en granen en oliën, waarvan de meeste nu genetisch gemanipuleerd (GM) zijn.

Hun grootste project heet FReSH, dat tot doel heeft het voedselsysteem te veranderen door samen te werken met biotech- en nepvleesbedrijven om volwaardig voedsel te vervangen door in laboratoria vervaardigde alternatieven - en dat alles onder het motto van preventie van klimaatverandering en "duurzaamheid."

Zodra de tech-giganten de controle hebben over vlees, zuivel, granen en oliën, zullen zij degenen zijn die profiteren van en controle hebben over de voedselvoorziening. Het behoeft geen betoog dat de particuliere bedrijven die de voedselvoorziening controleren, uiteindelijk ook landen en hele bevolkingen zullen controleren. Ten slotte draait het daar allemaal om bij de heisa over "duurzame voedselsystemen."

Junkfood in het kwadraat

Maar wie iets van voeding weet, kan al zien dat alles aan dit voorgestelde nieuwe voedselsysteem op een ramp zal uitdraaien. Om te beginnen levert synthetische biologie - alternatieven voor vlees en zuivel - junkfood in het kwadraat op.

Ze zijn alle sterk bewerkt en ultrabewerkte voedingsmiddelen worden in verband gebracht met een verhoogde calorie-inname, gewichtstoename en chronische ziekten,9 inclusief cognitieve achteruitgang,10 en bevorderen bovendien ondervoeding.

Een van de belangrijkste redenen waarom bewerkte voeding zo slecht is voor de gezondheid, is omdat het vol zit met het omega-6 vet linolzuur, voornamelijk afkomstig van industriële zaadoliën. Het is belangrijk te beseffen dat plantaardige vleesalternatieven geen dierlijke vetten bevatten. Al het vet komt van industriële zaadoliën zoals soja en koolzaadolie, die een metabolische ramp voor het lichaam betekenen.

Bewerkte voedingsmiddelen bevatten natuurlijk ook grote hoeveelheden suiker, meestal in de vorm van fructose maïssiroop, maar hoe slecht dat ook is, het staat in geen verhouding tot de schade die veroorzaakt wordt door een hoge inname van linolzuur, dat werkt als een metabolisch vergif. Maar nog erger, linolzuur blijft tot wel zeven jaar in de celmembranen zitten, terwijl suiker snel wordt opgebruikt en geëlimineerd zodra men met de inname ervan stopt.

Voor alle duidelijkheid, linolzuur is het enige vet waar u zo min mogelijk van wilt eten, en zeker niet meer! Alles boven de 10 gram per dag zal waarschijnlijk een slechte gezondheid veroorzaken, terwijl de meeste Amerikanen al veel meer dan dat binnenkrijgen. Om meer te weten te komen over de schadelijke mechanismen van linolzuur, zie "How Linoleic Acid Wrecks Your Health".
mercola zaden/ noten
mercola bak- en braadoliën
Naar mijn mening zal het vervangen van echt vlees door imitatievlees, ongeacht hoe het wordt gemaakt, de snelle achteruitgang in gezondheid die de bevolking al heeft ervaren, nog verder verergeren. Volgende week zal ik een verslag publiceren over de recordbrekende daling van de levensverwachting in de VS, die net haar scherpste daling in twee jaar in 100 jaar beleefde.11

Simpel gezegd: er zijn geen voordelen verbonden aan het vervangen van echt vlees door imitatievlees. Niet voor het milieu, het klimaat, menselijke voeding of het welzijn van dieren. Er zijn alleen maar gevaren en valse beweringen. Dus, als u uw gezondheid belangrijk vindt, zou u er goed aan doen om van alle vleesvervangers af te blijven.

Waarom insecteneiwit geen goed idee is

Maar hoe zit het met insecteneiwitten? Volgens de volgelingen van The Grote Reset is insecteneiwit het beste wat er bestaat op het gebied van voeding, en zal het de planeet beschermen door de noodzaak voor vee weg te nemen, het gebruik van landbouwgrond te verminderen en de klimaatverandering om te keren.12

Maar dat is niet zo. Misschien heeft iemand dit niet goed doordacht. (Of juist wel en zijn alle mogelijke negatieve consequenties van een insectendieet eigenlijk beoogde effecten). Het blijkt dat insecten chitine bevatten,13,14 een zeer ontstekingsbevorderende en allergie veroorzakende stof.15

Sommige menselijke weefsels bevatten een chitine-vernietigend enzym, chitinase, maar dat werkt niet altijd goed, in welk geval de chitine een immuunreactie, allergische reacties en ontstekingen teweeg kan brengen, omdat het de productie van ontstekingsbevorderende cytokines verhoogt.

