corona vaccinatieschema voor kinderen

I. Het beste gegevensbestand voor vaccins ter wereld


Het Bandim Health Project (BHP) in Guinee-Bissau (West-Afrika) heeft de beste gegevens ter wereld over de voor- en nadelen van vaccins. Het Bandim Health Project werd in 1978 opgericht door de legendarische Deense arts en antropoloog Peter Aaby en is een samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid in Guinee-Bissau, het Statens Serum Institut in Denemarken en onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Zuid-Denemarken en de Universiteit van Aarhus. BHP volgt en bestudeert de gezondheid van meer dan 200.000 mensen in de steden en op het platteland van Guinee-Bissau. Zij beschikken over tientallen jaren van gegevens, die hen in staat stellen de gezondheidsresultaten op lange termijn te meten op basis van de vaccinatiestatus en zijn bereid de moeilijke vragen te stellen die anderen niet durven te stellen.

Dr. Aaby was een van de eerste wetenschappers die de non-specifieke effecten van vaccins bestudeerde en groeide uit tot wereldleider op dit gebied. Meer dan een eeuw lang werd aangenomen dat een vaccin alleen effect had op de specifieke ziekte waarop het gericht was. Uit het onderzoek van Dr. Aaby blijkt dat vaccins het immuunsysteem op onverwachte manieren veranderen. Er zijn positieve non-specifieke effecten wanneer een bepaald vaccin het immuunsysteem zodanig verandert dat het ook bescherming biedt tegen andere ziekten en negatieve non-specifieke effecten wanneer een vaccin het immuunsysteem zodanig verandert dat men meer vatbaar wordt voor andere ziekten.

Uit onderzoek van Dr. Aaby aan het eind van de jaren zeventig bleek dat een mazelenvaccin grote positieve effecten had. Kinderen in Guinee-Bissau die tegen mazelen werden ingeënt, kregen niet alleen minder vaak mazelen, maar stierven ook minder vaak aan andere ziekten. Maar in 1989 introduceerde de W.H.O. een nieuw mazelenvaccin. Dr. Aaby en zijn team ontdekten negatieve non-specifieke effecten van deze formulering - meisjes die met het nieuwe mazelenvaccin waren ingeënt stierven tweemaal zo vaak als niet-ingeënte meisjes.

Dr. Aaby legde zijn bevindingen voor aan de W.H.O., maar het zou nog drie jaar en een aanvullende studie vergen door een team van Amerikaanse onderzoekers in Haïti die de oorspronkelijke bevindingen van Dr. Aaby bevestigden, voordat het vaccin werd teruggetrokken.

Dr. Aaby ontving in 2000 de Novo Nordisk-prijs - de hoogste eer in Denemarken voor vooruitgang in de medische wetenschap.

De afgelopen dertig jaar hebben Dr. Aaby en zijn team de non-specifieke efffecten van de andere in Guinee-Bissau toegediende vaccins bestudeerd. Zijn bevindingen in verband met het DTP-vaccin - het meest toegediende vaccin ter wereld - zijn het meest schokkend. UIt verschillende onderzoeken bleek dat kinderen die met DTP zijn gevaccineerd een 5 keer hogere (95% CI: 1,53-16,3) sterfte door alle oorzaken hebben dan kinderen die geen DTP-injectie kregen. Hij en zijn team vonden ook geslachtsgebonden effecten - meisjes hadden meer kans om te sterven na DTP-vaccinatie dan jongens.

[Voor degenen die wetenschap belangrijk vinden: vaccins hebben ook raciale effecten, maar die discussie mag in de Amerikaanse reguliere media niet worden gevoerd, want als de mensen hier op de hoogte van zouden zijn, zou het hele vaccinatieprogramma instorten. De volgorde waarin vaccins worden toegediend maakt ook een verschil - een andere belangrijke factor die door Amerikaanse volksgezondheidsambtenaren wordt genegeerd].

