Moskou International Business Center
© Vladimir Sergeev / SputnikDe gebouwen van Moskou City, het Moskou Internationaal Zakencentrum (MIBC).
Uit een onderzoek blijkt dat de westerse sancties multinationale bedrijven tot nu toe 240 miljard dollar hebben gekost.

Buitenlandse bedrijven die hun activiteiten in Rusland beperkten of zich volledig uit het land hebben teruggetrokken, hebben sinds eind februari tussen 200 en 240 miljard dollar verlies geleden, meldde RBC Daily vrijdag, onder verwijzing naar een rapport van het Centrum voor Strategisch Onderzoek (CSR) in Moskou.

Het CSR berekende dat van het totaal zo'n 70-90 miljard dollar voor rekening kwam van bedrijven die hun activiteiten volledig hebben beëindigd. Bedrijven uit de VS, het VK en Duitsland werden naar verluidt het hardst getroffen.

Volgens het rapport had begin september 34% van de "grote" buitenlandse bedrijven die in Rusland actief zijn hun activiteiten in het land beperkt, terwijl 15% ervoor gekozen had zich terug te trekken door hun Rusland-divisie over te dragen aan een nieuwe eigenaar en 7% kondigde aan zich volledig terug te trekken zonder tot verkoop van het bedrijf over te gaan.

De CSR classificeert buitenlandse bedrijven met een omzet van meer dan 5,7 miljard roebel (91 miljoen dollar) als "groot" en merkt op dat er 600 van dergelijke bedrijven in Rusland aanwezig waren. Zo'n 44% van die bedrijven blijft gewoon actief in Rusland, aldus de CSR.

Van de ondernemingen die volledig uit Rusland zijn gestapt, zijn de meeste afkomstig uit Finland (80% van de Finse ondernemingen heeft besloten zich uit Rusland terug te trekken), gevolgd door Denemarken (73%) en Groot-Brittannië (35%). Bedrijven uit Oostenrijk, Japan en Zwitserland waren "flexibeler en pragmatischer" in hun besluitvorming. In het rapport wordt ook opgemerkt dat de meeste Poolse bedrijven in Rusland zijn gebleven ondanks de harde retoriek van de autoriteiten van Polen.

Veel bedrijven noemden "subjectieve" beweegredenen voor hun vertrek, zoals pogingen om reputatieschade af te dekken. Anderen gaven "objectieve" omstandigheden aan, zoals een verbod op buitenlandse handelstransacties, wisselkoersschommelingen, logistieke mislukkingen en moeilijkheden bij de uitvoering van transacties.

Uit het rapport blijkt tevens dat buitenlandse bedrijven die actief zijn in de olie- en gassector en in de bank-, auto- en levensmiddelenindustrie de zwaarste verliezen hebben geleden.

CSR is een Russische denktank die onderzoek doet naar overheidsbeleid en speelt een sleutelrol bij het formuleren en uitvoeren van de strategie voor langetermijnontwikkeling van de economie van het land.

Zie: https://www.rt.com/business/564260-losses-international-firms-exited-russia/