Escrava Anastácia

Escrava Anastácia

DOOR DE GESCHIEDENIS HEEN WERDEN SLAVEN GEDWONGEN MUILKORVEN TE DRAGEN


Roberto Strongman publiceerde dit uitstekende artikel op 4 november 2021. Hij is een moderne academicus in de sociale wetenschappen en bedient zich van de moderne stijl van schrijven. Hij gaf me toestemming om zijn waardevolle bijdrage opnieuw te publiceren in meer eenvoudige bewoordingen. Mocht u het in de oorspronkelijke vorm willen lezen, dan kunt u het HIER vinden. Eventuele fouten of verkeerde interpretaties komen geheel voor mijn rekening.
miniserie “Escrava Anastásia”

Hier staat ze aan de schandpaal in de Braziliaanse miniserie "Escrava Anastásia" uit 1990.
Anti-lockdown demonstrant Melbourne

Anti-lockdown demonstrant in Melbourne, Australië in 2020.

Escrava Anastácia is een volksheilige in Brazilië. Ze wordt vereerd door veel zwarte Braziliaanse katholieken en heeft een schrijn in de kerk van Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans van de Zwarte Mensen in Salvador da Bahia. De Rooms-Katholieke Kerk heeft haar nooit erkend of heilig verklaard.

Anastácia werd gestraft, het zwijgen opgelegd en waarschijnlijk verkracht door een slaveneigenaar. In sommige versies van het verhaal muilkorft de bazin van de plantage Anastásia om zichzelf te behoeden voor de publieke schande van de ontrouw van haar man. Andere versies vermelden haar hulp aan een weggelopen slaaf en haar leiderschap bij het organiseren van een slavenopstand als redenen voor haar muilkorving.

Het muilkorven werd gebruikt als afschrikmiddel voor anderen, die zich door Anastásia zouden kunnen laten inspireren. Ze stierf van de honger of aan tetanus door het roestende metaal in haar mond.

Volgens overleveringen kon ze zelfs gemuilkorfd wonderen verrichten. Ze zou haar onderdrukkers genezen. Haar medeleven met haar onderdrukkers en haar mogelijke achtergrond van gemengd ras, worden door velen gezien als een hoopvol teken van raciale verzoening in Brazilië en andere landen waar slaven worden gehouden.

Haar geest waart rond tijdens anti-lockdown demonstraties en haar herinnering onthult dat de huidige medische tirannie een vorm van slavernij is. Er is geen rationele grond om gezonde mensen een mondkapje te laten dragen - meer dan 200 studies wijzen uit dat mondkapjes niet effectief zijn.

Guantánamo gevangenen mondkapjes

Guantánamo-gevangenen gedwongen mondkapjes te dragen.
Sommige van de hedendaagse psychologen zijn voorstanders van mondkapjes. Susan Michie bijvoorbeeld beweert dat we voor altijd mondkapjes moeten dragen (Stone 2021).

Verplichte mondkapjes zijn symbolen van slavernij:
 • Mensen verplicht mondkapjes laten dragen is een vorm van controle en zorgt voor een afbraak van de psyche, waardigheid en integriteit.
 • Het zijn symbolen van onderwerping, gedwongen naleving en willekeurige regels.
 • Ze bemoeilijken de ademhaling. Dit maakt mensen meer ontvankelijk voor hersenspoeling.
 • Het gebruik van maskers is kenmerkend voor bondage en sado-masochisme. Dit is een dynamiek van meester en slaaf.
 • Mondkapjes worden gebruikt in gevangenissen en bij martelingen. Bijvoorbeeld de kappen op de hoofden van de slachtoffers in de Abu Ghraib-gevangenis en de mondkapjes in Guantánamo. Deze mensen worden ontmenselijkt.
 • Mensen met mondkapjes op worden naamloos en gedwongen tot uniformiteit, waardoor individualiteit wordt uitgewist.
 • Maskers zijn theatraal. Ze verbergen onze identiteit en vervreemden ons van anderen en onszelf.
 • Mondkapjes vormen een gedwongen resocialisatie in het "nieuwe normaal." Hoe meer we dit onderwerpingsritueel accepteren, hoe moeilijker het wordt om onze onafhankelijkheid te herwinnen.
 • De mondkapjes zijn staatsinsignes. Ze tonen zichtbaar onze trouw aan het systeem van medicaliserende technocratische controle. Ze zijn vergelijkbaar met de rode halsdoeken van de communistische pioniersbeweging, die een publieke belijdenis van loyaliteit aan de partij en de hoogste leider vertegenwoordigden. Mao's idee van "juist" denken werd nieuw leven ingeblazen in het huidige Amerika.
 • De afwezigheid van gezichtsuitdrukking door mondkapjes remt de non-verbale communicatie die nodig is voor sociale organisatie die tot opstand zou kunnen leiden.
 • Mondkapjes zorgen ervoor dat we verbaal gemuilkorfd zijn, aangezien ze communicatie beperken. Het gebruik ervan werkt isolerend. Vergelijkbare effecten worden veroorzaakt door afstand houden.
 • Maskers worden gebruikt om dieren te trainen. Ze staan symbool voor ontmenselijking.
 • Mondkapjes zijn slechts een paar stappen verwijderd van injecties, vaccinatiepaspoorten en implanteerbare volgapparatuur.
 • Elk mondkapje is een uithangbord voor angst en een noodtoestand. We worden onderworpen door middel van angstzaaierij, die onze burgerlijke vrijheden uitholt.
 • Mondkapjes veranderen uw buurman in een naamloze ziekteverspreider in plaats van een vriend en bondgenoot. Mondkapjes verdelen en heersen.
slaaf aan het werk
Kan de herinnering aan Anastásia de coronacultus overwinnen? Haar beeld vertegenwoordigt een krachtig religieus ritueel en spektakel. Voor degenen onder ons in de vrijheidsbeweging die spiritueel zijn, geven onze visioenen van Anastásia ons vertrouwen.

