Tsjechië
De huidige energiecrisis ten gevolge van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft het Tsjechische ministerie van Volksgezondheid gedwongen een wijzigingsvoorstel op te stellen, dat voorziet in lagere temperaturen en minder ventilatievoorschriften in gymzalen en klaslokalen.

In de motivering van het wijzigingsvoorstel wordt ook een verordening opgesteld over hygiënische normen voor schoolruimten, aldus de nieuwswebsite Ceskenoviny.

Het ministerie van Volksgezondheid stelt voor de temperatuur buiten de klaslokalen in scholen te verlagen en minder te ventileren, waardoor de minimum verwarmingstemperatuur in schoolruimten buiten de klaslokalen wordt verlaagd. Het zou bijvoorbeeld 17 graden Celsius kunnen worden in de gymzalen of in de gangen in plaats van de huidige 18 en in de douches 21 in plaats van 24. In de klaslokalen zou het 20 graden Celsius moeten blijven.


Commentaar: Nog niet zo lang geleden spoorden manische ideologen mensen aan om triomfantelijk een "koude douche te nemen tegen Poetin," maar nu, nog voordat de winter is begonnen, worstelen Europese landen om zelfs over eenvoudige zaken een schijn van normaliteit te bewaren. In hun pogingen om Rusland te vernietigen, richten Europa en de VS zichzelf te gronde.


Het ministerie van Industrie en Handel van het land stelde in augustus als gevolg van de energiecrisis ook een speciale verordening voor, waarbij de verwarmingstemperatuur van openbare ruimten zou worden verlaagd in geval van een storing in de gastoevoer.

In de verordening inzake hygiënische voorschriften voor schoolruimten werd naast de minimum- en de maximumtemperatuur ook de ideale verwarmingstemperatuur vastgesteld. Deze werd voor gymzalen vastgesteld op 20 graden Celsius met een marge van twee graden en voor klaslokalen en toiletten op 22 graden Celsius met een marge van twee graden.

De verordening zou nu alleen voorzien in de vaststelling van een minimum- en een maximumtemperatuur, maar geen ideale temperatuur.


Commentaar: Met de laagste op 20C en de hoogste op 21C?...


Ook de bepaling inzake het besluit om tot sluiting van de school over te gaan vanwege de winter moet worden gewijzigd.


Commentaar: Dus ofwel zullen de kinderen kou moeten lijden, ofwel zal hun ontwikkeling geremd worden door een gebrek aan onderwijs (zoals de lockdowns aantoonden).


Tot nu toe werden schoolactiviteiten opgeschort als het in de klaslokalen op één dag kouder dan 16 graden Celsius zou worden, of drie dagen achter elkaar kouder dan 18 graden Celsius.

Als de temperatuur in het schoolgebouw drie dagen lang onder de vastgestelde minimumwaarde zakt - onder 20 graden in de klaslokalen en onder 17 graden in de gymzalen - zouden voortaan vakanties moeten worden afgekondigd.

Ondertussen werd beeldmateriaal op sociale media geplaatst, waarop schoolkinderen te zien zijn die gehuld in dekens in de klas zitten.

"Het is nog maar begin oktober, maar op Tsjechische scholen zitten de kinderen al met dekens om: er is geen verwarming," luidt de tweet, waaraan wordt toegevoegd: "In plaats van gas te kopen voor de verwarming van de school, kocht de overheid voor alle leerlingen dekens."

Zie: https://www.tasnimnews.com/en/news/2022/10/04/2783411/schools-in-czech-republic-ordered-to-turn-down-heat-to-battle-fuel-shortage-video