Koning Salomo
© Wikimedia CommonsEen afbeelding van de Bijbelse koning Salomo van Israël
"Met deze ontdekking zullen Israëlische archeologen om politieke en culturele redenen niet bepaald tevreden zijn, maar in tegenstelling tot de klassieke interpretaties van het Bijbelse verhaal - was koning Salomo eigenlijk een farao in Egypte," beweert een Britse historicus en schrijver die de afgelopen twintig jaar onderzoek heeft gedaan naar het levensverhaal van koning Salomo en tot deze beklemmende conclusie is gekomen.

De 54-jarige Ralph Ellis beweert dat hij de oplossing heeft voor een 3000 jaar oud mysterie, waartoe hij kwam nadat hij de schat van koning Salomo - 500 ton goud waarvan de waarde momenteel op 3 biljoen dollar wordt geschat - in zijn legendarische mijnen niet kon vinden. Schatzoekers blijven zoeken naar de mijnen van koning Salomo in de hoop de schatten van de koning te vinden, maar Ellis is er zeker van dat degenen die nog steeds hun geluk beproeven wel eens zwaar teleurgesteld zouden kunnen worden.

Volgens hem was Salomo helemaal niet de koning van Israël - maar een Egyptische farao met de naam Shushank de Eerste, die aan het eind van de 10e eeuw voor Christus over Egypte en Israël heerste (door de meeste geleerden aangewezen als de in de Bijbel genoemde Egyptische koning Shishak).

Hij vergeleek het vinden van de schat van de koning met een historische legende, zoals een "doop in de fontein der jeugd" en zei dat het verhaal van koning Salomo, zoals wij dat kennen, waarschijnlijk berust op een "verkeerde interpretatie" van de geschiedenis.

"Salomo, Farao van Egypte"

In zijn boek, Solomon, Pharaoh of Egypt, vertelt hij over naburige koninkrijken die koninklijke graven in de Vallei der Koningen in Egypte plunderden en de rijkdommen aan Salomo aanboden als geste om diens invasie te voorkomen.

"Volgens de Bijbel was koning Salomo ongelooflijk rijk. Generaties theologen en archeologen hebben het Heilige Land uitgekamd op zoek naar zijn hoofdstad, paleis, tempel en bezittingen - zonder succes. Uiteindelijk moeten we ofwel accepteren dat de Thora volledig fictief is, ofwel beseffen dat we op de verkeerde plaats en naar de verkeerde dingen zochten." Als zijn theorie klopt, zullen de schatten van Salomo gemakkelijk te vinden zijn in het Egyptisch Museum in Caïro, waar tientallen voorwerpen uit die periode te vinden zijn.

"Uit mijn onderzoek blijkt dat er een feitelijke basis is voor het verhaal van Salomo en zijn rijkdom, maar dat het door de latere bijbelschrijvers werd verborgen en herschreven, omdat verhalen over farao's destijds als moeilijk verteerbaar en toewijsbaar werden beschouwd. Zij veranderden de geschiedenis om zuiver Israëlische helden te creëren," aldus Ellis.

Volgens de Bijbel bouwde Salomo de Eerste Tempel in Jeruzalem en werd als buitengewoon wijs beschouwd. De Bijbelse geschiedenis blijft echter gehuld in mysterie, terwijl deskundigen blijven proberen de bijbelse verhalen te ontcijferen en er bewijzen voor te vinden.

Zie: https://www.jpost.com/omg/article-719798