De website Edibleinsects.com, die in 2022 werd gelanceerd, beschrijft chitine echter als "een waardevolle prebiotische vezel" met schimmelwerende, antivirale en antibacteriële eigenschappen,16. Eatcrickster.com beweert dat het ontstekingen kan verminderen.17 In een aantal studies die in de afgelopen jaren zijn gepubliceerd, worden soortgelijke beweringen gedaan.

Ikzelf zou aanraden om zeer voorzichtig te zijn, omdat de voedingsindustrie al tientallen jaren beweert dat bewerkte voedingsmiddelen en kunstmatige ingrediënten veilig en effectief zijn, net als de coronaprik, ook al toont een overvloed aan onderzoek het tegendeel aan.

Food Compass ontworpen om voedingsrichtlijnen om zeep te helpen

Een uitstekend voorbeeld van hoe ongezonde, ultrabewerkte voedingsmiddelen worden aangeprezen als superieur aan onbewerkte dierlijke voedingsmiddelen vormt het Food Compass van de Friedman School of Nutrition Science and Policy,18 dat eind 2021 werd onthuld. Food Compass werd opgezet om:19
mercola tabel
Het probleem is dat het Food Compass mensen WEGLEIDT van gezond natuurlijk voedsel, en in de richting van bewerkt junkfood. Bijvoorbeeld, Frosted Mini Wheats scoort drie keer hoger dan rundergehakt (87 van de 100, vergeleken met 26), zoals geïllustreerd in de onderstaande grafiek, geplaatst op Twitter door de onafhankelijke journalist Nina Teicholz.20
voedingstabel
Andere hoog scorende, sterk bewerkte voedingsmiddelen zijn onder meer amandelen omhuld met chocolade, Honey Nut Cheerios, friet, in plantaardige olie gebakken eivervanger en Lucky Charms. Amandel M&M's scoren zelfs hoger dan een ei gebakken in boter, cheddar kaas en rundergehakt - alle drie volwaardige, onbewerkte voedingsmiddelen.

Wie gelooft er nou werkelijk dat M&M's gezonder zijn dan volwaardig voedsel - welk volwaardig voedsel dan ook? Volgens Food Compass moet alles met een score onder de 30 geminimaliseerd worden, dus op basis van deze maatstaf zul je gezonder zijn als je een ei, cheddar kaas en rundergehakt vervangt door snoep, hetgeen je reinste waanzin is.

En hierdoor weten we dat het een ander doel dient dan daadwerkelijke voedingsrichtlijnen. Het is een hulpmiddel uit de stal van de Grote Reset om mensen onjuist voor te lichten over wat gezond is en wat niet. Zonder valse propaganda zullen ze niet in staat zijn om het voedselsysteem op een nieuwe manier op te tuigen overeenkomstig hun wensen.

Interessant is dat de vrucht die bovenaan de lijst staat, watermeloen, voor de meeste mensen eigenlijk heel gezond is en het is absoluut mijn favoriete vrucht. Pas alleen op dat u de zaden niet opeet, want die zitten, net als de meeste zaden, vol met linolzuur.

Ultrabewerkte voedingsmiddelen zijn NIET 'groen'

Nu we onderzocht hebben waarom de ideeën van De Grote Reset voor een nieuw voedselsysteem rampzalig zijn voor de gezondheid, maken we een sprong naar de paper in de Journal of Cleaner Production,21 die ik in het begin noemde.

Deze paper draagt de titel "A Conceptual Framework for Understanding the Environmental Impacts of Ultra-Processed Foods and Implications for Sustainable Food systems." Het legt uit waarom ultrabewerkte voedingsmiddelen volledig contraproductief zijn met betrekking tot "groene" en duurzame milieudoelstellingen. Bijvoorbeeld, ultrabewerkte voedingsmiddelen zijn goed voor:
  • 17% tot 39% van het totale aan voeding gerelateerde energieverbruik
  • 36% tot 45% van het totale verlies aan voedingsgerelateerde biodiversiteit
  • Tot een derde van voedingsgerelateerde broeikasgasuitstoot, landgebruik en voedselverspilling
  • Tot een kwart van het totale, aan voeding gerelateerde waterverbruik door volwassenen in landen met een hoog inkomen
De productie en fabricage van ultrabewerkt voedsel draagt ook aanzienlijk bij tot landdegradatie, bevordert het gebruik van herbiciden en draagt bij tot eutrofiëring (ook wel toename van de fytoplanktonproductiviteit door nutriënten).