Dr. Aaby omschrijft zijn bevindingen in deze opmerkelijke video hier (transcriptie):


II. Christine Stabell Benn

In de afgelopen twintig jaar werd Dr. Aaby in dit onderzoek bijgestaan door een briljante Deense academicus, Christine Stabell Benn. Naast het uitvoeren en publiceren van onderzoek van wereldklasse naar non-specifieke effecten, werden ze verliefd en trouwden ze. Nu leidt Dr. Benn het Kopenhaagse kantoor van het Bandim Health Project naast haar andere academische taken aan de Universiteit van Zuid-Denemarken. Samen vormen zij het meest formidabele duo uit de geschiedenis van het onderzoek naar vaccinveiligheid en behoren zij tot de laatste eerlijke personen op dit gebied.

In een TEDx Talk aan de Universiteit van Aarhus in 2019, vatte Dr. Benn hun decennialange onderzoek samen. Getiteld "Hoe vaccins het immuunsysteem trainen op manieren die niemand had verwacht" begint ze met het definiëren van non-specifieke effecten en geeft ze voorbeelden van positieve non-specifieke effecten. Maar vanaf 8:46 rapporteert Benn over hun bevindingen over de negatieve non-specifieke effecten van het DTP-vaccin.


Op één dia laat ze zien dat het DTP-vaccin 5 keer meer kinderen doodt dan redt van de drie ziekten waartegen het vaccin moet beschermen. Om zoiets publiekelijk te zeggen voor een zaal vol sceptische academici is een van de moedigste acties die ik ooit heb gezien.

Dr. Aaby, Dr. Benn en hun team hebben hun bevindingen herhaaldelijk met de Wereldgezondheidsorganisatie gedeeld. Tot op heden heeft de Wereldgezondheidsorganisatie niets gedaan. Sterker nog, onder druk van de Gates Foundation gebruikt de W.H.O. de DTP-vaccinatiegraad om te meten of een land zijn vaccinatiedoelstellingen haalt (en dus in aanmerking komt voor extra financiering). Aangezien de DTP-prik 5 keer meer kinderen doodt dan redt, vormt het vaccinatieprogramma van W.H.O./Unicef in de hele ontwikkelingswereld een misdaad tegen de mensheid die door het Internationaal Strafhof moet worden vervolgd.

Dr. Benn legt voorts uit dat hun grootschalige onderzoeksproject heeft aangetoond, dat drie verzwakte levende vaccins meer voordelen dan nadelen lijken te bieden: orale polio, mazelen op zich (niet MMR) en tuberculose (BCG genoemd).

Maar uit mijn eigen onderzoek blijkt dat deze drie verzwakte levende vaccins NIET beschikbaar zijn in de VS (de VS gebruiken een versterkt geïnactiveerd [geïnjecteerd] poliovaccin, MMR of MMRV, en er is een beperkt aanbod van BCG voor bepaalde gezondheidswerkers met een hoog risico, maar tuberculose is niet endemisch in de VS, dus staat het niet op het schema voor kinderen).

Alle andere door BHP bestudeerde vaccins - vaccins met hulpstoffen, recombinante vaccins en genetisch gemanipuleerde eiwitsubunits - veroorzaken meer schade dan voordelen.

Dus volgens de beste gegevens ter wereld veroorzaken ALLE vaccins op het Amerikaanse schema meer schade dan voordelen.


Het volgende willen Dr. Aaby en Dr. Benn u niet vertellen, maar ik wel. De reden waarom deze drie verzwakte levende vaccins niet beschikbaar zijn in de VS is omdat alle levende vaccins uiteindelijk "terugvallen in virulentie." Dit betekent dat in de loop der jaren, wanneer het virus (of de bacterie) door de verschillende celmedia gaat die ze gebruiken om het antigeen te kweken en wanneer de levende verzwakte stam door de bevolking gaat, het virus/de bacterie evolueert en zodanig verandert dat het vaccin uiteindelijk een uitbraak veroorzaakt van de ziekte die men juist probeert uit te roeien. Dat is wat er nu gebeurt in Afrika en Pakistan, waar orale poliovaccinatiecampagnes tot uitbraken van polio hebben geleid.

