kinderen vaccin
© GETTY IMAGES
Children's Health Defense (CHD)1 produceerde en publiceerde een uitgebreide en interessante informatiebron voor ouders en gezinnen over kindervaccins. Terwijl veel mensen zich momenteel richten op een experimentele prik waar genetisch materiaal in zit, presenteert CHD in "Vaccine Secrets" gedocumenteerd bewijs, deels afkomstig van de federale overheid, dat onze kinderen al sinds tientallen jaren als proefkonijnen voor vaccins gebruikt worden.

Ze presenteren de gegevens in korte "hoofdstuk"-video's, elk van minder dan twee minuten - maar desgewenst kan de gehele video in minder dan 25 minuten worden bekeken. In de video vindt u antwoorden op meer dan een dozijn vragen over de vaccins die uw kind toegediend krijgt. Antwoorden die u wel eens zouden kunnen verbazen of zelfs choqueren.


Eerst wat achtergrondinformatie

De eerste coronaprikken in de VS werden in december 2020 toegediend aan gezondheidswerkers in New York.2 In de korte 20 maanden die volgden, werd veel kennis verkregen over de injecties en de voor de ontvangers verwoestende bijwerkingen.

Het aantal getroffen volwassenen en kinderen ligt dramatisch hoger dan in enig ander jaar sinds het meldingssysteem voor ongewenste voorvallen bij vaccins (VAERS) in 1990 van start ging.3

Op 12 augustus 2022 waren er meer dan 1,3 miljoen meldingen van ongewenste voorvallen na de coronaprik,4 waaronder meer dan 30.000 sterfgevallen en meer dan 56.000 personen die nu permanent gehandicapt zijn. De pandemie toonde aan dat veel artsen niet op de hoogte waren van het bestaan van VAERS, dat gezamenlijk door het CDC en de FDA wordt beheerd.5

In het verleden was het systeem bedoeld om "ongewone of onverwachte patronen van meldingen van ongewenste voorvallen die zouden kunnen wijzen op een mogelijk veiligheidsprobleem met een vaccin" op te sporen.6

Maar nu de FDA, CDC en andere volksgezondheidsinstanties het aantal meldingen na de coronaprik negeren, is het duidelijk dat het systeem weliswaar schade registreert, maar dat het door volksgezondheidsambtenaren wordt genegeerd.

Als we het gedocumenteerde bewijs van CHD bekijken, rijst de volgende vraag: aangezien de schade en verwoesting door de coronaprik duidelijk wordt genegeerd door de volksgezondheidsinstanties, hoe lang negeren zij dan al schade door vaccins bij onze meest kwetsbaren? Volgens CHD en het National Vaccine Information Center (NVIC) is dit al tientallen jaren aan de gang.

Factoren die een rol spelen bij de veiligheid van vaccins

Het staat buiten kijf dat het aantal vaccinaties dat kinderen nodig hebben om alleen al naar school te gaan vanaf de jaren zeventig tot heden enorm is toegenomen. Volgens het Children's Hospital of Philadelphia7 is het aantal vaccins gestegen van vier in de jaren veertig tot zeven in de jaren zeventig en vervolgens tot 14 in 2020.

Maar volgens CHD8 omvat dat vaccinatieschema 50 inentingen tegen de tijd dat het kind 6 jaar oud is en 69 inentingen tegen de tijd dat het kind 18 is. Als we alle antigenen - de verzwakte of inactieve microben van de ziekten die een immuunrespons opwekken9 - optellen bij de hulpstoffen - vreemde stoffen die aan een vaccin worden toegevoegd om de antigenen te helpen een sterkere immuunrespons op te wekken10 - ontstaat een duizelingwekkende hoeveelheid vreemde stoffen die in zeer korte tijd in een kind worden gepompt.

Zoals CHD opmerkt, blijken sommige kinderen dit aan te kunnen, maar velen niet, wat leidt tot een andere factor: hoe de veiligheid van vaccins wordt getest en gestaafd. Helaas denkt u misschien dat onafhankelijk onderzoek de veiligheid test en ondersteunt, maar dat is niet waar. In werkelijkheid wordt dat allemaal uitgevoerd door de vaccinfabrikanten zelf. Volgens de FDA:11
"Voordat de FDA een vaccin autoriseert (goedkeurt), wordt het vaccin uitgebreid getest door de fabrikant. Wetenschappers en medische professionals van de FDA evalueren zorgvuldig alle beschikbare informatie over het vaccin om de veiligheid en effectiviteit ervan te bepalen."
Uit die laatste regel blijkt dat ze "alle beschikbare informatie" evalueren. Zoals CHD aangeeft, omvat dit niet alle informatie die uit de proeven naar voren komt. Laten we eens kijken naar de huidige openbaarmaking van documenten van Pfizer die werden gebruikt om Comirnaty, de coronaprik van Pfizer, goed te keuren.12

Operatie Rescue13 meldde dat uit de gegevens bleek dat 270 zwangere vrouwen waren gevaccineerd en dat een groot percentage daarvan - 238 (88%) - niet opgevolgd werd. Dit gebrek aan opvolging is zorgwekkend, omdat uit de gegevens ook bleek dat 124 van de 270 een of andere bijwerking van de prik ondervonden; 75 waren ernstig en 49 waren niet ernstig.