De gevolgen voor het milieu van ultrabewerkt voedsel zijn VERMIJDBAAR, aangezien dit soort voedsel uit voedingsoogpunt NIET onmisbaar is. Maar eigenlijk zouden ze helemaal afgeschaft kunnen en moeten worden, als we werkelijk het milieu, onze planeet en onze gezondheid willen beschermen.

En ondanks alle mooie woorden over "gelijkheid" op alle gebieden van het leven, leidt een toename van de consumptie van bewerkt voedsel tot een verschuiving weg van de financiële middelen van kleinere boeren en keuterboertjes, wat bijdraagt aan "economische ongelijkheden, aangezien sommige grote transnationale bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie van ultrabewerkte voedingsmiddelen gebruik maken van onderbetaalde werknemers in het voedselsysteem onder slechte omstandigheden, hetgeen resulteert in een ongelijke verdeling van de rijkdom." Met andere woorden, het promoten van de consumptie van bewerkt voedsel:
  • Werkt financiële ongelijkheid in de hand, precies het tegenovergestelde van datgene waar Grote Reset-aanhangers beweren naar toe te werken
  • Bevordert verlies van biodiversiteit en zorgt zowel voor landdegradatie als verslechtering van de waterkwaliteit, wat het tegenovergestelde is van de door de Green New Deal-club beloofde bescherming van het milieu en de planeet.
Ultrabewerkte voedingsmiddelen zijn 'fundamenteel niet-duurzaam.'

De auteurs merkten het volgende op:22
"De bevindingen benadrukken dat de aantasting van het milieu in verband met ultrabewerkte voedingsmiddelen aanleiding geeft tot grote bezorgdheid vanwege de aanzienlijke hulpbronnen die worden gebruikt voor de productie en verwerking van dergelijke producten, en ook omdat ultrabewerkte voedingsmiddelen overbodig zijn voor de menselijke basisbehoeften ...
Voor ultrabewerkte voedingsmiddelen wordt gebruik gemaakt van overredende marketing en gewoonlijk worden deze producten op grote schaal geproduceerd met gebruikmaking van goedkope ingrediënten om overconsumptie mogelijk te maken door middel van beschikbaarheid, overdreven smakelijkheid, geringe verzadiging en verdringing van volwaardige levensmiddelen in het eetpatroon.
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat consumptie van ultrabewerkte voedingsmiddelen verband houdt met een verhoogd risico op onder meer overgewicht en obesitas, hart- en vaatziekten, type 2-diabetes, metabool syndroom, prikkelbare darmsyndroom, kanker, depressie en sterfte door alle oorzaken. Het is aannemelijk dat dit wordt veroorzaakt door de slechte nutriëntensamenstelling en gedegradeerde voedselmatrices van ultrabewerkte voedingsmiddelen ...
Een grondig begrip van de gevolgen van ultrabewerkte voedingsmiddelen voor het milieu is van essentieel belang voor voorlichtend voedingsbeleid en de voedingsrichtlijnen. Dit is relevant omdat ultrabewerkte voedingsmiddelen vaak worden uitgesloten van mondiale en nationale richtlijnen en beleidsdocumenten over duurzame voedselsystemen en voedingspatronen.
In het EAT-Lancet-rapport bijvoorbeeld, een van de meest erkende referentiedocumenten over duurzame voeding, worden ultrabewerkte voedingsmiddelen niet vermeld, evenmin als in het belangrijke FAO-rapport over de gevolgen van voedsel en landbouw voor de biodiversiteit.
De weinige beleidsactiviteiten die de milieuduurzaamheid van ultrabewerkte voedingsmiddelen in overweging nemen, zijn gebaseerd op conceptuele gegevens, veeleer dan op gegevens uit empirische studies ..
Conclusie: Ultrabewerkte voedingsmiddelen zijn fundamenteel niet-duurzame producten; ze worden in verband gebracht met slechte gezondheids- en sociale gevolgen en vereisen niet-hernieuwbare milieubronnen voor hun productie ... ultrabewerkte voedingsmiddelen zijn verantwoordelijk voor aanzienlijke voedingsgerelateerde energie, [en] broeikasgasemissies ..."
De belangrijkste boodschap hier is dat de gevolgen voor het milieu van ultrabewerkte voedingsmiddelen VERMIJDBAAR zijn, omdat dit soort voedsel nutritioneel gezien NIET essentieel is. Ze zouden helemaal geëlimineerd kunnen en moeten worden, als we het milieu, onze planeet en onze gezondheid werkelijk willen beschermen.

