Elon Musk
© REUTERS/Dado Ruvic
Elon Musk, het prominente enfant terrible onder de globalisten, blijft verbazen. Tijdens de recente G20-top in Indonesië verklaarde hij, zonder duidelijk aanknopingspunt dat verband hield met die bijeenkomst, dat "we misschien buitenaardse beschavingen vinden of beschavingen ontdekken die miljoenen jaren geleden bestonden." De bizarre aankondiging werd gedaan in een passende mystieke sfeer, met een occulte kristallen schaal op de voorgrond, Musk in het donker, gekleed in een traditioneel Indonesisch gebatikt shirt en omringd door kaarsen, waarin hij een "visie" op de toekomst gaf die naast buitenaardse wezens ook diepe tunnels en rakettoerisme omvatte.

Het is niet bekend dat ook maar iemand die daar aanwezig was, hem de voor de hand liggende vraag stelde: waarom juist hij over deze onderwerpen kan speculeren? Er is weinig informatie over de opleiding en verdiensten van Musk, als we het algemeen bekende feit van zijn plotselinge, onverklaarbare en spectaculaire verrijking buiten beschouwing laten, vergelijkbaar met soortgelijke "succesverhalen" over de opkomst "uit het niets" van magnaten in het Rusland van de jaren negentig.

De schaarse biografische gegevens die over Musk beschikbaar zijn, bevatten het soort kleinigheden van het ontluikende genie die op 12-jarige leeftijd een videospelletje ontwikkelde. Met betrekking tot zijn feitelijk genoten opleiding, wordt gezegd dat Musk in 1997 een bachelordiploma "in natuurkunde en economie" behaalde aan de Universiteit van Pennsylvania. De eclectische geleerde Musk schreef zich vervolgens in bij Stanford om natuurkunde te studeren, wat hij al na twee dagen opgaf omdat "hij vond dat het internet veel meer mogelijkheden bood om de maatschappij te veranderen dan natuurkunde."

Het hoeft geen betoog dat Elon Musk niet de enige prominente tijdgenoot is die zijn roem en geld strategisch gebruikt om "de samenleving te veranderen." De beruchte Bill Gates is een ander bekend voorbeeld. Op het vlak van bekwaamheid zijn de overeenkomsten tussen deze twee opvallend te noemen. Net als Musk heeft Gates geen enkele betekenisvolle opleiding genoten, noch beschikt hij over enige deskundigheid op welk gebied dan ook. Hij is gewoon wat in Amerika vroeger minachtend (maar in Gates' geval zeer juist) bekend stond als een 'high school dropout.' Net als Musk sleutelde ook Gates van jongs af aan aan computertechnologie, maar er is geen bewijs dat hij een speciale opleiding daartoe had of kennis heeft gezocht of verworven op welk gebied dan ook, of het nu gaat om geneeskunde, eugenetica, farmacologie, of een van de andere gebieden die hij ingrijpend heeft beïnvloed met de immense hoeveelheden geld die onder zijn controle kwamen. In feite is het onbekend dat Gates in de loop van zijn actieve leven, behalve het bedriegen van zijn zakenpartners voor persoonlijk voordeel, ergens een uitblinker in was.

In de spektakelmaatschappij, waarin het collectieve westen is veranderd, heersen de Kim Kardashians en Angelina Jolies. De gefascineerde consumenten van onzinnigheden zijn te gedesoriënteerd om geloofsbrieven te eisen, zowel van Hollywoodsterretjes als van rijke "filantropische" magnaten die hun innerlijke leegte proberen te vullen door zich te wenden tot het gevaarlijke streven naar social engineering. Het begrip gezag, van het politieke tot het academische spectrum, is in de westerse neoliberale samenleving volledig ingestort. Goedkope roem en overvloedig geld volstaan in die samenleving als kwalificaties om pontificaal over welk onderwerp dan ook te spreken.

Terwijl een nobody met oneindig veel centen als Bill Gates instellingen corrumpeert om zijn ongeschoolde onzin te onderschrijven, wordt een gerespecteerd en gerenommeerd medisch specialist als Dr. Peter A. McCullough opgejaagd en zijn vergunning ingetrokken omdat hij weigert de beroepsethiek te schenden en door de knieën te gaan voor een puissant rijke charlatan.