De uitkomst van slechts 34 zwangerschappen werd geregistreerd en 28 van die baby's stierven in utero of tijdens de geboorte. Van de 34 zwangerschappen werd er slechts één als normaal geregistreerd, terwijl vijf in de gegevens van Pfizer werden geregistreerd als zijnde "in behandeling."14 Deze gegevens werden door de FDA gebruikt om vast te stellen dat de prik "veilig" was voor zwangere vrouwen. Niettemin tonen de gegevens aan dat 82% tot 97% van de gedocumenteerde uitkomsten resulteerde in de dood.

Dit bewijst dat zelfs als de FDA over de gegevens beschikt, de resultaten van de analyse die leidt tot de verklaring "veilig en effectief"15 twijfelachtig zijn. Als de FDA injecties goedkeurt op basis van deze gebrekkige gegevens, moeten wij ons afvragen hoe kwalijk de gegevens zijn die de farmaceutische industrie verbergt.

Het is niet zeker dat vaccins ziekten voorkomen, maar ze verspreiden ze wel

Volgens CHD tonen de gegevens bovendien aan, dat het niet zeker is dat vaccins ziekten voorkomen. En dat niet alleen, gevaccineerde mensen kunnen de ziekten waartegen ze gevaccineerd zijn ook verspreiden. Als u een actueel voorbeeld nodig hebt, denk dan aan de coronaprik, waarvan de CDC erkent dat deze niet effectief is voor ziektepreventie:16
"De CDC's aanbevelingen voor coronapreventie maken niet langer onderscheid op basis van iemands vaccinatiestatus, aangezien doorbraak infecties voorkomen, hoewel ze over het algemeen mild zijn, en personen die corona hebben gehad maar niet gevaccineerd zijn, hebben een zekere mate van bescherming tegen ernstige ziekte door hun vorige infectie.
De film toont vervolgens verschillende voorbeelden van gevaccineerde mensen die de ziekte kregen waartegen zij gevaccineerd waren, bijvoorbeeld mazelen. Statistieken van de CDC17 toonden aan dat tot 30% van de gevallen van mazelen in 2019 voorkwam bij mensen die tegen mazelen waren ingeënt. CHD haalt nog vier gevallen aan waarin onderzoekers mazelen documenteerden bij personen die gevaccineerd waren.18


Hoewel vaccins geacht worden kwetsbare mensen te beschermen, kunnen degenen die met bepaalde vaccins worden ingespoten helaas de ziekten verspreiden middels een proces dat uitscheiding ('shedding') wordt genoemd. Volgens de CDC19 kunnen personen die een verzwakt levend griepvaccin toegediend krijgen het virus uitscheiden en de ziekte verspreiden.

CHD20 wijst ook op andere virussen die na vaccinatie uitgescheiden of verspreid kunnen worden zoals mazelen, rode hond, waterpokken, rotavirus en gordelroos.

Afname ziekten niet gerelateerd aan vaccins

Minstens zo belangrijk als het feit dat de vaccins niet altijd veilig zijn, niet altijd beschermen tegen de ziekte en kunnen leiden tot uitscheiding en verspreiding van de ziekte, is dat overheidsgegevens aantonen dat het niet aan het vaccinatieprogramma te danken is dat er in de VS verlichting is opgetreden ten aanzien van infectieziekten.

Sterker nog, als we de gegevens in aanmerking nemen, wordt het duidelijk dat volksgezondheidsdeskundigen gelogen hebben over het belang van het vaccinatieprogramma. Zoals aangetoond door CHD tonen gegevens van het National Vital Statistics System (NVSS),21 dat onder toezicht staat van het CDC, ondubbelzinnig aan, dat een betere hygiëne en schoon drinkwater de daling in sterfte aan deze ziekten teweegbrachten voordat de vaccins zelfs maar werden geïntroduceerd.

Er wordt enorm verdiend aan vaccins

In 2009 onderzocht de Globe and Mail22 de groei van de vaccinindustrie en hoe de H5N1-vogelgriep bijdroeg tot de groei van de griepvaccinindustrie, die tussen 2004 en 2007 jaarlijks met 32% toenam. Destijds schatten deskundigen dat de wereldwijde vaccinindustrie in 2012 een omvang van 40 miljard dollar zou hebben bereikt.