We hebben meer biologische, biodynamische en regeneratieve landbouw nodig, van fruit en groenten tot dierlijk voedsel. Dat is wat de wereld nodig heeft voor een optimale gezondheid, en dit is ook het beste voor ons milieu voor wat betreft behoud en verbetering.

Verwerp het eetpatroon van de Grote Reset

Zoals opgemerkt in een overzicht uit 2004 in het American Journal of Clinical Nutrition,23 "zijn veel dispariteiten op gezondheidsgebied gekoppeld aan ongelijkheid in onderwijs en inkomen." Een eetpatroon vol met nutriënten kost doorgaans meer dan calorierijke maar nutriënten-arme voeding.

Eén reden hiervoor is dat calorierijk bewerkt voedsel door de overheid gesubsidieerde ingrediënten bevat, zoals maïs, tarwe, suiker en diverse zaadoliën. Omdat ze betere winstmarges opleveren voor industriële boeren, is er weinig stimulans om gewassen te verbouwen die niet in de cyclus van bewerkt voedsel terechtkomen. In 2016 publiceerde het WEF een artikel met de titel "Wat Zullen We Eten in 2030?"24

Rekening houdend met het zojuist genoemde verband tussen gezondheid en inkomen, stelt het artikel voor om het voedselsysteem te verbeteren, niet door het aantal bewerkte voedingsmiddelen te verminderen, maar door voedingsmiddelen te verwerken op "manieren die beter zijn voor onze gezondheid", zoals "verrijking (of biofortificatie) - waarbij voedingsstoffen worden ingebouwd, hetzij in de biologie, hetzij in de productie van voedsel - en de aanzienlijke wijziging in samenstelling van bestaande voedingsmiddelen om ze minder calorieën en meer voedingsstoffen te geven."

"Ultrabewerkt" voedsel hoeft niet ongezond te zijn," beweert het WEF verder. Dit is net zo'n grote leugen als "Roundup is veilig genoeg om te drinken," "Roken is veilig voor zwangere vrouwen," "DDT is goed voor mij" en "coronavaccinaties zijn veilig en effectief." Ultrabewerkt voedsel kan niet gezond gemaakt worden. En daarmee uit.

Hieronder ziet u een grafiek die op Twitter de ronde deed,25 waarop de plannen van het WEF voor onze voedseltoekomst te zien zijn. Voor de goede orde, hoewel het beweert afkomstig te zijn van het WEF, suggereert het duidelijke sarcasme dat het om een persiflage gaat. Het is echter zeer leerzaam en klopt als een bus voor wat betreft de feitelijke juistheid.

Dit is inderdaad het soort voeding dat het WEF en zijn Grote Reset -bondgenoten willen dat we overnemen, of we dat nu willen of niet. Zelfs de meest twijfelachtige opname van "geupcyclede hamburgers" is niet verkeerd, aangezien deze kliek in feite de idee verspreidt dat kannibalisme aanvaardbaar is of kan zijn.

wereld economisch forum eetpatroon
In mijn vorige artikel "Why Food Prices Are Expected to Skyrocket," gaf ik enige oplossingen voor deze dreigende dystopische toekomst, ook Corey Lynnss artikel "Bronnen van vers voedsel vinden" is in dit verband zeer lezenswaardig.26

Een deel van het antwoord bestaat uit het zo goed mogelijk zelf verbouwen van voedsel. Een ander deel is om lokale telers te steunen door hun producten te kopen, zodat ze niet uit de markt worden gedrukt. Het opzetten van lokale coöperaties en gemeenschapstuinen kan ook veel bijdragen aan voedselzekerheid op lange termijn.

Tegelijkertijd moeten we globalistische oplossingen als nepvlees, genetisch gemodificeerd rundvlees, GGO-voedsel, voedsel op basis van insecten en al die andere dingen verwerpen. Het is tijd om te erkennen dat geen van hun oplossingen ons ten goede komen. Ze zijn schadelijk voor ons. Het WEF heeft verklaard dat je vanaf 2030 niets meer zult bezitten en dat menen ze echt. Ze zullen ons alles afnemen, inclusief het recht om ons eigen voedsel te verbouwen en natuurlijk, onverwerkt en onvervalst voedsel te eten - als wij dat toelaten.

Bronnen en Referenties Zie: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/09/09/ultraprocessed-food-environmental-impacts.aspx