Ballen, kettingen en boeien waren van ijzer, maar in ons technologische tijdperk zijn de boeien fragiele symbolen, zoals papieren mondkapjes. Toch zijn ze potentieel wreder en meer beperkend dan de oude. Slavernij bestaat nog steeds.

Degenen die mondkapjes en de andere vernederingen van ons tijdperk niet als slavernij kunnen of willen zien, zijn gehypnotiseerd. Als ze beseffen wat er gebeurt, lijden ze gezichtsverlies, wat gênant en pijnlijk is.

Velen aan weerszijden van de Atlantische Oceaan die leefden in de pre-industriële tijd, en zelfs tijdens de Burgeroorlog, geloofden dat slavernij iets vanzelfsprekends was. Tegenwoordig worden mensen gehersenspoeld om eindeloze, gemedicaliseerde opsluitingen en ongemakken te accepteren met behulp van allerlei controletechnieken.

Hoe vaak hebben we de "nieuwe normalen" wel niet kritiek horen uiten op de uitwassen van illegale massabijeenkomsten en de zogenaamde 'superverspreider-evenementen', als reden om onze burgerlijke vrijheden in te perken? Zij geloven dat we lockdowns verdienen en dat we de situatie over onszelf hebben afgeroepen door niet mee te werken met "de wetenschap." Het schuldgevoel wordt bewapend en wetenschap is nu een religie.

Het Spaanse woord "bozal" heeft twee betekenissen: een muilkorf en een onlangs gearriveerde slaaf. Daarmee wordt een in Afrika geboren slaaf bedoeld en niet een in de Nieuwe Wereld geboren "creool." De muilkorfapparaten werden gebruikt bij bozal slaven die herinneringen hadden aan de vrijheid van hun thuisland. Zij waren het meest geneigd om opstanden te leiden, zoals blijkt uit de verhalen over Anastásia.

Het mondkapje staat symbool voor slavernij en Anastásia's boodschap is voor iedereen relevant.
Roberto Strongman is universitair hoofddocent aan de afdeling Black Studies van de Universiteit van Californië in Santa Barbara. Hij ontving zijn Ph.D. in literatuur van de Universiteit van Californië, San Diego in 2003. Dr. Strongmans interdisciplinaire aanpak omvat de gebieden van religie, geschiedenis en seksualiteit ter ondersteuning van zijn belangrijkste onderzoeks- en onderwijsgebied: Vergelijkende Caraïbische Cultuurstudies (van zijn website).
Hieronder volgt een paragraaf uit zijn artikel. Laat me maar in de commentaren weten of u mijn samenvatting waardeert. Deze "vertaling" zou nooit geaccepteerd zijn voor publicatie door Roberto's vakbladen.
Het internaliseren van schuld voor het eigen lijden is het belangrijkste bestanddeel van de blindheid die veel van onze tijdgenoten ervan weerhoudt de beknotting van onze grondwettelijke vrijheden te begrijpen als een vorm van slavernij. Het vermogen om deze valse toeschrijving van schuld te deconstrueren en te weerleggen, vormt het fundament van onze vrijheid. Onze vrijheden van meningsuiting, vergadering en godsdienst worden ons niet verleend: ze zijn onvervreemdbaar. Het overstijgen van dit verblindende, ongegronde en slopende schuldgevoel ligt aan de basis van het ontwaken van de momenteel slapende bevolkingen. Het begrijpen van de huidige gezondheidscrisis als een waanidee, veroorzaakt door Prospero's goedkope trucjes, de onredelijkheid van het van het gevangeniswezen afgeleide concept van lockdowns en het psycho-socio-somatische muilkorven dat poogt mensen die opkomen tegen de medische tirannie en alle tirannieën het zwijgen op te leggen, vormt de geest van de huidige Anastásia, die zich levend en wel in ons midden bevindt.
Zie: https://robertyoho.substack.com/p/151-slave-masks-have-been-used-throughout