De trieste realiteit van westerse samenlevingen is dat bij de ene beleidskwestie na de andere de toon wordt gezet en de verhaallijn wordt vormgegeven door charlatans, zelfbenoemde nepautoriteiten, of in het Russisch самозванцы, fraudeurs en bedriegers van het soort Musk en Gates, wier elk woord gretig wordt geabsorbeerd door een onwetend en bedonderd publiek. Deze charlatans beïnvloeden de geesten en bepalen de gebeurtenissen op alle belangrijke gebieden van het leven, niet alleen op het gebied van amusement, dat hen diende als een effectieve springplank voor de verbastering van gewoonten en zeden, maar ook in de politiek, gekaufte of gekochte en betaalde journalistiek en wetenschap, decadente kunst, nepwetenschap, enzovoorts.

De belangrijke vraag naar de omvang van de effectieve macht en invloed van de oplichters kan voorlopig buiten beschouwing worden gelaten. De pregnante opmerking van socioloog Andrej Fursov moet altijd in gedachten worden gehouden, dat als je van iemands naam hebt gehoord, hij meer dan waarschijnlijk slechts iemands agent is, een façade voor verborgen regisseurs, in plaats van een echte principaal. Maar of het nu gaat om hun hoedanigheden als instrumenten of, minder waarschijnlijk, als echte acteurs, de schade die deze schatrijke zwendelaars, heren van twijfelachtige integriteit en duistere biografieën, hebben aangericht, is enorm.

Het volstaat om George Soros te noemen, het prototype van onze subjecten, cynisch verrader van zijn eigen volk en gretig collaborateur van hun kwelgeesten en meedogenloos financieel marktmanipulator, die in 1997 massale verwoesting aanrichtte bij miljoenen in Zuidoost-Azië met de psychopathische verklaring dat het zijn doel is om geld te verdienen, niet om het materiële welzijn van zijn slachtoffers veilig te stellen. De bedrieglijk genaamde Open Society Foundation van Soros vormt de spil van ondermijning in de meeste landen ter wereld en werd in vele daarvan verboden en verdreven.

De verdorven praktijken van pervers social engineering die Soros voorstaat, worden enthousiast gevolgd door Gates en Musk. Net als Soros op de gebieden van zijn bijzondere belangstelling, en ook nadat hij voor zichzelf de hoogdravende titel van "filantroop" had gekocht, heeft Gates honderden miljoenen dollars gepompt in allerlei anti-menselijke projecten. Ik denk bijvoorbeeld aan het kunstmatig verduisteren van de zon, sterilisatiecampagnes in Afrika onder het mom van distributie van gratis vaccins, illegale medische experimenten gericht op nietsvermoedende boeren in India en de energieke ondersteuning van een algemeen programma om de wereldbevolking terug te dringen, met als doel het merendeel van de huidige bewoners van de aarde fysiek te elimineren. Ongetwijfeld een ambitieuze schoolverlater, maar wat een filantroop!

Toen een belangrijke staatsman onlangs suggereerde dat westerse elites "satanisch" bevlogen zijn, lijkt het erop dat hij er niet ver naast zat.

Net als zijn soortgenoten Soros en Gates, gebruikt ook Elon Musk de enorme hoeveelheden fiduciair geld die hem ter beschikking staan om zich op agressieve wijze te mengen in alle denkbare domeinen, van het organiseren van staatsgrepen in Zuid-Amerika ten behoeve van de plundering van lokale bodemschatten, tot het interveniëren in het Oekraïense conflict met de satelliettechnologie die onder zijn controle staat, en - zoals we hierboven hebben gezien - het verdraaien van de gedachten van zijn verrukte publiek met prietpraat over buitenaardse wezens.

Waarschijnlijk zonder het te weten, raakte Musk in zijn G20-toespraak aan een fundamenteel punt van de orthodoxe eschatologie, namelijk de leer dat aan het einde der tijden de komst van de valse messias en het valse heil dat hij brengt, zal worden aangekondigd door demonen in de gedaante van buitenaardse wezens. In dat verband waarschuwde Gabriel Orgebadze Georgië, die Musk, en allen die hem serieus nemen, zorgvuldig ter harte zouden moeten nemen voordat zij anderen in hun web van misleiding betrekken, dat:

"Gedurende de tijden van de Antichrist zal de sterkste verleiding bestaan uit het verwachten van redding uit de kosmos, van mensachtigen, buitenaardse wezens die eigenlijk demonen zijn. Men moet zelden naar de hemel kijken, want de tekenen kunnen bedrieglijk zijn en zo kan men te gronde gaan."

Na zijn morele, intellectuele en spirituele kompas verloren te hebben, zal de verdwaasde westerse mensheid het moeilijk hebben om de ondergang te vermijden als zij de gevaarlijke charlatans blijft volgen die zich op de voorste rij hebben geplaatst van de publieke arena van hun stervende wereld.

Zie: https://strategic-culture.org/news/2022/11/22/the-age-of-dangerous-charlatans/