Geen enkele politicus wil verantwoordelijk worden gehouden voor een uitbraak van polio, mazelen of tuberculose, dus keuren ze houdbare ondoeltreffende vaccins goed die netto schade veroorzaken, in plaats van doeltreffende levende vaccins die uiteindelijk weer virulent worden.

Dat is het probleem en dat vormt het uitgangspunt voor elk eerlijk gesprek over vaccinatiebeleid

Dus als mensen vragen "kan ik geen vertraagd of gespreid schema gebruiken," zeg ik "uit de beste gegevens ter wereld blijkt dat slechts drie vaccins meer voordelen dan nadelen opleveren, geen van die vaccins is beschikbaar in de VS, terwijl alle vaccins in het Amerikaanse schema objectief gezien meer nadelen dan voordelen opleveren."

Je kan je door ideologie laten leiden of je kan je door de feiten laten leiden en dit zijn de feiten.

III. Enkele belangrijke bijkomende gegevens


Er zijn een paar bijkomende feiten die hier van belang zijn:

1. Er is behoorlijk betrouwbaar bewijs dat de Spaanse grieppandemie van 1918, waaraan 20 tot 40 miljoen mensen stierven, begon met een inentingscampagne tegen bacteriële meningitis op de Amerikaanse legerbasis in Fort Riley, Kansas (en vervolgens werden de soldaten die net waren ingeënt met een verontreinigd vaccin verscheept om in Europa te vechten in de Eerste Wereldoorlog, waarna de pandemie wereldwijd om zich heen greep).

In zijn boek The River: A Journey to the Source of HIV and AIDS maakt Edward Hooper op overtuigende wijze duidelijk, dat de klinische proeven voor het orale poliovaccin in Congo mogelijk een simiaans retrovirus bij de mens hebben geïntroduceerd dat HIV heeft voortgebracht (en heeft bijgedragen tot de dood van 40 miljoen mensen aan AIDS).

Volgens Jeffrey Sachs, die voorzitter was van de Lancet-commissie over de oorsprong van het coronavirus, wijst het bewijsmateriaal erop dat SARS-CoV-2 afkomstig is uit een Amerikaans biowapenlaboratorium dat betrokken was bij onderzoek naar "gain-of-function." Tot op heden zouden wereldwijd 6 miljoen mensen zijn gestorven aan het coronavirus.

Alles bij elkaar genomen, kan men stellen dat de drie grootste epidemieën van de laatste 100 jaar allemaal op een of andere manier verbonden zijn met het vaccinatieprogramma (een militaire vaccinatiecampagne, een klinische proef en gain-of-function onderzoek).

Luister, ik zou willen dat niets van dit alles waar was. Maar de reguliere poortwachters onderzoeken deze pandemieën nooit volledig, omdat ze bang zijn voor wat ze zouden kunnen aantreffen. Dus moeten onafhankelijke onderzoekers zo goed mogelijk proberen te achterhalen wat er gebeurd is. Als één of alle theorieën kloppen, worden de veronderstelde voordelen van vaccins in de afgelopen eeuw overschaduwd door deze door de mens veroorzaakte rampen.

2. Het falen van en de schade door vaccins maken deel uit van het bedrijfsmodel van de farmaceutische industrie. Zoals Robert Kennedy Jr. opmerkt, waren vaccins vóór de introductie van mRNA-injecties al een industrie van 50 miljard dollar per jaar, die nog eens 500 miljard dollar per jaar aan inkomsten genereert voor behandelingen tegen vaccinatieschade (waaronder EpiPens, astma-inhalatoren, Risperdal, kankerbehandelingen enz.)