In 2022 publiceerde Fortune Business Insights23 gegevens uit 2020 en schatte de wereldwijde vaccinmarkt op 55,44 miljard dollar voordat de coronaprikken werden geïntroduceerd. Vervolgens voorspelden zij dat de markt zou groeien tot 61,04 miljard dollar in 2021 en 125,49 miljard dollar in 2028, met een geschatte samengestelde jaarlijkse groei van 10,8%, waaraan de corona-injectie de grootste bijdrage zou leveren. De marktanalyse noemde dit een "spectaculaire groei."

In maart 202124 meldde Pfizer dat ze verwachtten dat de verkoop van hun coronaprik tegen het einde van het jaar 15 miljard dollar zou bedragen met een winstmarge van 30%. Tegen 2022 werden hun verwachtingen echter ver overtroffen. Volgens Poynter25 rapporteerde Moderna in 2022 een winst over het eerste kwartaal, die meer dan het drievoudige bedroeg van dezelfde periode vorig jaar.

Dit werd overschaduwd door Pfizers eerste kwartaalwinst in 2022, die 77% groeide tot meer dan 25 miljard dollar in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar. Volgens CNBC,26 werd deze groei aangedreven door 13,2 miljard dollar aan verkoop van de coronaprik in één kwartaal, vergeleken met de $15 miljard aan jaaromzet die ze voor 2021 "geschat" hadden.

CHD27 wijst erop dat Merck in één jaar voor 3,15 miljard dollar aan Gardasil heeft verkocht. Fierce Pharma28 meldde dat de verkoop van Gardasil in het eerste kwartaal van 2019 met 31% was gestegen na lancering van het product in China. Directieleden van Merck noemden dit "ongekend."

Weet dat Gardasil nog moet aantonen dat het ook maar één geval van kanker heeft voorkomen. Waarom? Om de effectiviteit tegen kanker te bewijzen, had Merck ongeveer 35 jaar - of meer - moeten wachten tussen het geven van de prik aan jonge vrouwen en de leeftijd van 50 jaar, wanneer de gemiddelde vrouw baarmoederhalskanker ontwikkelt. Maar dat deden ze niet omdat, zo verklaarden ze, "het bestuderen van kanker zelf niet haalbaar is, omdat het te lang duurt."29

Als we begrijpen dat het 35 jaar wachten op een daadwerkelijke werkzaamheid Merck gedurende die 35 jaar 3 miljard dollar per jaar aan omzet zou kosten, of zo'n 105 miljard dollar in totaal, dan wordt het duidelijk dat het allemaal om geld gaat, niet om veiligheid of werkzaamheid. Wie zegt dat vaccins geen winstmachines zijn?

Ook wijst CHD op de draaideur tussen gezondheidsautoriteiten en farmaceutische bedrijven. Dr. Julie Gerberding was directeur van de CDC toen Gardasil werd goedgekeurd. CHD schrijft:30
"Haar overstap van het CDC naar Merck verhoogde haar inkomen aanzienlijk. Blijkbaar ging ze van rond de 172.000 dollar aan salaris naar zo'n 25 miljoen dollar aan vergoeding uit de verkoop van aandelen bij Merck en CERN. Vaccins leveren miljarden dollars op voor bedrijven en miljoenen dollars voor enkele gelukkige insiders. Als het niet zo'n vetpot was, denkt u dan echt dat ze zo hard gepushed zouden worden?"
Ouders moeten beslissingen nemen over gezondheid

Dit zijn slechts enkele hoogtepunten uit deze ongelooflijk informatieve video. We ontdekken ook wat de farmaceutische industrie gebruikt als controlemiddel bij het testen van vaccins voor kinderen - en dat is geen placebo. CHD bespreekt tevens de vele gevaarlijke ingrediënten die bij de productie van vaccins worden gebruikt, waaronder fragmenten van vogel- en varkensvirussen.

Bovendien bespreken ze het erbarmelijke compensatieproces en de vergoeding die slachtoffers ontvangen nadat ze letsel hebben opgelopen - als ze al tot de gelukkigen behoren wier letsel wordt vergoed. Uit dit alles blijkt hoe belangrijk het is dat ouders de nodige zorgvuldigheid betrachten voordat zij ingaan op het advies van een kinderarts om hun kind voor het 18e levensjaar 69 injecties te geven.

U kunt op de hoogte blijven van de laatste wetgevende activiteiten in uw staat door u aan te melden bij het NVIC-portaal voor belangenbehartiging. U kunt ook meer te weten komen over wat er gebeurt op het gebied van de gezondheid van kinderen middels The Defender, de gratis nieuwsbrief van Children's Health Defense.

Bronnen en Referenties Zie: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/09/17/vaccine-secrets.aspx