In haar TED Talk legt dr. Benn uit dat GEEN van de grote farmaceutische bedrijven onderzoek doet naar verzwakte levende vaccins, ook al zijn dat de enige die werken. In plaats daarvan ( en dat zeg ik) geven farmaceutische bedrijven geld uit aan "regulatory capture" (innige banden tussen toezichthouders en sector) en propaganda om gevaarlijke en ineffectieve vaccins aan de bevolking op te dringen, omdat die minstens 10 keer meer inkomsten genereren dan de effectieve levende verzwakte vaccins.

3. De coronaprikken zijn volslagen belachelijk. Het zijn objectief gezien de gevaarlijkste injecties die ooit geproduceerd zijn. Ze hadden nooit toegelaten mogen worden en ze kunnen niet veilig gemaakt worden. Ze zullen van de markt gehaald worden. De enige vraag is hoeveel mensen ze zullen doden, voordat de reguliere poortwachters hun nederlaag toegeven.

IV. Conclusie

Kortom, dit alles heeft ertoe geleid dat ik voor afschaffing van vaccinatie ben. Ja, ik veronderstel dat men de voordelen van de drie levende verzwakte vaccins kan verdedigen. Maar de machtigste industrie ter wereld blokkeert de toegang tot deze vaccins en geen enkele Amerikaanse politicus zal ze goedkeuren om te voorkomen dat hij de schuld krijgt als het virus weer virulent wordt. Gezien de corruptie in de farmaceutische industrie vertrouw ik veel liever op aangeboren immuniteit (en natuurlijke ondersteuning van mijn eigen immuunsysteem), dan dat ik toesta dat er een aansprakelijkheidsvrij product met onnoemelijke verontreinigingen in mijn lichaam wordt geïnjecteerd.

Gedurende de gehele geschiedenis van de mensheid heeft borstvoeding gezorgd voor immuunondersteuning van zuigelingen en het spelen in de modder heeft kinderen blootgesteld aan microdoses virussen en bacteriën op een manier die hun immuunsysteem voor het leven opbouwt. Alle kosten in aanmerking genomen, leveren schoon water en sanitaire voorzieningen veel betere gezondheidsresultaten op dan vaccins.

Volgens historicus David Wootton vond de grootste revolutie in de geschiedenis van de geneeskunde plaats toen Franse ziekenhuizen in de 19e eeuw begonnen met het gebruik van statistieken om gezondheidsresultaten te registreren en te meten. Ze ontdekten al snel dat al hun interventies niet werkten (hetgeen leidde tot wat artsen "therapeutisch nihilisme" noemden). Maar de bereidheid om die mislukkingen te erkennen, leidde uiteindelijk tot wetenschappelijke doorbraken zoals handen wassen en antiseptica.

Sinds Jenners eerste experimenten met variolatie in 1796 zijn de voordelen van vaccins altijd sterk overschat. Nu is het bewijs duidelijk dat het vaccinatiemodel objectief gezien heeft gefaald. Het is tijd om de bladzijde om te slaan en te investeren in natuurlijke ondersteuning van ons immuunsysteem en in geneeswijzen (weet u nog?) voor ziekten - niet in levenslange maandelijkse abonnementen op geneesmiddelen.

Ik zou nalatig zijn als ik niet zou vermelden dat de regering Biden nu voorstelt om de mislukte genmodificerende volksgezondheidsstrategie van de afgelopen twee jaar fors uit te breiden. Afgelopen maandag vaardigde Biden een "Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy" uit, die rechtstreeks uit Brave New World komt. Er staat:
We moeten gentechnologieën en technieken ontwikkelen om circuits voor cellen te kunnen schrijven en de biologie voorspelbaar te programmeren op dezelfde manier waarop we software schrijven en computers programmeren;
De regering Biden stelt een complete economie en maatschappij voor, gebaseerd op de bio-engineering strategieën van de mislukte mRNA-vaccins. Deze mensen zijn volslagen gestoord.

We moeten zo snel mogelijk in opstand komen.

Zie: https://tobyrogers.substack.com/p/why-im-an-abolitionist